openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mehmet demir <...@superposta.com>
Subject Re: Türkçe Yazım Denetimi
Date Tue, 19 Feb 2013 21:05:13 GMT
anıl bey ben şahsen imla denetimini kullanmıyorum çünkü onda da hatalar
olabiliyor..ayarlara bakmanız lazım..malum birde altı dalgalı kırmızı
şekilli ABC düğmesi var ona basınca denetimi yapmalı idi..en kötü ihtimal
silip yeniden yükleyin..yüklemeden önce programe files klasöründe kalmış
olabilecek open office klasörünü silin..

mehmet demir

19 Şubat 2013 00:26 tarihinde Regina Henschel <rb.henschel@t-online.de>yazdı:

> Hi,
>
> ANIL KULAKSIZOGLU schrieb:
>
>> Merhaba, ben OpenOffice3.3.0 kullanıyorum, fakat Otomatik İmla
>> Denetimi düğmesi çalışmıyor ve yanlış kelimenin altında dalgalı
>> kırmızı çizgi belirlemiyor(çıkmıyor) ve İmla denetimi ve Dilbilgisi
>> (F7) düğmesi de çalışmıyor-yanlış kelimeleri görmüyor. Bu düğmeleri
>> nasıl çalışır duruma gelir, ne yapmalıyım. Dil paketini indirmem mi
>> gerekiyor? Ayarlarını nasıl ayarlarım? Beni bilgilendirmenizi rica
>> ederim. Saygılarımla, Anıl Kulaksızoğlu
>>
>>
> Do you have already installed the "langpack" file which fits to your
> operating system?
> http://archive.apache.org/**dist/incubator/ooo/localized/**tr/3.3.0/<http://archive.apache.org/dist/incubator/ooo/localized/tr/3.3.0/>
>
> I have cc l10n@openoffice.apache.org, there are some members, which speak
> Turkish. Perhaps they can translate the question and help.
>
> Kind regards
> Regina
>

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message