openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jan i <j...@apache.org>
Subject Re: translation to danish
Date Wed, 04 Dec 2013 19:30:48 GMT
Hej

Du har lige sendt en tom mail til vores liste omhandlende oversættelser ?

you just sent an empty email to our translation list ?

mvh
jan I.On 4 December 2013 20:24, fbo <flem.boisen@googlemail.com> wrote:

> Best regards   Flemming
>
>
>
>

> ---
> Denne e-mail er fri for virus og malware fordi avast! Antivirus
> beskyttelse er aktiveret.
> http://www.avast.com
>

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message