openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Regina Henschel <rb.hensc...@t-online.de>
Subject Re: Türkçe Yazım Denetimi
Date Mon, 18 Feb 2013 22:26:49 GMT
Hi,

ANIL KULAKSIZOGLU schrieb:
> Merhaba, ben OpenOffice3.3.0 kullanıyorum, fakat Otomatik İmla
> Denetimi düğmesi çalışmıyor ve yanlış kelimenin altında dalgalı
> kırmızı çizgi belirlemiyor(çıkmıyor) ve İmla denetimi ve Dilbilgisi
> (F7) düğmesi de çalışmıyor-yanlış kelimeleri görmüyor. Bu düğmeleri
> nasıl çalışır duruma gelir, ne yapmalıyım. Dil paketini indirmem mi
> gerekiyor? Ayarlarını nasıl ayarlarım? Beni bilgilendirmenizi rica
> ederim. Saygılarımla, Anıl Kulaksızoğlu
>

Do you have already installed the "langpack" file which fits to your 
operating system?
http://archive.apache.org/dist/incubator/ooo/localized/tr/3.3.0/

I have cc l10n@openoffice.apache.org, there are some members, which 
speak Turkish. Perhaps they can translate the question and help.

Kind regards
Regina

Mime
View raw message