openoffice-users-de mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Albir Confort Eiendom | Spania <s...@albirkomfort-megler45.es>
Subject Utvalgte populære eiendommer - April 2014
Date Wed, 30 Apr 2014 10:16:10 GMTAlbir Confort Properties Hvis du ikke f&aring;r &aring;pne mailen og dens innhold p&aring;
riktig m&aring;te, se online versjonen. Hvis du ikke &oslash;nsker &aring; motta informasjon fra Albir Confort
Eiendom,

kan du svare p&aring; denne e-posten og sette "Unsubscribe" i
emnefeltet, eller klikke her. Takk.

Denne emailen er sendt til users-de@openoffice.apache.org


Mime
  • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message