openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From lars christensen...@rs.gl>
Subject Re: translation to danish
Date Thu, 05 Dec 2013 06:53:21 GMT
Hej Jan

Det var en bekræftigelse på at være med på jeres mailingliste

/lars

onsdag den 4. december 2013 skrev jan i :

> Hej
>
> Du har lige sendt en tom mail til vores liste omhandlende oversættelser ?
>
> you just sent an empty email to our translation list ?
>
> mvh
> jan I.
>
>
>
> On 4 December 2013 20:24, fbo <flem.boisen@googlemail.com <javascript:;>>
> wrote:
>
> > Best regards   Flemming
> >
> >
> >
> >
>
> > ---
> > Denne e-mail er fri for virus og malware fordi avast! Antivirus
> > beskyttelse er aktiveret.
> > http://www.avast.com
> >
>


-- 


/lars

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message