sqoop-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Serkan TAS <Serkan....@enerjisa.com>
Subject Sqoop and yarn
Date Fri, 30 Nov 2018 06:11:38 GMT
Hi,

I need some documentation about the relations between sqoop and yarn. How to configure sqoop
use yarn or not.

Thanks in advance,

Serkan

ENERJİSA


Serkan.Tas@enerjisa.com<mailto:Serkan.Tas@enerjisa.com>
www.enerjisa.com.tr

[Description: Description: Açıklama: Tick-Tock-Boom-Facebook]<http://www.facebook.com/enerjisa>
[Description: Description: Açıklama: Tick-Tock-Boom-GooglePlus] <https://plus.google.com/u/0/116640294170184539826/posts>
 [Description: Description: Açıklama: Tick-Tock-Boom-Youtube] <http://www.youtube.com/enerjisacorp>


[cid:image80a22a.JPG@c7f360da.42ae228c]
________________________________

Bu ileti hukuken korunmuş, gizli veya ifşa edilmemesi gereken bilgiler içerebilir. Şayet
mesajın gönderildiği kişi değilseniz, bu iletiyi çoğaltmak ve dağıtmak yasaktır.
Bu mesajı yanlışlıkla alan kişi, bu durumu derhal gönderene telefonla ya da e-posta
ile bildirmeli ve bilgisayarından silmelidir. Bu iletinin içeriğinden yalnızca iletiyi
gönderen kişi sorumludur.

This communication may contain information that is legally privileged, confidential or exempt
from disclosure. If you are not the intended recipient, please note that any dissemination,
distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. Anyone who receives
this message in error should notify the sender immediately by telephone or by return communication
and delete it from his or her computer. Only the person who has sent this message is responsible
for its content.
Mime
View raw message