ace-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Jan Willem Janssen <janwillem.jans...@luminis.eu>
Subject Re: Board report...
Date Tue, 10 Apr 2012 20:21:15 GMT
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 4/10/12 8:33 PM, Marcel Offermans wrote:
> I have to submit it tomorrow.

+1; looks good to me.

- -- 
Met vriendelijke groeten | Kind regards

Jan Willem Janssen | Software Architect
+31 631 765 814

/My world is:/

Luminis Technologies B.V.
IJsselburcht 3
6825 BS  Arnhem
+31 88 586 46 30

http://www.luminis-technologies.com
http://www.luminis.eu

KvK (CoC) 09 16 28 93
BTW (VAT) NL8169.78.566.B.01
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG/MacGPG2 v2.0.17 (Darwin)
Comment: GPGTools - http://gpgtools.org
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iQIcBAEBAgAGBQJPhJY6AAoJEKF/mP2eHDc4dpYQAKvBRGeSjIqNMXaiPu5nO8rt
e4DBmULVU1q5EVk4+W5m7kIwSLNQTREdUYxheeZDXAchIjPw24xkia96DaKzJ78V
uc9oflco2jFK6+jM9eVNjhMrB9p1isiBrg3CPVexgbNDmCIS5gtvL0d4twdKs2dZ
90p+SOt61FIglx12+YuTy+nc+jUmzYckBV1h/xIw00VR1JWmeL/pwq+PcF0B56TJ
SqbISTPfaexZpu0uiNd6wb0jSWaVYNlGWkE+A6tlQxzIMEP+/B578wLUzd+BQGeo
wP7blH5yNSiH8Dyg07iq9xTFbawG+Ups3eyhhel8/CwuPrDTW3foI3UO6dZdA2Dd
D64d38DfwzKbBev/upJzyjbZ332pd/DL28NJP0L+vSyw1P4RWV+S6T0ExCpF3E3Q
6q+HiL2Umsqa8h+cVDmbpqvbjFu0H6NISGT270WKyFnW+Q89IKipGLsYkhrCN27D
EpLxLyRVwCZ2uocpxnjyI6b6Bqec13h9YgnWACDyQMP15U5U2TjMpsJuWHgS54Zq
mXWnEfGi3V/uyhDvZLHOhWkblyZbS9YEStoQmDSGJuHnrYbmSAKMYFFMRXEqI7oW
mJLfig3vYOry/j+9KCl7Ov68zJI5/h6mHDXcgPG4M3ii2fv03jKJoHoK4CQmrB4k
UTQdi11iETx3HceboUSU
=sx4I
-----END PGP SIGNATURE-----


Mime
View raw message