trafficserver-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Rasim Saltuk Alakuş <rala...@turksat.com.tr>
Subject generating hash from packet content
Date Wed, 27 Aug 2014 16:17:17 GMT

Hi All,

ATS uses URL hash for cache storage. And CacheUrl plugin adds some more flexibility in URL
hashing strategy.

We think of creating hash based on packet content and use it as the hash while storing and
retrieving from cache This looks a better solution, so that URI changes won't hurt caching
system. One immediate benefit for example if you cache YouTube , each request for same video
can have different URL and CacheUrl plugin does not always provide a good solution. Also maintaining
site based hash filters looks not an elegant solution.

Is there any previous or active work for implementing content based hashing? What kind of
problems and constrains you may guess. Is there any volunteer to implement this feature together
with us?

Kind regards
Saltuk Alakuş

Rasim Saltuk Alakuş

Kıdemli Uzman
Senior Specialist
Bilişim Ar-Ge ve Teknoloji Direktörlüğü
IT R & D and Technology

www.turksat.com.tr<http://www.turksat.com.tr>
ralakus@turksat.com.tr<mailto:ralakus@turksat.com.tr>

TUNA MAH. İSMAİL ÖZKUNT 1709 SOK. NO:3 KAT:2 KARŞIYAKA – İZMİR
T : +90 232 323 43 00
F : +90 232 323 43 44

"Bu mesaj ve ekleri mesajda gönderildiği belirtilen kişi ya da kişilere özel olup gizli
bilgiler içeriyor olabilir. Mesajın muhatabı ilgilisi ya da gönderileni değilseniz lütfen
mesajı herhangi bir şekilde kullanmayınız çoğaltmayınız ve başkalarına ifşa etmeyiniz.
Eğer mesaj yanlışlıkla size ulaşmışsa anılan mesaj ve ekinde yer alan bilgileri gizli
tutunuz ve mesajı gönderen kişiyi bilgilendirerek söz konusu mesaj ile eklerini derhal
imha ediniz. Bu mesaj ve ekindeki belgelerin bilinen virüslere karşı kontrolü yapılmıştır.
Ancak e-posta sistemlerinin taşıdığı risklerden dolayı şirketimiz bu mesajın ve içerdiği
bilgilerin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından bütünlüğünün ve gizliliğinin
korunamamasından virüs içermesinden ve herhangi bir sebeple bilgisayarınıza ve sisteminize
verebileceği zararlardan sorumlu tutulamaz.”<<<<<

“This message together with its attachments is intended solely for the address(es) and may
contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient please
do not use copy or disclose the message for any purpose. Should you receive this message by
mistake please keep all information contained in the message or its attachments strictly confidential
and advise the sender and delete it immediately without retaining a copy. This message and
its attachments have been swept by anti-virus systems for the presence of known viruses. However
due to the risks of e-mail systems our company cannot accept liability for any changes or
delay in receiving loss of integrity and confidentiality containing viruses and any damages
caused in any way to your computer and system recipient, you are notified that disclosing,
distributing, or copying this e-mail is strictly prohibited. “


Mime
View raw message