flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ftho...@apache.org
Subject [07/27] FLEX-34343: Remove the fdbworkers directory before to merge to the develop branch
Date Thu, 29 May 2014 15:30:52 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/de3e1682/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt b/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
deleted file mode 100644
index 56a9b03..0000000
--- a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
+++ /dev/null
@@ -1,808 +0,0 @@
-  
-   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
-   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
-   this work for additional information regarding copyright ownership.
-   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
-   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-   the License. You may obtain a copy of the License at
-  
-     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-  
-   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-   See the License for the specific language governing permissions and
-   limitations under the License.
-
-
-This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
-
-It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
-'help break', the [break] topic below is displayed.
-
-The first and last lines of each topic should be blank.
-They don't get displayed in fdb; they are here only
-to make this file more easily readable.
-
-Help text should be formatted to not wrap
-when displayed on an 80-character-wide console.
-The following line is 80 characters wide.
-
---------------------------------------------------------------------------------
-
-[?]
-
-Udefineret kommando. Skriv 'help' for at se en liste over alle fdb-kommandoer.
-
-[break]
-
-Indsæt pausepunkt ved angivne linje eller funktion.
-Eksempler:
- break 87
-  Indsætter et pausepunkt på linje 87 i den nuværende fil.
- break myapp.mxml:56
-  Indsætter et pausepunkt på linje 56 i myapp.mxml.
- break #3:29
-  Indsætter et pausepunkt på linje 29 i fil nr. 3.
- break doThis
-  Indsætter et pausepunkt ved funktionen doThis() i den nuværende fil.
- break myapp.mxml:doThat
-  Indsætter et pausepunkt ved funktionen doThat() i myapp.mxml.
- break #3:doOther
-  Indsætter et pausepunkt ved funktionen doOther() i fil nr. 3.
- break
-  Indsætter et pausepunkt ved den nuværende eksekveringsadresse i den 
-  nuværende stakramme. Det kan være nyttigt hvis der kræves pauser ved 
-  returnering til en stakramme.
-Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-eller 'info files'.
-Hvis du vil se funktionernes navne, skal du skrive 'info functions'.
-Forkortede filnavne og funktionsnavne accepteres hvis de er entydige.
-Hvis der angives linjenummer, indsættes pausepunktet i starten af linjen.
-Hvis der angives funktion, indsættes pausepunktet inden funktionens kode.
-Du kan se mere om kontrol over pausepunkter ved at skrive 'commands' eller 
-'condition'.
-
-[bt]
-
-Tilbagesporing af stakken.
-
-[catch]
-
-Stands når der opstår en undtagelse. Dette gælder kun for undtagelser der 
-bliver fanget – dvs. undtagelser der bliver håndteret af en "catch"-blok. 
-Undtagelser der ikke fanges, standser altid i fejlfinding.
-
-Du kan slette et opfangningspunkt med kommandoen "delete".
-
-Eksempler:
- catch *
-  Standser når der opstår en vilkårlig undtagelse.
- catch ReferenceError
-  Standser når der opstår en ReferenceError, uanset om den fanges eller ej.
-
-[cf]
-
-Vis navn og nummer på den nuværende fil, eller skift fil.
-Eksempler:
- cf
-  Viser navn og nummer på den nuværende fil.
- cf myapp.mxml
-  Skifter til myapp.mxml som nuværende fil.
- cf #29
-  Skifter til fil nr. 29 som nuværende fil.
-Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-eller 'info files'.
-Forkortede filnavne accepteres hvis de er entydige.
-Når du viser en fil med 'list', bliver den også valgt som nuværende fil.
-
-[clear]
-
-Slet pausepunkt ved angivne linje eller funktion.
-Eksempler:
- clear 87
-  Sletter pausepunktet på linje 87 i den nuværende fil.
- clear myapp.mxml:56
-  Sletter pausepunktet på linje 56 i myapp.mxml.
- clear #3:29
-  Sletter pausepunktet på linje 29 i fil nr. 3.
- clear doThis
-  Sletter pausepunktet ved funktionen doThis() i den nuværende fil.
- clear myapp.mxml:doThat
-  Sletter pausepunktet ved funktionen doThat() i myapp.mxml.
- clear #3:doOther
-  Sletter pausepunktet ved funktionen doOther() i fil nr. 3.
- clear
-  Sletter pausepunktet på den nuværende linje i den nuværende fil. 
-Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-eller 'info files'.
-Hvis du vil se funktionernes navne, skal du skrive 'info functions'.
-Forkortede filnavne og funktionsnavne accepteres hvis de er entydige.
-Hvis der angives et linjenummer, slettes alle pausepunkter på den linje.
-Hvis der angives en funktion, slettes pausepunktet inden funktionen.
-
-[continue]
-
-Fortsæt afvikling efter at have stoppet ved pausepunkt.
-Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
-
-[condition]
-
-
-Angiv at pausepunkt nummer N kun skal aktiveres, hvis COND overholdes.
-Bruges således: 'condition N COND' hvor N er et heltal og COND er det udtryk 
-der skal holdes op imod, når pausepunktet N nås.
-
-[commands]
-
-Angiv de kommandoer der skal afvikles når et pausepunkt nås.
-Skriv pausepunktets nummer som argument efter 'commands'.
-Hvis der ikke angives et argument, vælges det senest angivne pausepunkt.
-Selve kommandoerne skal skrives fra den efterfølgende linje.
-Du angiver slutningen ved at skrive "end" på den pågældende linje.
-Hvis du skriver "silent" på første linje, er pausepunktet diskret; der skrives 
-altså ikke noget output når pausepunktet nås – ud over det som kommandoerne skriver.
-Eksempel:
- (fdb) commands
- Indtast kommandoer der skal afvikles når pausepunkt 1 nås, én pr. linje.
- Afslut med en linje der kun indeholder 'end'.
- >w
- >end
-
-[delete]
-
-Slet et eller flere pausepunkter.
-Eksempler:
- delete
-  Sletter alle pausepunkter.
- delete 2 5
-  Sletter pausepunkterne nr. 2 og nr. 5.
-Hvis du vil se pausepunkternes numre, skal du skrive 'info breakpoints'.
-
-[directory]
-
-Rediger listen over mapper som fdv søger efter kildefiler i.
-
-Eksempler:
-
- directory
-  Gendanner listens standardindstillinger, dvs. mappen hvori kildefilen blev 
-  kompileret til objektkode efterfulgt af den nuværende arbejdsmappe.
-
- directory C:\MySource    (Windows)
- directory /MySource     (Mac)
-  Føjer den angivne mappe til begyndelsen af listen over mapper, hvori der 
-  søges efter kilder. Når der fx søges efter kilden til klassen 
-  mypackage.MyClass, søges der i fejlfinding både efter 
-  C:\MySource\mypackage\MyClass.as og C:\MySource\MyClass.as.
-
- directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows – brug ';' som skilletegn)
- directory /Dir1:/Dir2    (Mac – brug ':' som skilletegn)
-  Føjer flere mapper til begyndelsen af listen over mapper, hvori der søges 
-  efter kilder.
-
-Du kan få vist listen i sin nuværende form ved at skrive 'show directories'.
-
-[disable]
-
-Deaktiver et eller flere pausepunkter eller auto-display-udtryk.
-Eksempler:
- disable
- disable breakpoints
-  Deaktiverer alle pausepunkter.
- disable 2 5
- disable breakpoints 2 5
-  Deaktiverer pausepunkterne nr. 2 og nr. 5.
- disable display
-  Deaktiverer alle auto-display-udtryk.
- disable display 1 3
-  Deaktiverer auto-display-udtryk nr. 1 og nr. 3.
-Hvis du vil se pausepunkternes numre, skal du skrive 'info breakpoints'.
-Hvis du vil se auto-display-udtrykkenes numre, skal du skrive 'info display'.
-
-[disassemble]
-
-(Kun til ActionScript 2; understøttes ikke ved fejlfinding i ActionScript 3)
-
-Opdel den angivne del af kildekoden.
-Som standard vælges den nuværende linje.
-Der understøttes samme argumenter som under listekommandoen
-Eksempler:
- disassemble 87
-  Opdeler linje 87 i den nuværende fil.
- disassemble 87 102
-  Opdeler linje 87 – 102 i den nuværende fil.
- disassemble doThis
-   Opdeler funktionen doThis() i den nuværende fil.
-Ud over at bruge enkle linjenumre som vist ovenfor, kan du udpege linjer på 
-andre måder:
-  myapp.mxml
-   Linje 1 i myapp.mxml.
-  myapp.mxml:doThat
-   Den første linje af funktionen doThat() i myapp.mxml.
-  myapp.mxml:56
-   Linje 56 i myapp.mxml.
-  #3
-   Linje 1 i fil nr. 3.
-  #3:doOther
-   Linjen i fil nr. 3 hvor funktionen doOther() begynder.
-  #3:29
-   Linje 29 i fil nr. 3.
-
-[display]
-
-Føj et udtryk til listen over auto-display-udtryk.
-Eksempel:
- display employee.name
-  Føj 'employee.name' til listen over auto-display-udtryk.
-  Hver gang fdb stopper, vises værdien for employee.name.
-Argumentet for denne kommando minder om kommandoen for 'print'.
-Hvis du vil se en liste over auto-display-udtrykkene og deres numre, skal du 
-skrive 'info display'.
-
-[down]
-
-Vælg og skriv stakrammen der kaldes af denne.
-Ved efterfølgende 'info' argumenter og 'info locals' kommandoer vises de lokale 
-variable og argumenterne for den valgte ramme.
-Læs mere under 'up' og 'frame' 
-
-[enable]
-
-Aktiver et eller flere pausepunkter eller auto-display-udtryk.
-Eksempler:
- enable
- enable breakpoints
-  Aktiverer alle pausepunkter.
- enable 2 5
- enable breakpoints 2 5
-  Aktiverer pausepunkterne nr. 2 og nr. 5.
- enable display
-  Aktiverer alle auto-display-udtryk.
- enable display 1 3
-  Aktiverer auto-display-udtryk nr. 1 og nr. 3.
-Hvis du vil se pausepunkternes numre, skal du skrive 'info breakpoints'.
-Hvis du vil se auto-display-udtrykkenes numre, skal du skrive 'info display'.
-
-[file]
-
-Vælg en applikation at køre fejlfinding i uden at starte den.
-Eksempler:
- file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-  Vælg en MXML-applikation at køre fejlfinding i.
- file myapp.swf
-  Angiv en lokal SWF-fil i den nuværende mappe at køre fejlfinding i.
-  I dette tilfælde skal myapp.swd (filen der indeholder 
-  fejlfindingsoplysninger) også ligge i den nuværende mappe.
-Kommandoen får ikke applikationen til at starte; du kan starte fejlfindingen af 
-applikationen ved at bruge kommandoen 'run' uden argument.
-I stedet for at skrive 'file <filnavn>' efterfulgt af 'run', kan du angive 
-hvilken applikation der skal køres fejlfinding i som et argument til 'run':
- run http://mysite.com/myapp.mxml
- run myapp.swf
-Du kan også angive hvilken applikation der skal køres fejlfinding i, som et 
-argument i kommandolinjen når du starter fdb:
- fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
- fdb myapp.swf
-I dette tilfælde behøver du ikke at bruge 'file' eller 'run'.
-Hvis du bruger 'run' uden at angive en applikation at køre fejlfinding i, 
-venter fdb på at en applikation etablerer forbindelse.
-
-[finish]
-
-Eksekver indtil den valgte funktion returnerer.
-Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
-
-[frame]
-
-Vælg og skriv en bestemt stakramme.
-Denne kommando kan evt. bruges med et argument, et rammenummer.
-Hvis der ikke angives noget argument, returneres der som standard til den 
-nuværende topramme (dvs. ramme 0).
-Eksempler:
- frame 4
- frame
-Ved efterfølgende 'info' argumenter og 'info locals' kommandoer vises de lokale 
-variable og argumenterne for den valgte ramme.
-Læs mere under 'down' og 'bt' 
-
-[handle]
-
-Angiv hvordan fdb skal håndtere fejl i Flash Player.
-Eksempler:
- handle recursion_limit stop
-  Vis en meddelelse i fdb, og stop som om et pausepunkt er nået når der 
-  opstår en recursion_limit-fejl.
- handle all print nostop
-  Vis en meddelelse i fdb når der opstår en fejl, men stop ikke.
-Første argument er et navn på fejlen eller 'all'.
-Yderligere argumenter er handlinger der vedrører fejlen.
-Hvis du vil se navne på fejl, skal du skrive 'info handle'.
-Mulige handlinger er print/noprint og stop/nostop.
-Med 'print' skrives der en meddelelse hvis fejlen opstår.
-Med 'stop' åbnes fejlfinding igen hvis fejlen opstår. Medfører 'print'.
-
-[help]
-
-Har du ikke brugt fdb før? Du kan få grundlæggende oplysninger ved at skrive 
-'tutorial'.
-Liste over kommandoer i fdb:
-bt (bt)       Skriv tilbagesporing af alle stakrammer
-break (b)      Indsæt pausepunkt ved angivne linje eller funktion
-catch (ca)     Stands når der opstår en undtagelse
-cf (cf)       Vis navn og nummer på den nuværende fil
-clear (cl)     Slet pausepunkt ved angivne linje eller funktion
-condition (cond)  Anvend/fjern betinget udtryk fra et pausepunkt
-continue (c)    Fortsæt afvikling efter at have stoppet ved pausepunkt
-commands (com)   Angiver de kommandoer der skal afvikles når et pausepunkt 
-          nås
-delete (d)     Slet pausepunkter eller auto-display-udtryk
-directory (dir)   Føj en mappe til søgningen efter kildefiler
-disable (disab)   Deaktiver pausepunkter eller auto-display-udtryk
-disassemble (disas)    Opdel kildelinjer eller funktioner
-display (disp)   Tilføj et auto-display-udtryk
-enable (e)     Aktiver pausepunkter eller auto-display-udtryk
-file (fil)     Vælg en applikation at køre fejlfinding i.
-finish (f)     Eksekver indtil den valgte funktion returnerer
-handle (han)    Angiv hvordan fejl skal håndteres
-help (h)      Vis hjælp til fdb-kommandoer
-home (ho)      Angiv listeplacering der hvor afviklingen standsede
-info (i)      Vis oplysninger om programmet der undersøges for fejl
-kill (k)      Afbryd afviklingen af programmet der undersøges for fejl
-list (l)      Vis liste for den angivne funktion eller linje
-next (n)      Spring i program
-print (p)      Skriv værdien af variablen EXP
-pwd (pw)      Skriv arbejdsmappen
-quit (q)      Afslut fdb
-run (r)       Start det program der blev kørt fejlfinding i
-set (se)      Angiv værdien for en variabel
-source (so)     Læs fdb-kommandoer fra en fil
-step (s)      Spring i program indtil der nås en anden kildelinje
-tutorial (t)    Vis en vejledning om at bruge fdb
-undisplay (u)    Fjern et auto-display-udtryk
-viewswf (v)     Angiv eller fjern filter for filvisning baseret på swf
-watch (wa)     Føj et overvågningspunkt til en given variabel
-what (wh)      Viser konteksten for en variabel
-where (w)      Samme som bt
-Skriv 'help' efterfulgt af navnet på en kommando for at få vist alle 
-oplysninger.
-
-[home]
-
-Angiv listeplaceringen dér hvor afviklingen standsede.
-
-[info]
-
-Generisk kommando til at vise oplysninger om det program der findes fejl i.
-Liste over underkommandoer til info:
-info arguments (i a)  Argumentvariable for nuværende stakramme
-info breakpoints (i b) Status for brugerdefinerbare pausepunkter
-info display (i d)   Vis liste over alle auto-display-udtryk
-info files (i f)    Navne på mål og filer der findes fejl i
-info functions (i fu)  Navne på alle funktioner
-info handle (i h)    Angiver hvordan fejl håndteres
-info locals (i l)    Lokale variable for nuværende stakramme
-info scopechain (i sc) Virkefeltet (scope chain) for nuværende stakramme
-info sources (i so)   Kildefiler i programmet
-info stack (i s)    Tilbagesporing af stakken
-info swfs (i sw)    Liste over swf-filer i denne session
-info targets(i t)    Angiver hvilken applikation der søges efter fejl i
-info variables (i v)  Navne på alle globale og statiske variable
-Skriv 'help info' efterfulgt af navnet på en info-underkommando for at få vist 
-alle oplysninger.
-
-[info arguments]
-
-Vis argumenter for nuværende stakramme.
-
-[info breakpoints]
-
-Vis status for alle pausepunkter og overvågningspunkter.
-I kolonnen Type står der enten:
-  breakpoint  - almindeligt pausepunkt
-  watchpoint  - overvågningspunkt
-I kolonnen Disp står der 'keep', 'del' eller 'dis' alt efter hvad der skal ske 
-med pausepunktet, når det nås. Hvis der står 'dis', deaktiveres pausepunktet. 
-Står der 'del', bliver det slettet. 
-I kolonnerne 'Address' og 'What' angives hhv. adressen og fil-/linjenummeret. 
-
-[info display]
-
-Vis liste over alle auto-display-udtryk og deres numre.
-
-[info files]
-
-Vis navne og numre på filerne i det program der søges efter fejl i, inklusive 
-kildefiler, framework-filer og automatisk genererede filer.
-Eksempler:
- info files
-  Viser en liste over alle filer, i alfabetisk rækkefølge efter kategori
- info files my
- info files my*
-  Viser en liste over alle de filer hvis navn starter med "my", i alfabetisk 
-  rækkefølge.
- info files *.as
-  Viser en liste over alle de filer hvis navn slutter med ".as", i alfabetisk 
-  rækkefølge.
- info files *foo*
-  Viser en liste over alle de filer hvis navn indeholder "foo", i alfabetisk 
-  rækkefølge. 
-Filerne vises i formatet navn#N, hvor N er filens nummer.
-I mange kommandoer kan du bruge #N i stedet for filnavnet.
-
-[info functions]
-
-Vis navne på funktioner.
-Eksempler:
- info functions .
-  Vis alle funktioner i den nuværende fil.
- info functions myapp.mxml
-  Vis alle funktioner i myapp.mxml.
- info functions #3
-  Vis alle funktioner i fil nr. 3.
- info functions
-  Viser alle funktioner i alle filer.
-Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-eller 'info files'.
-Forkortede filnavne accepteres hvis de er entydige.
-
-[info handle]
-
-Hvad fdb gør når der opstår en fejl i Flash Player.
-Eksempler:
- info handle
-  Vis hvordan fdb håndterer alle fejl.
- info handle recursion_limit
-  Vis hvordan fdb håndterer en recursion_limit-fejl.
-
-[info locals]
-
-Vis lokale variable for nuværende stakramme.
-
-[info scopechain]
-
-Vis virkefelt for nuværende stakramme. Virkefeltet er listen over objekter der 
-søges i når Flash Player forsøger at fortolke et symbolnavn.
-
-[info sources]
-
-Vis navne og numre på kildefilerne i det program der søges efter fejl i. 
-Framework-filer og automatisk genererede filer er ikke inkluderet.
-Filerne vises i formatet navn#N, hvor N er filens nummer.
-I mange kommandoer kan du bruge #N i stedet for filnavnet.
-
-[info stack]
-
-Tilbagesporing af stakken.
-
-[info swfs]
-
-Vis swf-filer der kendes i fejlfindings-sessionen. Kig under kommandoen 
-'viewswf' hvis du vil have oplysninger om hvordan fillisten kan filtreres efter 
-swf-filnavn. 
-
-[info targets]
-
-Vis URL-adressen (http: eller file:) til den applikation der søges efter fejl i.
-
-[info variables]
-
-Vis navne og værdier på alle globale og statiske variable.
-
-[info ?]
-
-Udefineret info-kommando. Du kan få hjælp ved at skrive 'help info'
-
-[kill]
-
-Afbryd afviklingen af programmet der undersøges for fejl.
-Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
-
-[list]
-
-Vis en liste over linjer med kode i en kildefil.
-Eksempler:
- list
-  Viser yderligere ti linjer i den nuværende fil, efter eller omkring den 
-  tidligere viste linje.
- list -
-  Viser de ti linjer i den nuværende fil, der står inden de tidligere viste.
- list 87
-  Viser ti linjer omkring linje 87 i den nuværende fil.
- list 87 102
-  Viser linje 87 – 102 i den nuværende fil.
-Ud over at bruge enkle linjenumre som vist ovenfor, kan du udpege linjer på syv 
-andre måder:
- doThis
-   Den første linje af funktionen doThis() i den nuværende fil.
-  myapp.mxml
-   Linje 1 i myapp.mxml.
-  myapp.mxml:doThat
-   Den første linje af funktionen doThat() i myapp.mxml.
-  myapp.mxml:56
-   Linje 56 i myapp.mxml.
-  #3
-   Linje 1 i fil nr. 3.
-  #3:doOther
-   Linjen i fil nr. 3 hvor funktionen doOther() begynder.
-  #3:29
-   Linje 29 i fil nr. 3.
-Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-eller 'info files'.
-Hvis du vil se funktionernes navne, skal du skrive 'info functions'.
-Forkortede filnavne og funktionsnavne accepteres hvis de er entydige.
-Når du får en fil vist, bliver den også valgt som den nuværende fil. (Læs mere 
-under kommandoen 'cf').
-
-[next]
-
-Spring i programmet, gennem kald fra underrutiner.
- next
-  Spring en enkelt gang.
- next 3
-  Spring 3 gange eller indtil programmet stopper af en anden grund.
-Fungerer som kommandoen 'step' så længe der ikke sker kald fra underrutiner. 
-Hvis der gør, behandles kaldet som én instruktion.
-
-[print]
-
-Skriv værdien af variablen eller udtrykket.
-Eksempler:
- print i
-  Skriv værdien for 'i'.
- print employee.name
-  Skriv værdien for 'employee.name'.
- print employee
-  Skriv værdien for objektet 'employee'.
-  Der skrives muligvis noget i stil med [Object 10378].
- print employee.
-  Skriv værdierne for alle egenskaber for objektet 'employee'.
- print *employee
-  Skriv værdierne for alle egenskaber for objektet 'employee'.
-  Præfikset * fungerer på samme måde som suffikset '.' (punktum).
- print #10378.
-  Skriv værdierne for alle egenskaber for objekt nr. 10378.
-Der kan bruges variable fra det leksikale miljø for den valgte stakramme, plus 
-de variable hvis virkefelt er globalt eller en hel fil.
-
-[pwd]
-
-Skriv den nuværende arbejdsmappe.
-Det er den mappe som fdb blev kørt fra; den kan ikke ændres fra fdb. Argumentet 
-for 'run' og 'source' kan angives i forhold til denne mappe.
-Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
-
-[quit]
-
-Afslut fdb.
-Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
-
-[run]
-
-Start en fejlfindings-session.
-Eksempler:
- run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-  Kører den angivne MXML-applikation.
- run myapp.swf
- run mydir\myapp.swf
- run c:\mydir\myapp.swf
-  Kører den lokale SWF-fil myapp.swf som kan angives
-	enten i forhold til den nuværende mappe (læs mere under kommandoen 
-    'pwd')
-	eller med en komplet sti. I disse tilfælde skal myapp.swd (filen der 
-indeholder fejlfindingsoplysninger) også ligge i den samme mappe som myapp.swf.
- run
-  Kør applikationen der tidligere blev angivet med kommandoen 'file'.
-  Hvis der ikke er angivet nogen applikation, venter fdb indtil der er en der 
-  har etableret forbindelse. Hvis det ikke sker, opstår der timeout.
-Applikationen kan startes i et browser- eller Flash Player-vindue med 'run'.
-Så snart applikationen startes, åbnes fdb så du kan angive pausepunkter osv.
-
-På Macintosh-computere understøttes kommandoen 'run' kun uden argumenter. 
-Du skal derefter manuelt starte Flash Player.
-
-[set]
-
-Angiv værdien for en variabel eller en simpel variabel.
-Simple variable er variable der kun findes indenfor fdb; de er ikke en del af 
-dit program.
-Simple variable har fortegnet '$' og kan have ethvert navn der ikke er benyttes 
-med eksisterende variable. Eksempel: $myVar. Simple variable bruges også til 
-at styre diverse dele af fdb. 
-
-Følgende simple variable bruges af fdb.
-$listsize     - antallet af kildelinjer der skal vises med 'list'
-$columnwrap    - nummeret på den kolonne som outputtet skal ombrydes i
-$infostackshowthis - hvis værdien er 0, vises 'this' ikke i tilbagesporing af 
-           stakken
-$invokegetters   - hvis værdien er 0, forhindres fdb i at udløse 
-           hentefunktioner
-$bpnum       - nummeret på det senest definerede pausepunkt
-$displayattributes - hvis værdien er 1, viser 'print var.' alle attributter for 
-           'var' (fx privat, statisk etc.)
-
-Eksempler:
- set i = 3
-  Definerer variablen 'i' som tallet 3.
- set employee.name = "Susan"
-  Definerer variablen 'employee.name' som strengen "Susan".
- set $myVar = 20
-  Definerer den simple variabel '$myVar' som tallet 20
-
-[show]
-
-Generisk kommando til at vise statusoplysninger om fdb.
-Liste over underkommandoer til 'show':
-show break (sh b)    Sted og begrundelse for standsning af afvikling
-show directories (sh d) Mapper hvori der skal søges efter kildefiler
-show files (sh f)    Målfiler og stier
-show functions (sh fu) Tilknytningsoplysninger for funktionslinjen 
-show locations (sh l)  Placering af pausepunkter
-show memory (sh m)   Nuværende hukommelsesforbrug
-show net (sh n)     Meddelelsesstatistik for afspiller 
-show properties (sh p) Værdier for egenskaber
-show uri (sh u)     Afspillerens URI for denne session 
-show variable (sh v)  Henter selve variablen
-Skriv 'help show' efterfulgt af navnet på en show-underkommando for at få vist 
-alle oplysninger.
-
-[show break]
-
-Vis hvor i swf-filen programmet standsede
-
-[show directories]
-
-Vis den nuværende sti til søgning efter kildefiler.
-
-[show files]
-
-Vis stier og filnavne for alle målfilerne
-
-[show functions]
-
-Vis oplysninger om sammenknytning af funktioner og linjenumre.
-Eksempler:
- show functions .
-  Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i den nuværende fil.
- show functions myapp.mxml
-  Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i myapp.mxml.
- show functions #3
-  Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i fil nr. 3.
- show functions
-  Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i alle filer.
-Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-eller 'info files'.
-Forkortede filnavne accepteres hvis de er entydige.
-
-[show locations]
-
-Viser en liste over de placeringer der et angivet for hvert pausepunkt
-
-[show memory]
-
-Vis hukommelsesstatistik for Java VM.
-
-[show net]
-
-Vis oplysninger om meddelelser der er blevet sendt til eller modtaget fra Flash 
-Player.
-
-[show properties]
-
-Viser en liste over de simple variable der bruges af fejlfinding 
-
-[show uri]
-
-Vis den URI som afspilleren har sendt for denne session.
-
-[show variable]
-
-Vis værdien for medlemmer af en variabel. Der kræves to parametre. den første 
-er til at identificere variablen numerisk, den anden er navnet på egenskaben 
-for variablen. Den simple variabel $invokegetters bruges til at bestemme om 
-funktionen til at hente egenskaber skal udløses – under forudsætning af at den 
-findes.
-Eksempel:
-  show variable 1 __proto__
-
-[show ?]
-
-Udefineret show-kommando. Du kan få hjælp ved at skrive 'help show'
-
-[source]
-
-Læs fdb-kommandoer fra en fil, og eksekver dem.
- source mycommands.txt
- source mydir\mycommands.txt
- source c:\mydir\mycommands.txt
-  Læser mycommands.txt og afvikler fdb-kommandoerne deri.
-  Filen der indeholder kommandoerne, kan angives enten
-	i forhold til den nuværende mappe (læs mere under kommandoen 'pwd')
-	eller med en komplet sti.
-På den måde indlæses filen .fdbinit automatisk når fdb startes.
-Der ledes kun efter .fdbinit i den nuværende mappe. Det betyder at du kan have 
-flere forskellige .fdbinit-filer liggende til forskellige lejligheder.
-
-[step]
-
-Spring i programmet indtil der nås en anden kildelinje.
-Eksempler:
- step
-  Spring en enkelt gang.
- step 3
-  Spring 3 gange eller indtil programmet stopper af en anden grund.
-
-[tutorial]
-
-Vis en vejledning til brug af fdb.
-Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
-
-[Tutorial]
-
-En typisk fdb-session:
-Start en applikation med 'run'.
-Få filnavne vist med 'info sources'.
-Få vist en fil med 'list'.
-Angiv pausepunkter med 'break'.
-Eksekver program med 'continue' indtil der nås et pausepunkt.
-Undersøg programmets status med 'where', 'print' og 'info locals'.
-Eksekver individuelle udsagn med 'next', 'step' og 'finish'.
-Genoptag afvikling med 'continue'.
-Afslut fdb med 'quit'.
-
-[undisplay]
-
-Fjern et eller flere auto-display-udtryk.
-Eksempler:
- undisplay
-  Fjern alle auto-display-udtryk.
- undisplay 2 7
-  Fjern auto-display-udtryk nr. 2 og nr. 7.
-Hvis du vil se en liste over auto-display-udtrykkene og deres numre, skal du 
-skrive 'info display'.
-
-[up]
-
-Vælg og skriv stakrammen der kaldte denne.
-Ved efterfølgende 'info'-argumenter og 'info locals'-kommandoer vises de lokale 
-variable og argumenterne for den valgte ramme.
-Læs mere under 'down' og 'frame'
-
-[viewswf]
-
-Angiver eller fjerner filter for filvisning (dvs. 'info files' og 'info 
-sources') baseret på swf-filens navn 
-Hvis der ikke angives nogen parametre, vises alle filer. Hvis samme fil findes 
-i flere swf-filer, er det kun den første forekomst af filen der vises. Du kan 
-gå direkte til andre forekomster af filen ved at bruge filens nummer (fx 'list 
-#192') eller ved at bruge kommandoen med en parameter (læs mere herunder) for 
-at vise filer fra en bestemt swf-fil. Hvis du angiver swf-filens navn med en 
-enkelt parameter, som vist med kommandoen 'info swfs', er det kun filerne fra 
-den angivne swf-fil som vises. 
-Filer fra andre swf-filer bliver ikke vist. Kommandoen har også indflydelse på 
-kommandoer der accepterer en fil som parameter (fx 'break')
-Eksempel:
- viewswf myApp.mxml.swf
-  Der bliver kun vist filer fra myApp.mxml.sfw.
- viewswf 
-  Alle filer fra alle swf-filer bliver vist.
- 
-[watch]
-
-Føj et overvågningspunkt til en given variabel. Fejlfinding standser 
-afviklingen når variablens værdi ændres.
-Eksempel:
- watch foo
-
-[what]
-
-Viser hvilken kontekst variablen fortolkes i. 
-
-[where]
-
-Tilbagesporing af stakken.
-
-[zzz]
-
-((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
-((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/de3e1682/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt b/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
deleted file mode 100644
index a1b1b8f..0000000
--- a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
+++ /dev/null
@@ -1,828 +0,0 @@
-  
-   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
-   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
-   this work for additional information regarding copyright ownership.
-   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
-   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-   the License. You may obtain a copy of the License at
-  
-     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-  
-   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-   See the License for the specific language governing permissions and
-   limitations under the License.
-
-
-This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
-
-It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
-'help break', the [break] topic below is displayed.
-
-The first and last lines of each topic should be blank.
-They don't get displayed in fdb; they are here only
-to make this file more easily readable.
-
-Help text should be formatted to not wrap
-when displayed on an 80-character-wide console.
-The following line is 80 characters wide.
-
---------------------------------------------------------------------------------
-
-[?]
-
-Undefined command. Do just 'help' to see a list of all fdb commands.
-
-[break]
-
-Set breakpoint at specified line or function.
-Examples:
- break 87
-  Sets a breakpoint at line 87 of the current file.
- break myapp.mxml:56
-  Sets a breakpoint at line 56 of myapp.mxml.
- break #3:29
-  Sets a breakpoint at line 29 of file #3.
- break doThis
-  Sets a breakpoint at function doThis() in the current file.
- break myapp.mxml:doThat
-  Sets a breakpoint at function doThat() in file myapp.mxml.
- break #3:doOther
-  Sets a breakpoint at function doOther() in file #3.
- break
-  Sets a breakpoint at the current execution address in the
-  current stack frame. This is useful for breaking on return
-  to a stack frame.
-To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
-To see function names, do 'info functions'.
-Abbreviated file names and function names are accepted if unambiguous.
-If line number is specified, break at start of code for that line.
-If function is specified, break at start of code for that function.
-See 'commands' and 'condition' for further breakpoint control.
-
-[bt]
-
-Backtrace of the stack.
-
-[catch]
-
-Halt when an exception is thrown. This only affects caught
-exceptions -- that is, exceptions that are going to be handled
-by a "catch" block. Uncaught exceptions always halt in the
-debugger.
-
-Use the "delete" command to delete a catchpoint.
-
-Examples:
- catch *
-  Halts when any exception is thrown.
- catch ReferenceError
-  Halts whenever a ReferenceError is thrown, whether
-  caught or uncaught.
-
-[cf]
-
-Display the name and number of the current file
-or change the current file.
-Examples:
- cf
-  Displays the name and number of the current file.
- cf myapp.mxml
-  Changes the current file to myapp.mxml.
- cf #29
-  Changes the current file to file #29.
-To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
-Abbreviated file names are accepted if unambiguous.
-Listing a file with 'list' also makes that file the current file.
-
-[clear]
-
-Clear breakpoint at specified line or function.
-Examples:
- clear 87
-  Clears the breakpoint at line 87 of the current file.
- clear myapp.mxml:56
-  Clears the breakpoint at line 56 of myapp.mxml.
- clear #3:29
-  Clears the breakpoint at line 29 of file #3.
- clear doThis
-  Clears the breakpoint at function doThis() in the current file.
- clear myapp.mxml:doThat
-  Clears the breakpoint at function doThat() in file myapp.mxml.
- clear #3:doOther
-  Clears the breakpoint at function doOther() in file #3.
- clear
-  Clears breakpoint of the current line in the current file. 
-To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
-To see function names, do 'info functions'.
-Abbreviated file names and function names are accepted if unambiguous.
-If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.
-If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.
-
-[continue]
-
-Continue execution after stopping at breakpoint.
-This command takes no arguments.
-
-[condition]
-
-
-Specify breakpoint number N to break only if COND is true.
-Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an
-expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached.
-
-[commands]
-
-Set commands to be executed when a breakpoint is hit.
-Give breakpoint number as argument after `commands`.
-With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.
-The commands themselves follow starting on the next line.
-Type a line containing "end" to indicate the end of them.
-Give "silent" as the first line to make the breakpoint silent;
-then no output is printed when it is hit, except what the commands print.
-Example:
- (fdb) commands
- Type commands for when breakpoint 1 is hit, one per line.
- End with a line saying just 'end'.
- >w
- >end
-
-[connect]
-
-Connect to the debugging player listening on a port.
-The only player that currently listens for debug connections
-is mobile specific, others always connect.
-
-Examples:
- connect
-  Connect to the debug player listening on port 7936.
- connect 7938
-  Connect to the debug player listening on port 7938.
-  
-[worker]
-
-Set the active worker to which subsequent debugger 
-commands are sent to. Use info workers to query the
-list of workers. id of the main thread is 0.
-
-Examples:
- worker 3
-  Set the active worker to worker with id 3    
-
-[delete]
-
-Delete one or more breakpoints.
-Examples:
- delete
-  Deletes all breakpoints.
- delete 2 5
-  Deletes breakpoints #2 and #5.
-To see breakpoint numbers, do 'info breakpoints'.
-
-[directory]
-
-Modify the list of directories in which fdb searches for source files.
-
-Examples:
-
- directory
-  Restores list to the default, which is the directory in which the source
-  file was compiled into object code, followed by the current working
-  directory.
-
- directory C:\MySource    (Windows)
- directory /MySource     (Mac)
-  Adds the specified directory to the beginning of the list of directories
-  which will be searched for source. When looking for the source for class
-  mypackage.MyClass, for example, the debugger would look for both
-  C:\MySource\mypackage\MyClass.as and C:\MySource\MyClass.as.
-
- directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows -- use ';' as separator)
- directory /Dir1:/Dir2    (Mac -- use ':' as separator)
-  Adds several directories to the beginning of the list of directories
-  which will be searched for source.
-
-To see the current list, do 'show directories'.
-
-[disable]
-
-Disable one or more breakpoints or auto-display expressions.
-Examples:
- disable
- disable breakpoints
-  Disables all breakpoints.
- disable 2 5
- disable breakpoints 2 5
-  Disables breakpoints #2 and #5.
- disable display
-  Disables all auto-display expressions.
- disable display 1 3
-  Disables auto-display expressions #1 and #3.
-To see breakpoint numbers, do 'info breakpoints'.
-To see auto-display expression numbers, do 'info display'.
-
-[disassemble]
-
-(ActionScript 2 only; not supported when debugging ActionScript 3)
-
-Disassemble a specified portion of source code.
-The default is the current listing line.
-Arguments supported are the same as with the list command
-Examples:
- disassemble 87
-  Disassembles line 87 in the current file.
- disassemble 87 102
-  disassembles lines 87 to 102 in current file.
- disassemble doThis
-   Disassembles the function doThis() in the current file.
-In addition to using simple line numbers as above, you can specify lines
-in additional ways:
-  myapp.mxml
-   Line 1 in myapp.mxml.
-  myapp.mxml:doThat
-   The first line of function doThat() in myapp.mxml.
-  myapp.mxml:56
-   Line 56 in myapp.mxml.
-  #3
-   Line 1 in file #3.
-  #3:doOther
-   The line in file #3 where the function doOther() begins.
-  #3:29
-   Line 29 in file #3.
-
-[display]
-
-Add an expression to the list of auto-display expressions.
-Example:
- display employee.name
-  Add 'employee.name' to the list of auto-display expressions.
-  Every time fdb stops, the value of employee.name will be displayed.
-The argument for this command is similar to that for 'print'.
-To see the list of auto-display expressions and their numbers,
-do 'info display'.
-
-[down]
-
-Select and print stack frame called by this one.
-Subsequent 'info arguments' and 'info locals' commands will display
-the locals and arguments of the selected frame.
-See 'up' and 'frame' 
-
-[enable]
-
-Enable one or more breakpoints or auto-display expressions.
-Examples:
- enable
- enable breakpoints
-  Enables all breakpoints.
- enable 2 5
- enable breakpoints 2 5
-  Enables breakpoints #2 and #5.
- enable display
-  Enables all auto-display expressions.
- enable display 1 3
-  Enables auto-display expressions #1 and #3.
-To see breakpoint numbers, do 'info breakpoints'.
-To see auto-display expression numbers, do 'info display'.
-
-[file]
-
-Specify an application to be debugged, without starting it.
-Examples:
- file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-  Specify an MXML application to be debugged.
- file myapp.swf
-  Specify a local SWF file to be debugged, in the current directory.
-  In this case myapp.swd (the file containing the debugging information)
-  must also exist in the current directory.
-This command does not actually cause the application to start;
-use the 'run' command with no argument to start debugging the application.
-Instead of using 'file <target>' and then 'run', you can simply specify the
-application to be debugged as an argument of 'run':
- run http://mysite.com/myapp.mxml
- run myapp.swf
-You can also specify the application to be debugged
-as a command-line argument when you start fdb:
- fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
- fdb myapp.swf
-In this case you do not need to use either 'file' or 'run'.
-If you 'run' without specifying an application to debug,
-fdb will wait for any application to connect to it.
-
-[finish]
-
-Execute until current function returns.
-This command takes no arguments.
-
-[frame]
-
-Select and print a particular stack frame.
-This command takes an optional argument, a frame number.
-If no argument is provided default is to return
-to the current top frame (i.e. frame 0).
-Examples:
- frame 4
- frame
-Subsequent 'info arguments' and 'info locals' commands will display
-the locals and arguments of the selected frame.
-See 'up' and 'down' and 'bt' 
-
-[handle]
-
-Specify how fdb should handle a fault in the Flash Player.
-Examples:
- handle recursion_limit stop
-  When a recursion_limit fault occurs, display message in fdb
-  and stop as if at breakpoint.
- handle all print nostop
-  When any kind of fault occurs, display message in fdb but don't stop.
-First argument is a fault name or 'all'.
-Additional arguments are actions that apply to that fault.
-To see fault names, do 'info handle'.
-Actions are print/noprint and stop/nostop.
-'print' means print a message if this fault happens.
-'stop' means reenter debugger if this fault happens. Implies 'print'.
-
-[help]
-
-New to fdb? Do 'tutorial' for basic info.
-List of fdb commands:
-bt (bt)       Print backtrace of all stack frames
-break (b)      Set breakpoint at specified line or function
-catch (ca)     Halt when an exception is thrown
-cf (cf)       Display the name and number of the current file
-clear (cl)     Clear breakpoint at specified line or function
-condition (cond)  Apply/remove conditional expression to a breakpoint
-connect (con)    Connect to debug player
-continue (c)    Continue execution after stopping at breakpoint
-commands (com)   Sets commands to execute when breakpoint hit
-delete (d)     Delete breakpoints or auto-display expressions
-directory (dir)   Add a directory to the search path for source files
-disable (disab)   Disable breakpoints or auto-display expressions
-disassemble (disas) Disassemble source lines or functions
-display (disp)   Add an auto-display expressions
-enable (e)     Enable breakpoints or auto-display expressions
-file (fil)     Specify application to be debugged.
-finish (f)     Execute until current function returns
-handle (han)    Specify how to handle a fault
-help (h)      Display help on fdb commands
-home (ho)      Set listing location to where execution is halted
-info (i)      Display information about the program being debugged
-kill (k)      Kill execution of program being debugged
-list (l)      List specified function or line
-next (n)      Step program
-print (p)      Print value of variable EXP
-pwd (pw)      Print working directory
-quit (q)      Exit fdb
-run (r)       Start debugged program
-set (se)      Set the value of a variable
-source (so)     Read fdb commands from a file
-step (s)      Step program until it reaches a different source line
-tutorial (t)    Display a tutorial on how to use fdb
-undisplay (u)    Remove an auto-display expression
-viewswf (v)     Set or clear filter for file listing based on swf
-watch (wa)     Add a watchpoint on a given variable
-what (wh)      Displays the context of a variable
-where (w)      Same as bt
-worker (wo)     Set active worker
-Type 'help' followed by command name for full documentation.
-
-[home]
-
-Set the listing location to where execution is halted.
-
-[info]
-
-Generic command for showing things about the program being debugged.
-List of info subcommands:
-info arguments (i a)  Argument variables of current stack frame
-info breakpoints (i b) Status of user-settable breakpoints
-info display (i d)   Display list of auto-display expressions
-info files (i f)    Names of targets and files being debugged
-info functions (i fu)  All function names
-info handle (i h)    How to handle a fault
-info locals (i l)    Local variables of current stack frame
-info scopechain (i sc) Scope chain of current stack frame
-info sources (i so)   Source files in the program
-info stack (i s)    Backtrace of the stack
-info swfs (i sw)    List of swfs in this session
-info targets(i t)    Application being debugged
-info variables (i v)  All global and static variable names
-info workers (i w)   List all workers
-Type 'help info' followed by info subcommand name for full documentation.
-
-[info arguments]
-
-Display arguments of current stack frame.
-
-[info breakpoints]
-
-Display status of all breakpoints and watchpoints.
-The Type column indicates one of:
-  breakpoint  - normal breakpoint
-  watchpoint  - watchpoint
-The Disp column contains one of 'keep', 'del', or 'dis' to indicate
-the disposition of the breakpoint after it gets hit. 'dis' means that the
-breakpoint will be disabled, while 'del' means it will be deleted. 
-The 'Address' and 'What' columns indicate the address and file/line
-number respectively. 
-
-[info display]
-
-Display list of auto-display expressions and their numbers.
-
-[info files]
-
-Display names and numbers of the files for the application being debugged,
-including source files, framework files and autogenerated files.
-Examples:
- info files
-  Lists all files, alphabetically by category
- info files my
- info files my*
-  Lists all files whose names start with "my", alphabetically.
- info files *.as
-  Lists all files whose names end with ".as", alphabetically.
- info files *foo*
-  Lists all files whose names contain "foo", alphabetically. 
-Files are displayed in name#N format, where N is the file number.
-In many commands you can use #N in place of a file name.
-
-[info functions]
-
-Display function names.
-Examples:
- info functions .
-  Display all functions in the current file.
- info functions myapp.mxml
-  Display all functions in myapp.mxml.
- info functions #3
-  Displays all functions in file #3.
- info functions
-  Displays all functions in all files.
-To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
-Abbreviated file names are accepted if unambiguous.
-
-[info handle]
-
-Display what fdb does when a fault occurs in the Flash Player.
-Examples:
- info handle
-  Display how fdb handles all faults.
- info handle recursion_limit
-  Display how fdb handles a recursion_limit fault.
-
-[info locals]
-
-Dislpay local variables of current stack frame.
-
-[info scopechain]
-
-Display the scope chain of the current stack frame. The scope chain is
-the list of objects that is searched when the Flash player is trying
-to resolve a symbol name.
-
-[info sources]
-
-Display names and numbers of the source files for the application being
-debugged. Framework files and autogenerated files are not included.
-Files are displayed in name#N format, where N is the file number.
-In many commands you can use #N in place of a file name.
-
-[info stack]
-
-Backtrace of the stack.
-
-[info swfs]
-
-Display swfs that are known to the debugging session. See
-the command 'viewswf' for details on how the file listing
-can be filtered based on swf name. 
-
-[info targets]
-
-Display the URL (http: or file:) of the application being debugged.
-
-[info variables]
-
-Display all global and static variable names and values.
-
-[info workers]
-
-Display all workers that have been started.
-
-[info ?]
-
-Undefined info command. Try 'help info'.
-
-[kill]
-
-Kill execution of program being debugged.
-This command takes no arguments.
-
-[list]
-
-List lines of code in a source file.
-Examples:
- list
-  Lists ten more lines in current file after or around previous listing.
- list -
-  Lists the ten lines in current file before a previous listing.
- list 87
-  Lists ten lines in current file around line 87.
- list 87 102
-  Lists lines 87 to 102 in current file.
-In addition to using simple line numbers as above, you can specify lines
-in seven additional ways:
- doThis
-   The first line of function doThis() in the current file.
-  myapp.mxml
-   Line 1 in myapp.mxml.
-  myapp.mxml:doThat
-   The first line of function doThat() in myapp.mxml.
-  myapp.mxml:56
-   Line 56 in myapp.mxml.
-  #3
-   Line 1 in file #3.
-  #3:doOther
-   The line in file #3 where the function doOther() begins.
-  #3:29
-   Line 29 in file #3.
-To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
-To see function names, do 'info functions'.
-Abbreviated file names and function names are accepted if unambiguous.
-Listing a file makes that file the current file. (See 'cf' command.)
-
-[next]
-
-Step program, proceeding through subroutine calls.
- next
-  Step once.
- next 3
-  Step 3 times, or until the program stops for another reason.
-Like the 'step' command as long as subroutine calls do not happen;
-when they do, the call is treated as one instruction.
-
-[print]
-
-Print value of variable or expression.
-Examples:
- print i
-  Print the value of 'i'.
- print employee.name
-  Print the value of 'employee.name'.
- print employee
-  Print the value of the 'employee' Object.
-  This may simplay display something like [Object 10378].
- print employee.
-  Print the values of all the properties of the 'employee' Object.
- print *employee
-  Print the values of all the properties of the 'employee' Object.
-  The prefix * operator is the prefix alternative to the postfix . operator.
- print #10378.
-  Print the values of all the properties of Object #10378.
-Variables accessible are those of the lexical environment of the selected
-stack frame, plus all those whose scope is global or an entire file.
-
-[pwd]
-
-Print the current working directory.
-This is the directory from which fdb was launched; it cannot be
-changed within fdb. The argument for 'run' and 'source' can be
-specified relative to this directory.
-This command takes no arguments.
-
-[quit]
-
-Exit fdb.
-This command takes no arguments.
-
-[run]
-
-Start a debugging session.
-Examples:
- run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-  Runs the specified MXML application.
- run myapp.swf
- run mydir\myapp.swf
- run c:\mydir\myapp.swf
-  Runs the local SWF file myapp.swf, which can be specified
-	either relative to the current directory (see 'pwd' command)
-	or using an absolute path. In these cases, myapp.swd
-  (the file containing the debugging information) must also
-  exist in the same directory as myapp.swf.
- run
-  Run the application previously specified by the 'file' command.
-  If no application has been specified, fdb will wait for one
-  to connect to it, and time out if none does so.
-'run' will start the application in a browser or standalone Flash Player.
-As soon as the application starts, it will break into fdb so that you can
-set breakpoints, etc.
-
-On the Macintosh, the only supported form of the command is 'run' with no
-arguments. You must then manually launch the Flash player.
-
-[set]
-
-Set the value of a variable or a convenience variable.
-Convenience variables are variables that exist entirely 
-within fdb; they are not part of your program.
-Convenience variables are prefixed with '$' and can 
-be any name that does not conflict with any existing
-variable. For example, $myVar. Convenience variables
-are also used to control various aspects of fdb. 
-
-The following convenience variables are used by fdb.
-$listsize     - number of source lines to display for 'list'
-$columnwrap    - column number on which output will wrap
-$infostackshowthis - if 0, does not display 'this' in stack backtrace
-$invokegetters   - if 0, prevents fdb from firing getter functions
-$bpnum       - the last defined breakpoint number
-$displayattributes - if 1, 'print var.' displays all attributes of members
-           of 'var' (e.g. private, static)
-
-Examples:
- set i = 3
-  Sets the variable 'i' to the number 3.
- set employee.name = "Susan"
-  Sets the variable 'employee.name' to the string "Susan".
- set $myVar = 20
-  Sets the convenience variable '$myVar' to the number 20
-
-[show]
-
-Generic command for showing things about the state of fdb.
-List of show subcommands:
-show break (sh b)    Suspended execution location and reason
-show directories (sh d) Directories to be searched for source files
-show files (sh f)    Target files and paths
-show functions (sh fu) Function line mapping information 
-show locations (sh l)  Breakpoint locations
-show memory (sh m)   Current memory usage
-show net (sh n)     Player message statistics 
-show properties (sh p) Values of properties
-show uri (sh u)     Player's URI for this session 
-show variable (sh v)  Raw variable retrieval
-Type 'help show' followed by show subcommand name for full documentation.
-
-[show break]
-
-Display the offset within the SWF on which the program has halted
-
-[show directories]
-
-Display current search path for finding source files.
-
-[show files]
-
-Display path and file name for all of the target files
-
-[show functions]
-
-Display function-to-line-number mapping information.
-Examples:
- show functions .
-  Shows mapping information for all functions in the current file.
- show functions myapp.mxml
-  Shows mapping information for all functions in myapp.mxml.
- show functions #3
-  Shows mapping information for all functions in file #3.
- show functions
-  Shows mapping information for all functions in all files.
-To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
-Abbreviated file names are accepted if unambiguous.
-
-[show locations]
-
-Displays the list of locations that are set for each breakpoint
-
-[show memory]
-
-Display Java VM memory statistics.
-
-[show net]
-
-Display information about messages that have been sent to,
-and received from, the Flash Player.
-
-[show properties]
-
-Displays a list of convenience variables used within debugger 
-
-[show uri]
-
-Display the URI that the player has sent for this session.
-
-[show variable]
-
-Display the value of a members of a variable. Two parameters are
-required; the first is the numeric variable identifier, the second
-is the name of property on the variable. The convenience variable
-$invokegetters is used to determine whether the property getter,
-assuming it exists, will be fired or not.
-Example:
-  show variable 1 __proto__
-
-[show ?]
-
-Undefined show command. Try 'help show'.
-
-[source]
-
-Read fdb commands from a file and execute them.
- source mycommands.txt
- source mydir\mycommands.txt
- source c:\mydir\mycommands.txt
-  Reads mycommands.txt and executes the fdb commands in it.
-  The file containing the commands can be specified either
-	relative to the current directory (see 'pwd' command)
-	or using an absolute path.
-The file .fdbinit is read automatically in this way when fdb is started.
-Only the current directory is searched for .fdbinit. This means that
-you can have set up multiple .fdbinit files for different projects.
-
-[step]
-
-Step program until it reaches a different source line.
-Examples:
- step
-  Step once.
- step 3
-  Step 3 times, or until the program stops for another reason.
-
-[tutorial]
-
-Display a tutorial on how to use fdb.
-This command takes no arguments.
-
-[Tutorial]
-
-A typical fdb session:
-Start an application with 'run'.
-View file names with 'info sources'.
-List a file with 'list'.
-Set breakpoints with 'break'.
-Execute program with 'continue' until a breakpoint is hit.
-Examine state of program with 'where', 'print', 'info locals'.
-Execute individual statements with 'next', 'step', and 'finish'.
-Resume execution with 'continue'.
-Quit fdb with 'quit'.
-
-[undisplay]
-
-Remove one or more auto-display expressions.
-Examples:
- undisplay
-  Remove all auto-display expressions.
- undisplay 2 7
-  Remove auto-display expressions #2 and #7.
-To see the list of auto-display expressions and their numbers,
-do 'info display'.
-
-[up]
-
-Select and print stack frame that called this one.
-Subsequent 'info arguments' and 'info locals' commands will display
-the locals and arguments of the selected frame.
-See 'down' and 'frame'
-
-[viewswf]
-
-Sets or clears filter for file listing (i.e. 'info files' 
-and 'info sources'), based on swf name. 
-Without any parameters, all files will be shown. If the same
-file exists in one or more swfs, the listing will only display
-the first instance of the file. To access other instances
-of the file, use the file's number (e.g. 'list #192') or
-use this command with a parameter (see below) to display files
-from a specific swf. With a single parameter, the swf name
-as displayed by the 'info swfs' command, only the files from
-the specified swf will be displayed in the file listing. 
-Files from other swfs will not be shown. This command also 
-affects commands that accept a file as a parameter (e.g. 'break')
-Example:
- viewswf myApp.mxml.swf
-  Only files from myApp.mxml.swf will be displayed.
- viewswf 
-  All files from all swfs will be displayed.
- 
-[watch]
-
-Add a watchpoint on a given variable. The debugger will halt
-execution when the variable's value changes.
-Example:
- watch foo
-
-[what]
-
-Displays the context in which a variable is resolved. 
-
-[where]
-
-Backtrace of the stack.
-
-[zzz]
-
-((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
-((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))


Mime
View raw message