sentry-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r990246 - in /websites/staging/sentry/trunk/content: ./ community/people.html
Date Thu, 09 Jun 2016 10:26:17 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Jun  9 10:26:17 2016
New Revision: 990246

Log:
Staging update by buildbot for sentry

Modified:
    websites/staging/sentry/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/sentry/trunk/content/community/people.html

Propchange: websites/staging/sentry/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Jun  9 10:26:17 2016
@@ -1 +1 @@
-1743458
+1747530

Modified: websites/staging/sentry/trunk/content/community/people.html
==============================================================================
--- websites/staging/sentry/trunk/content/community/people.html (original)
+++ websites/staging/sentry/trunk/content/community/people.html Thu Jun  9 10:26:17 2016
@@ -106,6 +106,7 @@ at all contributors to our issue tracker
 <li>Brock Noland (StreamSets)</li>
 <li>Chaoyu Tang (Cloudera)</li>
 <li>Colin Ma (Intel)</li>
+<li>Colm O hEigeartaigh (Talend)</li>
 <li>Daisy Zhou (Dropbox)</li>
 <li>Dapeng Sun (Intel)</li>
 <li>David Nalley (Citrix)</li>Mime
View raw message