www-apache-bugdb mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "NETTEALO" <bi...@nettealo.com>
Subject ucuz arama
Date Sun, 15 Jun 2003 14:16:22 GMT
BU E-POSTAYI GÖRÜNTÜLEYEMİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!<a href="http://www.nettealo.com/reklam/mail/">NETTE
ALO</a> <html>
<head>
<title>Nette Alo</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9">
<style type="text/css">
<!--
td { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #FFFFFF}
a { text-decoration: none}
.link { color: #FFFF00; text-decoration: none}
-->
</style>
</head>

<body bgcolor="#333399" text="#000000" link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<table width="780" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td align="center"> <font size="7" color="#FF0000">netPCphone</font><b>
İnternet 
   aramaları için USB telefon</b><br>
   <font color="#FFFF00" size="4">Uzun mesafe aramalara çok fazla para mı ödüyorsunuz?</font><br>
	İşte, dünyanın dört bir yanındaki aileniz ve dostlarınızla konuştuğunuz zaman<br>
   <b>size GERÇEK TASARRUFU sunan bir telefon </b> 
   <hr color="#FFFFFF" width="100%" size="1">
   <div align="left"><font color="#FFFF00">netPCphone</font>, kişisel
bilgisayarınızın 
    USB portuna bağlanan çağ ötesi bir telefondur. Diğer telefonlara IP üzerinden

    toll kalitesinde aramalar yapmanıza olanak vermesinin yanında, kişisel 
    bilgisayarınızı tam bir iletişim cihazına dönüştürmektedir.<br>
    <font color="#FF3300"><b><font color="#FF6037"><br>
    Geniş servis sağlayıcılar seçme olanağı</font></b></font><br>
    netPCphone, kendisini bir windows ses cihazı 
    olarak yapılandırdığı için her çeşit internet<br>
    telefon servisi 
    sağlayıcısı (ITSP) ile uyumludur.</div>
  </td>
  <td width="178" align="right">
   <p> </p>
   <p><br>
    <img src="images/1.jpg" width="178" height="189"></p>
  </td>
 </tr>
</table>
<table width="780" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td><b><font color="#FF6037">En sevdiğiniz Hazır Haberciniz ile kullanın</font></b><br>
    En sevdiğiniz 
    sesli hazır haberciniz için mükemmel arkadaştır.<br>
   <font color="#FFFF00">netPCphone</font>, AOL, MSN, ICQ, Yahoo! gibi popüler

   hazır mesaj servisleri aracılığıyla <br>
   PC'den PC'ye (ücretsiz) ve PC' den Telefona (ekonomik) aramalar yapmanıza 
   olanak verir. 
   <hr color="#FFFFFF" width="100%" size="1">
  </td>
  <td width="193" align="right" valign="top"><img src="images/2.jpg" width="193"
height="116"></td>
 </tr>
</table>
<table width="780" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr> 
  <td align="center"> <b>İrtibat Tel:</b> (0216) 414 36 22 dahili: 191
<b>e-posta:</b> 
   <a href="mailto:bilgi@nettealo.com">bilgi@nettealo.com</a><br>
   <b><a href="http://www.nettealo.com" class="link">www.nettealo.com</a></b>

   <font color="#FFFF00">(Detaylı Bilgi ve On-line Satış)</font></td>
  <td width="230"><img src="images/3.jpg" width="230" height="49"></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
<p align=left><small>Bu bir bilgilendirme mesajı olup, spam değildir. <br>Şirketimiz
tarafından tanıtım amaçlı yollanmıştır.<br>Bu tür mesajları almak istemiyorsanız
lütfen <a href="http://www.enet-tr.net/_mail_console/pub/mail_degistir.php?op=1&local=1&email=apache-bugdb@apache.org
">buraya tıklayınız</a> .</small></p>

Mime
View raw message