www-apache-bugdb mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <bil...@bilsag.com.tr>
Subject Eylül Fırsatı !!
Date Wed, 12 Sep 2001 15:05:32 GMT
 İnternette kendinizi daha iyi hissedeceksiniz
 Translator Çeviri Web Translator

Eylül İçin

 

Her İki Ürün Birlikte 

 

115 Milyon TL + KDV 

  Ayrıntılı Bilgi İçin  www.bilsag.com.tr <http://www.bilsag.com.tr>  yi
tıklayın	               Sipariş Verebilirsiniz	
BİLSAG Ltd.

AHMET MİTHAT EFENDİ SOK. 22/1 ÇANKAYA 06700 / ANKARA /

Tlf: 0312. 439 2850/ Fax: 0312. 439 9347 

 posta kutumuz

bilsag@bilsag.com.tr <mailto:bilsag@bilsag.com.tr> 

Lüffen Beni Mail listenizden çıkartın
<http://www.bilsag.com/iptal.asp?em=apache-bugdb@apache.org> 


Mime
View raw message