roller-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From gma...@apache.org
Subject svn commit: r1549855 [2/3] - in /roller/trunk: app/src/main/resources/ app/src/main/webapp/WEB-INF/jsps/editor/ docs/
Date Tue, 10 Dec 2013 14:50:01 GMT
Modified: roller/trunk/app/src/main/resources/ApplicationResources_da.properties
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/app/src/main/resources/ApplicationResources_da.properties?rev=1549855&r1=1549854&r2=1549855&view=diff
==============================================================================
--- roller/trunk/app/src/main/resources/ApplicationResources_da.properties (original)
+++ roller/trunk/app/src/main/resources/ApplicationResources_da.properties Tue Dec 10 14:50:00 2013
@@ -17,7 +17,7 @@
 
 application.none=Ingen
 application.cancel=Fortryd
-application.done=Færdig
+application.done=F�rdig
 application.yes=Ja
 application.no=Nej
 application.true=Sand
@@ -25,115 +25,115 @@ application.false=Falsk
 
 # ------------------------------------------------------------- BookmarkForm.jsp
 
-bookmarkForm.add.title=Tilføj nyt bogmærke
-bookmarkForm.add.subtitle=Tilføjer nyt bogmærke i mappe [{0}]
+bookmarkForm.add.title=Tilf�j nyt bogm�rke
+bookmarkForm.add.subtitle=Tilf�jer nyt bogm�rke i mappe [{0}]
 
-bookmarkForm.edit.title=Rediger bogmærke
-bookmarkForm.edit.subtitle=Redigerer bogmærke i mappe [{0}]
+bookmarkForm.edit.title=Rediger bogm�rke
+bookmarkForm.edit.subtitle=Redigerer bogm�rke i mappe [{0}]
 
-bookmarkForm.correct.title=Ret bogmærke
+bookmarkForm.correct.title=Ret bogm�rke
 bookmarkForm.correct.subtitle=Ret felter og send igen
 
 bookmarkForm.cancel=Fortryd
 bookmarkForm.description=Beskrivelse
-bookmarkForm.folder=Bogmærke samling
+bookmarkForm.folder=Bogm�rke samling
 bookmarkForm.image=Billedets URL
 bookmarkForm.name=Navn
 bookmarkForm.priority=Sorter egenskaber
 bookmarkForm.rssUrl=Nyhedsfeedens URL
 bookmarkForm.save=Gem
-bookmarkForm.url=Bogmærkets URL
-bookmarkForm.weight=Vis vægt
+bookmarkForm.url=Bogm�rkets URL
+bookmarkForm.weight=Vis v�gt
 
 bookmarkForm.error.invalidURL=Ugyldig URL: {0}
 
 # errors from validation
-Bookmark.error.nameNull=Navn er krævet
-Bookmark.error.nameSize=Navn må ikke være længer end 255 tegn
-Bookmark.error.descriptionSize=Beskrivelse må ikke være længer end 255 tegn
-Bookmark.error.urlNull=Url er krævet
+Bookmark.error.nameNull=Navn er kr�vet
+Bookmark.error.nameSize=Navn m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+Bookmark.error.descriptionSize=Beskrivelse m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+Bookmark.error.urlNull=Url er kr�vet
 Bookmark.error.urlBad=Den angivne URL er ugyldig
-Bookmark.error.weightNull=Vægt er krævet
-Bookmark.error.weightNotInt=Vægt must be a valid integer
-Bookmark.error.priorityNull=Prioritet er krævet
-Bookmark.error.priorityNotInt=Prioritet skal være et heltal
+Bookmark.error.weightNull=V�gt er kr�vet
+Bookmark.error.weightNotInt=V�gt must be a valid integer
+Bookmark.error.priorityNull=Prioritet er kr�vet
+Bookmark.error.priorityNotInt=Prioritet skal v�re et heltal
 Bookmark.error.imageBad=Den angivne billed-URL er ugyldig
 Bookmark.error.feedUrlBad=Den angivne feed-URL er ugyldig
 
 # ----------------------------------------------------------- BookmarksForm.jsp
 
 bookmarksForm.root=root
-bookmarksForm.rootTitle=Bogmærker
-bookmarksForm.folderTitle=Bogmærke samling [{0}]
+bookmarksForm.rootTitle=Bogm�rker
+bookmarksForm.folderTitle=Bogm�rke samling [{0}]
 
 bookmarksForm.rootPrompt=\
-Dette er top-niveau af din bogmærke samling. \
-Bogmærker, som du gemmer her, vil optræde i blogroll delen af din blog \
+Dette er top-niveau af din bogm�rke samling. \
+Bogm�rker, som du gemmer her, vil optr�de i blogroll delen af din blog \
 (hvis du bruger et af standard temaerne). Du kan lave \
-bogmærke mapper her, men du skal bruge de tilsvarende makroer til at vise \
-bogmærker i dine weblog's skabeloner, hvis indholdet skal vises. 
+bogm�rke mapper her, men du skal bruge de tilsvarende makroer til at vise \
+bogm�rker i dine weblog's skabeloner, hvis indholdet skal vises. 
 bookmarksForm.folderPrompt=\
-Dette er et bogmærke. Du kan tilføje både bogmærker og bogmærke \
-mapper her, men de vil kun blive vist i din blog, hvis du tilføjer de tilsvarende \
-makroer til at vise bogmærker i dine weblog's skabeloner.
-
-bookmarksForm.subtitle=Organiser bogmærkerne i weblog <span>{0}</span>
-
-bookmarksForm.addBookmark=Tilføj bogmærke
-bookmarksForm.addFolder=Tilføj bogmærke samling
-bookmarksForm.checkAll=Vælg alle
-bookmarksForm.checkNone=Vælg ingen
+Dette er et bogm�rke. Du kan tilf�je b�de bogm�rker og bogm�rke \
+mapper her, men de vil kun blive vist i din blog, hvis du tilf�jer de tilsvarende \
+makroer til at vise bogm�rker i dine weblog's skabeloner.
+
+bookmarksForm.subtitle=Organiser bogm�rkerne i weblog <span>{0}</span>
+
+bookmarksForm.addBookmark=Tilf�j bogm�rke
+bookmarksForm.addFolder=Tilf�j bogm�rke samling
+bookmarksForm.checkAll=V�lg alle
+bookmarksForm.checkNone=V�lg ingen
 bookmarksForm.delete=Slet valgte
-bookmarksForm.delete.confirm=Slet valgte bogmærker?
+bookmarksForm.delete.confirm=Slet valgte bogm�rker?
 bookmarksForm.description=Beskrivelse
-bookmarksForm.folder=Bogmærke samling
+bookmarksForm.folder=Bogm�rke samling
 bookmarksForm.priority=Prioritet
 bookmarksForm.edit=Ret
-bookmarksForm.edit.tip=Klik for at rette mappe eller bogmærke
+bookmarksForm.edit.tip=Klik for at rette mappe eller bogm�rke
 bookmarksForm.move=Flyt valgte
-bookmarksForm.move.confirm=Flyt valgte bogmærker?
+bookmarksForm.move.confirm=Flyt valgte bogm�rker?
 bookmarksForm.name=Navn
 bookmarksForm.path=Sti
-bookmarksForm.visitLink=Besøg
-bookmarksForm.visitLink.tip=Klik for at besøge websted
+bookmarksForm.visitLink=Bes�g
+bookmarksForm.visitLink.tip=Klik for at bes�ge websted
 
 bookmarksForm.warn.notMoving=Kan ikke flytte overliggende mappe [{0}] til underliggende
 bookmarksForm.error.move=Fejl i forbindelse med flytning, overliggende til underliggende ikke tilladt
-bookmarksForm.importBookmarks=Importer bogmærker fra OPML fil
+bookmarksForm.importBookmarks=Importer bogm�rker fra OPML fil
 
 # --------------------------------------------------------- Bookmarks import.jsp
 
-bookmarksImport.title=Importer OPML bogmærker
-bookmarksImport.subtitle=Importer bogmærker til weblog <span>{0}</span> fra OPML fil
-bookmarksImport.prompt=Upload en standard OPML fil til din bogmærke samling. \
-Bogmærkerne vil blive importeret til en ny bogmærker mappe med navnet \
+bookmarksImport.title=Importer OPML bogm�rker
+bookmarksImport.subtitle=Importer bogm�rker til weblog <span>{0}</span> fra OPML fil
+bookmarksImport.prompt=Upload en standard OPML fil til din bogm�rke samling. \
+Bogm�rkerne vil blive importeret til en ny bogm�rker mappe med navnet \
 imported-[tidsstempel]. Du kan derefter rette dem og flytte dem til \
-andre bogmærke mapper.
-bookmarksImport.imported=Importerede OPML bogmærker til mappe [{0}]
-bookmarksImport.error=Fejl i forbindelse med import af bogmærker: {0}
+andre bogm�rke mapper.
+bookmarksImport.imported=Importerede OPML bogm�rker til mappe [{0}]
+bookmarksImport.error=Fejl i forbindelse med import af bogm�rker: {0}
 bookmarksImport.import=Importer
 
 # ----------------------------------------------------------------- cacheInfo.jsp
 
 cacheInfo.title=Cache information
-cacheInfo.subtitle=Overvåg cache statistik
-cacheInfo.prompt=Denne side viser måleværdier om systemets brug af cache.
+cacheInfo.subtitle=Overv�g cache statistik
+cacheInfo.prompt=Denne side viser m�lev�rdier om systemets brug af cache.
 cacheInfo.clear=Slet
 
 # -------------------------------------------------------------------- Calendars
 
 calendar.summary=Blog arkiv kalender
-calendar.prev=Foregående
+calendar.prev=Foreg�ende
 calendar.today=I dag
-calendar.next=Næste
+calendar.next=N�ste
 
 # ------------------------------------------------------------- CategoryForm.jsp
 
 categoryForm.edit.title=Rediger kategorier
 categoryForm.edit.subtitle=Redigerer kategorier
 
-categoryForm.add.title=Tilføj kategori
-categoryForm.add.subtitle=Tilføjer kategori
+categoryForm.add.title=Tilf�j kategori
+categoryForm.add.subtitle=Tilf�jer kategori
 
 categoryForm.correct.title=Ret kategori
 categoryForm.correct.subtitle=Retter kategori
@@ -144,12 +144,12 @@ categoryForm.image=billede
 categoryForm.save=Gem
 categoryForm.cancel=Fortryd
 
-categoryForm.error.duplicateName=Kategorien ''{0}'' er brugt, vælg en anden
+categoryForm.error.duplicateName=Kategorien ''{0}'' er brugt, v�lg en anden
 
 # errors from validation
-Category.error.nameNull=Navn er krævet
-Category.error.nameSize=Navn må ikke være længer end 255 tegn
-Category.error.descriptionSize=Beskrivelse må ikke være længer end 255 tegn
+Category.error.nameNull=Navn er kr�vet
+Category.error.nameSize=Navn m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+Category.error.descriptionSize=Beskrivelse m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
 Category.error.imageBad=Den angivne billed-URL er ugyldig
 
 
@@ -163,16 +163,14 @@ categoriesForm.root=root
 categoriesForm.rootTitle=Kategorier
 categoriesForm.rootPrompt=\
 Dette er top-niveau af kategorier i din weblog. \
-Du kan bruge kategorier til at organisere dine weblog indlæg og dine læsere kan \
-vælge at abonnere på nyhedsfeeds hørende til hver af dine kategorier. \
-Du kan også definere et hieraki af kategorier, men mange af Roller makroer viser \
-kun top-niveau kategori.
+Du kan bruge kategorier til at organisere dine weblog indl�g og dine l�sere kan \
+v�lge at abonnere p� nyhedsfeeds h�rende til hver af dine kategorier.
 categoriesForm.categoryPrompt=\
-Du kan tilføje underordnede kategorier her, men mange af Roller makroer viser \
+Du kan tilf�je underordnede kategorier her, men mange af Roller makroer viser \
 kun top-niveau kategori.
-categoriesForm.addCategory=Tilføj kategori
-categoriesForm.checkAll=Vælg alle
-categoriesForm.checkNone=Vælg ingen
+categoriesForm.addCategory=Tilf�j kategori
+categoriesForm.checkAll=V�lg alle
+categoriesForm.checkNone=V�lg ingen
 categoriesForm.delete=Slet
 categoriesForm.move=Flyt
 categoriesForm.move.confirm=Flyt valgte kategori?
@@ -187,13 +185,13 @@ categoriesForm.error.move=Fejl i forbind
 
 categoryDeleteOK.removeCategory=Slet weblog kategori
 categoryDeleteOK.warningCatInUse=ADVARSEL: Denne kategori er i brug!
-categoryDeleteOK.youMustMoveEntries=Du skal flytte indlæg i denne \
-kategori til en anden kategori, brug valgboksen til at vælge den kategori \
-som indlæggene skal have.</p>
+categoryDeleteOK.youMustMoveEntries=Du skal flytte indl�g i denne \
+kategori til en anden kategori, brug valgboksen til at v�lge den kategori \
+som indl�ggene skal have.</p>
 categoryDeleteOK.moveToWhere=Flyt indholdet til en anden kategori:
-categoryDeleteOK.noEntriesInCat=Der er ingen indlæg med denne kategori, \
+categoryDeleteOK.noEntriesInCat=Der er ingen indl�g med denne kategori, \
 OK at slette den.
-categoryDeleteOK.areYouSure=Er du sikker på at du vil slette denne kategori?
+categoryDeleteOK.areYouSure=Er du sikker p� at du vil slette denne kategori?
 
 # ----------------------------------------------------------------- comments.jsp
 
@@ -211,9 +209,9 @@ comments.preview=KORREKTUR
 comments.post=SEND
 comments.cancel=FORTRYD
 comments.please=Skriv en kommentar.
-comments.disabled=Det er ikke muligt at kommentere dette indlæg længere.
+comments.disabled=Det er ikke muligt at kommentere dette indl�g l�ngere.
 
-comments.mathAuthenticatorQuestion=Svar på dette simple regnestykke
+comments.mathAuthenticatorQuestion=Svar p� dette simple regnestykke
 error.commentAuthFailed=Godkendelsen af kommentar fejlede!
 
 # -------------------------------------------------------- comment validators
@@ -221,7 +219,7 @@ error.commentAuthFailed=Godkendelsen af 
 comment.validator.excessLinksName=Antal links i kommentaren overskrider det tilladte
 comment.validator.excessLinksMessage=Kommentaren har mere end {0} links
 
-comment.validator.excessSizeName=Størrelsen af kommentaren overskrider det tilladte
+comment.validator.excessSizeName=St�rrelsen af kommentaren overskrider det tilladte
 comment.validator.excessSizeMessage=Kommentaren har mere end {0} tegn
 
 comment.validator.blacklistName=Blacklist kommentar validering
@@ -248,26 +246,26 @@ comments.at=
 # ---------------------------------------------------------- Comment management
 
 commentManagement.title=Administrer kommentarer
-commentManagement.subtitle=Administrere kommentarer gældende for alle weblogs i systemet
-commentManagement.entry.subtitle=Administrere kommentarer for indlæg med titlen <span>{0}</span>
+commentManagement.subtitle=Administrere kommentarer g�ldende for alle weblogs i systemet
+commentManagement.entry.subtitle=Administrere kommentarer for indl�g med titlen <span>{0}</span>
 commentManagement.website.subtitle=Administrere kommentarer i weblog <span>{0}</span>
 
 commentManagement.tip=Du har kommentarer. \
-Du kan ændre godkendelsen, spam status og slette kommentarer ved hjælp af de \
-følgende valgboksene. \
-Hvis du laver ændringer, så husk at gem dem ved at klikke på \
-<em>Gem ændringer</em> nederst på siden.
+Du kan �ndre godkendelsen, spam status og slette kommentarer ved hj�lp af de \
+f�lgende valgboksene. \
+Hvis du laver �ndringer, s� husk at gem dem ved at klikke p� \
+<em>Gem �ndringer</em> nederst p� siden.
 
 commentManagement.pendingTip=<em>Du har kommentarer som afventer godkendelse</em>.<br /><br /> \
 Gennemse godkend- og spam valgboksene for at sikre at de er korrekte. \
-Husk at klikke <em>Gem ændringer</em> når du er færdig \
-(også selv om du ikke havde ændringer).
+Husk at klikke <em>Gem �ndringer</em> n�r du er f�rdig \
+(ogs� selv om du ikke havde �ndringer).
 
 commentManagement.globalTip=As a server administrator \
-Du kan skifte spam status og slette kommentarer med de følgende valgboksene. \
-Du kan ikke ændre udestående og godkendt status her, så det er ikke muligt at gribe ind i \
-andres godkendelse af kommentarer. Hvis du ændrer noget, så husk \
-at gemme dem ved at klikke <em>Gem ændringer</em> nederst på siden.
+Du kan skifte spam status og slette kommentarer med de f�lgende valgboksene. \
+Du kan ikke �ndre udest�ende og godkendt status her, s� det er ikke muligt at gribe ind i \
+andres godkendelse af kommentarer. Hvis du �ndrer noget, s� husk \
+at gemme dem ved at klikke <em>Gem �ndringer</em> nederst p� siden.
 
 commentManagement.sendingApprovalNotification=\
 Sender E-mail om godkend kommentar til dem der har valgt at modtage E-mail
@@ -275,23 +273,23 @@ Sender E-mail om godkend kommentar til d
 commentManagement.nowShowing=<b>{0}</b> kommentarer vises
 commentManagement.noCommentsFound=Ingen kommentarer fundet
 
-commentManagement.pending=Udestående
+commentManagement.pending=Udest�ende
 commentManagement.approved=Godkendte
 commentManagement.spam=Spam
 
-commentManagement.next=Næste side
-commentManagement.prev=Foregående side
-commentManagement.query=Forespørgsel
+commentManagement.next=N�ste side
+commentManagement.prev=Foreg�ende side
+commentManagement.query=Foresp�rgsel
 commentManagement.endDate=Slut dato
 commentManagement.startDate=Start dato
 
-commentManagement.bulkDeletePrompt1=Din forespørgsel fandt {0} kommentarer, 
+commentManagement.bulkDeletePrompt1=Din foresp�rgsel fandt {0} kommentarer, 
 commentManagement.bulkDeletePrompt2=slet dem alle?
-commentManagement.confirmBulkDelete=Er du sikker på at du vil slette alle {0} valgte fra din forespørgsel?
+commentManagement.confirmBulkDelete=Er du sikker p� at du vil slette alle {0} valgte fra din foresp�rgsel?
 commentManagement.deleteSuccess=Har slettet {0} kommentarer
 
-commentManagement.pendingStatus=Status for udestående
-commentManagement.onlyPending=Kun udestående
+commentManagement.pendingStatus=Status for udest�ende
+commentManagement.onlyPending=Kun udest�ende
 commentManagement.onlyApproved=Kun godkendte
 commentManagement.onlyDisapproved=Kun afviste
 
@@ -302,12 +300,12 @@ commentManagement.columnApproved=Godkend
 commentManagement.columnSpam=Spam
 commentManagement.columnDelete=Slet
 commentManagement.columnComment=Kommentar
-commentManagement.update=Gem ændringer
+commentManagement.update=Gem �ndringer
 commentManagement.updateSuccess=Kommentarer er opdateret
 commentManagement.updateError=Fejl i forbindelse med opdatering af kommentarer
-commentManagement.searchString=Søgestreng
-commentManagement.sidebarTitle=Udvælg kommentarer
-commentManagement.sidebarDescription=Udvælg kommentarer ved hjælp af søgestreng, status, og/eller dato
+commentManagement.searchString=S�gestreng
+commentManagement.sidebarTitle=Udv�lg kommentarer
+commentManagement.sidebarDescription=Udv�lg kommentarer ved hj�lp af s�gestreng, status, og/eller dato
 
 commentManagement.commentBy=Indsendt af 
 commentManagement.commentByBoth={0} (<a href="mailto:{1}">{2}</a>) fra IP adresse {3}
@@ -316,9 +314,9 @@ commentManagement.commentByIP=Bruger fra
 commentManagement.postTime=Indsendt
 commentManagement.entryTitled=Omhandlende
 commentManagement.editEntry=Ret
-commentManagement.returnToEntry=Retur til indlæg
+commentManagement.returnToEntry=Retur til indl�g
 
-commentManagement.select=Vælg
+commentManagement.select=V�lg
 commentManagement.all=Alle
 commentManagement.none=Ingen
 commentManagement.readmore=Se hele kommentaren...
@@ -332,41 +330,41 @@ commentServlet.submittedToModerator=Din 
 commentServlet.previewCommentOnly=Dette er kun kommentar KORREKTUR
 
 commentServlet.email.thereAreSystemMessages=Besked fra Roller:
-commentServlet.email.thereAreErrorMessages=Denne kommentar blev ikke godkendt af følgende grunde:
+commentServlet.email.thereAreErrorMessages=Denne kommentar blev ikke godkendt af f�lgende grunde:
 
 # --------------------------------------------------------------- Configuration
 
 configForm.title=Roller konfiguration 
-configForm.subtitle=Rediger opsætninger der berører alle weblogs på websitet.
-configForm.prompt=Ændringer som laves her har indflydelse på alle weblogs. Bemærk \
-at disse opsætninger kun vedrører <i>runtime</i> opsætninger. Information om hvorledes \
-man ændre <i>startup</i> opsætninger (i roller.properties filen) findes i Roller \
+configForm.subtitle=Rediger ops�tninger der ber�rer alle weblogs p� websitet.
+configForm.prompt=�ndringer som laves her har indflydelse p� alle weblogs. Bem�rk \
+at disse ops�tninger kun vedr�rer <i>runtime</i> ops�tninger. Information om hvorledes \
+man �ndre <i>startup</i> ops�tninger (i roller.properties filen) findes i Roller \
 dokumentationen.
 
-configForm.siteSettings=Opsætning for webstedet
+configForm.siteSettings=Ops�tning for webstedet
 configForm.siteName=Webstedets navn (til forsiden og RSS feed)
 configForm.shortName=Kort navn (vises i toppen af browseren)
 configForm.siteDescription=Beskrivelse af webstedet (til forsiden og RSS feed)
-configForm.frontpageWeblogHandle=Entydig identifikation af den weblog der skal være forside
+configForm.frontpageWeblogHandle=Entydig identifikation af den weblog der skal v�re forside
 configForm.frontpageWeblogAggregated=Forsidens indkold kan komme fra alle woblogs
 configForm.siteAdminEmail=E-mail-adresse til webstedets administrator
-configForm.absoluteUrl=Absolut URL to webstedet (hvis nødvendigt)
+configForm.absoluteUrl=Absolut URL to webstedet (hvis n�dvendigt)
 configForm.suspendPingProcessing=Undlad al ping afsendelse?
-configForm.debugMode=Sæt debug mode?
+configForm.debugMode=S�t debug mode?
 
-configForm.userSettings=Opsætning for brugere
-configForm.accountActivation=Kræv at nye brugere aktivere deres konto via E-mail
+configForm.userSettings=Ops�tning for brugere
+configForm.accountActivation=Kr�v at nye brugere aktivere deres konto via E-mail
 configForm.accountActivationFromAddress=E-mail-addresse til brug for konto aktivering
 configForm.allowNewUsers=Tillad nye brugere?
 configForm.registrationUrl=Ekstern URL til brugerregistrering
-configForm.editorPages=Liste af editorer til redigering af indlæg
+configForm.editorPages=Liste af editorer til redigering af indl�g
 
-configForm.weblogSettings=Opsætning for visning af weblog
-configForm.pageMaxEntries=Maksimalt antal indlæg på en side
-configForm.nyhedsfeedMaxEntries=Maksimalt antal indlæg i en feed
+configForm.weblogSettings=Ops�tning for visning af weblog
+configForm.pageMaxEntries=Maksimalt antal indl�g p� en side
+configForm.nyhedsfeedMaxEntries=Maksimalt antal indl�g i en feed
 configForm.styledFeeds=Vis formatterede feeds i browsere
 
-configForm.commentSettings=Opsætning for kommentarer og trackback
+configForm.commentSettings=Ops�tning for kommentarer og trackback
 configForm.enableComments=Tillad kommentarer i weblog?
 configForm.ignoreSpamComments=Gem ikke kommentarer som anses for spam
 configForm.enableTrackbacks=Tillad weblog trackbacks?
@@ -375,26 +373,26 @@ configForm.commentHtmlAllowed=Tillad htm
 configForm.commentPlugins=Tillad/forbyd plugin til formattering af kommentarer
 configForm.autoformatComments=Automatisk opstilling af kommentarer?
 configForm.escapeCommentHtml=Undertryk HTML i kommentarer?
-configForm.emailComments=Send E-mail når der er kommentarer?
+configForm.emailComments=Send E-mail n�r der er kommentarer?
 configForm.moderationRequired=Kommentarer skal godkendes i alle weblogs
 configForm.enableTrackbackValidation=Enable verification of trackback links?
 configForm.enableLinkback=Enable referrer linkback extraction?
 
-configForm.fileUploadSettings=Opsætninger for fil upload
+configForm.fileUploadSettings=Ops�tninger for fil upload
 configForm.enableFileUploads=Tillad fil upload?
 configForm.allowedExtensions=Tilladte filtyper (endelser)
 configForm.forbiddenExtensions=Ikke tilladte filtyper (endelser)
-configForm.maxFileSize=Maksimal filstørrelse (MB)
-configForm.maxDirSize=Maksimal mappestørrelse (MB)
+configForm.maxFileSize=Maksimal filst�rrelse (MB)
+configForm.maxDirSize=Maksimal mappest�rrelse (MB)
 
-configForm.themeSettings=Opsætninger for tema
+configForm.themeSettings=Ops�tninger for tema
 configForm.newUserThemes=Mappe med temaer
 configForm.allowCustomTheme=Tillad brugerdefinerede temaer?
 
 configForm.save=Gem
-configForm.rebuildIndex=Genbyg søgeindeks for alle brugere
+configForm.rebuildIndex=Genbyg s�geindeks for alle brugere
 
-configForm.saved=Konfigurationsændringerne er gemt
+configForm.saved=Konfigurations�ndringerne er gemt
 
 # ---------------------------------------------------------------- Create weblog
 
@@ -403,23 +401,23 @@ createWebsite.title=Opret weblog
 createWebsite.prompt=Denne formular bruges til at oprette en ny weblog til dig eller til \
 dig og en gruppe af dine venner.
 
-createWebsite.tip.name=Navnet er titlen på din weblog, det vil blive \
+createWebsite.tip.name=Navnet er titlen p� din weblog, det vil blive \
 vist i toppen af din weblog side, i titelfeltet i \
-webloggens nyhedsfeed. Må ikke indeholde HTML.
+webloggens nyhedsfeed. M� ikke indeholde HTML.
 createWebsite.tip.description=Beskrivelsen af din weblog vises \
-i toppen af din weblog (afhængig af det valgte tema) og det bliver brugt \
-i beskrivelsen eller i subtitle feltet i din nyhedsfeed. Må ikke indeholde HTML.
+i toppen af din weblog (afh�ngig af det valgte tema) og det bliver brugt \
+i beskrivelsen eller i subtitle feltet i din nyhedsfeed. M� ikke indeholde HTML.
 createWebsite.tip.handle=Den entydige identifikation er et kort navn (et ord) for din \
-weblog. Det vil blive brugt i URLen, så det må kun bestå af ASCII \
-tegnene a-z, A-Z og 0-9 og det må ikke indeholde HTML.
-createWebsite.tip.email=Din E-mail-adresse eller E-mail adressen på den person, \
+weblog. Det vil blive brugt i URLen, s� det m� kun best� af ASCII \
+tegnene a-z, A-Z og 0-9 og det m� ikke indeholde HTML.
+createWebsite.tip.email=Din E-mail-adresse eller E-mail adressen p� den person, \
 der er ansvarlig for webloggen. 
-createWebsite.tip.timezone=Tidszonen som skal bruges til indlæg og visning \
+createWebsite.tip.timezone=Tidszonen som skal bruges til indl�g og visning \
 af denne weblog.
 createWebsite.tip.locale=Sproget som skal bruges til visning af denne \
-weblog når browseren ikke angiver et sprogvalg.
+weblog n�r browseren ikke angiver et sprogvalg.
 createWebsite.tip.theme=Temaet som skal bruges til visning af denne weblog. Senere \
-er det muligt at skifte til et andet tema eller tilpasse det til dine ønsker.
+er det muligt at skifte til et andet tema eller tilpasse det til dine �nsker.
 
 createWebsite.handle=Entydig identifikation
 createWebsite.name=Navn
@@ -436,17 +434,17 @@ createWebsite.button.cancel=Fortryd
 createWebsite.created=Din nye weblog [<b>{0}</b>] er oprettet.
 
 # errors from validation
-!CreateWeblog.error.handleNull=Handle er krævet
-!CreateWeblog.error.handleSize=Handle må ikke være længer end 255 tegn
-!CreateWeblog.error.nameNull=Navn er krævet
-!CreateWeblog.error.nameSize=Navn må ikke være længer end 255 tegn
-!CreateWeblog.error.descriptionSize=Description må ikke være længer end 255 tegn
-!CreateWeblog.error.emailAddressNull=E-mail address er krævet
-!CreateWeblog.error.emailAddressSize=E-mail address må ikke være længer end 255 tegn
+!CreateWeblog.error.handleNull=Handle er kr�vet
+!CreateWeblog.error.handleSize=Handle m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!CreateWeblog.error.nameNull=Navn er kr�vet
+!CreateWeblog.error.nameSize=Navn m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!CreateWeblog.error.descriptionSize=Description m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!CreateWeblog.error.emailAddressNull=E-mail address er kr�vet
+!CreateWeblog.error.emailAddressSize=E-mail address m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
 !CreateWeblog.error.emailAddressBad=The E-mail address you entered is not properly formatted
-!CreateWeblog.error.localeNull=Locale er krævet
+!CreateWeblog.error.localeNull=Locale er kr�vet
 !CreateWeblog.error.localeSize=Locale cannot be more than 8 characters
-!CreateWeblog.error.timeZoneNull=Time zone er krævet
+!CreateWeblog.error.timeZoneNull=Time zone er kr�vet
 !CreateWeblog.error.timeZoneSize=Time zone cannot be more than 64 characters
 
 createWeblog.error.missingHandle=Du skal angive en gyldig entydig identifikation
@@ -467,7 +465,7 @@ editor.xinha.name=Rich Text Editor (Xinh
 
 email.comment.wrote=skrev
 email.comment.anonymous=en anonym bruger skrev
-email.comment.respond=Svar på denne kommentar
+email.comment.respond=Svar p� denne kommentar
 email.comment.title=Kommentar
 email.comment.commentApproved=Kommentar Godkendt
 
@@ -475,72 +473,72 @@ email.comment.commentApproved=Kommentar 
 
 error.untranslated={0}
 
-error.add.blogcat=Fejl i forbindelse med tilføjelse af kategori til weblog
-error.add.blogentry=Fejl i forbindelse med tilføjelse af indlæg til weblog 
-error.add.bookmark=Fejl i forbindelse med tilføjelse af bogmærke
-error.add.folder=Fejl i forbindelse med tilføjelse af mappe 
-error.add.nyhedsfeed=Fejl i forbindelse med tilføjelse af nyhedsfeed 
+error.add.blogcat=Fejl i forbindelse med tilf�jelse af kategori til weblog
+error.add.blogentry=Fejl i forbindelse med tilf�jelse af indl�g til weblog 
+error.add.bookmark=Fejl i forbindelse med tilf�jelse af bogm�rke
+error.add.folder=Fejl i forbindelse med tilf�jelse af mappe 
+error.add.nyhedsfeed=Fejl i forbindelse med tilf�jelse af nyhedsfeed 
 error.add.user.userNameInUse=Brugernavn er allerede brugt.
 error.add.user.missingUserName=Du skal angive et brugernavn.
-error.add.user.badUserName=Ugyldigt brugernavn (må kun være bogstaver og tal).
+error.add.user.badUserName=Ugyldigt brugernavn (m� kun v�re bogstaver og tal).
 error.add.user.missingPassword=Du skal angive et password.
 error.add.user.missingEmailAddress=Du skal angive en gyldig E-mail-adresse.
 
 error.edit.blogcat=Fejl i forbindelse med visning af siden: Ret weblog kategori
 error.edit.blogentry=Fejl i forbindelse med visning af siden: Weblog ret  
-error.edit.bookmark=Fejl i forbindelse med visning af siden: Ret bogmærke
+error.edit.bookmark=Fejl i forbindelse med visning af siden: Ret bogm�rke
 error.edit.comment=Fejl i forbindelse med visning af: Kommentar side {0}
-error.edit.folder=Fejl i forbindelse med visning af siden: Ret bogmærke samling
+error.edit.folder=Fejl i forbindelse med visning af siden: Ret bogm�rke samling
 error.edit.nyhedsfeed=Fejl i forbindelse med visning af siden: Ret nyhedsfeed
 
 error.editall.blogcat=Fejl i forbindelse med visning af siden: Ret weblog kategori
-error.editall.folder=Fejl i forbindelse med visning af siden: Ret bogmærker
+error.editall.folder=Fejl i forbindelse med visning af siden: Ret bogm�rker
 
-error.upload.dirmax=Du kan ikke overskride maksimum mappestørrelse på {0} MB.
+error.upload.dirmax=Du kan ikke overskride maksimum mappest�rrelse p� {0} MB.
 error.upload.disabled=Fil-upload er ikke muligt
 error.upload.file=Ingen valgte filer
-error.upload.filemax=Fil større end maksimum tilladt: {0} MB
+error.upload.filemax=Fil st�rre end maksimum tilladt: {0} MB
 error.upload.forbiddenFile=Du kan kun uploade filer med disse endelser og indholds-typer: {0}
 
 error.general=ERROR: Unexpected Exception [{0}] has been logged.
 
-error.importing.entries=Ikke i stand til at hente indlæg fra de valgte filer
+error.importing.entries=Ikke i stand til at hente indl�g fra de valgte filer
 
-error.move.bookmarks=Fejl i forbindelse med fjernelse af bogmærker
+error.move.bookmarks=Fejl i forbindelse med fjernelse af bogm�rker
 
 error.password.mismatch=Forkert kombination af brugernavn og password
 
 error.preview.comment=Fejl i forbindelse med visning af kommentar korrektur {0}
 
 error.remove.blogcat=Fejl i forbindelse med sletning af weblog kategori
-error.remove.blogentry=Fejl i forbindelse med sletning af weblog indlæg
-error.remove.bookmark=Fejl i forbindelse med sletning af bogmærke
-error.remove.bookmarks=Fejl i forbindelse med sletning af bogmærker
-error.remove.folder=Fejl i forbindelse med sletning af bogmærkesamling 
+error.remove.blogentry=Fejl i forbindelse med sletning af weblog indl�g
+error.remove.bookmark=Fejl i forbindelse med sletning af bogm�rke
+error.remove.bookmarks=Fejl i forbindelse med sletning af bogm�rker
+error.remove.folder=Fejl i forbindelse med sletning af bogm�rkesamling 
 error.remove.nyhedsfeed=Fejl i forbindelse med sletning af nyhedsfeed 
 
 error.removeok.blogcat=Fejl i forbindelse med visning af siden: Slet weblog kategori 
-error.removeok.blogentry=Fejl i forbindelse med visning af siden: Slet weblog indlæg
-error.removeok.bookmark=Fejl i forbindelse med visning af siden: Slet bogmærke
-error.removeok.folder=Fejl i forbindelse med visning af siden: Slet bogmærke samling
+error.removeok.blogentry=Fejl i forbindelse med visning af siden: Slet weblog indl�g
+error.removeok.bookmark=Fejl i forbindelse med visning af siden: Slet bogm�rke
+error.removeok.folder=Fejl i forbindelse med visning af siden: Slet bogm�rke samling
 error.removeok.nyhedsfeed=Fejl i forbindelse med visning af siden: Slet nyhedsfeed
 
 error.update.blogcat=Fejl i forbindelse med opdatering af weblog kategori
-error.update.blogentry=Fejl i forbindelse med opdatering af weblog indlæg
-error.update.bookmark=Fejl i forbindelse med opdatering af bogmærke
+error.update.blogentry=Fejl i forbindelse med opdatering af weblog indl�g
+error.update.bookmark=Fejl i forbindelse med opdatering af bogm�rke
 error.update.comment=Fejl i forbindelse med gemning af kommentar {0}
-error.update.folder=Fejl i forbindelse med opdatering af bogmærkesamling
+error.update.folder=Fejl i forbindelse med opdatering af bogm�rkesamling
 error.update.nyhedsfeed=Fejl i forbindelse med opdatering af nyhedsfeed 
 error.update.rollerConfig=Fejl i forbindelse med opdatering af Roller konfigurering
 
 error.bake.weblog=Fejl i forbindelse med generering af din weblog
 
-error.trackback=Fejl i forbindelse med afsendelse af trackback. Mulig årsag: fejlagtig \
+error.trackback=Fejl i forbindelse med afsendelse af trackback. Mulig �rsag: fejlagtig \
 trackback URL. {0}
-error.trackbackNotAllowed=Fejl i forbindelse med afsendelse af trackback. Opsætningen \
+error.trackbackNotAllowed=Fejl i forbindelse med afsendelse af trackback. Ops�tningen \
 tillader ikke afsendelse af tracbacks til den angivne URL.
 
-error.title.403=Må ikke hente side
+error.title.403=M� ikke hente side
 error.text.403=Du har ikke rettigheder til at se denne side.
 
 error.title.404=Beklager! Det er ikke muligt at finde den angivne side
@@ -550,12 +548,12 @@ error.permissions.deniedSave=Afvist adga
 
 error.permissionDenied.title=Afvist tilladelse
 error.permissionDenied.prompt=Mulig grund:
-error.permissionDenied.reason0=Du vil rette et weblog indlæg som du ikke har \
-tilladelse til (måske et som du allerede har sendt til korrektur?).
-error.permissionDenied.reason1=Du forsøger at gemme noget fra en "gammel" web side, \
+error.permissionDenied.reason0=Du vil rette et weblog indl�g som du ikke har \
+tilladelse til (m�ske et som du allerede har sendt til korrektur?).
+error.permissionDenied.reason1=Du fors�ger at gemme noget fra en "gammel" web side, \
 efterladt fra et tidligere login med et andet brugernavn.
 error.permissionDenied.reason2=Du er logged ind med forkert udgave af \
-dit brugernavn. Prøv at logge ud og logge ind igen med dit \
+dit brugernavn. Pr�v at logge ud og logge ind igen med dit \
 korrekte brugernavn.
 error.permissionDenied.reason3=Your blog server's database connection is \
 misconfigured. To resolve this problem, see your system administrator.
@@ -567,21 +565,21 @@ errors.footer=</ul></div>
 
 error.internationalized={0}
 
-errors.required={0} er krævet.
-errors.minlength={0} skal være på mindst {1} tegn.
-errors.maxlength={0} skal være på højst {1} tegn.
+errors.required={0} er kr�vet.
+errors.minlength={0} skal v�re p� mindst {1} tegn.
+errors.maxlength={0} skal v�re p� h�jst {1} tegn.
 errors.invalid={0} er forkert.
-errors.byte={0} skal være en byte.
-errors.short={0} skal være en short.
-errors.integer={0} skal være en integer.
-errors.long={0} skal være en long.
-errors.float={0} skal være en float.
-errors.double={0} skal være en double.
+errors.byte={0} skal v�re en byte.
+errors.short={0} skal v�re en short.
+errors.integer={0} skal v�re en integer.
+errors.long={0} skal v�re en long.
+errors.float={0} skal v�re en float.
+errors.double={0} skal v�re en double.
 errors.date={0} er ikke en dat0.
 errors.range={0} er ikke i intervallet {1} til {2}.
 errors.creditcard={0} er et forkert kreditkort nummer.
-errors.email={0} må kun indeholde bogstaver, tal og mellemrum.
-errors.noslashes={0} må ikke indeholde tegnet '/'.
+errors.email={0} m� kun indeholde bogstaver, tal og mellemrum.
+errors.noslashes={0} m� ikke indeholde tegnet '/'.
 error.noTrackbackUrlSpecified=Du har ikke angivet en trackback URL
 
 # -------------------------------------------------------------------- error.jsp
@@ -593,35 +591,35 @@ errorPage.noException=No stack trace.
 
 # --------------------------------------------------------------- FolderForm.jsp
 
-folderForm.add.title=Tilføj mappe
-folderForm.add.subtitle=Tilføjer ny bogmærkesamling i mappen [{0}]
+folderForm.add.title=Tilf�j mappe
+folderForm.add.subtitle=Tilf�jer ny bogm�rkesamling i mappen [{0}]
 
 folderForm.edit.title=Rediger mappe
-folderForm.edit.subtitle=Redigerer bogmærkesamling i mappen [{0}]
+folderForm.edit.subtitle=Redigerer bogm�rkesamling i mappen [{0}]
 
-folderForm.correct.title=Ret bogmærkesamling
-folderForm.correct.subtitle=Retter bogmærkesamling
+folderForm.correct.title=Ret bogm�rkesamling
+folderForm.correct.subtitle=Retter bogm�rkesamling
 
 folderForm.name=Navn
 folderForm.save=Gem
 folderForm.cancel=Fortryd
 folderForm.description=Beskrivelse
 
-folderForm.save.exception=FEJL i forbindelse med gemning af mappe, måske er navnet ikke entydigt? \
+folderForm.save.exception=FEJL i forbindelse med gemning af mappe, m�ske er navnet ikke entydigt? \
 Fejlmeddellelsen er: {0}
 
-folderForm.error.duplicateName=Mappenavnet {0} er allerede i brug, vælg et andet
+folderForm.error.duplicateName=Mappenavnet {0} er allerede i brug, v�lg et andet
 
 # errors from validation
-Folder.error.nameNull=Navn er krævet
-Folder.error.nameSize=Navn må ikke være længer end 255 tegn
-Folder.error.descriptionSize=Beskrivelsen må ikke være længer end 255 tegn
+Folder.error.nameNull=Navn er kr�vet
+Folder.error.nameSize=Navn m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+Folder.error.descriptionSize=Beskrivelsen m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
 
 
 # ---------------------------------------------------------------------- Footer
 
 footer.productName=Powered by <a href="http://roller.apache.org">Apache Roller Weblogger</a> Version {0}
-footer.reportIssue=Rapporter en hændelse
+footer.reportIssue=Rapporter en h�ndelse
 footer.userGuide=Brugervejledning
 footer.macros=Makroer
 footer.mailingLists=E-mail-lister
@@ -629,38 +627,38 @@ footer.mailingLists=E-mail-lister
 # ------------------------------------------------------ index / setup page
 
 index.heading=Velkommen til Roller!
-index.prompt=For at gøre Roller installationen færdig skal der gøres følgende:
+index.prompt=For at g�re Roller installationen f�rdig skal der g�res f�lgende:
 
 index.error=ERROR quering the Roller database, are you sure you ran the \
 database creation or database migration script?
 
 index.createUser=Opret en bruger
-index.createUserDone=FÆRDIG: dette website har {0} bruger(e)
+index.createUserDone=F�RDIG: dette website har {0} bruger(e)
 index.createUserHelp=\
-Før du kan bruge Roller skal der oprettes en bruger, så du kan logge ind \
-og skrive til en weblog. BEMÆRK: den første bruger vil få server administrations \
-rettigheder (<i>Global Admin</i>) og kan derfor redigere globale opsætninger, \
-oprette og nedlægge brugere, samt oprette nye administratorer.
-index.createUserBy=Opret din første bruger ved hjælp af 
+F�r du kan bruge Roller skal der oprettes en bruger, s� du kan logge ind \
+og skrive til en weblog. BEM�RK: den f�rste bruger vil f� server administrations \
+rettigheder (<i>Global Admin</i>) og kan derfor redigere globale ops�tninger, \
+oprette og nedl�gge brugere, samt oprette nye administratorer.
+index.createUserBy=Opret din f�rste bruger ved hj�lp af 
 index.createUserPage=Opret ny bruger
 
 index.createWeblog=Opret en weblog
-index.createWeblogDone=Færdig: dette website har {0} weblog(s)
+index.createWeblogDone=F�rdig: dette website har {0} weblog(s)
 index.createWeblogHelp=\
-Før du kan skrive til en weblog, skal der være oprettet mindst en weblog. \
-Der kan oprettes så mange weblogs som du ønsker. Hver Roller bruger kan have \
-flere weblogs og den enkelte weblog kan have flere redaktører.
-index.createWeblogBy=Opret din første weblog ved hjælp af  
+F�r du kan skrive til en weblog, skal der v�re oprettet mindst en weblog. \
+Der kan oprettes s� mange weblogs som du �nsker. Hver Roller bruger kan have \
+flere weblogs og den enkelte weblog kan have flere redakt�rer.
+index.createWeblogBy=Opret din f�rste weblog ved hj�lp af  
 index.createWeblogPage=Opret en ny weblog
    
 index.setFrontpage=Udpeg en forside weblog
 index.setFrontpageHelp=\
-Du skal angive en weblog, der skal være forside for dette Roller websted. \
-De kan ske på <b>Server Admin->Configuration</b> siden. \
-I feltet "Entydig identifikation af den weblog der skal være forside" skrives \
-identifikationen af den weblog, der skal være forside for webstedet. \
-Så slipper man for at få viste denne side.
-index.setFrontpageBy=Udpeg en forside weblog ved hjælp af
+Du skal angive en weblog, der skal v�re forside for dette Roller websted. \
+De kan ske p� <b>Server Admin->Configuration</b> siden. \
+I feltet "Entydig identifikation af den weblog der skal v�re forside" skrives \
+identifikationen af den weblog, der skal v�re forside for webstedet. \
+S� slipper man for at f� viste denne side.
+index.setFrontpageBy=Udpeg en forside weblog ved hj�lp af
 index.setFrontpagePage=Server administration
 
 # ------------------------------------------------------ Invitations management
@@ -668,9 +666,9 @@ index.setFrontpagePage=Server administra
 invitations.title=Administrere invitationer
 
 invitations.subtitle=Administrere invitationer i weblog <span>{0}</span>
-invitations.prompt=Denne side viser udestående invitationer i denne weblog. \
-Du kan vælge at afvise invitationer og hvis Roller er sat op til at sende E-mail \
-så vil afviste brugere blive underrettet pr. E-mail.
+invitations.prompt=Denne side viser udest�ende invitationer i denne weblog. \
+Du kan v�lge at afvise invitationer og hvis Roller er sat op til at sende E-mail \
+s� vil afviste brugere blive underrettet pr. E-mail.
 invitations.revoke=Tilbagekald
 invitations.noInvitations=Ingen invitationer
 invitations.confirm.revoke=Tilbagekald valgte invitationer? 
@@ -693,22 +691,22 @@ invitations.error.notFound=Invitationen 
 inviteMember.title=Inviter ny bruger
 
 inviteMember.subtitle=Inviter en ny bruger til at skrive til denne weblog
-inviteMember.prompt=Inviter en bruger til at skrive til denne weblog ved at vælge hans eller \
-hendes E-mail adresse, vælge tilladelser til dem og klikke: send \
-invitation knappen. Hvis brugeren ikke er vist i listen, så skriv de første bogstaver \
+inviteMember.prompt=Inviter en bruger til at skrive til denne weblog ved at v�lge hans eller \
+hendes E-mail adresse, v�lge tilladelser til dem og klikke: send \
+invitation knappen. Hvis brugeren ikke er vist i listen, s� skriv de f�rste bogstaver \
 af enten brugernavn eller E-mail adressen og se de brugere der matcher.
 
 inviteMember.userName=Brugernavn
 inviteMember.administrator=Administrator
 inviteMember.author=Forfatter
-inviteMember.limited=Begrænset
+inviteMember.limited=Begr�nset
 inviteMember.permissions=Tilladelser
 
 inviteMember.button.save=Send invitation
 
 inviteMember.error.userNotFound=Brugeren findes ikke
 inviteMember.error.userAlreadyInvited=Brugeren er allerede inviteret til at skrive til denne weblog
-inviteMember.error.userAlreadyMember=Brugeren må allerede skrive til denne weblog
+inviteMember.error.userAlreadyMember=Brugeren m� allerede skrive til denne weblog
 
 inviteMemberDone.title=Invitation er sendt
 inviteMemberDone.message=Bruger [{0}] er inviteret til at skrive til denne weblog
@@ -717,7 +715,7 @@ inviteMember.userInvited=Brugeren er inv
 
 inviteMember.notificationSubject=Roller: invitation til at skrive til weblog "{0}" ({1})
 inviteMember.notificationContent=Du er inviteret til at skrive til weblog "{0}" ({1}). \
-Klik følgende link og log ind som bruger [{2}] for at acceptere eller afvise denne \
+Klik f�lgende link og log ind som bruger [{2}] for at acceptere eller afvise denne \
 invitation <{3}>.
 
 # ------------------------------------------------------------------- Installer
@@ -805,11 +803,11 @@ loginPage.reset=Reset
 # --------------------------------------------------------------- Bookmark Macro
 
 macro.bookmark.urlFeed=URL til webstedets RSS feed
-macro.bookmark.error=Den ønskede bogmærkesamling eksisterer ikke: {0}
+macro.bookmark.error=Den �nskede bogm�rkesamling eksisterer ikke: {0}
 
 # --------------------------------------------------------------- Referer Macro
 
-macro.referer.furtherReading=Læs mere om dagens indlæg:
+macro.referer.furtherReading=L�s mere om dagens indl�g:
 macro.referer.todaysHits=Dagens sidevisninger:
 
 # -------------------------------------------------------------------- RSS Macro
@@ -819,40 +817,40 @@ macro.rss.excerpts=uddrag
 
 # --------------------------------------------------------- Search Results Macro
 
-macro.searchresults.results=Søgeresultater
+macro.searchresults.results=S�geresultater
 macro.searchresults.title=Defineret ''{0}'' i Dictionary.com
-macro.searchresults.searchFor=Du søgte {0} efter
-macro.searchresults.hits_1=<strong>{0}</strong> indlæg blev fundet.<br /><em>Du kan også
-macro.searchresults.hits_2=prøve den samme søgning</a> på \
+macro.searchresults.searchFor=Du s�gte {0} efter
+macro.searchresults.hits_1=<strong>{0}</strong> indl�g blev fundet.<br /><em>Du kan ogs�
+macro.searchresults.hits_2=pr�ve den samme s�gning</a> p� \
 <a href="http://google.com">Google</a>.</em>
-macro.searchresults.again=Søg igen
+macro.searchresults.again=S�g igen
 macro.searchresults.incategory=- i kategorien -
 
-error.searchProblem=Der var et problem med din søgning.
+error.searchProblem=Der var et problem med din s�gning.
 
 # ----------------------------------------------------- Search Results Day Macro
 
-macro.searchresultsday.entrypermalink.title=Permanent link til dette weblog indlæg
+macro.searchresultsday.entrypermalink.title=Permanent link til dette weblog indl�g
 macro.searchresultsday.userpermalink.title=Link til brugerens forside
-macro.searchresultsday.categorypermalink.title=Vis indlæg med denne kategori
+macro.searchresultsday.categorypermalink.title=Vis indl�g med denne kategori
 
 # ----------------------------------------------------------------- Weblog Macro
 
 macro.weblog.daypermalink.title=Permanent link til denne dag
-macro.weblog.entrypermalink.title=Permanent link til dette weblog indlæg
+macro.weblog.entrypermalink.title=Permanent link til dette weblog indl�g
 macro.weblog.entrypermalink.edit=Ret
-macro.weblog.linkbacks=Baglæns link
+macro.weblog.linkbacks=Bagl�ns link
 macro.weblog.comments=Kommentarer
 macro.weblog.comment=Kommentar
 macro.weblog.comment.unknown=Ukendt
-macro.weblog.addcomment=Tilføj en kommentar
+macro.weblog.addcomment=Tilf�j en kommentar
 macro.weblog.datepattern=yyyy-MM-dd, hh:mm:ss
 macro.weblog.date.timestampFormat=yyyy-MM-dd, hh:mm:ss
 macro.weblog.date.toStringFormat=EEEE dd MMMM, yyyy
 macro.weblog.preview=Kommentarkorrektur
 macro.weblog.commentpermalink.title=Permanent link til kommentar
-macro.weblog.readMore=Læs mere
-macro.weblog.readMoreLink=[<a class="readmore" href="{0}">Læs mere</a>]
+macro.weblog.readMore=L�s mere
+macro.weblog.readMoreLink=[<a class="readmore" href="{0}">L�s mere</a>]
 
 macro.weblog.postedby=Indsendt af
 macro.weblog.on=
@@ -872,38 +870,38 @@ macro.weblog.postcomment=Send kommentar
 macro.weblog.post=Send
 macro.weblog.postpreview=KORREKTUR
 macro.weblog.clear=Slet indhold
-macro.weblog.searchalert=Skriv en søgestreng for at fortsætte.
-macro.weblog.searchbutton=Søg
-macro.weblog.searchdictionary=Du søgte efter \
+macro.weblog.searchalert=Skriv en s�gestreng for at forts�tte.
+macro.weblog.searchbutton=S�g
+macro.weblog.searchdictionary=Du s�gte efter \
 "<a href="http://dictionary.com/search?q={0}" title="Define ''{1}'' \
 i Dictionary.com" class="dictionary">{2}</a>".
-macro.weblog.searchhits=<strong>{0}</strong> indlæg blev fundet.
-macro.weblog.searchagain=Søg igen
-macro.weblog.searchgoogle=<em>Du kan også \
+macro.weblog.searchhits=<strong>{0}</strong> indl�g blev fundet.
+macro.weblog.searchagain=S�g igen
+macro.weblog.searchgoogle=<em>Du kan ogs� \
 <a href="http://google.com/search?q={0}%20site:{1}/side/{3}" \
-class="google">prøve den samme søgning</a> på \
+class="google">pr�ve den samme s�gning</a> p� \
 <a href="http://google.com">Google</a>.</em>
 macro.weblog.trackback=Trackback URL:
 macro.weblog.editentry=Ret
 macro.weblog.allcategories=Alle
-macro.weblog.nolanguages=Dette websted understøtter ikke flere sprog.
+macro.weblog.nolanguages=Dette websted underst�tter ikke flere sprog.
 macro.weblog.notifyMeOfComments=Send E-mail hvis der er nye kommentarer
-macro.weblog.noEntriesForDate=Ingen indlæg blev fundet på den angivne dato
+macro.weblog.noEntriesForDate=Ingen indl�g blev fundet p� den angivne dato
 
 # -------------------------------------------------------------------- Main page
 
 mainPage.frontPage=Roller
-mainPage.recentEntries=Nyeste weblog indlæg
-mainPage.pinnedEntries=Weblog indlæg Featured
+mainPage.recentEntries=Nyeste weblog indl�g
+mainPage.pinnedEntries=Weblog indl�g Featured
 mainPage.category=Kategori
-mainPage.read=Læs
-mainPage.hotWeblogs=Hot Blogs : Daglige besøg
-mainPage.searchWeblogs=Søg efter blogs
-mainPage.searchButton=Søg
+mainPage.read=L�s
+mainPage.hotWeblogs=Hot Blogs : Daglige bes�g
+mainPage.searchWeblogs=S�g efter blogs
+mainPage.searchButton=S�g
 mainPage.hits=hits
 mainPage.link=Link
 mainPage.rss.tip=Kombineret RSS feed for websted.
-mainPage.rss.instructions=Højre-klik, kopier link og sæt det ind i din RSS-læser
+mainPage.rss.instructions=H�jre-klik, kopier link og s�t det ind i din RSS-l�ser
 mainPage.postedBy=Af
 mainPage.actions=Handlinger
 mainPage.status=Status
@@ -918,35 +916,35 @@ mainPage.mainMenu=Hovedmenu
 # ------------------------------------------------------------------ Maintenance
 
 maintenance.title=Weblog vedligehold
-maintenance.subtitle=Udfør weblog vedligehold.
-maintenance.prompt.index=Genbyg søgeindekset for din Roller weblog.
-maintenance.button.index=Genbyg søgeindeks
-maintenance.prompt.flush=Tøm side cachen for din Roller weblog.
-maintenance.button.flush=Tøm cache
+maintenance.subtitle=Udf�r weblog vedligehold.
+maintenance.prompt.index=Genbyg s�geindekset for din Roller weblog.
+maintenance.button.index=Genbyg s�geindeks
+maintenance.prompt.flush=T�m side cachen for din Roller weblog.
+maintenance.button.flush=T�m cache
 maintenance.message.indexed=Der er fastsat tidspunkt for genbygning af \
-søgeindeks for din Roller weblog.
-maintenance.message.flushed=Cachen er tømt for din \
+s�geindeks for din Roller weblog.
+maintenance.message.flushed=Cachen er t�mt for din \
 Roller weblog
 
 # ----------------------------------------------------------- Member permissions
 
-memberPermissions.title=Rettigheder gældende for medlemmer af weblog
+memberPermissions.title=Rettigheder g�ldende for medlemmer af weblog
 memberPermissions.subtitle=Administrer rettigheder for brugere i weblog <span>{0}</span>
-memberPermissions.description=Du kan ændre rettigheder for medlemmer af en weblog, \
-eller fjerne medlemmer fra indlæg ved at vælge mulighederne i følgende tabel \
-og gemme ændringerne. BEMÆRK: du kan ikke fjerne dig selv fra webloggen.
+memberPermissions.description=Du kan �ndre rettigheder for medlemmer af en weblog, \
+eller fjerne medlemmer fra indl�g ved at v�lge mulighederne i f�lgende tabel \
+og gemme �ndringerne. BEM�RK: du kan ikke fjerne dig selv fra webloggen.
 
 memberPermissions.userName=Brugernavn
 memberPermissions.administrator=Administrator
-memberPermissions.author=Redaktør
-memberPermissions.limited=Begrænset
+memberPermissions.author=Redakt�r
+memberPermissions.limited=Begr�nset
 memberPermissions.remove=Fjern
 
 memberPermissions.noSelfDemotions=Du kan ikke fjerne dig selv
 memberPermissions.membersRemoved={0} bruger(e) er fjernet
-memberPermissions.membersChanged=Ændret rettigheder  for {0} bruger(e))
+memberPermissions.membersChanged=�ndret rettigheder  for {0} bruger(e))
 
-memberPermissions.confirmRemove=Er du sikker på at du stadig vil fjerne medlemmer \
+memberPermissions.confirmRemove=Er du sikker p� at du stadig vil fjerne medlemmer \
 fra denne weblog?
 
 memberPermissions.button.save=Gem
@@ -960,9 +958,9 @@ mulighed for at tilbagekalde.
 
 memberPermissions.permissionsHelpTitle=Rettigheder giver lov til?
 memberPermissions.permissionHelp=\
-<b>Administrator</b> giver mulighed for at skrive indlæg samt administrere webloggen og medlemmer<br /> \
-<b>Redaktør</b> giver mulighed for at skrive indlæg, men ikke administrere webloggen<br /> \
-<b>Begrænset</b> giver kun mulighed for at gemme kladder
+<b>Administrator</b> giver mulighed for at skrive indl�g samt administrere webloggen og medlemmer<br /> \
+<b>Redakt�r</b> giver mulighed for at skrive indl�g, men ikke administrere webloggen<br /> \
+<b>Begr�nset</b> giver kun mulighed for at gemme kladder
 
 # --------------------------------------------------------- New user registation
 
@@ -983,7 +981,7 @@ tillader ikke registrering af nye bruger
 
 navigationBar.header=Navigation
 navigationBar.main=Hoved
-navigationBar.newEntry=Nyt indlæg
+navigationBar.newEntry=Nyt indl�g
 navigationBar.settings=Indstillinger
 navigationBar.logout=Logout
 navigationBar.login=Login
@@ -995,9 +993,9 @@ navigationBar.youMay=Du kan
 pagesForm.title=Skabeloner
 pagesForm.subtitle=Administrere skabeloner som definerer udseendet af weblog <span>{0}</span>
 pagesForm.tip=Du kan redigere de skabeloner som definer layout, farve og \
-fontene i din weblog. Du kan også lave nye skabeloner som definer helt \
-nye sider. Det er kun for erfarne brugere, så hvis du ikke kender til \
-HTML, er det måske bedre at bruge en skabelon lavet af andre.
+fontene i din weblog. Du kan ogs� lave nye skabeloner som definer helt \
+nye sider. Det er kun for erfarne brugere, s� hvis du ikke kender til \
+HTML, er det m�ske bedre at bruge en skabelon lavet af andre.
 
 !pageForm.advancedSettings=Advanced settings
 pagesForm.name=Navn
@@ -1007,15 +1005,15 @@ pagesForm.description=Beskrivelse
 pagesForm.edit=Rediger
 pagesForm.remove=Slet
 pagesForm.required=(skal angives)
-pagesForm.hiddenNote=BEMÆRK: Skabeloner med navn som starter med '_' er skjulte. \
+pagesForm.hiddenNote=BEM�RK: Skabeloner med navn som starter med '_' er skjulte. \
 De vil ikke blive vist i oversigten.
-pagesForm.addNewPage=Tilføj en ny skabelon
-pagesForm.addNewPage.success=Ny skabelon <strong>{0}</strong> er tilføjet.
-pagesForm.add=Tilføj
+pagesForm.addNewPage=Tilf�j en ny skabelon
+pagesForm.addNewPage.success=Ny skabelon <strong>{0}</strong> er tilf�jet.
+pagesForm.add=Tilf�j
 pagesForm.emptyPage=Tom skabelon...
-pagesForm.themesReminder=<b>Husk:</b> Du bruger lige nu {0} som er et fælles \
-tema, nogle af dine rettelser i skabelonen vil ikke påvirke udseendet af din weblog.
-editPages.title.removeOK=Bekræft sletning af skabelon
+pagesForm.themesReminder=<b>Husk:</b> Du bruger lige nu {0} som er et f�lles \
+tema, nogle af dine rettelser i skabelonen vil ikke p�virke udseendet af din weblog.
+editPages.title.removeOK=Bekr�ft sletning af skabelon
 
 !pagesForm.launch=launch
 !pagesForm.outputContentType=Type
@@ -1044,7 +1042,7 @@ change the name, link or description.
 pageForm.name=Navn
 pageForm.link=Link
 pageForm.hidden=Skjult
-pageForm.hidden.tip=Skjulte sider kan ikke nåes via en weblog URL
+pageForm.hidden.tip=Skjulte sider kan ikke n�es via en weblog URL
 pageForm.navbar=Inkluder i sidens menu
 pageForm.navbar.tip=Inkluder i menu lavet ved brug af showPageMenu() macro
 pageForm.description=Beskrivelse
@@ -1065,83 +1063,83 @@ pageForm.save.success=Skabelon er opdate
 !pageForm.outputContentTypeStyle=CSS (test/style)
 !pageForm.outputContentTypeCustom=Custom...
 
-pageRemove.subtitle=Bekræft sletning af side
+pageRemove.subtitle=Bekr�ft sletning af side
 pageRemove.youSure=Vil du slette denne side?
 pageRemove.pageId=Sidens ID
 pageRemove.pageName=Sidens navn
 
 # errors from validation
-!Template.error.nameNull=Navn er krævet
-!Template.error.nameSize=Navn må ikke være længer end 255 tegn
-!Template.error.linkSize=Link må ikke være længer end 255 tegn
-!Template.error.descriptionSize=Description må ikke være længer end 255 tegn
+!Template.error.nameNull=Navn er kr�vet
+!Template.error.nameSize=Navn m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!Template.error.linkSize=Link m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!Template.error.descriptionSize=Description m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
 
 
 # ---------------------------------------------------- Ping Target Admin/Editing
 
-commonPingTargets.subtitle=Administrer fælles samling af website som mål for weblog ping.
-commonPingTargets.commonPingTargets=Fælles weblog ping-mål
-commonPingTargets.explanation=Disse websteder er til rådighed for alle weblogs \
-når der skal sendes weblog opdaterings pings.
+commonPingTargets.subtitle=Administrer f�lles samling af website som m�l for weblog ping.
+commonPingTargets.commonPingTargets=F�lles weblog ping-m�l
+commonPingTargets.explanation=Disse websteder er til r�dighed for alle weblogs \
+n�r der skal sendes weblog opdaterings pings.
 
-customPingTargets.customPingTargets=Brugerdefineret weblog ping-mål
-customPingTargets.subtitle=Administrer brugerdefineret ping-mål for weblog <span>{0}</span>
+customPingTargets.customPingTargets=Brugerdefineret weblog ping-m�l
+customPingTargets.subtitle=Administrer brugerdefineret ping-m�l for weblog <span>{0}</span>
 customPingTargets.explanation=Brug denne side til at definere websteder som du vil sende ping til \
-og som ikke allerede er i den fælles liste over websteder. \
+og som ikke allerede er i den f�lles liste over websteder. \
 Websteder vil normalt angive en ping url som du skal bruge. \
-Websteder som du angiver her er kun tilgængelig for dette websted.
+Websteder som du angiver her er kun tilg�ngelig for dette websted.
 
-customPingTargets.disAllowedExplanation=Brugerdefinerede ping-mål er ikke tilladt for \
-dette websted. Kontakt en administrator for at få tilføjet ping-mål til den fælles samling.
+customPingTargets.disAllowedExplanation=Brugerdefinerede ping-m�l er ikke tilladt for \
+dette websted. Kontakt en administrator for at f� tilf�jet ping-m�l til den f�lles samling.
 
 
 pings.title=Konfigurer automatiske weblog ping
 pings.subtitle=Konfigurer automatiske ping for weblog <span>{0}</span>
 pings.explanation=Ping giver mulighed for at informere andre websteder om at din \
-weblog har fået nyt indhold. Det betyder at disse kan læse din feed og hente det \
+weblog har f�et nyt indhold. Det betyder at disse kan l�se din feed og hente det \
 nye indhold. Du kan konfigurere et antal websteder som automatisk skal modtage en ping \
-må der er nyt indhold i din weblog. På denne side kan man også sende en manuel ping \
-til enkelte websteder. <strong>Bemærk:</strong> man bør informere et websted inden man \
+m� der er nyt indhold i din weblog. P� denne side kan man ogs� sende en manuel ping \
+til enkelte websteder. <strong>Bem�rk:</strong> man b�r informere et websted inden man \
 sender pinger.
-pings.commonPingTargets=Fælles ping-mål
-pings.commonPingTargetsExplanation=Disse ping-mål er konfigureret af administratoren og \
-er fælles for alle weblogs. Du kan sende ping til et udvalg af disse websteder.
-pings.customPingTargets=Brugerdefineret ping-mål
-pings.customPingTargetsExplanationEmpty=Du kan også tilføje dine egne websteder ved at \
-aktivere menupunktet <strong>Fælles weblog ping-mål</strong>. \
-Dine brugerdefinerede ping-mål er kun tilgængelige for dig. Du har endnu ikke defineret \
-dine egne ping-mål.
-pings.customPingTargetsExplanationNonEmpty=Dette er dine brugerdefinerede ping-mål. \
-Disse er kun tilgængelige for dig.
+pings.commonPingTargets=F�lles ping-m�l
+pings.commonPingTargetsExplanation=Disse ping-m�l er konfigureret af administratoren og \
+er f�lles for alle weblogs. Du kan sende ping til et udvalg af disse websteder.
+pings.customPingTargets=Brugerdefineret ping-m�l
+pings.customPingTargetsExplanationEmpty=Du kan ogs� tilf�je dine egne websteder ved at \
+aktivere menupunktet <strong>F�lles weblog ping-m�l</strong>. \
+Dine brugerdefinerede ping-m�l er kun tilg�ngelige for dig. Du har endnu ikke defineret \
+dine egne ping-m�l.
+pings.customPingTargetsExplanationNonEmpty=Dette er dine brugerdefinerede ping-m�l. \
+Disse er kun tilg�ngelige for dig.
 
 ping.successful=Ping er afsendt.
 ping.transmittedButError=Ping blev afsendt; men modtageren (webstedets server) svarede \
 med denne fejl.
 ping.transmissionFailed=Ping kunne ikke sendes. Kontroller at den angivne URL er korrekt.
-ping.unknownHost=Hostnavnet i ping-målets URL er ukendt.
-ping.networkConnectionFailed=Der var netværksproblemer, så ping-målet kunne ikke nåes.
+ping.unknownHost=Hostnavnet i ping-m�lets URL er ukendt.
+ping.networkConnectionFailed=Der var netv�rksproblemer, s� ping-m�let kunne ikke n�es.
 ping.pingProcessingIsSuspended=Afsendelse af ping er midlertidigt lukket ned af \
 administratoren.
 pingResult.OK=OK
 
 
-pingTarget.pingTarget=ping-mål
+pingTarget.pingTarget=ping-m�l
 
-customPingTarget.subtitle=Redigere brugerdefineret ping-mål i weblog <span>{0}</span>
-commonPingTarget.subtitle=Editing fælles ping-mål
+customPingTarget.subtitle=Redigere brugerdefineret ping-m�l i weblog <span>{0}</span>
+commonPingTarget.subtitle=Editing f�lles ping-m�l
 
 pingTarget.name=Navn
 pingTarget.pingUrl=Ping URL
 pingTarget.autoEnabled=Automatisk ping?
-pingTarget.addNew=Tilføj ny
+pingTarget.addNew=Tilf�j ny
 pingTarget.save=Gem
 pingTarget.edit=Rediger
 pingTarget.remove=Fjern
-pingTarget.confirmRemoveTitle=Fjern bekræftigelse af ping-mål
-pingTarget.confirmCommonRemove=Fjernelse af dette mål vil også fjerne alle brugerens \
-automatiske ping konfigurationer som bruger dette mål. Er du sikker?
-pingTarget.confirmCustomRemove=Fjernelse af dette mål vil også fjerne alle dine \
-automatiske ping konfigurationer som bruger dette mål. Er du sikker?
+pingTarget.confirmRemoveTitle=Fjern bekr�ftigelse af ping-m�l
+pingTarget.confirmCommonRemove=Fjernelse af dette m�l vil ogs� fjerne alle brugerens \
+automatiske ping konfigurationer som bruger dette m�l. Er du sikker?
+pingTarget.confirmCustomRemove=Fjernelse af dette m�l vil ogs� fjerne alle dine \
+automatiske ping konfigurationer som bruger dette m�l. Er du sikker?
 pingTarget.removeOK=Ja, fjern
 pingTarget.cancel=Nej, fortryd
 pingTarget.enable=Tillad
@@ -1151,10 +1149,10 @@ pingTarget.disabled=Ikke tilladt
 pingTarget.auto=Automatisk
 pingTarget.manual=Manuel
 pingTarget.sendPingNow=Send ping nu
-pingTarget.saved=ping-målet er gemt.
+pingTarget.saved=ping-m�let er gemt.
 
-pingTarget.nameNotUnique=Navnet på dette mål konflikter med et andet mål i det samme \
-sæt af mål.
+pingTarget.nameNotUnique=Navnet p� dette m�l konflikter med et andet m�l i det samme \
+s�t af m�l.
 pingTarget.malformedUrl=URLen er ikke korrekt formatteret.
 pingTarget.unknownHost=Hostnavnet i denne URL eksisterer formentlig ikke.
 
@@ -1170,8 +1168,8 @@ planet.description.unconfigured=Planet a
 planetConfig.title=Planet konfiguration
 planetConfig.subtitle=Konfigurer Roller''s indbyggede nyhedsfeed aggregator.
 planetConfig.prompt=Angiv titel, beskrivelse, E-mail-adresse og webstedets URL \
-til brug i de nyhedsfeeds som Planet laver. Du kan også angive en \
-proxy hvis det er krævet af dit netværk.
+til brug i de nyhedsfeeds som Planet laver. Du kan ogs� angive en \
+proxy hvis det er kr�vet af dit netv�rk.
 
 !ConfigForm.siteSettings=Planet settings
 !ConfigForm.title=Planet title\t
@@ -1193,11 +1191,11 @@ planetConfig.numWebsites=Antal Roller ho
 planetConfig.numSubscrtions=Antal Roller hostede tilmeldinger
 
 planetConfig.button.post=Gem
-planetConfig.button.refreshEntries=Genindlæs indgange
+planetConfig.button.refreshEntries=Genindl�s indgange
 planetConfig.button.syncWebsites=Synkroniser Roller weblogs
 
 planetConfig.success.saved=Konfigurationen er gemt
-planetConfig.success.refreshed=Genindlæsning er startet
+planetConfig.success.refreshed=Genindl�sning er startet
 planetConfig.success.synced=weblog synkronisering er startet
 planetConfig.error.cacheDirNotFound=Cache mappen kan ikke findes
 planetConfig.error.cacheDirNotWritable=Cache mappen er ikke skrivbar
@@ -1210,22 +1208,22 @@ planetSubscriptions.titleGroup=Tilmeldin
 
 planetSubscriptions.subtitle.add=\
 Administrere tilmelding til nyhedsfeeds i gruppen [<b>{0}</b>].
-planetSubscriptions.prompt.add=For at tilføje en ny tilmelding skrives titlen, \
-nyhedsfeedens URL og så klikke Gem.
+planetSubscriptions.prompt.add=For at tilf�je en ny tilmelding skrives titlen, \
+nyhedsfeedens URL og s� klikke Gem.
 
 planetSubscriptions.subtitle.addMain=\
 Administrere de overordnede liste af nyhedsfeed tilmeldinger.
-planetSubscriptions.prompt.addMain=Her kan du tilføje \
-tilmeldinger: listen af nyhedsfeeds som skal inkluderes på den overordnede \
-Planet aggregator side. For at tilføje en ny tilmelding skrives titlen, \
-nyhedsfeedens URL og så klikke Gem.
+planetSubscriptions.prompt.addMain=Her kan du tilf�je \
+tilmeldinger: listen af nyhedsfeeds som skal inkluderes p� den overordnede \
+Planet aggregator side. For at tilf�je en ny tilmelding skrives titlen, \
+nyhedsfeedens URL og s� klikke Gem.
 
 planetSubscriptions.subtitle.edit=Retter en eksisterende tilmeldinger.
 planetSubscriptions.prompt.edit=\
-Lav dine ændringer ændringer og Gem. Eller klik Fjern for at fjerne den permanent.
+Lav dine �ndringer �ndringer og Gem. Eller klik Fjern for at fjerne den permanent.
 
 planetSubscriptions.existingTitle=Eksisterende tilmeldinger
-planetSubscriptions.existingPrompt=Vælg at redigere en eksisterende tilmelding.
+planetSubscriptions.existingPrompt=V�lg at redigere en eksisterende tilmelding.
 planetSubscriptions.unconfigured=Planet Roller er ikke konfigureret endnu
 planetSubscriptions.column.delete=Slet
 
@@ -1248,30 +1246,30 @@ planetSubscriptions.button.delete=Fjern
 planetSubscription.edit.tip=Rediger denne tilmelding
 
 planetSubscription.success.deleted=Tilmelding fjernet
-planetSubscription.foundExisting=Fandt eksisterende tilmelding [{0}], tilføj den i stedet
+planetSubscription.foundExisting=Fandt eksisterende tilmelding [{0}], tilf�j den i stedet
 planetSubscription.success.saved=Gemt tilmelding
 
 planetSubscription.error=Skal angive nyhedsfeed URL
-planetSubscription.error.title=Titel er krævet
-planetSubscription.error.feedUrl=Nyhedsfeed URL er krævet
-planetSubscription.error.siteUrl=Website URL er krævet
+planetSubscription.error.title=Titel er kr�vet
+planetSubscription.error.feedUrl=Nyhedsfeed URL er kr�vet
+planetSubscription.error.siteUrl=Website URL er kr�vet
 planetSubscriptions.error.duringSave=Gentaget tilmelding? - {0}
 planetSubscription.error.deleting=Fejl i forbindelse med fjernelse
 
 # ------------------------------------------------------------ PlanetGroups.jsp
 
 planetGroups.pagetitle=Brugerdefinerede Planet grupper
-planetGroups.subtitle=Tilføj brugerdefinerede aggregation grupper, hver især \
-tilgængelig som en nyhedsfeed.
+planetGroups.subtitle=Tilf�j brugerdefinerede aggregation grupper, hver is�r \
+tilg�ngelig som en nyhedsfeed.
 
 planetGroups.prompt.add=For at oprette en gruppe, \
 skal man skrive et visningsnavn og en entydig ID som skal bruges i nyhedsfeedens URL. \
-Derpå klikke Gem.
+Derp� klikke Gem.
 planetGroups.prompt.edit=Du redigerer en brugerdefineret aggregation gruppe. Lav \
-ændringerne og klik Gem. Eller klikke på Fjern for at slette den.
+�ndringerne og klik Gem. Eller klikke p� Fjern for at slette den.
 
 planetGroups.existingTitle=Eksisterende brugerdefinerede aggregationgrupper
-planetGroups.existingPrompt=Vælg at redigere en eksisterende brugerdefineret aggregation gruppe.
+planetGroups.existingPrompt=V�lg at redigere en eksisterende brugerdefineret aggregation gruppe.
 planetGroups.unconfigured=Planet Roller er ikke konfigureret endnu
 planetGroups.edit=Rediger
 
@@ -1296,8 +1294,8 @@ planetGroups.button.delete=Fjern
 planetGroups.success.deleted=Gruppen er fjernet
 planetGroups.success.saved=Gruppen er gemt
 
-planetGroups.error.title=Titel er krævet
-planetGroups.error.handle=Entydig identifikation er krævet
+planetGroups.error.title=Titel er kr�vet
+planetGroups.error.handle=Entydig identifikation er kr�vet
 planetGroups.error.duringSave=Gruppen er defineret flere gange? - {0}
 planetGroups.error.nameReserved=Kan ikke bruge den entydige identifikation ''all'' eller ''external''
 planetGroups.error.deleting=Fejl i forbindelse med sletning
@@ -1307,9 +1305,9 @@ planetGroups.error.deleting=Fejl i forbi
 referers.todaysReferers=Dem der henviser til mig
 referers.subtitle=Dem der henviser til mig har givet weblog <span>{0}</span> placeringen
 referers.tip=Denne side viser hvor dine weblog's hits kommer fra i dag. \
-Hits med midlertidige henvisninger til mig, eksempelvis fra nyhedsfeed læsere \
-og bogmærker tæller som ''direkte'' hits. Hvis du får spam fra dem der henviser til mig, \
-så kan man i opsætningen: Spam Forebyggelse definere en ordliste \
+Hits med midlertidige henvisninger til mig, eksempelvis fra nyhedsfeed l�sere \
+og bogm�rker t�ller som ''direkte'' hits. Hvis du f�r spam fra dem der henviser til mig, \
+s� kan man i ops�tningen: Spam Forebyggelse definere en ordliste \
 (Dem der henviser til mig som indeholder ordene vil blive ignoreret).
 
 referers.url=Henvisning URL
@@ -1325,8 +1323,8 @@ referers.noReferersSpecified=Du angav ik
 
 # ------------------------------------------------------------------ Statistics
 
-statCount.weblogCommentCountType=Optælling af weblog kommentarer
-statCount.weblogEntryCommentCountType=Optælling af kommentarer til weblog indlæg
+statCount.weblogCommentCountType=Opt�lling af weblog kommentarer
+statCount.weblogEntryCommentCountType=Opt�lling af kommentarer til weblog indl�g
 statCount.weblogDayHits=Dagens hits
 
 # ------------------------------------------------------------------ Stylesheet Editor
@@ -1359,11 +1357,11 @@ tabbedmenu.user.websites=Dine weblogs
 tabbedmenu.createWebsite=Opret weblog
 
 tabbedmenu.weblog=Opret &amp; rediger
-tabbedmenu.weblog.newEntry=Nyt indlæg
-tabbedmenu.weblog.archives=Alle indlæg
+tabbedmenu.weblog.newEntry=Nyt indl�g
+tabbedmenu.weblog.archives=Alle indl�g
 tabbedmenu.weblog.categories=Kategorier
 tabbedmenu.weblog.commentManagement=Kommentarer
-tabbedmenu.bookmarks.allFolders=Bogmærker
+tabbedmenu.bookmarks.allFolders=Bogm�rker
 tabbedmenu.bookmarks.import=Importer
 tabbedmenu.weblog.referers=Dem der henviser til mig
 tabbedmenu.website.files=Fil upload
@@ -1371,15 +1369,15 @@ tabbedmenu.website.files=Fil upload
 tabbedmenu.design=Design
 tabbedmenu.design.stylesheet=Stylesheet
 
-tabbedmenu.website=Opsætning
-tabbedmenu.website.settings=Opsætninger
+tabbedmenu.website=Ops�tning
+tabbedmenu.website.settings=Ops�tninger
 tabbedmenu.website.themes=Tema
 tabbedmenu.website.pages=Skabeloner
 tabbedmenu.website.members=Medlemmer
 tabbedmenu.website.inviteMember=Inviter medlem
 tabbedmenu.website.maintenance=Vedligehold
 tabbedmenu.weblog.pingSetup=Pings
-tabbedmenu.weblog.customPingTargets=Brugerdefineret ping-mål
+tabbedmenu.weblog.customPingTargets=Brugerdefineret ping-m�l
 tabbedmenu.weblog.export=Eksporter
 tabbedmenu.weblog.import=Importer
 tabbedmenu.weblog.flushCache=Flush cache
@@ -1389,7 +1387,7 @@ tabbedmenu.admin.config=Konfiguration
 tabbedmenu.admin.userAdmin=Bruger administration
 tabbedmenu.admin.commentManagement=Kommentarer
 tabbedmenu.admin.createUser=Ny bruger
-tabbedmenu.admin.pingTargets=ping-mål
+tabbedmenu.admin.pingTargets=ping-m�l
 tabbedmenu.admin.cacheInfo=Cache info
 
 tabbedmenu.planet=Planet administration
@@ -1398,19 +1396,19 @@ tabbedmenu.admin.planetSubscriptions=Til
 tabbedmenu.admin.planetGroups=Brugerdefinerede grupper
 
 
-tabbedmenu.planet.localEntries=Seneste indlæg
+tabbedmenu.planet.localEntries=Seneste indl�g
 tabbedmenu.planet.planetEntries=Planet
 
 # ---------------------------------------------------------------------- Search
 
-search.title=Søge resultater
-searchForm.button=Søg
-searchForm.alert=Skriv et søgeudtryk.
-
-searchPager.home=Søgesiden
-searchPager.next=Næste side
-searchPager.prev=Foregående side
-searchSummary.text=Vis {0} - {1} af total {2} søgeresultater
+search.title=S�ge resultater
+searchForm.button=S�g
+searchForm.alert=Skriv et s�geudtryk.
+
+searchPager.home=S�gesiden
+searchPager.next=N�ste side
+searchPager.prev=Foreg�ende side
+searchSummary.text=Vis {0} - {1} af total {2} s�geresultater
 
 # ----------------------------------------------------------------------- Theme
 
@@ -1463,16 +1461,16 @@ themeEditor.save=Update theme
 uploadFiles.title=Upload af filer
 uploadFiles.subtitle=Upload af filer som skal bruges i weblog <span>{0}</span>
 uploadFiles.tip=Du kan uploade filer som skal bruges i denne weblog. Hvis du har \
-uploaded et billede så kan du vise den i din weblog ved at skrive dette HTML: \
-&lt;img src="[IMAGE-URL]" /&gt;. Hvis du har uploaded en podcast, så kan du \
-referere til den i dit indlæg ved at angive URLen i indlæggets MediaCast felt.
+uploaded et billede s� kan du vise den i din weblog ved at skrive dette HTML: \
+&lt;img src="[IMAGE-URL]" /&gt;. Hvis du har uploaded en podcast, s� kan du \
+referere til den i dit indl�g ved at angive URLen i indl�ggets MediaCast felt.
 uploadFiles.manageFiles=Administrere Uploadede Filer
 uploadFiles.uploadDisabled=Det er ikke tilladt at Uploade filer.
 uploadFiles.exceededQuota=Du overskredet din upload kvota.
 uploadFiles.upload=Upload
-uploadFiles.quotaNote=Du må uploade filer mindre end {0} MB i størrelse, og \
+uploadFiles.quotaNote=Du m� uploade filer mindre end {0} MB i st�rrelse, og \
 sammenlagt {1} MB for alle filer.
-uploadFiles.uploadPrompt=Vælg en fil som skal uploades:
+uploadFiles.uploadPrompt=V�lg en fil som skal uploades:
 uploadFiles.noFiles=Der var ingen filer.
 uploadFiles.createDir=Ny mappe
 uploadFiles.createDirButton=Opret
@@ -1484,62 +1482,62 @@ uploadFiles.deletedFiles=Slettede {0} fi
 uploadFiles.noFilesSpecified=Du har ikke valgte nogle filer til upload
 uploadFiles.createdDir=Lav ny upload mappe med placering {0}
 
-uploadFiles.error.badPath=Stien [{0}] er forkert. En sti må ikke indeholde "/", "\\", eller ".."
+uploadFiles.error.badPath=Stien [{0}] er forkert. En sti m� ikke indeholde "/", "\\", eller ".."
 uploadFiles.error.createDir=Mappen [{0}] kunne ikke oprettes
 uploadFiles.error.upload=Upload fejlede for [{0}]
-uploadFiles.error.delete=Kunne ikke fjerne [{0}], måske en ikke-tom mappe?
+uploadFiles.error.delete=Kunne ikke fjerne [{0}], m�ske en ikke-tom mappe?
 
 # ------------------------------------------------------------------- User admin
 
 userAdmin.title.searchUser=Find bruger at redigere
-userAdmin.subtitle.searchUser=Vælg bruger som skal redigeres
-userAdmin.prompt.searchUser=Find bruger ved at skrive de første tegn af brugernavn \
-eller password. Vælg bruger og klik Rediger, hvis brugerens profil \
+userAdmin.subtitle.searchUser=V�lg bruger som skal redigeres
+userAdmin.prompt.searchUser=Find bruger ved at skrive de f�rste tegn af brugernavn \
+eller password. V�lg bruger og klik Rediger, hvis brugerens profil \
 og brugerens weblogs skal redigeres.
 
 !userAdmin.title.editUser=Edit user profile
 !userAdmin.subtitle.editUser=Editing profile and permissions for user <span>{0}</span>
 userAdmin.prompt.editUser=Du kan redigere en brugers profil, give brugeren \
 global tilladelse til administration eller fjerne tilladelser. \
-BEMÆRK: Du kan også skifte en brugers password her, men hvis brugeren anvender Rollers \
-mulighed for at Huske Mig, så skal de fjerne browserens cookies før de kan logge ind igen.
+BEM�RK: Du kan ogs� skifte en brugers password her, men hvis brugeren anvender Rollers \
+mulighed for at Huske Mig, s� skal de fjerne browserens cookies f�r de kan logge ind igen.
 
 userAdmin.prompt.newUser=Opret en ny bruger
 userAdmin.title.createNewUser=Opretter ny bruger
-userAdmin.subtitle.createNewUser=Alle felter skal angives når en ny bruger oprettes.
-userAdmin.cookieLogin=Du kan ikke skifte passwords mår man er logged ind med \
+userAdmin.subtitle.createNewUser=Alle felter skal angives n�r en ny bruger oprettes.
+userAdmin.cookieLogin=Du kan ikke skifte passwords m�r man er logged ind med \
 Husk Mig muligheden. Log ud og log ind igen for at skifte \
 passwords.
 
 userAdmin.editUser=Rediger bruger
-userAdmin.userSettings=Brugerens opsætning
+userAdmin.userSettings=Brugerens ops�tning
 userAdmin.delete=Fjern
 userAdmin.deleted=Den valgte bruger er fjernet
 userAdmin.fullname=Fulde navn
 userAdmin.enabled=Tilladt
-userAdmin.enterUserName=Angiv brugernavn på den bruger der skal redigeres
+userAdmin.enterUserName=Angiv brugernavn p� den bruger der skal redigeres
 userAdmin.invalidNewUserName=Den angivne bruger kan ikke findes
 userAdmin.name=Navn
 userAdmin.password=Password
 userAdmin.passwordConfirm=Password (Gentag)
 userAdmin.email=E-mail
-userAdmin.rebuildIndex=Gendanner brugerens søgeindeks
+userAdmin.rebuildIndex=Gendanner brugerens s�geindeks
 userAdmin.edit=Ret
 userAdmin.save=Gem
-userAdmin.saved=Brugerens opsætning er blevet gemt
+userAdmin.saved=Brugerens ops�tning er blevet gemt
 userAdmin.title=Bruger administration
 userAdmin.userAdmin=Administrator
-userAdmin.warning=Bemærk: Handlingen kan ikke fortrydes!!
+userAdmin.warning=Bem�rk: Handlingen kan ikke fortrydes!!
 
 userAdmin.subtitle.userCreation=Opret ny bruger
 userAdmin.prompt.orYouCan=Eller du kan
 userAdmin.prompt.createANewUser=oprette en ny bruger
 
 userAdmin.userWeblogs=Brugernes weblogs
-userAdmin.userMemberOf=Brugeren må skrive til følgende weblog
-userAdmin.userHasNoWeblogs=Brugeren må ikke skrive til nogen weblog.
-userAdmin.newEntry=Nyt indlæg
-userAdmin.editEntries=Rediger indlæg
+userAdmin.userMemberOf=Brugeren m� skrive til f�lgende weblog
+userAdmin.userHasNoWeblogs=Brugeren m� ikke skrive til nogen weblog.
+userAdmin.newEntry=Nyt indl�g
+userAdmin.editEntries=Rediger indl�g
 userAdmin.manage=Administrere
 
 !userAdmin.tip.screenName=User''s screen name (with no HTML).
@@ -1572,35 +1570,35 @@ userRegister.button.cancel=Fortryd
 !userRegister.tip.screenName=Your desired screen name (with no HTML).
 userRegister.tip.fullName=Dit fulde navn (ingen HTML).
 userRegister.tip.userName=Et kort brugernavn (et ord) for kontoen.\
-Må kun indeholde tegnene a-z, A-Z and 0-9 og ingen HTML.
+M� kun indeholde tegnene a-z, A-Z and 0-9 og ingen HTML.
 userRegister.tip.email=Gyldig E-mail-adresse, administratoren kan lukke kontoen \
 hvis du ikke har angivet en gyldig adresse.
 userRegister.tip.timeZone=Din foretrukne tidszone.
 userRegister.tip.locale=Dit foretrukne sprogvalg.
 userRegister.tip.password=dit password.
-userRegister.tip.passwordConfirm=Bekræft dit password.
+userRegister.tip.passwordConfirm=Bekr�ft dit password.
 
 !Register.disabled=The administrator of this site has disabled user registrations \
 at this time.  Please contact the system administrators if you think this is \
 incorrect.
 
 # errors from validation
-!Register.error.nameNull=User Name er krævet
-!Register.error.nameSize=User Name må ikke være længer end 255 tegn
-!Register.error.passwordNull=Password er krævet
-!Register.error.passwordSize=Password må ikke være længer end 255 tegn
-!Register.error.passwordConfirmNull=Password confirm er krævet
-!Register.error.passwordConfirmSize=Password confirm må ikke være længer end 255 tegn
-!Register.error.screenNameNull=Screen Name er krævet
-!Register.error.screenNameSize=Screen Name må ikke være længer end 255 tegn
-!Register.error.fullNameNull=Full name er krævet
-!Register.error.fullNameSize=Full name må ikke være længer end 255 tegn
-!Register.error.emailAddressNull=E-mail address er krævet
-!Register.error.emailAddressSize=E-mail address må ikke være længer end 255 tegn
+!Register.error.nameNull=User Name er kr�vet
+!Register.error.nameSize=User Name m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!Register.error.passwordNull=Password er kr�vet
+!Register.error.passwordSize=Password m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!Register.error.passwordConfirmNull=Password confirm er kr�vet
+!Register.error.passwordConfirmSize=Password confirm m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!Register.error.screenNameNull=Screen Name er kr�vet
+!Register.error.screenNameSize=Screen Name m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!Register.error.fullNameNull=Full name er kr�vet
+!Register.error.fullNameSize=Full name m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
+!Register.error.emailAddressNull=E-mail address er kr�vet
+!Register.error.emailAddressSize=E-mail address m� ikke v�re l�nger end 255 tegn
 !Register.error.emailAddressBad=The E-mail address you entered is not properly formatted
-!Register.error.localeNull=Locale er krævet
+!Register.error.localeNull=Locale er kr�vet
 !Register.error.localeSize=Locale cannot be more than 20 characters
-!Register.error.timeZoneNull=Time Zone er krævet
+!Register.error.timeZoneNull=Time Zone er kr�vet
 !Register.error.timeZoneSize=Time Zone cannot be more than 20 characters
 
 
@@ -1610,68 +1608,68 @@ incorrect.
 userSettings.button.save=Gem Profil
 userSettings.button.cancel=Fortryd
 
-userSettings.userSettings=Bruger opsætning
+userSettings.userSettings=Bruger ops�tning
 userSettings.username=Brugernavn
 !userSettings.screenname=Screen Name
 userSettings.fullname=Fulde navn
 userSettings.password=Password
-userSettings.passwordConfirm=Password (Bekræft)
+userSettings.passwordConfirm=Password (Bekr�ft)
 userSettings.email=E-mail
 userSettings.locale=Sprogvalg
 userSettings.timeZone=Tidszone
 userSettings.save=Gem
-userSettings.cookieLogin=Du kan ikke skifte passwords mår man er logged ind med \
+userSettings.cookieLogin=Du kan ikke skifte passwords m�r man er logged ind med \
 Husk Mig muligheden. Log ud og log ind igen for at skifte. \
 userSettings.passwordResetError=Password blev ikke skiftet. Password felterne var ikke \
 angivet korrekt?
-userSettings.saved=Bruger opsætning blev gemt.
-userSettings.needPasswordTwice=Password skal angives i begge felter og være ens.
+userSettings.saved=Bruger ops�tning blev gemt.
+userSettings.needPasswordTwice=Password skal angives i begge felter og v�re ens.
 
 # ------------------------------------------------------------------ Weblog edit
 
-weblogEdit.title.newEntry=Nyt indlæg
-weblogEdit.subtitle.newEntry=Opret et nyt indlæg i weblog <span>{0}</span>
+weblogEdit.title.newEntry=Nyt indl�g
+weblogEdit.subtitle.newEntry=Opret et nyt indl�g i weblog <span>{0}</span>
 
-weblogEdit.title.editEntry=Rediger indlæg
-weblogEdit.subtitle.editEntry=Redigerer indlæg in weblog <span>{0}</span>
+weblogEdit.title.editEntry=Rediger indl�g
+weblogEdit.subtitle.editEntry=Redigerer indl�g in weblog <span>{0}</span>
 
-weblogEdit.otherSettings=Andre opsætninger
+weblogEdit.otherSettings=Andre ops�tninger
 
 weblogEntry.pendingEntrySubject=\
-Roller: nyt indlæg afventer korrekturlæsning i weblog "{0}" ({1})
+Roller: nyt indl�g afventer korrekturl�sning i weblog "{0}" ({1})
 
-weblogEntry.pendingEntryContent=Bruger [{0}] send et nyt indlæg, som du skal læse \
-korrektur på. Efter gennemsyn skal du enten offentliggøre det eller gemme det som \
-kladde, så bruger [{1}] kan redigere det igen.\
+weblogEntry.pendingEntryContent=Bruger [{0}] send et nyt indl�g, som du skal l�se \
+korrektur p�. Efter gennemsyn skal du enten offentligg�re det eller gemme det som \
+kladde, s� bruger [{1}] kan redigere det igen.\
 \
-Link til at redigere ventende indlæg:\
+Link til at redigere ventende indl�g:\
 <{2}>
 
-weblogEntry.notFound=Kan ikke finde omtalte weblog indlæg
+weblogEntry.notFound=Kan ikke finde omtalte weblog indl�g
 
 weblogEdit.summary=Kort beskrivelse (frivillig)
 weblogEdit.content=Indhold
 
 weblogEdit.actionCol=Mulige handlinger
 weblogEdit.autoformat=Autoformater
-weblogEdit.calendarTitle=Indlægsarkiv
+weblogEdit.calendarTitle=Indl�gsarkiv
 weblogEdit.category=Kategori
 weblogEdit.cancelSpelling=Fortryd stavekontrol
-weblogEdit.changesSaved=Ændringerne er gemt
+weblogEdit.changesSaved=�ndringerne er gemt
 weblogEdit.check=Stavekontrol
 weblogEdit.comments=Kommentarer
-weblogEdit.commentSettings=Opsætning for kommentarer
+weblogEdit.commentSettings=Ops�tning for kommentarer
 weblogEdit.correctSpelling=Send rettelser \t
-weblogEdit.entryCol=Weblog indlæg
+weblogEdit.entryCol=Weblog indl�g
 weblogEdit.edit=Rediger
 weblogEdit.returnToEditMode=Retur til redigering
-weblogEdit.entryRemoved=Indlæg slettet
-weblogEdit.entrySaved=Indlæg gemt
+weblogEdit.entryRemoved=Indl�g slettet
+weblogEdit.entrySaved=Indl�g gemt
 weblogEdit.date=Dato
 weblogEdit.draft=Kladde
 weblogEdit.draftEntries=Kladder skrevet for nylig
-weblogEdit.deleteEntry=Fjern indlæg
-weblogEdit.formatEntryWith=Format indlæg med plugins:
+weblogEdit.deleteEntry=Fjern indl�g
+weblogEdit.formatEntryWith=Format indl�g med plugins:
 weblogEdit.fullPreviewMode=Vis hvordan det hele kommer til at se ud
 weblogEdit.hours=Timer
 weblogEdit.link=Link
@@ -1679,16 +1677,16 @@ weblogEdit.locale=Sprog
 weblogEdit.minutes=Minutter
 weblogEdit.noUpdateTime=Ikke opdateret
 weblogEdit.pageTitle=Ret weblog
-weblogEdit.pendingEntries=Udestående indlæg
-weblogEdit.pending=Udestående
-weblogEdit.publishedEntries=Seneste indlæg
+weblogEdit.pendingEntries=Udest�ende indl�g
+weblogEdit.pending=Udest�ende
+weblogEdit.publishedEntries=Seneste indl�g
 weblogEdit.previewMode=Korrektur
 weblogEdit.post=Send til weblog
 weblogEdit.ping=Ping&nbsp;Weblogs.com
 weblogEdit.permaLink=Permalink
 weblogEdit.published=Publiseret
-weblogEdit.pubTime=Tidspunkt for offentliggørelse
-weblogEdit.recentEntries=Seneste weblog indlæg
+weblogEdit.pubTime=Tidspunkt for offentligg�relse
+weblogEdit.recentEntries=Seneste weblog indl�g
 weblogEdit.remove=Slet
 weblogEdit.save=Gem som kladde
 !weblogEdit.scheduled=Scheduled
@@ -1697,7 +1695,7 @@ weblogEdit.seconds=Sekunder
 weblogEdit.status=Status
 weblogEdit.spellMode=Stavekontrol
 weblogEdit.submitForReview=Send til korrektur
-weblogEdit.submittedForReview=Indlæg sendes til korrektur
+weblogEdit.submittedForReview=Indl�g sendes til korrektur
 weblogEdit.tags=Tags
 weblogEdit.title=Titel
 weblogEdit.unsaved=Ikke gemt
@@ -1705,7 +1703,7 @@ weblogEdit.updateTime=Sidst opdateret 
 
 weblogEdit.allowComments=Tillad kommentarer
 weblogEdit.commentDays=i
-weblogEdit.unlimitedCommentDays=ubegrænset antal dage
+weblogEdit.unlimitedCommentDays=ubegr�nset antal dage
 weblogEdit.days1=1 dag
 weblogEdit.days2=2 dage

[... 430 lines stripped ...]


Mime
View raw message