flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ftho...@apache.org
Subject [06/56] [abbrv] FLEX-34291: Merge the donated FDB with the current one.
Date Thu, 29 May 2014 16:02:48 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/379cb609/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
index 10bed93..4eace19 100644
--- a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
+++ b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-
+  
    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
    contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
    this work for additional information regarding copyright ownership.
@@ -14,1585 +14,795 @@
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
 
-This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
-
 
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
 
 It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
-
 'help break', the [break] topic below is displayed.
 
-
-
 The first and last lines of each topic should be blank.
-
 They don't get displayed in fdb; they are here only
-
 to make this file more easily readable.
 
-
-
 Help text should be formatted to not wrap
-
 when displayed on an 80-character-wide console.
-
 The following line is 80 characters wide.
 
-
-
 --------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 [?]
 
-
-
 Udefineret kommando. Skriv 'help' for at se en liste over alle fdb-kommandoer.
 
-
-
 [break]
 
-
-
 Indsæt pausepunkt ved angivne linje eller funktion.
-
 Eksempler:
-
  break 87
-
   Indsætter et pausepunkt på linje 87 i den nuværende fil.
-
  break myapp.mxml:56
-
   Indsætter et pausepunkt på linje 56 i myapp.mxml.
-
  break #3:29
-
   Indsætter et pausepunkt på linje 29 i fil nr. 3.
-
  break doThis
-
   Indsætter et pausepunkt ved funktionen doThis() i den nuværende fil.
-
  break myapp.mxml:doThat
-
   Indsætter et pausepunkt ved funktionen doThat() i myapp.mxml.
-
  break #3:doOther
-
   Indsætter et pausepunkt ved funktionen doOther() i fil nr. 3.
-
  break
-
  Indsætter et pausepunkt ved den nuværende eksekveringsadresse i den 
-
  nuværende stakramme. Det kan være nyttigt hvis der kræves pauser ved 
-
  returnering til en stakramme.
-
 Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-
 eller 'info files'.
-
 Hvis du vil se funktionernes navne, skal du skrive 'info functions'.
-
 Forkortede filnavne og funktionsnavne accepteres hvis de er entydige.
-
 Hvis der angives linjenummer, indsættes pausepunktet i starten af linjen.
-
 Hvis der angives funktion, indsættes pausepunktet inden funktionens kode.
-
 Du kan se mere om kontrol over pausepunkter ved at skrive 'commands' eller 
-
 'condition'.
 
-
-
 [bt]
 
-
-
 Tilbagesporing af stakken.
 
-
-
 [catch]
 
-
-
 Stands når der opstår en undtagelse. Dette gælder kun for undtagelser der 
-
 bliver fanget – dvs. undtagelser der bliver håndteret af en "catch"-blok. 
-
 Undtagelser der ikke fanges, standser altid i fejlfinding.
 
-
-
 Du kan slette et opfangningspunkt med kommandoen "delete".
 
-
-
 Eksempler:
-
  catch *
-
   Standser når der opstår en vilkårlig undtagelse.
-
  catch ReferenceError
-
   Standser når der opstår en ReferenceError, uanset om den fanges eller ej.
 
-
-
 [cf]
 
-
-
 Vis navn og nummer på den nuværende fil, eller skift fil.
-
 Eksempler:
-
  cf
-
   Viser navn og nummer på den nuværende fil.
-
  cf myapp.mxml
-
   Skifter til myapp.mxml som nuværende fil.
-
  cf #29
-
   Skifter til fil nr. 29 som nuværende fil.
-
 Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-
 eller 'info files'.
-
 Forkortede filnavne accepteres hvis de er entydige.
-
 Når du viser en fil med 'list', bliver den også valgt som nuværende fil.
 
-
-
 [clear]
 
-
-
 Slet pausepunkt ved angivne linje eller funktion.
-
 Eksempler:
-
  clear 87
-
   Sletter pausepunktet på linje 87 i den nuværende fil.
-
  clear myapp.mxml:56
-
   Sletter pausepunktet på linje 56 i myapp.mxml.
-
  clear #3:29
-
   Sletter pausepunktet på linje 29 i fil nr. 3.
-
  clear doThis
-
   Sletter pausepunktet ved funktionen doThis() i den nuværende fil.
-
  clear myapp.mxml:doThat
-
   Sletter pausepunktet ved funktionen doThat() i myapp.mxml.
-
  clear #3:doOther
-
   Sletter pausepunktet ved funktionen doOther() i fil nr. 3.
-
  clear
-
   Sletter pausepunktet på den nuværende linje i den nuværende fil. 
-
 Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-
 eller 'info files'.
-
 Hvis du vil se funktionernes navne, skal du skrive 'info functions'.
-
 Forkortede filnavne og funktionsnavne accepteres hvis de er entydige.
-
 Hvis der angives et linjenummer, slettes alle pausepunkter på den linje.
-
 Hvis der angives en funktion, slettes pausepunktet inden funktionen.
 
-
-
 [continue]
 
-
-
 Fortsæt afvikling efter at have stoppet ved pausepunkt.
-
 Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
 
-
-
 [condition]
 
 
-
-
-
 Angiv at pausepunkt nummer N kun skal aktiveres, hvis COND overholdes.
-
 Bruges således: 'condition N COND' hvor N er et heltal og COND er det udtryk 
-
 der skal holdes op imod, når pausepunktet N nås.
 
-
-
 [commands]
 
-
-
 Angiv de kommandoer der skal afvikles når et pausepunkt nås.
-
 Skriv pausepunktets nummer som argument efter 'commands'.
-
 Hvis der ikke angives et argument, vælges det senest angivne pausepunkt.
-
 Selve kommandoerne skal skrives fra den efterfølgende linje.
-
 Du angiver slutningen ved at skrive "end" på den pågældende linje.
-
 Hvis du skriver "silent" på første linje, er pausepunktet diskret; der skrives 
-
 altså ikke noget output når pausepunktet nås – ud over det som kommandoerne skriver.
-
 Eksempel:
-
  (fdb) commands
-
  Indtast kommandoer der skal afvikles når pausepunkt 1 nås, én pr. linje.
-
  Afslut med en linje der kun indeholder 'end'.
-
  >w
-
  >end
 
-
-
 [delete]
 
-
-
 Slet et eller flere pausepunkter.
-
 Eksempler:
-
  delete
-
   Sletter alle pausepunkter.
-
  delete 2 5
-
   Sletter pausepunkterne nr. 2 og nr. 5.
-
 Hvis du vil se pausepunkternes numre, skal du skrive 'info breakpoints'.
 
-
-
 [directory]
 
-
-
 Rediger listen over mapper som fdv søger efter kildefiler i.
 
-
-
 Eksempler:
 
-
-
  directory
-
   Gendanner listens standardindstillinger, dvs. mappen hvori kildefilen blev 
-
   kompileret til objektkode efterfulgt af den nuværende arbejdsmappe.
 
-
-
  directory C:\MySource    (Windows)
-
  directory /MySource     (Mac)
-
   Føjer den angivne mappe til begyndelsen af listen over mapper, hvori der 
-
   søges efter kilder. Når der fx søges efter kilden til klassen 
-
   mypackage.MyClass, søges der i fejlfinding både efter 
-
   C:\MySource\mypackage\MyClass.as og C:\MySource\MyClass.as.
 
-
-
  directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows – brug ';' som skilletegn)
-
  directory /Dir1:/Dir2    (Mac – brug ':' som skilletegn)
-
   Føjer flere mapper til begyndelsen af listen over mapper, hvori der søges 
-
   efter kilder.
 
-
-
 Du kan få vist listen i sin nuværende form ved at skrive 'show directories'.
 
-
-
 [disable]
 
-
-
 Deaktiver et eller flere pausepunkter eller auto-display-udtryk.
-
 Eksempler:
-
  disable
-
  disable breakpoints
-
   Deaktiverer alle pausepunkter.
-
  disable 2 5
-
  disable breakpoints 2 5
-
   Deaktiverer pausepunkterne nr. 2 og nr. 5.
-
  disable display
-
   Deaktiverer alle auto-display-udtryk.
-
  disable display 1 3
-
   Deaktiverer auto-display-udtryk nr. 1 og nr. 3.
-
 Hvis du vil se pausepunkternes numre, skal du skrive 'info breakpoints'.
-
 Hvis du vil se auto-display-udtrykkenes numre, skal du skrive 'info display'.
 
-
-
 [disassemble]
 
-
-
 (Kun til ActionScript 2; understøttes ikke ved fejlfinding i ActionScript 3)
 
-
-
 Opdel den angivne del af kildekoden.
-
 Som standard vælges den nuværende linje.
-
 Der understøttes samme argumenter som under listekommandoen
-
 Eksempler:
-
  disassemble 87
-
   Opdeler linje 87 i den nuværende fil.
-
  disassemble 87 102
-
   Opdeler linje 87 – 102 i den nuværende fil.
-
  disassemble doThis
-
    Opdeler funktionen doThis() i den nuværende fil.
-
 Ud over at bruge enkle linjenumre som vist ovenfor, kan du udpege linjer på 
-
 andre måder:
-
  myapp.mxml
-
    Linje 1 i myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    Den første linje af funktionen doThat() i myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Linje 56 i myapp.mxml.
-
  #3
-
    Linje 1 i fil nr. 3.
-
  #3:doOther
-
    Linjen i fil nr. 3 hvor funktionen doOther() begynder.
-
  #3:29
-
    Linje 29 i fil nr. 3.
 
-
-
 [display]
 
-
-
 Føj et udtryk til listen over auto-display-udtryk.
-
 Eksempel:
-
  display employee.name
-
   Føj 'employee.name' til listen over auto-display-udtryk.
-
   Hver gang fdb stopper, vises værdien for employee.name.
-
 Argumentet for denne kommando minder om kommandoen for 'print'.
-
 Hvis du vil se en liste over auto-display-udtrykkene og deres numre, skal du 
-
 skrive 'info display'.
 
-
-
 [down]
 
-
-
 Vælg og skriv stakrammen der kaldes af denne.
-
 Ved efterfølgende 'info' argumenter og 'info locals' kommandoer vises de lokale 
-
 variable og argumenterne for den valgte ramme.
-
 Læs mere under 'up' og 'frame' 
 
-
-
 [enable]
 
-
-
 Aktiver et eller flere pausepunkter eller auto-display-udtryk.
-
 Eksempler:
-
  enable
-
  enable breakpoints
-
   Aktiverer alle pausepunkter.
-
  enable 2 5
-
  enable breakpoints 2 5
-
   Aktiverer pausepunkterne nr. 2 og nr. 5.
-
  enable display
-
   Aktiverer alle auto-display-udtryk.
-
  enable display 1 3
-
   Aktiverer auto-display-udtryk nr. 1 og nr. 3.
-
 Hvis du vil se pausepunkternes numre, skal du skrive 'info breakpoints'.
-
 Hvis du vil se auto-display-udtrykkenes numre, skal du skrive 'info display'.
 
-
-
 [file]
 
-
-
 Vælg en applikation at køre fejlfinding i uden at starte den.
-
 Eksempler:
-
  file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   Vælg en MXML-applikation at køre fejlfinding i.
-
  file myapp.swf
-
   Angiv en lokal SWF-fil i den nuværende mappe at køre fejlfinding i.
-
   I dette tilfælde skal myapp.swd (filen der indeholder 
-
   fejlfindingsoplysninger) også ligge i den nuværende mappe.
-
 Kommandoen får ikke applikationen til at starte; du kan starte fejlfindingen af 
-
 applikationen ved at bruge kommandoen 'run' uden argument.
-
 I stedet for at skrive 'file <filnavn>' efterfulgt af 'run', kan du angive 
-
 hvilken applikation der skal køres fejlfinding i som et argument til 'run':
-
  run http://mysite.com/myapp.mxml
-
  run myapp.swf
-
 Du kan også angive hvilken applikation der skal køres fejlfinding i, som et 
-
 argument i kommandolinjen når du starter fdb:
-
  fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
  fdb myapp.swf
-
 I dette tilfælde behøver du ikke at bruge 'file' eller 'run'.
-
 Hvis du bruger 'run' uden at angive en applikation at køre fejlfinding i, 
-
 venter fdb på at en applikation etablerer forbindelse.
 
-
-
 [finish]
 
-
-
 Eksekver indtil den valgte funktion returnerer.
-
 Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
 
-
-
 [frame]
 
-
-
 Vælg og skriv en bestemt stakramme.
-
 Denne kommando kan evt. bruges med et argument, et rammenummer.
-
 Hvis der ikke angives noget argument, returneres der som standard til den 
-
 nuværende topramme (dvs. ramme 0).
-
 Eksempler:
-
  frame 4
-
  frame
-
 Ved efterfølgende 'info' argumenter og 'info locals' kommandoer vises de lokale 
-
 variable og argumenterne for den valgte ramme.
-
 Læs mere under 'down' og 'bt' 
 
-
-
 [handle]
 
-
-
 Angiv hvordan fdb skal håndtere fejl i Flash Player.
-
 Eksempler:
-
  handle recursion_limit stop
-
   Vis en meddelelse i fdb, og stop som om et pausepunkt er nået når der 
-
   opstår en recursion_limit-fejl.
-
  handle all print nostop
-
   Vis en meddelelse i fdb når der opstår en fejl, men stop ikke.
-
 Første argument er et navn på fejlen eller 'all'.
-
 Yderligere argumenter er handlinger der vedrører fejlen.
-
 Hvis du vil se navne på fejl, skal du skrive 'info handle'.
-
 Mulige handlinger er print/noprint og stop/nostop.
-
 Med 'print' skrives der en meddelelse hvis fejlen opstår.
-
 Med 'stop' åbnes fejlfinding igen hvis fejlen opstår. Medfører 'print'.
 
-
-
 [help]
 
-
-
 Har du ikke brugt fdb før? Du kan få grundlæggende oplysninger ved at skrive 
-
 'tutorial'.
-
 Liste over kommandoer i fdb:
-
 bt (bt)       Skriv tilbagesporing af alle stakrammer
-
 break (b)      Indsæt pausepunkt ved angivne linje eller funktion
-
 catch (ca)     Stands når der opstår en undtagelse
-
 cf (cf)       Vis navn og nummer på den nuværende fil
-
 clear (cl)     Slet pausepunkt ved angivne linje eller funktion
-
 condition (cond)  Anvend/fjern betinget udtryk fra et pausepunkt
-
 continue (c)    Fortsæt afvikling efter at have stoppet ved pausepunkt
-
 commands (com)   Angiver de kommandoer der skal afvikles når et pausepunkt 
-
           nås
-
 delete (d)     Slet pausepunkter eller auto-display-udtryk
-
 directory (dir)   Føj en mappe til søgningen efter kildefiler
-
 disable (disab)   Deaktiver pausepunkter eller auto-display-udtryk
-
 disassemble (disas)    Opdel kildelinjer eller funktioner
-
 display (disp)   Tilføj et auto-display-udtryk
-
 enable (e)     Aktiver pausepunkter eller auto-display-udtryk
-
 file (fil)     Vælg en applikation at køre fejlfinding i.
-
 finish (f)     Eksekver indtil den valgte funktion returnerer
-
 handle (han)    Angiv hvordan fejl skal håndteres
-
 help (h)      Vis hjælp til fdb-kommandoer
-
 home (ho)      Angiv listeplacering der hvor afviklingen standsede
-
 info (i)      Vis oplysninger om programmet der undersøges for fejl
-
 kill (k)      Afbryd afviklingen af programmet der undersøges for fejl
-
 list (l)      Vis liste for den angivne funktion eller linje
-
 next (n)      Spring i program
-
 print (p)      Skriv værdien af variablen EXP
-
 pwd (pw)      Skriv arbejdsmappen
-
 quit (q)      Afslut fdb
-
 run (r)       Start det program der blev kørt fejlfinding i
-
 set (se)      Angiv værdien for en variabel
-
 source (so)     Læs fdb-kommandoer fra en fil
-
 step (s)      Spring i program indtil der nås en anden kildelinje
-
 tutorial (t)    Vis en vejledning om at bruge fdb
-
 undisplay (u)    Fjern et auto-display-udtryk
-
 viewswf (v)     Angiv eller fjern filter for filvisning baseret på swf
-
 watch (wa)     Føj et overvågningspunkt til en given variabel
-
 what (wh)      Viser konteksten for en variabel
-
 where (w)      Samme som bt
-
 Skriv 'help' efterfulgt af navnet på en kommando for at få vist alle 
-
 oplysninger.
 
-
-
 [home]
 
-
-
 Angiv listeplaceringen dér hvor afviklingen standsede.
 
-
-
 [info]
 
-
-
 Generisk kommando til at vise oplysninger om det program der findes fejl i.
-
 Liste over underkommandoer til info:
-
 info arguments (i a)  Argumentvariable for nuværende stakramme
-
 info breakpoints (i b) Status for brugerdefinerbare pausepunkter
-
 info display (i d)   Vis liste over alle auto-display-udtryk
-
 info files (i f)    Navne på mål og filer der findes fejl i
-
 info functions (i fu)  Navne på alle funktioner
-
 info handle (i h)    Angiver hvordan fejl håndteres
-
 info locals (i l)    Lokale variable for nuværende stakramme
-
 info scopechain (i sc) Virkefeltet (scope chain) for nuværende stakramme
-
 info sources (i so)   Kildefiler i programmet
-
 info stack (i s)    Tilbagesporing af stakken
-
 info swfs (i sw)    Liste over swf-filer i denne session
-
 info targets(i t)    Angiver hvilken applikation der søges efter fejl i
-
 info variables (i v)  Navne på alle globale og statiske variable
-
 Skriv 'help info' efterfulgt af navnet på en info-underkommando for at få vist 
-
 alle oplysninger.
 
-
-
 [info arguments]
 
-
-
 Vis argumenter for nuværende stakramme.
 
-
-
 [info breakpoints]
 
-
-
 Vis status for alle pausepunkter og overvågningspunkter.
-
 I kolonnen Type står der enten:
-
  breakpoint  - almindeligt pausepunkt
-
  watchpoint  - overvågningspunkt
-
 I kolonnen Disp står der 'keep', 'del' eller 'dis' alt efter hvad der skal ske 
-
 med pausepunktet, når det nås. Hvis der står 'dis', deaktiveres pausepunktet. 
-
 Står der 'del', bliver det slettet. 
-
 I kolonnerne 'Address' og 'What' angives hhv. adressen og fil-/linjenummeret. 
 
-
-
 [info display]
 
-
-
 Vis liste over alle auto-display-udtryk og deres numre.
 
-
-
 [info files]
 
-
-
 Vis navne og numre på filerne i det program der søges efter fejl i, inklusive 
-
 kildefiler, framework-filer og automatisk genererede filer.
-
 Eksempler:
-
  info files
-
   Viser en liste over alle filer, i alfabetisk rækkefølge efter kategori
-
  info files my
-
  info files my*
-
   Viser en liste over alle de filer hvis navn starter med "my", i alfabetisk 
-
   rækkefølge.
-
  info files *.as
-
   Viser en liste over alle de filer hvis navn slutter med ".as", i alfabetisk 
-
   rækkefølge.
-
  info files *foo*
-
   Viser en liste over alle de filer hvis navn indeholder "foo", i alfabetisk 
-
   rækkefølge. 
-
 Filerne vises i formatet navn#N, hvor N er filens nummer.
-
 I mange kommandoer kan du bruge #N i stedet for filnavnet.
 
-
-
 [info functions]
 
-
-
 Vis navne på funktioner.
-
 Eksempler:
-
  info functions .
-
   Vis alle funktioner i den nuværende fil.
-
  info functions myapp.mxml
-
   Vis alle funktioner i myapp.mxml.
-
  info functions #3
-
   Vis alle funktioner i fil nr. 3.
-
  info functions
-
   Viser alle funktioner i alle filer.
-
 Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-
 eller 'info files'.
-
 Forkortede filnavne accepteres hvis de er entydige.
 
-
-
 [info handle]
 
-
-
 Hvad fdb gør når der opstår en fejl i Flash Player.
-
 Eksempler:
-
  info handle
-
   Vis hvordan fdb håndterer alle fejl.
-
  info handle recursion_limit
-
   Vis hvordan fdb håndterer en recursion_limit-fejl.
 
-
-
 [info locals]
 
-
-
 Vis lokale variable for nuværende stakramme.
 
-
-
 [info scopechain]
 
-
-
 Vis virkefelt for nuværende stakramme. Virkefeltet er listen over objekter der 
-
 søges i når Flash Player forsøger at fortolke et symbolnavn.
 
-
-
 [info sources]
 
-
-
 Vis navne og numre på kildefilerne i det program der søges efter fejl i. 
-
 Framework-filer og automatisk genererede filer er ikke inkluderet.
-
 Filerne vises i formatet navn#N, hvor N er filens nummer.
-
 I mange kommandoer kan du bruge #N i stedet for filnavnet.
 
-
-
 [info stack]
 
-
-
 Tilbagesporing af stakken.
 
-
-
 [info swfs]
 
-
-
 Vis swf-filer der kendes i fejlfindings-sessionen. Kig under kommandoen 
-
 'viewswf' hvis du vil have oplysninger om hvordan fillisten kan filtreres efter 
-
 swf-filnavn. 
 
-
-
 [info targets]
 
-
-
 Vis URL-adressen (http: eller file:) til den applikation der søges efter fejl i.
 
-
-
 [info variables]
 
-
-
 Vis navne og værdier på alle globale og statiske variable.
 
-
-
 [info ?]
 
-
-
 Udefineret info-kommando. Du kan få hjælp ved at skrive 'help info'
 
-
-
 [kill]
 
-
-
 Afbryd afviklingen af programmet der undersøges for fejl.
-
 Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
 
-
-
 [list]
 
-
-
 Vis en liste over linjer med kode i en kildefil.
-
 Eksempler:
-
  list
-
   Viser yderligere ti linjer i den nuværende fil, efter eller omkring den 
-
   tidligere viste linje.
-
  list -
-
   Viser de ti linjer i den nuværende fil, der står inden de tidligere viste.
-
  list 87
-
   Viser ti linjer omkring linje 87 i den nuværende fil.
-
  list 87 102
-
   Viser linje 87 – 102 i den nuværende fil.
-
 Ud over at bruge enkle linjenumre som vist ovenfor, kan du udpege linjer på syv 
-
 andre måder:
-
  doThis
-
    Den første linje af funktionen doThis() i den nuværende fil.
-
  myapp.mxml
-
    Linje 1 i myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    Den første linje af funktionen doThat() i myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Linje 56 i myapp.mxml.
-
  #3
-
    Linje 1 i fil nr. 3.
-
  #3:doOther
-
    Linjen i fil nr. 3 hvor funktionen doOther() begynder.
-
  #3:29
-
    Linje 29 i fil nr. 3.
-
 Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-
 eller 'info files'.
-
 Hvis du vil se funktionernes navne, skal du skrive 'info functions'.
-
 Forkortede filnavne og funktionsnavne accepteres hvis de er entydige.
-
 Når du får en fil vist, bliver den også valgt som den nuværende fil. (Læs mere 
-
 under kommandoen 'cf').
 
-
-
 [next]
 
-
-
 Spring i programmet, gennem kald fra underrutiner.
-
  next
-
   Spring en enkelt gang.
-
  next 3
-
   Spring 3 gange eller indtil programmet stopper af en anden grund.
-
 Fungerer som kommandoen 'step' så længe der ikke sker kald fra underrutiner. 
-
 Hvis der gør, behandles kaldet som én instruktion.
 
-
-
 [print]
 
-
-
 Skriv værdien af variablen eller udtrykket.
-
 Eksempler:
-
  print i
-
   Skriv værdien for 'i'.
-
  print employee.name
-
   Skriv værdien for 'employee.name'.
-
  print employee
-
   Skriv værdien for objektet 'employee'.
-
   Der skrives muligvis noget i stil med [Object 10378].
-
  print employee.
-
   Skriv værdierne for alle egenskaber for objektet 'employee'.
-
  print *employee
-
   Skriv værdierne for alle egenskaber for objektet 'employee'.
-
   Præfikset * fungerer på samme måde som suffikset '.' (punktum).
-
  print #10378.
-
   Skriv værdierne for alle egenskaber for objekt nr. 10378.
-
 Der kan bruges variable fra det leksikale miljø for den valgte stakramme, plus 
-
 de variable hvis virkefelt er globalt eller en hel fil.
 
-
-
 [pwd]
 
-
-
 Skriv den nuværende arbejdsmappe.
-
 Det er den mappe som fdb blev kørt fra; den kan ikke ændres fra fdb. Argumentet 
-
 for 'run' og 'source' kan angives i forhold til denne mappe.
-
 Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
 
-
-
 [quit]
 
-
-
 Afslut fdb.
-
 Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
 
-
-
 [run]
 
-
-
 Start en fejlfindings-session.
-
 Eksempler:
-
  run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   Kører den angivne MXML-applikation.
-
  run myapp.swf
-
  run mydir\myapp.swf
-
  run c:\mydir\myapp.swf
-
   Kører den lokale SWF-fil myapp.swf som kan angives
-
 	enten i forhold til den nuværende mappe (læs mere under kommandoen 
-
     'pwd')
-
 	eller med en komplet sti. I disse tilfælde skal myapp.swd (filen der 
-
 indeholder fejlfindingsoplysninger) også ligge i den samme mappe som myapp.swf.
-
  run
-
   Kør applikationen der tidligere blev angivet med kommandoen 'file'.
-
   Hvis der ikke er angivet nogen applikation, venter fdb indtil der er en der 
-
   har etableret forbindelse. Hvis det ikke sker, opstår der timeout.
-
 Applikationen kan startes i et browser- eller Flash Player-vindue med 'run'.
-
 Så snart applikationen startes, åbnes fdb så du kan angive pausepunkter osv.
 
-
-
 På Macintosh-computere understøttes kommandoen 'run' kun uden argumenter. 
-
 Du skal derefter manuelt starte Flash Player.
 
-
-
 [set]
 
-
-
 Angiv værdien for en variabel eller en simpel variabel.
-
 Simple variable er variable der kun findes indenfor fdb; de er ikke en del af 
-
 dit program.
-
 Simple variable har fortegnet '$' og kan have ethvert navn der ikke er benyttes 
-
 med eksisterende variable. Eksempel: $myVar. Simple variable bruges også til 
-
 at styre diverse dele af fdb. 
 
-
-
 Følgende simple variable bruges af fdb.
-
 $listsize     - antallet af kildelinjer der skal vises med 'list'
-
 $columnwrap    - nummeret på den kolonne som outputtet skal ombrydes i
-
 $infostackshowthis - hvis værdien er 0, vises 'this' ikke i tilbagesporing af 
-
           stakken
-
 $invokegetters   - hvis værdien er 0, forhindres fdb i at udløse 
-
           hentefunktioner
-
 $bpnum       - nummeret på det senest definerede pausepunkt
-
 $displayattributes - hvis værdien er 1, viser 'print var.' alle attributter for 
-
           'var' (fx privat, statisk etc.)
 
-
-
 Eksempler:
-
  set i = 3
-
   Definerer variablen 'i' som tallet 3.
-
  set employee.name = "Susan"
-
   Definerer variablen 'employee.name' som strengen "Susan".
-
  set $myVar = 20
-
   Definerer den simple variabel '$myVar' som tallet 20
 
-
-
 [show]
 
-
-
 Generisk kommando til at vise statusoplysninger om fdb.
-
 Liste over underkommandoer til 'show':
-
 show break (sh b)    Sted og begrundelse for standsning af afvikling
-
 show directories (sh d) Mapper hvori der skal søges efter kildefiler
-
 show files (sh f)    Målfiler og stier
-
 show functions (sh fu) Tilknytningsoplysninger for funktionslinjen 
-
 show locations (sh l)  Placering af pausepunkter
-
 show memory (sh m)   Nuværende hukommelsesforbrug
-
 show net (sh n)     Meddelelsesstatistik for afspiller 
-
 show properties (sh p) Værdier for egenskaber
-
 show uri (sh u)     Afspillerens URI for denne session 
-
 show variable (sh v)  Henter selve variablen
-
 Skriv 'help show' efterfulgt af navnet på en show-underkommando for at få vist 
-
 alle oplysninger.
 
-
-
 [show break]
 
-
-
 Vis hvor i swf-filen programmet standsede
 
-
-
 [show directories]
 
-
-
 Vis den nuværende sti til søgning efter kildefiler.
 
-
-
 [show files]
 
-
-
 Vis stier og filnavne for alle målfilerne
 
-
-
 [show functions]
 
-
-
 Vis oplysninger om sammenknytning af funktioner og linjenumre.
-
 Eksempler:
-
  show functions .
-
   Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i den nuværende fil.
-
  show functions myapp.mxml
-
   Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i myapp.mxml.
-
  show functions #3
-
   Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i fil nr. 3.
-
  show functions
-
   Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i alle filer.
-
 Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
-
 eller 'info files'.
-
 Forkortede filnavne accepteres hvis de er entydige.
 
-
-
 [show locations]
 
-
-
 Viser en liste over de placeringer der et angivet for hvert pausepunkt
 
-
-
 [show memory]
 
-
-
 Vis hukommelsesstatistik for Java VM.
 
-
-
 [show net]
 
-
-
 Vis oplysninger om meddelelser der er blevet sendt til eller modtaget fra Flash 
-
 Player.
 
-
-
 [show properties]
 
-
-
 Viser en liste over de simple variable der bruges af fejlfinding 
 
-
-
 [show uri]
 
-
-
 Vis den URI som afspilleren har sendt for denne session.
 
-
-
 [show variable]
 
-
-
 Vis værdien for medlemmer af en variabel. Der kræves to parametre. den første 
-
 er til at identificere variablen numerisk, den anden er navnet på egenskaben 
-
 for variablen. Den simple variabel $invokegetters bruges til at bestemme om 
-
 funktionen til at hente egenskaber skal udløses – under forudsætning af at den 
-
 findes.
-
 Eksempel:
-
   show variable 1 __proto__
 
-
-
 [show ?]
 
-
-
 Udefineret show-kommando. Du kan få hjælp ved at skrive 'help show'
 
-
-
 [source]
 
-
-
 Læs fdb-kommandoer fra en fil, og eksekver dem.
-
  source mycommands.txt
-
  source mydir\mycommands.txt
-
  source c:\mydir\mycommands.txt
-
   Læser mycommands.txt og afvikler fdb-kommandoerne deri.
-
   Filen der indeholder kommandoerne, kan angives enten
-
 	i forhold til den nuværende mappe (læs mere under kommandoen 'pwd')
-
 	eller med en komplet sti.
-
 På den måde indlæses filen .fdbinit automatisk når fdb startes.
-
 Der ledes kun efter .fdbinit i den nuværende mappe. Det betyder at du kan have 
-
 flere forskellige .fdbinit-filer liggende til forskellige lejligheder.
 
-
-
 [step]
 
-
-
 Spring i programmet indtil der nås en anden kildelinje.
-
 Eksempler:
-
  step
-
   Spring en enkelt gang.
-
  step 3
-
   Spring 3 gange eller indtil programmet stopper af en anden grund.
 
-
-
 [tutorial]
 
-
-
 Vis en vejledning til brug af fdb.
-
 Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
 
-
-
 [Tutorial]
 
-
-
 En typisk fdb-session:
-
 Start en applikation med 'run'.
-
 Få filnavne vist med 'info sources'.
-
 Få vist en fil med 'list'.
-
 Angiv pausepunkter med 'break'.
-
 Eksekver program med 'continue' indtil der nås et pausepunkt.
-
 Undersøg programmets status med 'where', 'print' og 'info locals'.
-
 Eksekver individuelle udsagn med 'next', 'step' og 'finish'.
-
 Genoptag afvikling med 'continue'.
-
 Afslut fdb med 'quit'.
 
-
-
 [undisplay]
 
-
-
 Fjern et eller flere auto-display-udtryk.
-
 Eksempler:
-
  undisplay
-
   Fjern alle auto-display-udtryk.
-
  undisplay 2 7
-
   Fjern auto-display-udtryk nr. 2 og nr. 7.
-
 Hvis du vil se en liste over auto-display-udtrykkene og deres numre, skal du 
-
 skrive 'info display'.
 
-
-
 [up]
 
-
-
 Vælg og skriv stakrammen der kaldte denne.
-
 Ved efterfølgende 'info'-argumenter og 'info locals'-kommandoer vises de lokale 
-
 variable og argumenterne for den valgte ramme.
-
 Læs mere under 'down' og 'frame'
 
-
-
 [viewswf]
 
-
-
 Angiver eller fjerner filter for filvisning (dvs. 'info files' og 'info 
-
 sources') baseret på swf-filens navn 
-
 Hvis der ikke angives nogen parametre, vises alle filer. Hvis samme fil findes 
-
 i flere swf-filer, er det kun den første forekomst af filen der vises. Du kan 
-
 gå direkte til andre forekomster af filen ved at bruge filens nummer (fx 'list 
-
 #192') eller ved at bruge kommandoen med en parameter (læs mere herunder) for 
-
 at vise filer fra en bestemt swf-fil. Hvis du angiver swf-filens navn med en 
-
 enkelt parameter, som vist med kommandoen 'info swfs', er det kun filerne fra 
-
 den angivne swf-fil som vises. 
-
 Filer fra andre swf-filer bliver ikke vist. Kommandoen har også indflydelse på 
-
 kommandoer der accepterer en fil som parameter (fx 'break')
-
 Eksempel:
-
  viewswf myApp.mxml.swf
-
   Der bliver kun vist filer fra myApp.mxml.sfw.
-
  viewswf 
-
   Alle filer fra alle swf-filer bliver vist.
-
 
-
 [watch]
 
-
-
 Føj et overvågningspunkt til en given variabel. Fejlfinding standser 
-
 afviklingen når variablens værdi ændres.
-
 Eksempel:
-
  watch foo
 
-
-
 [what]
 
-
-
 Viser hvilken kontekst variablen fortolkes i. 
 
-
-
 [where]
 
-
-
 Tilbagesporing af stakken.
 
-
-
 [zzz]
 
-
-
 ((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
-
 ((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
-

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/379cb609/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
index 29915ba..a1b1b8f 100644
--- a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
+++ b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
@@ -14,6 +14,7 @@
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
 
+
 This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
 
 It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
@@ -157,7 +158,17 @@ Examples:
  connect
   Connect to the debug player listening on port 7936.
  connect 7938
-  Connect to the debug player listening on port 7938.  
+  Connect to the debug player listening on port 7938.
+  
+[worker]
+
+Set the active worker to which subsequent debugger 
+commands are sent to. Use info workers to query the
+list of workers. id of the main thread is 0.
+
+Examples:
+ worker 3
+  Set the active worker to worker with id 3    
 
 [delete]
 
@@ -374,6 +385,7 @@ viewswf (v)     Set or clear filter for file listing based on swf
 watch (wa)     Add a watchpoint on a given variable
 what (wh)      Displays the context of a variable
 where (w)      Same as bt
+worker (wo)     Set active worker
 Type 'help' followed by command name for full documentation.
 
 [home]
@@ -397,6 +409,7 @@ info stack (i s)    Backtrace of the stack
 info swfs (i sw)    List of swfs in this session
 info targets(i t)    Application being debugged
 info variables (i v)  All global and static variable names
+info workers (i w)   List all workers
 Type 'help info' followed by info subcommand name for full documentation.
 
 [info arguments]
@@ -495,6 +508,10 @@ Display the URL (http: or file:) of the application being debugged.
 
 Display all global and static variable names and values.
 
+[info workers]
+
+Display all workers that have been started.
+
 [info ?]
 
 Undefined info command. Try 'help info'.

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/379cb609/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_es.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_es.txt b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_es.txt
index 4db0f13..6402b87 100644
--- a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_es.txt
+++ b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_es.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-
+  
    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
    contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
    this work for additional information regarding copyright ownership.
@@ -14,1611 +14,808 @@
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
 
-This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
-
 
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
 
 It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
-
 'help break', the [break] topic below is displayed.
 
-
-
 The first and last lines of each topic should be blank.
-
 They don't get displayed in fdb; they are here only
-
 to make this file more easily readable.
 
-
-
 Help text should be formatted to not wrap
-
 when displayed on an 80-character-wide console.
-
 The following line is 80 characters wide.
 
-
-
 --------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 [?]
 
-
-
 Comando no definido. Escriba 'help' para ver una lista de todos los comandos 
-
 fdb.
 
-
-
 [break]
 
-
-
 Establecer punto de corte en función o línea especificada.
-
 Ejemplos:
-
  break 87
-
   Establece un punto de corte en la línea 87 del archivo actual.
-
  break myapp.mxml:56
-
   Establece un punto de corte en la línea 56 de myapp.mxml.
-
  break #3:29
-
   Establece un punto de corte en la línea 29 del archivo 3.
-
  break doThis
-
   Establece un punto de corte en la función doThis() del archivo actual.
-
  break myapp.mxml:doThat
-
   Establece un punto de corte en la función doThat() del archivo myapp.mxml.
-
  break #3:doOther
-
   Establece un punto de corte en la función doOther() del archivo 3.
-
  break
-
  Establece un punto de corte en la dirección de ejecución actual en marco de 
-
  pila actual. Es útil para cortes al regresar a un marco de pila.
-
 Para ver números y nombres de archivo, escriba 'info sources' o 'info files'.
-
 Para ver nombres de función, escriba 'info functions'.
-
 Se aceptan nombres de archivo y función abreviados siempre que no sean ambiguos.
-
 Si se especifica número de línea, corte al inicio de código para esa línea.
-
 Si se especifica función, corte al inicio de código para esa función.
-
 Para más información sobre control de punto de corte, consulte 'commands' y 
-
 'condition'.
 
-
-
 [bt]
 
-
-
 Seguimiento regresivo de pila.
 
-
-
 [catch]
 
-
-
 Detener al emitirse una excepción. Esto sólo afecta a excepciones detectadas 
-
 que se vayan a controlar mediante un bloque "catch". Las excepciones no 
-
 detectadas siempre se detienen en el depurador.
 
-
-
 Use el comando "delete" para borrar un punto de detección.
 
-
-
 Ejemplos:
-
  catch *
-
   Se detiene al emitirse una excepción.
-
  catch ReferenceError
-
   Se detiene siempre que se produce una excepción ReferenceError, tanto si se 
-
   detecta como si no.
 
-
-
 [cf]
 
-
-
 Mostrar el nombre y el número del archivo actual o cambiar el archivo actual.
-
 Ejemplos:
-
  cf
-
   Muestra el nombre y el número del archivo actual.
-
  cf myapp.mxml
-
   
-
 Cambia el archivo actual a myapp.mxml.
-
  cf #29
-
   Cambia el archivo actual a archivo 29.
-
 Para ver números y nombres de archivo, escriba 'info sources' o 'info files'.
-
 Se aceptan nombres de archivo abreviados siempre que no sean ambiguos.
-
 Si un archivo se define con 'list' también se convierte en actual.
 
-
-
 [clear]
 
-
-
 Borrar punto de corte en función o línea especificada.
-
 Ejemplos:
-
  clear 87
-
   Borra el punto de corte en la línea 87 del archivo actual.
-
  clear myapp.mxml:56
-
   Borra el punto de corte en la línea 56 de myapp.mxml.
-
  clear #3:29
-
   Borra el punto de corte en la línea 29 del archivo 3.
-
  clear doThis
-
   Borra el punto de corte en la función doThis() del archivo actual.
-
  clear myapp.mxml:doThat
-
   Borra el punto de corte en la función doThat() del archivo myapp.mxml.
-
  clear #3:doOther
-
   Borra el punto de corte en la función doOther() del archivo 3.
-
  clear
-
   Borra el punto de corte de la línea actual en el archivo actual. 
-
 Para ver números y nombres de archivo, escriba 'info sources' o 'info files'.
-
 Para ver nombres de función, escriba 'info functions'.
-
 Se aceptan nombres de archivo y función abreviados siempre que no sean ambiguos.
-
 Si se especifica número de línea, se borran todos los puntos de corte de esa 
-
 línea.
-
 Si se especifica función, se borran los puntos de corte al principio de la 
-
 función.
 
-
-
 [continue]
 
-
-
 Continuar ejecución tras detención en punto de corte.
-
 Este comando no admite argumentos.
 
-
-
 [condition]
 
 
-
-
-
 Especificar número N de punto de corte para corte sólo si COND es true.
-
 El uso es `condition N COND', donde N es un número entero y COND es una 
-
 expresión que se debe evaluar siempre que se alcanza el punto de corte N.
 
-
-
 [commands]
 
-
-
 Establecer comandos que ejecutar al llegar a un punto de corte.
-
 Indicar número de punto de corte como argumento tras `commands`.
-
 Sin argumento, el punto de corte relevante es el último establecido.
-
 Le siguen los comandos propiamente dichos, en la línea siguiente.
-
 Escriba una línea que contenga "end" para indicar el fin de los comandos.
-
 Indique "silent" como la primera línea para que el punto de corte sea 
-
 silencioso; de ese modo no se imprime nada al llegar al punto, a excepción de 
-
 lo que imprimen los comandos.
-
 Ejemplo:
-
  (fdb) commands
-
  Escriba comandos para cuando se alcance el punto de corte 1, uno por línea.
-
  Termine con una línea que diga simplemente 'end'.
-
  >w
-
  >end
 
-
-
 [delete]
 
-
-
 Eliminar uno o varios puntos de corte.
-
 Ejemplos:
-
  delete
-
   Elimina todos los puntos de corte.
-
  delete 2 5
-
   Elimina los puntos de corte 2 y 5.
-
 Para ver números de punto de corte, escriba 'info breakpoints'.
 
-
-
 [directory]
 
-
-
 Modificar la lista de directorios en los que fdb buscará archivos de origen.
 
-
-
 Ejemplos:
 
-
-
  directory
-
   Restaura el directorio predeterminado de la lista; éste es el directorio en 
-
   que el archivo de origen se ha compilado en código de objeto, seguido del 
-
   directorio de trabajo actual.
 
-
-
  directory C:\MySource    (Windows)
-
  directory /MySource     (Mac)
-
   Añade el directorio especificado al principio de la lista de directorios en 
-
   que realizar las búsquedas de origen. Por ejemplo, al buscar el origen de 
-
   mypackage.MyClass, el depurador examinará tanto 
-
   C:\MySource\mypackage\MyClass.as como C:\MySource\MyClass.as.
 
-
-
  directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows: usar ';' como separador)
-
  directory /Dir1:/Dir2    (Mac: usar ':' como separador)
-
   Añade varios directorios al principio de la lista de directorios en que 
-
   realizar las búsquedas de origen.
 
-
-
 Para ver la lista actual, escriba 'show directories'.
 
-
-
 [disable]
 
-
-
 Desactivar uno o más puntos de corte o expresiones de visualización automática.
-
 Ejemplos:
-
  disable
-
  disable breakpoints
-
   Desactiva todos los puntos de corte.
-
  disable 2 5
-
  disable breakpoints 2 5
-
   Desactiva los puntos de corte 2 y 5.
-
  disable display
-
   Desactiva todas las expresiones de visualización automática.
-
  disable display 1 3
-
   Desactiva las expresiones de visualización automática 1 y 3.
-
 Para ver números de punto de corte, escriba 'info breakpoints'.
-
 Para ver números de expresiones de visualización automática, escriba 'info 
-
 display'.
 
-
-
 [disassemble]
 
-
-
 (ActionScript 2 sólo; no funciona al depurar ActionScript 3)
 
-
-
 Desensamblar una porción específica de código fuente.
-
 El valor predeterminado es la línea de lista actual.
-
 Los argumentos aceptados son los mismos que con el comando de lista
-
 Ejemplos:
-
  disassemble 87
-
   Desensambla la línea 87 en el archivo actual.
-
  disassemble 87 102
-
   Desensambla las líneas de la 87 a la 102 en el archivo actual.
-
  disassemble doThis
-
    Desensambla la función doThis() del archivo actual.
-
 Además de usar simplemente números de línea como arriba, puede especificar 
-
 líneas de otros modos:
-
  myapp.mxml
-
    Línea 1 en myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    La primera línea de la función doThat() en myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Línea 56 en myapp.mxml.
-
  #3
-
    Línea 1 en el archivo 3.
-
  #3:doOther
-
    La línea del archivo 3 en que comienza la función doOther().
-
  #3:29
-
    Línea 29 en el archivo 3.
 
-
-
 [display]
 
-
-
 Añade una expresión a la lista de expresiones de visualización automática.
-
 Ejemplo:
-
  display employee.name
-
   Añadir 'employee.name' a la lista de expresiones de visualización 
-
   automática.
-
   Cada vez que fdb se detenga, se mostrará el valor de employee.name.
-
 El argumento para este comando es similar al usado para 'print'.
-
 Para ver la lista de expresiones de visualización automática y sus números, 
-
 escriba 'info display'.
 
-
-
 [down]
 
-
-
 Seleccionar e imprimir marco de pila llamado por este comando.
-
 Los comandos 'info arguments' y 'info locals' posteriores mostrarán las 
-
 variables locales y los argumentos del marco seleccionado.
-
 Consulte 'up' y 'frame' 
 
-
-
 [enable]
 
-
-
 Activar uno o más puntos de corte o expresiones de visualización automática.
-
 Ejemplos:
-
  enable
-
  enable breakpoints
-
   Activa todos los puntos de corte.
-
  enable 2 5
-
  enable breakpoints 2 5
-
   Activa los puntos de corte 2 y 5.
-
  enable display
-
   Activa todas las expresiones de visualización automática.
-
  enable display 1 3
-
   Activa las expresiones de visualización automática 1 y 3.
-
 Para ver números de punto de corte, escriba 'info breakpoints'.
-
 Para ver números de expresiones de visualización automática, escriba 'info 
-
 display'.
 
-
-
 [file]
 
-
-
 Especificar una aplicación que depurar, pero sin iniciarla.
-
 Ejemplos:
-
  file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   Especificar una aplicación MXML que depurar.
-
  file myapp.swf
-
   Especificar un archivo SWF local que depurar, en el directorio actual.
-
   En este caso myapp.swd (el archivo que contiene la información de 
-
   depuración) también debe existir en el directorio actual.
-
 Este comando no inicia la aplicación; use el comando 'run' sin argumentos para 
-
 iniciar la depuración de la aplicación.
-
 En lugar de usar 'file <target>' y luego 'run', puede especificar la aplicación 
-
 que depurar como argumento de 'run':
-
  run http://mysite.com/myapp.mxml
-
  run myapp.swf
-
 También puede especificar la aplicación que depurar como argumento de línea de 
-
 comandos al iniciar fdb:
-
  fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
  fdb myapp.swf
-
 En este caso no es preciso usar 'file' ni 'run'.
-
 Si usa 'run' sin especificar una aplicación que depurar, fdb esperará a que se 
-
 conecte una aplicación cualquiera.
 
-
-
 [finish]
 
-
-
 Ejecutar hasta la devolución de la función actual.
-
 Este comando no admite argumentos.
 
-
-
 [frame]
 
-
-
 Seleccionar e imprimir un marco de pila concreto.
-
 Este comando admite un argumento opcional, un número de marco.
-
 Si no se suministra un argumento, se regresa de modo predeterminado al marco 
-
 superior actual (es decir frame 0).
-
 Ejemplos:
-
  frame 4
-
  frame
-
 Los comandos 'info arguments' e 'info locals' posteriores mostrarán las 
-
 variables locales y los argumentos del marco seleccionado.
-
 Consulte 'up', 'down' y 'bt' 
 
-
-
 [handle]
 
-
-
 Especificar la gestión de fallas por parte de fdb en Flash Player.
-
 Ejemplos:
-
  handle recursion_limit stop
-
   Cuando se produce una falla de tipo recursion_limit, mostrar mensaje en fdb 
-
   y detener como si hubiera punto de corte.
-
  handle all print nostop
-
   Cuando se produce cualquier tipo de falla, mostrar mensaje en fdb pero no 
-
   detener.
-
 El primer argumento es un nombre de falla o 'all'.
-
 Los argumentos adicionales son acciones aplicables a esa falla.
-
 Para ver nombres de falla, escriba 'info handle'.
-
 Las acciones son print/noprint y stop/nostop.
-
 'print' significa imprimir un mensaje si se produce esta falla.
-
 'stop' significa reactivar el depurador si se produce esta falla. Implica 
-
 'print'.
 
-
-
 [help]
 
-
-
 ¿No ha usado fdb antes? Escriba 'tutorial' para obtener información básica.
-
 Lista de comandos fdb:
-
 bt (bt)       Imprimir seguimiento regresivo de todos los marcos de pila
-
 break (b)      Establecer punto de corte en función o línea especificada
-
 catch (ca)     Detener al emitirse una excepción
-
 cf (cf)       Mostrar el nombre y el número del archivo actual
-
 clear (cl)     Borrar punto de corte en función o línea especificada
-
 condition (cond)  Aplicar/eliminar expresión condicional a un punto de corte
-
 continue (c)    Continuar ejecución tras detención en punto de corte
-
 commands (com)   Establece comandos que ejecutar al llegar a un punto de 
-
           corte
-
 delete (d)     Eliminar puntos de corte o expresiones de visualización 
-
           automática
-
 directory (dir)   Agregar un directorio a una ruta de búsqueda de archivos de 
-
           origen
-
 disable (disab)   Desactivar puntos de corte o expresiones de visualización 
-
           automática
-
 disassemble (disas) Desensamblar funciones o líneas de origen
-
 display (disp)   Agregar una expresión de visualización automática
-
 enable (e)     Activar puntos de corte o expresiones de visualización 
-
           automática
-
 file (fil)     Especificar una aplicación que depurar
-
 finish (f)     Ejecutar hasta la devolución de la función actual
-
 handle (han)    Especificar cómo gestionar una falla
-
 help (h)      Mostrar ayuda para comandos fdb
-
 home (ho)      Establecer ubicación de lista en que detener ejecución
-
 info (i)      Mostrar información sobre el programa que se está depurando
-
 kill (k)      Cerrar el programa que se está depurando
-
 list (l)      Listar línea o función especificada
-
 next (n)      Avanzar programa
-
 print (p)      Imprimir valor de variable EXP
-
 pwd (pw)      Imprimir directorio de trabajo
-
 quit (q)      Cerrar fdb
-
 run (r)       Iniciar programa depurado
-
 set (se)      Establecer el valor de una variable
-
 source (so)     Leer comandos fdb de un archivo
-
 step (s)      Avanzar programa hasta llegar a una línea de origen 
-
           diferente
-
 tutorial (t)    Mostrar tutorial de uso de fdb
-
 undisplay (u)    Eliminar una expresión de visualización automática
-
 viewswf (v)     Establecer o borrar filtro para listado de archivos según 
-
           swf
-
 watch (wa)     Agregar punto de observación a una variable
-
 what (wh)      Muestra el contexto de una variable
-
 where (w)      Igual que bt
-
 Escriba 'help' seguido de un nombre de comando para acceder a información 
-
 exhaustiva.
 
-
-
 [home]
 
-
-
 Establecer ubicación de lista en que detener ejecución.
 
-
-
 [info]
 
-
-
 Comando genérico para mostrar datos sobre el programa que se está depurando.
-
 Lista de subcomandos de información:
-
 info arguments (i a)  Variables de argumento de marco de pila actual
-
 info breakpoints (i b) Estado de puntos de corte definibles por usuario
-
 info display (i d)   Mostrar lista de expresiones de visualización automática
-
 info files (i f)    Nombres de objetivos y archivos que se van a depurar
-
 info functions (i fu)  Todos los nombres de función
-
 info handle (i h)    Cómo gestionar una falla
-
 info locals (i l)    Variables locales de marco de pila actual
-
 info scopechain (i sc) Cadena de ámbito de marco de pila actual
-
 info sources (i so)   Archivos de origen en el programa
-
 info stack (i s)    Seguimiento regresivo de pila
-
 info swfs (i sw)    Lista de swf en esta sesión
-
 info targets(i t)    Aplicación que se está depurando
-
 info variables (i v)  Todos los nombres de variables estáticas y globales
-
 Escriba 'help info' seguido de un nombre de subcomando info para acceder a 
-
 información exhaustiva.
 
-
-
 [info arguments]
 
-
-
 Mostrar argumento de marco de pila actual.
 
-
-
 [info breakpoints]
 
-
-
 Mostrar estado de todos los puntos de corte y puntos de observación.
-
 La columna Type indica uno de estos valores:
-
  breakpoint  - punto de corte normal
-
  watchpoint  - punto de observación
-
 La columna Disp contendrá 'keep', 'del' o 'dis' para indicar la disposición del 
-
 punto de corte al llegar a él. 'dis' significa que el punto de corte se 
-
 desactivará; 'del' significa que se eliminará. 
-
 Las columnas 'Address' y 'What' indican la dirección y el número de 
-
 archivo/línea respectivamente. 
 
-
-
 [info display]
 
-
-
 Mostrar lista de expresiones de visualización automática y sus números.
 
-
-
 [info files]
 
-
-
 Mostrar nombres y números de archivos para la aplicación que se está depurando, 
-
 incluidos archivos de origen, framework y generados automáticamente.
-
 Ejemplos:
-
  info files
-
   Lista todos los archivos por orden alfabético y categoría
-
  info files my
-
  info files my*
-
   Lista por orden alfabético todos los archivos cuyos nombres empiezan por 
-
   "my".
-
  info files *.as
-
   Lista por orden alfabético todos los archivos cuyos nombres acaban en ".as".
-
  info files *foo*
-
   Lista por orden alfabético todos los archivos cuyos nombres contienen "foo".
-
 Los archivos se muestran con el formato nombre#N, donde N es el número de 
-
 archivo.
-
 En muchos comandos se puede usar #N en lugar de un nombre de archivo.
 
-
-
 [info functions]
 
-
-
 Mostrar nombres de función.
-
 Ejemplos:
-
  info functions .
-
   Mostrar todas las funciones en el archivo actual.
-
  info functions myapp.mxml
-
   Mostrar todas las funciones en myapp.mxml.
-
  info functions #3
-
   Mostrar todas las funciones en el archivo 3.
-
  info functions
-
   Mostrar todas las funciones en todos los archivos.
-
 Para ver números y nombres de archivo, escriba 'info sources' o 'info files'.
-
 Se aceptan nombres de archivo abreviados siempre que no sean ambiguos.
 
-
-
 [info handle]
 
-
-
 Mostrar qué hace fdb cuando se produce una falla en Flash Player.
-
 Ejemplos:
-
  info handle
-
   Mostrar qué hace fdb para gestionar fallas.
-
  info handle recursion_limit
-
   Mostrar qué hace fdb para gestionar una falla recursion_limit.
 
-
-
 [info locals]
 
-
-
 Mostrar variables locales de marco de pila actual.
 
-
-
 [info scopechain]
 
-
-
 Mostrar la cadena de ámbito del marco de pila actual. La cadena de ámbito es 
-
 la lista de objetos en que se realiza una búsqueda cuando Flash Player intenta 
-
 resolver un nombre de símbolo.
 
-
-
 [info sources]
 
-
-
 Mostrar nombres y números de archivos de origen para la aplicación que se está 
-
 depurando. No se incluyen archivos framework ni generados automáticamente.
-
 Los archivos se muestran con el formato nombre#N, donde N es el número de 
-
 archivo.
-
 En muchos comandos se puede usar #N en lugar de un nombre de archivo.
 
-
-
 [info stack]
 
-
-
 Seguimiento regresivo de pila.
 
-
-
 [info swfs]
 
-
-
 Mostrar swf conocidos para la sesión de depuración. Consulte lo referente al 
-
 comando 'viewswf' para averiguar cómo filtrar la lista de archivos por nombre 
-
 swf. 
 
-
-
 [info targets]
 
-
-
 Mostrar la URL (http: o archivo:) de la aplicación que se está depurando.
 
-
-
 [info variables]
 
-
-
 Todos los valores y nombres de variables estáticas y globales
 
-
-
 [info ?]
 
-
-
 Comando info no definido. Escriba 'help info'.
 
-
-
 [kill]
 
-
-
 Cerrar el programa que se está depurando.
-
 Este comando no admite argumentos.
 
-
-
 [list]
 
-
-
 Listar líneas de código en un archivo de origen.
-
 Ejemplos:
-
  list
-
   Lista diez o más líneas en el archivo actual, después o alrededor de 
-
   listado previo.
-
  list -
-
   Lista las diez líneas del archivo actual anteriores a un listado previo.
-
  list 87
-
   Lista las diez líneas del archivo actual alrededor de la línea 87.
-
  list 87 102
-
   Lista las líneas de la 87 a la 102 en el archivo actual.
-
 Además de usar simplemente números de línea como arriba, puede especificar 
-
 líneas de otros siete modos:
-
  doThis
-
    La primera línea de la función doThis() del archivo actual.
-
  myapp.mxml
-
    Línea 1 en myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    La primera línea de la función doThat() en myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Línea 56 en myapp.mxml.
-
  #3
-
    Línea 1 en el archivo 3.
-
  #3:doOther
-
    La línea del archivo 3 en que comienza la función doOther().
-
  #3:29
-
    Línea 29 en el archivo 3.
-
 Para ver números y nombres de archivo, escriba 'info sources' o 'info files'.
-
 Para ver nombres de función, escriba 'info functions'.
-
 Se aceptan nombres de archivo y función abreviados siempre que no sean ambiguos.
-
 Si un archivo se incluye en una lista, el archivo se convierte en actual. 
-
 Consulte el comando 'cf'.
 
-
-
 [next]
 
-
-
 Avanzar programa, a través de llamadas de subrutina.
-
  next
-
   Avanzar una vez.
-
  next 3
-
   Avanzar 3 veces o hasta que el programa se detenga por otra razón.
-
 Al igual que el comando 'step', mientras no se produzcan llamadas de subrutina. 
-
 Al producirse, la llamada se interpreta como instrucción.
 
-
-
 [print]
 
-
-
 Imprimir valor de expresión variable.
-
 Ejemplos:
-
  print i
-
   Imprimir el valor de 'i'.
-
  print employee.name
-
   Imprimir el valor de 'employee.name'.
-
  print employee
-
   Imprimir el valor del objeto 'employee'.
-
   Esto puede mostrar simplemente algo como [Object 10378].
-
  print employee.
-
   Imprimir los valores de todas las propiedades del objeto 'employee'.
-
  print *employee
-
   Imprimir los valores de todas las propiedades del objeto 'employee'.
-
   El operador de prefijo * es el prefijo alternativo a . (operador sufijo).
-
  print #10378.
-
   Imprimir los valores de todas las propiedades del objeto 10378.
-
 Son accesibles las variables del entorno léxico del marco de pila seleccionado, 
-
 y también las de ámbito global o de un archivo entero.
 
-
-
 [pwd]
 
-
-
 Imprimir el directorio de trabajo actual.
-
 Éste es el directorio desde el que se ha iniciado fdb; no se puede cambiar 
-
 dentro de fdb. El argumento para 'run' y 'source' se puede especificar con 
-
 relación a este directorio.
-
 Este comando no admite argumentos.
 
-
-
 [quit]
 
-
-
 Cerrar fdb.
-
 Este comando no admite argumentos.
 
-
-
 [run]
 
-
-
 Iniciar una sesión de depuración.
-
 Ejemplos:
-
  run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   Ejecuta la aplicación MXML especificada.
-
  run myapp.swf
-
  run mydir\myapp.swf
-
  run c:\mydir\myapp.swf
-
   Ejecuta el archivo SWF local myapp.swf, que se puede especificar con 
-
   relación al directorio actual (consulte el comando 'pwd') o usando una ruta 
-
   absoluta. En estos casos, myapp.swd (el archivo que contiene la información 
-
   de depuración) también debe existir en el mismo directorio que myapp.swf.
-
  run
-
   Ejecutar la aplicación previamente especificada por el comando 'file'.
-
   Si no se ha especificado ninguna aplicación, fdb esperará hasta que se 
-
   conecte una; de no haber ninguna conexión, agotará el tiempo de espera.
-
 'run' iniciará la aplicación en una ventana de explorador o un reproductor 
-
 Flash Player autónomo.
-
 En cuanto empiece, la aplicación entrará en fdb para permitir establecer puntos 
-
 de corte, etc.
 
-
-
 En sistemas Macintosh, el comando 'run' sólo se puede usar sin argumentos. 
-
 A continuación, Flash Player se debe iniciar manualmente.
 
-
-
 [set]
 
-
-
 Establecer el valor de una variable o una variable de conveniencia.
-
 Las variables de conveniencia existen únicamente dentro de fdb; no son parte de 
-
 su programa.
-
 Dichas variables tienen el prefijo '$' y un nombre cualquiera, siempre y cuando 
-
 no coincida con un variable existente. Por ejemplo, $myVar. Las variables de 
-
 conveniencia también se usan para controlar varios aspectos de fdb. 
 
-
-
 A continuación se citan las variables de conveniencia usadas por fdb.
-
 $listsize     - número de líneas de origen que mostrar para 'list'
-
 $columnwrap    - número de columna en que se ajustará la salida
-
 $infostackshowthis - si 0, no muestra 'this' en seguimiento regresivo de pila
-
 $invokegetters   - si 0, fdb no podrá activar funciones de captador
-
 $bpnum       - el último número de punto de corte definido
-
 $displayattributes - si 1, 'print var.' muestra todos los atributos de miembros 
-
           de 'var' (p. ej. private, static)
 
-
-
 Ejemplos:
-
  set i = 3
-
   Establece la variable 'i' como 3.
-
  set employee.name = "Susan"
-
   Establece la variable 'employee.name' como cadena "Susan".
-
  set $myVar = 20
-
   Establece la variable de conveniencia $myVar' como 20.
 
-
-
 [show]
 
-
-
 Comando genérico para mostrar datos sobre el estado de fdb.
-
 Lista de subcomandos show:
-
 show break (sh b)    Ubicación y razón de ejecución suspendida
-
 show directories (sh d) Directorios en que buscar archivos de origen
-
 show files (sh f)    Archivos y rutas de destino
-
 show functions (sh fu) Información de asignación de líneas de función 
-
 show locations (sh l)  Ubicaciones de punto de corte
-
 show memory (sh m)   Uso de memoria actual
-
 show net (sh n)     Estadísticas de mensaje del reproductor 
-
 show properties (sh p) Valores de propiedades
-
 show uri (sh u)     URI de reproductor para esta sesión 
-
 show variable (sh v)  Recuperación de variable sin formato
-
 Escriba 'help show' seguido de un nombre de subcomando show para acceder a 
-
 información exhaustiva.
 
-
-
 [show break]
 
-
-
 Mostrar el desfase dentro del archivo SWF en que se ha detenido el programa
 
-
-
 [show directories]
 
-
-
 Mostrar la ruta de búsqueda actual para encontrar archivos de origen.
 
-
-
 [show files]
 
-
-
 Mostrar la ruta y el nombre de archivo de todos los archivos de destino
 
-
-
 [show functions]
 
-
-
 Mostrar información de asignación de función a número de línea.
-
 Ejemplos:
-
  show functions .
-
   Muestra información de asignación para todas las funciones en el archivo 
-
   actual.
-
  show functions myapp.mxml
-
   Muestra información de asignación para todas las funciones en el myapp.mxml.
-
  show functions #3
-
   Muestra información de asignación para todas las funciones en el archivo 3.
-
  show functions
-
   Muestra información de asignación para todas las funciones en todos los 
-
   archivos.
-
 Para ver números y nombres de archivo, escriba 'info sources' o 'info files'.
-
 Se aceptan nombres de archivo abreviados siempre que no sean ambiguos.
 
-
-
 [show locations]
 
-
-
 Muestra la lista de ubicaciones definidas para cada punto de corte
 
-
-
 [show memory]
 
-
-
 Muestra estadísticas de memoria de Java VM.
 
-
-
 [show net]
 
-
-
 Muestra información de mensajes enviados a o procedentes de Flash Player.
 
-
-
 [show properties]
 
-
-
 Muestra una lista variables de conveniencia usadas dentro del depurador 
 
-
-
 [show uri]
 
-
-
 Muestra el URI enviado por el reproductor para esta sesión.
 
-
-
 [show variable]
 
-
-
 Muestra el valor de un miembro de una variable. Se requieren dos parámetros; 
-
 el primero es el identificador de variable numérico, el segundo es el nombre de 
-
 propiedad en la variable. La variable de conveniencia $invokegetters se usa 
-
 para determinar si se activará o no el captador de propiedad (en caso de 
-
 existir).
-
 Ejemplo:
-
   show variable 1 __proto__
 
-
-
 [show ?]
 
-
-
 Comando show no definido. Escriba 'help show'.
 
-
-
 [source]
 
-
-
 Leer comandos fdb de un archivo y ejecutarlos.
-
  source mycommands.txt
-
  source mydir\mycommands.txt
-
  source c:\mydir\mycommands.txt
-
   Lee mycommands.txt y ejecuta los comandos fdb en él.
-
   El archivo que contiene los comandos se puede especificar
-
 	con relación al directorio actual (consulte el comando 'pwd')
-
 	o usando una ruta absoluta.
-
 El archivo .fdbinit se lee automáticamente de este modo cuando se inicia fdb.
-
 La búsqueda de .fdbinit sólo se realiza en el directorio actual. Esto significa 
-
 que puede tener varios archivos .fdbinit para distintos proyectos.
 
-
-
 [step]
 
-
-
 Avanzar programa hasta llegar a una línea de origen diferente.
-
 Ejemplos:
-
  step
-
   Avanzar una vez.
-
  step 3
-
   Avanzar 3 veces o hasta que el programa se detenga por otra razón.
 
-
-
 [tutorial]
 
-
-
 Mostrar tutorial de uso de fdb.
-
 Este comando no admite argumentos.
 
-
-
 [Tutorial]
 
-
-
 Una sesión fdb estándar:
-
 Iniciar una aplicación con 'run'.
-
 Ver nombres de archivo con 'info sources'.
-
 Listar un archivo con 'list'.
-
 Establecer puntos de corte con 'break'.
-
 Ejecutar programa con 'continue' hasta llegar a un punto de corte.
-
 Examinar el estado del programa con 'where', 'print', 'info locals'.
-
 Ejecutar una instrucción individual con 'next', 'step' y 'finish'.
-
 Reanudar la ejecución con 'continue'.
-
 Cerrar fdb con 'quit'.
 
-
-
 [undisplay]
 
-
-
 Quitar una o más expresiones de visualización automática.
-
 Ejemplos:
-
  undisplay
-
   Quitar todas las expresiones de visualización automática.
-
  undisplay 2 7
-
   Quitar las expresiones de visualización automática 2 y 7.
-
 Para ver la lista de expresiones de visualización automática y sus números, 
-
 escriba 'info display'.
 
-
-
 [up]
 
-
-
 Seleccionar e imprimir marco de pila que ha llamado a este.
-
 Los comandos 'info arguments' e 'info locals' posteriores mostrarán
-
 las variables locales y los argumentos del marco seleccionado.
-
 Consulte 'down' y 'frame'
 
-
-
 [viewswf]
 
-
-
 Establece o borra filtro para listado de archivos (es decir, 'info files' e 
-
 'info sources'), por nombre de swf. 
-
 Si no hay parámetros, se mostrarán todos los archivos. Si hay un mismo archivo 
-
 en uno o varios swfs, el listado sólo mostrará el primer caso de dicho archivo. 
-
 Para acceder a otros casos del archivo, use el número de éste (p.ej. 'list 
-
 #192') o use este comando con un parámetro (véase más abajo) para mostrar 
-
 archivos de un swf específico. Con un solo parámetro, el nombre swf tal y como 
-
 se muestra en el comando 'info swfs', sólo se mostrarán en el listado de 
-
 archivos los archivos del swf especificado. 
-
 No se mostrarán archivos de otros swf. Este comando también afecta a comandos 
-
 que aceptan un archivo como parámetro (p. ej. 'break')
-
 Ejemplo:
-
  viewswf myApp.mxml.swf
-
   Sólo se mostrarán archivos de myApp.mxml.swf.
-
  viewswf 
-
   Se mostrarán todos los archivos de todos los swf.
-
 
-
 [watch]
 
-
-
 Agregar punto de observación a una variable. El depurador detendrá la ejecución 
-
 cuando cambie el valor de la variable.
-
 Ejemplo:
-
  watch foo
 
-
-
 [what]
 
-
-
 Muestra el contexto en que se resuelve una variable. 
 
-
-
 [where]
 
-
-
 Seguimiento regresivo de pila.
 
-
-
 [zzz]
 
-
-
 ((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
-
 ((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
-


Mime
View raw message