openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Przemek Łęgowski @ WP" <gency...@wp.pl>
Subject Re: [SPAM] Polish translation
Date Fri, 07 Dec 2012 07:03:52 GMT
Witam

Co do listy z tej strony 
https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Localization+Volunteers

jak się dodać do tej strony?? Być może za mało ale jakiś tam wkład 
miałem chyba w ten projekt. Nadal chce pomóc jeżeli jest taka potrzeba

Pozdrawiam

W dniu 2012-12-05 18:31, Bartosz Kozanecki pisze:
> Cześć Macin,
>
> Tłumaczenie jest już praktycznie skończone i obecnie pracujemy nad 
> weryfikacją wątpliwych wyrażeń. Jeśli chcesz wspomóc naszą pracę, to 
> zapraszam na pootle service i przejrzenie niepewnych wyrażeń oraz ich 
> poprawienie. Wkrótce jak podejrzewam po wdrożeniu ostatniej wersji 
> tłumaczenia do programu przyjdzie trzeba będzie przejrzeć jak wygląda 
> tłumaczenie na "żywym" programie, więc ta czynność będzie wymagać 
> większego nakładu pracy, i jeśli jesteś chętny do pomocy to poproszę 
> cię o cierpliwość i wyczekiwanie informacji na subskrybowanym kanale 
> mailowym.
>
> Pozdrawiam,
> Bartosz Kozanecki
>
> W dniu 2012-12-05 12:55, Marcin Sawicz pisze:
>> Hello,
>>
>> i would like to take a part of polish translation, I'm working with
>> english-to-polish translation a lot with my everyday job, also working
>> with some grammatical corrections.
>>
>> How should I proceed? Just download PO files from server and modify it?
>>
>> br,
>> Marcin
>>
>>
>
>
>


Mime
View raw message