flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ftho...@apache.org
Subject [05/56] [abbrv] FLEX-34291: Merge the donated FDB with the current one.
Date Thu, 29 May 2014 16:02:47 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/379cb609/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fi.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fi.txt b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fi.txt
index f9c2fb9..ef48e9a 100644
--- a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fi.txt
+++ b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fi.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-
+  
    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
    contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
    this work for additional information regarding copyright ownership.
@@ -14,1603 +14,804 @@
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
 
-This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
-
 
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
 
 It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
-
 'help break', the [break] topic below is displayed.
 
-
-
 The first and last lines of each topic should be blank.
-
 They don't get displayed in fdb; they are here only
-
 to make this file more easily readable.
 
-
-
 Help text should be formatted to not wrap
-
 when displayed on an 80-character-wide console.
-
 The following line is 80 characters wide.
 
-
-
 --------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 [?]
 
-
-
 M��ritt�m�t�n komento. Sy�tt�m�ll� 'help' n�et luettelon kaikista 
-
 fdb-komennoista.
 
-
-
 [break]
 
-
-
 M��rit� keskeytyskohta tietyll� rivill� tai tietyss� toiminnossa.
-
 Esimerkkej�:
-
  break 87
-
   Asettaa keskeytyskohdan riville 87 nykyisess� tiedostossa.
-
  break myapp.mxml:56
-
   Asettaa keskeytyskohdan riville 56 tiedostossa myapp.mxml.
-
  break #3:29
-
   Asettaa keskeytyskohdan riville 29 tiedostossa #3.
-
  break doThis
-
   Asettaa keskeytyskohdan toimintoon doThis() nykyisess� tiedostossa.
-
  break myapp.mxml:doThat
-
   Asettaa keskeytyskohdan toimintoon doThat() tiedostossa myapp.mxml.
-
  break #3:doOther
-
   Asettaa keskeytyskohdan toimintoon doOther() tiedostossa #3.
-
  break
-
  Asettaa keskeytyskohdan nykyiseen suoritusosoitteeseen nykyisen pinon 
-
  kehyksess�. T�m� on hy�dyllist�, kun keskeytys tapahtuu pinokehykseen 
-
  palattaessa.
-
 Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
-
 Toimintojen nimet n�et sy�tt�m�ll� 'info functions'.
-
 Lyhennetyt tiedostojen ja toimintojen nimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
-
 Jos m��ritet��n rivinumero, keskeytys tapahtuu koodin alussa sill� rivill�.
-
 Jos m��ritet��n toiminto, keskeytys tapahtuu koodin alussa siin� toiminnossa.
-
 Lis�tietoa keskeytyskohdista n�et komennoilla 'commands' ja 'condition'.
 
-
-
 [bt]
 
-
-
 Pinon backtrace.
 
-
-
 [catch]
 
-
-
 Keskeytys poikkeuksen sattuessa. Vaikuttaa vain catch-lohkon k�sittelemiin 
-
 poikkeuksiin. K�sittelem�tt�m�t poikkeukset keskeytt�v�t aina 
-
 virheenkorjauksen.
 
-
-
 Voit poistaa k�sittelypisteen Delete-komennolla.
 
-
-
 Esimerkkej�:
-
  catch *
-
   Keskeytys mink� tahansa poikkeuksen sattuessa.
-
  catch ReferenceError
-
   Keskeytys aina ReferenceError-virheen syntyess�, olipa se k�sitelty tai ei.
 
-
-
 [cf]
 
-
-
 N�ytt�� nykyisen tiedoston nimen ja numeron tai vaihtaa nykyist� tiedostoa.
-
 Esimerkkej�:
-
  cf
-
   N�ytt�� nykyisen tiedoston nimen ja numeron.
-
  cf myapp.mxml
-
   Vaihtaa nykyisen tiedoston tiedostoksi myapp.mxml.
-
  cf #29
-
   Vaihtaa nykyisen tiedoston tiedostoksi #29.
-
 Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
-
 Lyhennetyt tiedostonimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
-
 Komennon 'list' k�ytt�minen tiedostoon tekee tiedostosta nykyisen tiedoston.
 
-
-
 [clear]
 
-
-
 Poistaa keskeytyskohdan tietylt� rivilt� tai tietyst� toiminnosta.
-
 Esimerkkej�:
-
  clear 87
-
   Poistaa keskeytyskohdan rivilt� 87 nykyisess� tiedostossa.
-
  clear myapp.mxml:56
-
   Poistaa keskeytyskohdan rivilt� 56 tiedostossa myapp.mxml.
-
  clear #3:29
-
   Poistaa keskeytyskohdan rivilt� 29 tiedostossa #3.
-
  clear doThis
-
   Poistaa keskeytyskohdan toiminnosta doThis() nykyisess� tiedostossa.
-
  clear myapp.mxml:doThat
-
   Poistaa keskeytyskohdan toiminnosta doThat() tiedostossa myapp.mxml.
-
  clear #3:doOther
-
   Poistaa keskeytyskohdan toiminnosta doOther() tiedostossa #3.
-
  clear
-
   Poistaa keskeytyskohdan nykyisen tiedoston nykyiselt� rivilt�. 
-
 Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
-
 Toimintojen nimet n�et sy�tt�m�ll� 'info functions'.
-
 Lyhennetyt tiedostojen ja toimintojen nimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
-
 Jos m��ritet��n rivinumero, silt� rivilt� poistetaan kaikki keskeytyskohdat.
-
 Jos m��ritet��n toiminto, toiminnon alussa olevat keskeytyskohdat poistetaan.
 
-
-
 [continue]
 
-
-
 Jatka suorittamista keskeytyskohdassa pys�htymisen j�lkeen.
-
 T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
 
-
-
 [condition]
 
 
-
-
-
 M��rit� keskeytyskohdan numero N. Keskeytys tapahtuu vain, jos COND toteutuu.
-
 K�ytt� on `condition N COND', jossa N on kokonaisluku ja COND on lauseke, joka 
-
 arvioidaan aina, kun keskeytyskohta N saavutetaan.
 
-
-
 [commands]
 
-
-
 M��rit� komennot, jotka suoritetaan, kun t�rm�t��n keskeytyskohtaan.
-
 Anna keskeytyskohdan numero argumenttina `commands`-komennon j�lkeen.
-
 Jos argumenttia ei anneta, kohteena oleva keskeytyskohta m��ritet��n viimeisen�.
-
 Komennot alkavat seuraavalta rivilt�.
-
 Kirjoita rivi, joka sis�lt� sanan "end", merkitsem��n kohtaa, miss� komennot 
-
 loppuvat.
-
 M��ritt�m�ll� ehdon "silent" ensimm�iseksi riviksi teet keskeytyskohdasta 
-
 hiljaisen. T�ll�in mit��n ei tulosteta, kun kohta saavutetaan, lukuun ottamatta 
-
 komennon tulostamaa tulostetta.
-
 Esimerkki:
-
  (fdb) commands
-
  Kirjoita komennot sit� varten, kun keskeytyskohta 1 tulee vastaan, yksi 
-
  komento riville.
-
  P��t� rivill�, jolla lukee vain 'end'.
-
  >w
-
  >end
 
-
-
 [delete]
 
-
-
 Poista yksi tai useampi keskeytyskohta.
-
 Esimerkkej�:
-
  delete
-
   Poistaa kaikki keskeytyskohdat.
-
  delete 2 5
-
   Poistaa keskeytyskohdat #2 ja #5.
-
 N�et keskeytyskohtien numerot sy�tt�m�ll� 'info breakpoints'.
 
-
-
 [directory]
 
-
-
 M��rit� luettelo hakemistoista, joista fdb etsii l�hdetiedostoja.
 
-
-
 Esimerkkej�:
 
-
-
  directory
-
   Palauttaa luettelon oletusasetuksiin. Luettelo sis�lt�� silloin hakemiston, 
-
   jossa l�hdetiedosto koottiin objektikoodiksi, ja sen j�lkeen nykyisen 
-
   hakemiston.
 
-
-
  directory C:\MySource    (Windows)
-
  directory /MySource     (Mac)
-
   Lis�� m��ritetyn hakemiston sen hakemistoluettelon alkuun, josta l�hdett� 
-
   haetaan. Jos haetaan esimerkiksi luokan mypackage.MyClass l�hdett�, 
-
   virheenkorjaustoiminto etsii l�hdett� sek� kansiosta 
-
   C:\MySource\mypackage\MyClass.as ett� kansiosta C:\MySource\MyClass.as.
 
-
-
  directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows � k�yt� pilkkua ';' erottimena)
-
  directory /Dir1:/Dir2    (Mac � k�yt� pistett� ':' erottimena)
-
   Lis�� useita hakemistoja sen hakemistoluettelon alkuun, josta l�hdett� 
-
   haetaan.
 
-
-
 Nykyisen luettelon n�et sy�tt�m�ll� 'show directories'.
 
-
-
 [disable]
 
-
-
 Poista k�yt�st� yksi tai useita keskeytyskohtia tai automaattisen n�yt�n 
-
 ilmaukset.
-
 Esimerkkej�:
-
  disable
-
  disable breakpoints
-
   Poistaa k�yt�st� kaikki keskeytyskohdat.
-
  disable 2 5
-
  disable breakpoints 2 5
-
   Poistaa k�yt�st� keskeytyskohdat #2 ja #5.
-
  disable display
-
   Poistaa k�yt�st� kaikki automaattisen n�yt�n ilmaukset.
-
  disable display 1 3
-
   Poistaa k�yt�st� automaattisen n�yt�n ilmaukset #1 ja #3.
-
 N�et keskeytyskohtien numerot sy�tt�m�ll� 'info breakpoints'.
-
 N�et automaattisen n�yt�n ilmausten numerot sy�tt�m�ll� 'info display'.
 
-
-
 [disassemble]
 
-
-
 (Vain ActionScript 2. Ei tukea ActionScript 3:n virheenkorjaukselle.)
 
-
-
 Pura jokin l�hdekoodin tietty osa.
-
 Oletus on aina nykyinen rivi.
-
 Samoja argumentteja tuetaan kuin list-komennossakin.
-
 Esimerkkej�:
-
  disassemble 87
-
   Purkaa nykyisen tiedoston rivin 87.
-
  disassemble 87 102
-
   Purkaa nykyisen tiedoston rivit 87�102.
-
  disassemble doThis
-
    Purkaa toiminnon doThis() nykyisess� tiedostossa.
-
 Sen lis�ksi, ett� k�yt�t yksinkertaisia rivinumeroita yll� olevan esimerkin 
-
 mukaisesti, voit m��ritt�� rivej� muillakin tavoilla:
-
  myapp.mxml
-
    Rivi 1 tiedostossa myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    Toiminnon doThat() ensimm�inen rivi tiedostossa myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Rivi 56 tiedostossa myapp.mxml.
-
  #3
-
    Rivi 1 tiedostossa #3.
-
  #3:doOther
-
    Se tiedoston #3 rivi, jolla toiminto doOther() alkaa.
-
  #3:29
-
    Rivi 29 tiedostossa #3.
 
-
-
 [display]
 
-
-
 Lis�� ilmaus automaattisen n�yt�n ilmausten luetteloon.
-
 Esimerkki:
-
  display employee.name
-
   Lis�� 'employee.name' automaattisen n�yt�n ilmausten luetteloon.
-
   Joka kerta, kun fdb pys�htyy, arvo employee.name tulee n�kyviin.
-
 T�m�n komennon argumentti on sama kuin komennolle 'print'.
-
 N�et automaattisen n�yt�n ilmaukset ja niiden numerot sy�tt�m�ll� 'info 
-
 display'.
 
-
-
 [down]
 
-
-
 Valitse ja tulosta t�m�n kutsuma pinokehys.
-
 Seuraavat 'info arguments'- ja 'info locals' -komennot n�ytt�v�t valitun 
-
 kehyksen argumentit ja paikalliset muuttujat.
-
 Katso komennot 'up' ja 'frame'. 
 
-
-
 [enable]
 
-
-
 Ota k�ytt��n yksi tai useita keskeytyskohtia tai automaattisen n�yt�n ilmaukset.
-
 Esimerkkej�:
-
  enable
-
  enable breakpoints
-
   Ottaa k�ytt��n kaikki keskeytyskohdat.
-
  enable 2 5
-
  enable breakpoints 2 5
-
   Ottaa k�ytt��n keskeytyskohdat #2 ja #5.
-
  enable display
-
   Ottaa k�ytt��n kaikki automaattisen n�yt�n ilmaukset.
-
  enable display 1 3
-
   Ottaa k�ytt��n automaattisen n�yt�n ilmaukset #1 ja #3.
-
 N�et keskeytyskohtien numerot sy�tt�m�ll� 'info breakpoints'.
-
 N�et automaattisen n�yt�n ilmausten numerot sy�tt�m�ll� 'info display'.
 
-
-
 [file]
 
-
-
 M��rit� sovellus, josta korjataan virheit�, k�ynnist�m�tt� sit�.
-
 Esimerkkej�:
-
  file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   M��rit� MXML-sovellus, josta korjataan virheit�.
-
  file myapp.swf
-
   M��rit� nykyisest� hakemistosta paikallinen SWF-tiedosto, josta korjataan 
-
   virheit�.
-
   T�ss� tapauksessa (virheenkorjaustiedot sis�lt�v�n) tiedoston myapp.swd 
-
   pit�� sijaita my�s nykyisess� hakemistossa.
-
 Komento ei k�ynnist� sovellusta. K�ynnist� sovelluksen virheenkorjaus 
-
 komennolla 'run' ilman argumentteja.
-
 Sen sijaan, ett� k�ytt�isit komentoa 'file <target>' ja sen j�lkeen komentoa 
-
 'run', voit yksinkertaisesti m��ritt�� korjattavan sovelluksen komennon 'run' 
-
 argumentiksi:
-
  run http://mysite.com/myapp.mxml
-
  run myapp.swf
-
 Voit my�s m��r�t� tiedoston virheenkorjauksen komentorivin argumentilla, kun 
-
 k�ynnist�t fdb:n:
-
  fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
  fdb myapp.swf
-
 T�ss� tapauksessa sinun ei tarvitse k�ytt�� komentoa 'file' eik� komentoa 'run'.
-
 Jos suoritat komennon 'run' m��ritt�m�tt� sovellusta virheenkorjausta varten, 
-
 fdb odottaa, kunnes jokin sovellus muodostaa siihen yhteyden.
 
-
-
 [finish]
 
-
-
 Suorita, kunnes nykyinen toiminto palaa.
-
 T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
 
-
-
 [frame]
 
-
-
 Valitse ja tulosta jokin tietty pinokehys.
-
 T�m� komento hyv�ksyy valinnaisen argumentin: kehyksen numeron.
-
 Jos argumenttia ei m��ritet�, oletuksena palataan nykyiseen ylimp��n kehykseen 
-
 (kehykseen 0).
-
 Esimerkkej�:
-
  frame 4
-
  frame
-
 Seuraavat 'info arguments'- ja 'info locals' -komennot n�ytt�v�t valitun 
-
 kehyksen argumentit ja paikalliset muuttujat.
-
 Katso komennot 'up', 'down' ja 'bt'. 
 
-
-
 [handle]
 
-
-
 M��rit�, miten fdb k�sittelee Flash Playerin virheet.
-
 Esimerkkej�:
-
  handle recursion_limit stop
-
   N�yt� fdb:ss� ilmoitus virheest� recursion_limit ja pys�yt�, kuten 
-
   keskeytyskohdassa.
-
  handle all print nostop
-
   N�yt� ilmoitus kaikista virheist� fdb:ss�, mutta �l� pys�yt�.
-
 Ensimm�inen argumentti on virheen nimi tai 'all'.
-
 Lis�argumentit ovat toimintoja, jotka koskevat virhett�.
-
 Virheiden nimet n�et sy�tt�m�ll� 'info handle'.
-
 Toiminnot ovat print/noprint ja stop/nostop.
-
 Toiminnolla 'print' sanoma tulostetaan t�m�n virheen sattuessa.
-
 Toiminnolla 'stop' palataan virheenkorjaustoimintoon t�m�n virheen sattuessa. 
-
 Toiminto 'print' suoritetaan samalla.
 
-
-
 [help]
 
-
-
 Onko fdb sinulle uusi? N�et sen perustiedot sy�tt�m�ll� 'tutorial'.
-
 Luettelo fdb:n komennoista:
-
 bt (bt)       Tulosta kaikkien pinokehysten backtrace-luettelot.
-
 break (b)      M��rit� keskeytyskohta tietyll� rivill� tai tietyss� 
-
           toiminnossa.
-
 catch (ca)     Keskeytys poikkeuksen sattuessa.
-
 cf (cf)       N�yt� nykyisen tiedoston nimi ja numero.
-
 clear (cl)     Poista keskeytyskohta tietylt� rivilt� tai tietyst� 
-
           toiminnosta.
-
 condition (cond)  K�yt� ehdollista ilmausta keskeytyspisteess� tai poista 
-
           ilmaus.
-
 continue (c)    Jatka suorittamista keskeytyskohdassa pys�htymisen j�lkeen.
-
 commands (com)   M��rit� komennot, jotka suoritetaan keskeytyspisteeseen 
-
           saavuttaessa.
-
 delete (d)     Poista keskeytyspisteet tai automaattisen n�yt�n ilmaukset.
-
 directory (dir)   Lis�� hakemisto l�hdetiedostojen hakupolkuun.
-
 disable (disab)   Poista keskeytyspisteet tai automaattisen n�yt�n ilmaukset 
-
           k�yt�st�.
-
 disassemble (disas) Pura l�hderivit tai -toiminnot.
-
 display (disp)   Lis�� automaattisen n�yt�n ilmaus.
-
 enable (e)     Ota keskeytyspisteet tai automaattisen n�yt�n ilmaukset 
-
           k�ytt��n.
-
 file (fil)     M��rit� sovelluksen virheenkorjaus.
-
 finish (f)     Suorita, kunnes nykyinen toiminto palaa.
-
 handle (han)    M��rit�, miten virhe k�sitell��n.
-
 help (h)      N�yt� fdb-komentojen ohje.
-
 home (ho)      M��rit� luettelosijainti paikkaan, miss� suorittaminen 
-
           keskeytet��n.
-
 info (i)      N�yt� tiedot ohjelmasta, josta korjataan virheit�.
-
 kill (k)      Lopeta sen ohjelman suorittaminen, josta korjataan virheit�.
-
 list (l)      Lis�� m��ritetty toiminto tai rivi luetteloon.
-
 next (n)      Askelluta ohjelma.
-
 print (p)      Tulosta EXP-muuttujan arvo.
-
 pwd (pw)      Tulosta ty�hakemisto.
-
 quit (q)      Sulje fdb.
-
 run (r)       K�ynnist� ohjelma, jonka virheet on korjattu.
-
 set (se)      Aseta muuttujan arvo.
-
 source (so)     Lue fdb-komennot tiedostosta.
-
 step (s)      Askelluta ohjelma, kunnes ohjelma saavuttaa eri l�hderivin.
-
 tutorial (t)    N�yt� opetusohjelma, jossa selitet��n fdb:n k�ytt�.
-
 undisplay (u)    Poista automaattisen n�yt�n ilmaus.
-
 viewswf (v)     M��rit� tai tyhjenn� suodatin tiedostoluettelolle swf:n 
-
           perusteella.
-
 watch (wa)     Lis�� katselukohta annettuun muuttujaan.
-
 what (wh)      N�ytt�� muuttujan sis�ll�n.
-
 where (w)      Sama kuin bt.
-
 Kirjoita 'help' ja sen j�lkeen komennon nimi, niin n�et t�ydet k�ytt�ohjeet.
 
-
-
 [home]
 
-
-
 M��rit� luettelosijainti paikkaan, miss� suorittaminen keskeytet��n.
 
-
-
 [info]
 
-
-
 Yleiskomento, jolla n�hd��n erilaisia tietoja ohjelmasta, josta korjataan 
-
 virheit�.
-
 Luettelo info-alikomennoista:
-
 info arguments (i a)  Nykyisen pinokehyksen argumenttimuuttujat.
-
 info breakpoints (i b) K�ytt�j�n asetettavien keskeytyskohtien tilat.
-
 info display (i d)   N�yt� luettelo automaattisen n�yt�n ilmauksista.
-
 info files (i f)    Niiden kohteiden ja tiedostojen nimet, joista korjataan 
-
             virheit�.
-
 info functions (i fu)  Kaikki toimintojen nimet.
-
 info handle (i h)    Miten virhe k�sitell��n.
-
 info locals (i l)    Nykyisen pinokehyksen paikalliset muuttujat.
-
 info scopechain (i sc) Nykyisen pinokehyksen vaikutusalueketju.
-
 info sources (i so)   L�hdetiedostot ohjelmassa.
-
 info stack (i s)    Pinon backtrace.
-
 info swfs (i sw)    T�m�n istunnon swf-luettelo.
-
 info targets(i t)    Sovellus, josta korjataan virheit�.
-
 info variables (i v)  Kaikki yleisten ja staattisten muuttujien nimet.
-
 Kirjoita 'help info' ja sen j�lkeen info-alikomennon nimi, niin n�et t�ydet 
-
 k�ytt�ohjeet.
 
-
-
 [info arguments]
 
-
-
 N�yt� nykyisen pinokehyksen argumentit.
 
-
-
 [info breakpoints]
 
-
-
 N�yt� kaikkien keskeytyskohtien ja katselukohtien tila.
-
 Type-sarakkeesta n�kyy jompikumpi n�ist�:
-
  breakpoint  - tavallinen keskeytyskohta
-
  watchpoint  - katselukohta
-
 Disp-sarake sis�lt�� jonkin seuraavista: 'keep', 'del', 'dis'. T�m� kertoo, 
-
 mit� keskeytyskohdassa tapahtuu. Vaihtoehto 'dis' tarkoittaa sit�, ett� 
-
 keskeytyskohta poistetaan k�yt�st�. Vaihtoehto 'del' tarkoittaa sit�, ett� 
-
 keskeytyskohta poistetaan. 
-
 'Address'-sarake kertoo osoitteen. 'What'-sarake kertoo tiedoston/rivinumeron. 
 
-
-
 [info display]
 
-
-
 N�yt� luettelo automaattisen n�yt�n ilmauksista ja niiden numeroista.
 
-
-
 [info files]
 
-
-
 N�yt� tiedostojen nimet ja numerot sovellukselle, josta korjataan virheit�, 
-
 mukaan luettuna l�hdetiedostot, kehystiedostot ja automaattisesti luodut 
-
 tiedostot.
-
 Esimerkkej�:
-
  info files
-
   N�ytt�� aakkosj�rjestyksess� kaikki tiedostot luokan mukaan.
-
  info files my
-
  info files my*
-
   N�ytt�� aakkosj�rjestyksess� kaikki tiedostot, joiden nimi alkaa "my".
-
  info files *.as
-
   N�ytt�� aakkosj�rjestyksess� kaikki tiedostot, joiden nimi p��ttyy ".as".
-
  info files *foo*
-
   N�ytt�� aakkosj�rjestyksess� kaikki tiedostot, joiden nimeen sis�ltyy "foo".
-
 Tiedostot n�ytet��n muodossa name#N, jossa N on tiedoston numero.
-
 Monissa komennoissa tiedoston nimen voi korvata #N.
 
-
-
 [info functions]
 
-
-
 N�yt� toimintojen nimet.
-
 Esimerkkej�:
-
  info functions .
-
   N�yt� kaikki toiminnot nykyisess� tiedostossa.
-
  info functions myapp.mxml
-
   N�yt� kaikki toiminnot tiedostossa myapp.mxml.
-
  info functions #3
-
   N�yt� kaikki toiminnot tiedostossa #3.
-
  info functions
-
   N�yt� kaikki toiminnot kaikissa tiedostoissa.
-
 Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
-
 Lyhennetyt tiedostonimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
 
-
-
 [info handle]
 
-
-
 N�yt�, mit� fdb tekee, kun Flash Playeriss� tapahtuu virhe.
-
 Esimerkkej�:
-
  info handle
-
   N�yt�, miten fdb k�sittelee kaikki virheet.
-
  info handle recursion_limit
-
   N�yt�, miten fdb k�sittelee virheen recursion_limit.
 
-
-
 [info locals]
 
-
-
 N�yt� nykyisen pinokehyksen paikalliset muuttujat.
 
-
-
 [info scopechain]
 
-
-
 N�yt� nykyisen pinokehyksen vaikutusalueketju. Vaikutusalueketju on 
-
 objektiluettelo, jossa Flash Player suorittaa haun yritt�ess��n ratkaista 
-
 symbolin nimen.
 
-
-
 [info sources]
 
-
-
 N�yt� l�hdetiedostojen nimet ja numerot sovellukselle, josta korjataan virheit�.
-
 Ei sis�ll� kehystiedostoja ja automaattisesti luotuja tiedostoja.
-
 Tiedostot n�ytet��n muodossa name#N, jossa N on tiedoston numero.
-
 Monissa komennoissa tiedoston nimen voi korvata #N.
 
-
-
 [info stack]
 
-
-
 Pinon backtrace.
 
-
-
 [info swfs]
 
-
-
 N�yt� virheenkorjausistunnon tuntemat swf-tiedostot. Komennolla 'viewswf' n�et 
-
 lis�tietoja siit�, miten tiedostoluettelo voidaan suodattaa swf-nimen 
-
 perusteella. 
 
-
-
 [info targets]
 
-
-
 N�yt� URL (http: tai tiedosto:) sovellukselle, josta korjataan virheit�.
 
-
-
 [info variables]
 
-
-
 N�yt� kaikki yleisten ja staattisten muuttujien nimet ja arvot.
 
-
-
 [info ?]
 
-
-
 M��ritt�m�t�n info-komento. Kokeile komentoa 'help info'.
 
-
-
 [kill]
 
-
-
 Lopeta sen ohjelman suorittaminen, josta korjataan virheit�.
-
 T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
 
-
-
 [list]
 
-
-
 Luetteloi koodirivit l�hdetiedostossa.
-
 Esimerkkej�:
-
  list
-
   Luetteloi kymmenen lis�rivi� nykyisess� tiedostossa edellisen luettelon 
-
   j�lkeen tai sen ymp�rille.
-
  list -
-
   Luetteloi kymmenen rivi� nykyisess� tiedostossa ennen edellist� luetteloa.
-
  list 87
-
   Luetteloi kymmenen rivi� nykyisess� tiedostossa rivin 87 ymp�rill�.
-
  list 87 102
-
   Luetteloi nykyisen tiedoston rivit 87�102.
-
 Sen lis�ksi, ett� k�yt�t yksinkertaisia rivinumeroita yll� olevan esimerkin 
-
 mukaisesti, voit m��ritt�� rivej� seitsem�ll� muulla tavalla:
-
  doThis
-
    Toiminnon doThis() ensimm�inen rivi nykyisess� tiedostossa.
-
  myapp.mxml
-
    Rivi 1 tiedostossa myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    Toiminnon doThat() ensimm�inen rivi tiedostossa myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Rivi 56 tiedostossa myapp.mxml.
-
  #3
-
    Rivi 1 tiedostossa #3.
-
  #3:doOther
-
    Se tiedoston #3 rivi, jolla toiminto doOther() alkaa.
-
  #3:29
-
    Rivi 29 tiedostossa #3.
-
 Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
-
 Toimintojen nimet n�et sy�tt�m�ll� 'info functions'.
-
 Lyhennetyt tiedostojen ja toimintojen nimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
-
 Tiedoston lis��minen luetteloon tekee tiedostosta nykyisen tiedoston. (Katso 
-
 komento 'cf'.)
 
-
-
 [next]
 
-
-
 Askelluta ohjelma alirutiinikutsujen l�pi.
-
  next
-
   Askelluta kerran.
-
  next 3
-
   Askelluta kolmasti, tai kunnes ohjelma pys�htyy jostain muusta syyst�.
-
 Toimii kuten komento 'step', kunhan alirutiinikutsuja ei tapahdu. Jos 
-
 alirutiinikutsu tapahtuu, sit� k�sitell��n yhten� ohjeena.
 
-
-
 [print]
 
-
-
 Tulosta muuttujan tai ilmauksen arvo.
-
 Esimerkkej�:
-
  print i
-
   Tulosta 'i'-arvo.
-
  print employee.name
-
   Tulosta 'employee.name'-arvo.
-
  print employee
-
   Tulosta objektin 'employee' arvo.
-
   Tulos saattaa olla esimerkiksi [Object 10378].
-
  print employee.
-
   Tulosta objektin 'employee' kaikkien ominaisuuksien arvot.
-
  print *employee
-
   Tulosta objektin 'employee' kaikkien ominaisuuksien arvot.
-
   Etuliiteoperaattori * on j�lkiliiteoperaattorin . etuliitevaihtoehto.
-
  print #10378.
-
   Tulosta kaikkien Object #10378:n ominaisuuksien arvot.
-
 K�ytett�viss� ovat valitun pinokehyksen sanastollisen ymp�rist�n muuttujat sek� 
-
 kaikki ne muuttujat, joiden vaikutusalue on yleinen tai kokonainen tiedosto.
 
-
-
 [pwd]
 
-
-
 Tulosta nykyinen ty�hakemisto.
-
 T�m� on hakemisto, josta fdb k�ynnistettiin. Hakemistoa ei voi muuttaa fdb:n 
-
 sis�ll�. Komentojen 'run' ja 'source' argumentti voidaan m��ritt�� suhteessa 
-
 t�h�n hakemistoon.
-
 T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
 
-
-
 [quit]
 
-
-
 Sulje fdb.
-
 T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
 
-
-
 [run]
 
-
-
 Aloita virheenkorjausistunto.
-
 Esimerkkej�:
-
  run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   Suorittaa m��ritetyn MXML-sovelluksen.
-
  run myapp.swf
-
  run mydir\myapp.swf
-
  run c:\mydir\myapp.swf
-
   Suorittaa paikallisen SWF-tiedoston myapp.swf, joka voidaan m��ritt�� joko 
-
   suhteessa nykyiseen hakemistoon (katso komento 'pwd') tai k�ytt�en 
-
   absoluuttista polkua. N�iss� tapauksissa tiedoston myapp.swd 
-
   (virheenkorjaustiedot sis�lt�v� tiedosto) pit�� sijaita samassa 
-
   hakemistossa kuin tiedosto myapp.swf.
-
  run
-
   Suorita edell� komennossa 'file' m��ritetty sovellus.
-
   Jos sovellusta ei ole m��ritetty, fdb odottaa, kunnes jokin sovellus 
-
   muodostaa siihen yhteyden. Jos mik��n sovellus ei tee niin, fdb suorittaa 
-
   aikakatkaisun.
-
 Komento 'run' k�ynnist�� sovelluksen selaimessa tai erillisess� Flash 
-
 Playeriss�.
-
 Heti, kun sovellus k�ynnistyy, se keskeytyy fdb-tilaan, jotta voit m��ritt�� 
-
 keskeytyskohdat.
 
-
-
 Macintosh-k�ytt�j�rjestelm�ss� komennon ainoa tuettu muoto on 'run', ilman 
-
 argumentteja. Flash Player pit�� k�ynnist�� manuaalisesti.
 
-
-
 [set]
 
-
-
 M��rit� muuttujan tai mukavuusmuuttujan arvo.
-
 Mukavuusmuttujia esiintyy ainoastaan fdb:ss�. Ne eiv�t ole osa ohjelmaa.
-
 Mukavuusmuuttujilla on etuliite '$'. Muuttujilla voi olla mik� tahansa nimi, 
-
 joka ei ole jo olemassa olevan muuttujan nimi. Esimerkiksi $myVar. 
-
 Mukavuusmuuttujilla voidaan hallita useita fdb:n ominaisuuksia. 
 
-
-
 Seuraavat mukavuusmuuttujat ovat fdb:n k�yt�ss�.
-
 $listsize     - komennolle 'list' n�ytett�vien l�hderivien m��r�
-
 $columnwrap    - sen sarakkeen numero, jossa tulostus rivitet��n
-
 $infostackshowthis - jos 0, pinon backtrace-luettelossa ei lue 'this'
-
 $invokegetters   - jos 0, est�� fdb:t� suorittamasta get-funktioita
-
 $bpnum       - viimeinen m��ritetty keskeytyskohdan numero
-
 $displayattributes - jos 1, 'print var.' n�ytt�� kaikki 'var'-j�senien 
-
           attribuutit (esim. yksityinen, staattinen)
 
-
-
 Esimerkkej�:
-
  set i = 3
-
   M��ritt�� muuttujan 'i' numerolle 3.
-
  set employee.name = "Susan"
-
   M��ritt�� muuttujan 'employee.name' merkkijonolle "Susan".
-
  set $myVar = 20
-
   M��ritt�� mukavuusmuuttujan '$myVar' numerolle 20.
 
-
-
 [show]
 
-
-
 Yleiskomento, jolla n�hd��n erilaisia tilatietoja fdb:st�.
-
 Luettelo show-alikomennoista:
-
 show break (sh b)    Suorituksen keskeytyksen paikka ja syy.
-
 show directories (sh d) Hakemistot, joista etsit��n l�hdetiedostoja.
-
 show files (sh f)    Kohdetiedostot ja -polut.
-
 show functions (sh fu) Toimintorivin m��ritystiedot. 
-
 show locations (sh l)  Keskeytyskohtien paikat.
-
 show memory (sh m)   Nykyinen muistin k�ytt�.
-
 show net (sh n)     Soittimen viestitilastot. 
-
 show properties (sh p) Ominaisuuksien arvot.
-
 show uri (sh u)     Soittimen URI t�t� istuntoa varten. 
-
 show variable (sh v)  Raw-muuttujan noutaminen.
-
 Kirjoita 'help show' ja sen j�lkeen show-alikomennon nimi, niin n�et t�ydet 
-
 k�ytt�ohjeet.
 
-
-
 [show break]
 
-
-
 N�yt� siirtym� SWF:ss�, johon ohjelma pys�htyi.
 
-
-
 [show directories]
 
-
-
 N�yt� nykyinen hakupolku l�hdetiedostojen l�yt�mist� varten.
 
-
-
 [show files]
 
-
-
 N�yt� kaikkien kohdetiedostojen polku ja tiedostonimi.
 
-
-
 [show functions]
 
-
-
 N�yt� toiminnon/rivinumeron m��ritystiedot.
-
 Esimerkkej�:
-
  show functions .
-
   N�ytt�� kaikkien toimintojen m��ritystiedot nykyisess� tiedostossa.
-
  show functions myapp.mxml
-
   N�ytt�� kaikkien toimintojen m��ritystiedot tiedostossa myapp.mxml.
-
  show functions #3
-
   N�ytt�� kaikkien toimintojen m��ritystiedot tiedostossa #3.
-
  show functions
-
   N�ytt�� kaikkien toimintojen m��ritystiedot kaikissa tiedostoissa.
-
 Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
-
 Lyhennetyt tiedostonimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
 
-
-
 [show locations]
 
-
-
 N�ytt�� luettelon sijainneista, jotka kullekin keskeytyskohdalle on m��ritetty.
 
-
-
 [show memory]
 
-
-
 N�ytt�� Java-n�enn�ismuistin tilastot.
 
-
-
 [show net]
 
-
-
 N�ytt�� tiedot Flash Playeriin l�hetetyist� ja silt� vastaanotetuista 
-
 viesteist�.
 
-
-
 [show properties]
 
-
-
 N�ytt�� luettelon virheenkorjauksessa k�ytetyist� mukavuusmuuttujista. 
 
-
-
 [show uri]
 
-
-
 N�ytt�� URI:n, jonka soitin l�hetti t�t� istuntoa varten.
 
-
-
 [show variable]
 
-
-
 N�ytt�� muuttujan j�senten arvot. Vaaditaan kaksi parametri�. Ensimm�inen on 
-
 numeroarvoinen muuttujan tunniste. Toinen on muuttujan ominaisuuden nimi. 
-
 Mukavuusmuuttujaa $invokegetters k�ytet��n m��ritt�m��n, k�ynnistet��nk� 
-
 get-ominaisuus, jos sellainen on olemassa.
-
 Esimerkki:
-
   show variable 1 __proto__
 
-
-
 [show ?]
 
-
-
 M��ritt�m�t�n show-komento. Kokeile komentoa 'help show'.
 
-
-
 [source]
 
-
-
 Lue fdb-komennot tiedostosta ja suorita ne.
-
  source mycommands.txt
-
  source mydir\mycommands.txt
-
  source c:\mydir\mycommands.txt
-
   Lukee kohteen mycommands.txt ja suorittaa siin� olevat fdb-komennot.
-
   Komennot sis�lt�v� tiedosto voidaan m��ritt�� joko
-
 	suhteessa nykyiseen hakemistoon (katso komento 'pwd')
-
 	tai k�ytt�en absoluuttista polkua.
-
 Tiedosto .fdbinit luetaan automaattisesti t�ll� tavalla, kun fdb k�ynnistet��n.
-
 Tiedostoa .fdbinit haetaan vain nykyisest� hakemistosta. T�m� tarkoittaa sit�, 
-
 ett� voit m��ritt�� useita .fdbinit-tiedostoja eri projekteja varten.
 
-
-
 [step]
 
-
-
 Askelluta ohjelma, kunnes ohjelma saavuttaa eri l�hderivin.
-
 Esimerkkej�:
-
  step
-
   Askelluta kerran.
-
  step 3
-
   Askelluta kolmasti, tai kunnes ohjelma pys�htyy jostain muusta syyst�.
 
-
-
 [tutorial]
 
-
-
 N�yt� opetusohjelma, jossa selitet��n fdb:n k�ytt�.
-
 T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
 
-
-
 [Tutorial]
 
-
-
 Tyypillinen fdb-istunto:
-
 K�ynnist� sovellus komennolla 'run'.
-
 Tarkastele tiedostonimi� komennolla 'info sources'.
-
 Lis�� tiedosto luetteloon komenolla 'list'.
-
 M��rit� keskeytyskohdat komennolla 'break'.
-
 Suorita ohjelma komennolla 'continue', kunnes osutaan keskeytyskohtaan.
-
 Tutki ohjelman tilaa komennoilla 'where', 'print', 'info locals'.
-
 Suorita yksitt�isi� lausekkeita komennoilla 'next', 'step', 'finish'.
-
 Jatka suorittamista komennolla 'continue'.
-
 Sulje fdb komennolla 'quit'.
 
-
-
 [undisplay]
 
-
-
 Poista yksi tai usea automaattisen n�yt�n ilmaus.
-
 Esimerkkej�:
-
  undisplay
-
   Poista kaikki automaattisen n�yt�n ilmaukset.
-
  undisplay 2 7
-
   Poista automaattisen n�yt�n ilmaukset #2 ja #7.
-
 N�et automaattisen n�yt�n ilmaukset ja niiden numerot sy�tt�m�ll� 'info 
-
 display'.
 
-
-
 [up]
 
-
-
 Valitse ja tulosta t�t� kutsunut pinokehys.
-
 Seuraavat komennot 'info arguments' ja 'info locals' n�ytt�v�t
-
 valitun kehyksen paikalliset muuttujat ja argumentit.
-
 Katso komennot 'down' ja 'frame'.
 
-
-
 [viewswf]
 
-
-
 M��ritt�� tai tyhjent�� tiedostoluettelon ('info files' tai 'info sources') 
-
 suodattimen swf-nimen perusteella. 
-
 Ilman parametrej� kaikki tiedostot n�ytet��n. Jos sama tiedosto esiintyy 
-
 useassa swf:ss�, luettelossa n�kyy vain tiedoston ensimm�inen esiintym�. 
-
 Saat tiedoston muut esiintym�t n�kyviin k�ytt�m�ll� tiedoston numeroa (esim. 
-
 'list #192') tai t�t� komentoa parametrin kanssa (katso alla). N�in voit 
-
 tarkastella jonkin tietyn swf:n tiedostoja. Jos k�yt�ss� on vain yksi 
-
 parametri, komennon 'info swfs' n�ytt�m� swf-nimi, ainoastaan m��ritetyn swf:n 
-
 tiedostot tulevat n�kyviin luetteloon. 
-
 Muissa swf-tiedostoissa olevia tiedostoja ei n�ytet�. T�m� komento vaikuttaa 
-
 my�s komentoihin, jotka hyv�ksyv�t parametriksi tiedoston (esim. 'break').
-
 Esimerkki:
-
  viewswf myApp.mxml.swf
-
   Vain tiedostossa myApp.mxml.swf olevat tiedostot n�ytet��n.
-
  viewswf 
-
   Kaikkien swf-tiedostojen kaikki tiedostot n�ytet��n.
-
 
-
 [watch]
 
-
-
 Lis�� katselukohta annettuun muuttujaan. Virheenkorjaustoiminto keskeytt�� 
-
 suorittamisen muuttujan arvon vaihtuessa.
-
 Esimerkki:
-
  watch foo
 
-
-
 [what]
 
-
-
 N�ytt�� kontekstin, jonka sis�ll� muuttuja ratkaistaan. 
 
-
-
 [where]
 
-
-
 Pinon backtrace.
 
-
-
 [zzz]
 
-
-
 ((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
-
 ((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
-

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/379cb609/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fr.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fr.txt b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fr.txt
index f17ff29..5caffc7 100644
--- a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fr.txt
+++ b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fr.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-
+  
    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
    contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
    this work for additional information regarding copyright ownership.
@@ -14,1691 +14,822 @@
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
 
-This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
-
 
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
 
 It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
-
 'help break', the [break] topic below is displayed.
 
-
-
 The first and last lines of each topic should be blank.
-
 They don't get displayed in fdb; they are here only
-
 to make this file more easily readable.
 
-
-
 Help text should be formatted to not wrap
-
 when displayed on an 80-character-wide console.
-
 The following line is 80 characters wide.
 
-
-
 --------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 [?]
 
-
-
-Commande non définie. Saisissez « help » pour afficher la liste de toutes les 
-
-commandes fdb.
-
-
+Commande non définie. Saisissez « help » pour afficher la liste de toutes les commandes 
+fdb.
 
 [break]
 
-
-
 Définit un point d'arrêt à une ligne ou une fonction spécifique.
-
 Exemples :
-
  break 87
-
   Définit un point d'arrêt à la ligne 87 du fichier en cours.
-
  break myapp.mxml:56
-
   Définit un point d'arrêt à la ligne 56 du fichier myapp.mxml.
-
  break #3:29
-
   Définit un point d'arrêt à la ligne 29 du fichier n° 3.
-
  break doThis
-
   Définit un point d'arrêt à la fonction doThis() du fichier en cours.
-
  break myapp.mxml:doThat
-
   Définit un point d'arrêt à la fonction doThat() du fichier myapp.mxml.
-
  break #3:doOther
-
   Définit un point d'arrêt à la fonction doOther() du fichier n° 3.
-
  break
-
-  Définit un point d'arrêt à l'adresse d'exécution actuelle dans le frame de 
-
-pile en cours. Cela sert à l'arrêt d'un retour vers un frame de pile.
-
-Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
-
-« info files ».
-
+  Définit un point d'arrêt à l'adresse d'exécution actuelle dans le frame de pile en cours.
+Cela sert à l'arrêt d'un retour vers un frame de pile.
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou « info files ».
 Pour afficher les noms de fonctions, saisissez « info functions ».
-
-Les noms de fichiers et de fonctions abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas 
-
-ambigus.
-
-Si le numéro de ligne est spécifié, arrêtez au début du code de cette ligne.
-
-Si la fonction est spécifiée, arrêtez au début du code de cette fonction.
-
+Les noms de fichiers et de fonctions abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas ambigus.
+Si un numéro de ligne est spécifié, l'arrêt se produit au début du code de cette ligne.
+Si une fonction est spécifiée, l'arrêt se produit au début du code de cette fonction.
 Pour plus de contrôle des points d'arrêt, voir « commands » et « condition ».
 
-
-
 [bt]
 
-
-
 Parcours arrière de la pile.
 
-
-
 [catch]
 
-
-
-S'arrête lorsqu'une exception est émise. Cela affecte uniquement les 
-
-exceptions interceptées, c'est-à-dire celles qui seront gérées par un bloc 
-
-« catch ». Les exceptions non interceptées s'arrêtent toujours dans le 
-
-débogueur.
-
-
+S'arrête lorsqu'une exception est émise. Cela affecte uniquement les exceptions 
+interceptées, c'est-à-dire celles qui seront gérées par un bloc « catch ». 
+Les exceptions non interceptées s'arrêtent toujours dans le débogueur.
 
 Utilisez la commande « delete » pour supprimer un point d'interception.
 
-
-
 Exemples :
-
  catch *
-
   S'arrête lorsqu'une exception est émise.
-
  catch ReferenceError
-
-  S'arrête lorsqu'une erreur de référence (ReferenceError) est émise, qu'elle 
-
-  soit interceptée ou non.
-
-
+  S'arrête lorsqu'une erreur de référence (ReferenceError) est émise, qu'elle soit 
+interceptée ou non.
 
 [cf]
 
-
-
 Affiche le nom et le numéro du fichier en cours ou modifie le fichier en cours.
-
 Exemples :
-
  cf
-
   Affiche le nom et le numéro du fichier en cours.
-
  cf myapp.mxml
-
-  Change le fichier en cours en fichier myapp.mxml.
-
+  myapp.mxml devient le fichier en cours.
  cf #29
-
-  Change le fichier en cours en fichier n° 29.
-
-Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
-
-« info files ».
-
+  Le fichier n° 29 devient le fichier en cours.
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou « info files ».
 Les noms de fichiers abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas ambigus.
-
-Le classement d'un fichier avec « list » fait également de ce fichier celui en 
-
-cours.
-
-
+Un fichier devient également le fichier en cours lorsque vous l'affichez avec la commande 
+« list ».
 
 [clear]
 
-
-
-Supprime un point d'arrêt à une ligne ou une fonction spécifique.
-
+Supprime un point d'arrêt à la ligne ou la fonction spécifiée.
 Exemples :
-
  clear 87
-
   Supprime le point d'arrêt à la ligne 87 du fichier en cours.
-
  clear myapp.mxml:56
-
   Supprime le point d'arrêt à la ligne 56 du fichier myapp.mxml.
-
  clear #3:29
-
   Supprime le point d'arrêt à la ligne 29 du fichier n° 3.
-
  clear doThis
-
   Supprime le point d'arrêt à la fonction doThis() du fichier en cours.
-
  clear myapp.mxml:doThat
-
   Supprime le point d'arrêt à la fonction doThat() du fichier myapp.mxml.
-
  clear #3:doOther
-
   Supprime le point d'arrêt à la fonction doOther() du fichier n° 3.
-
  clear
-
   Supprime le point d'arrêt à la ligne actuelle du fichier en cours. 
-
-Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
-
-« info files ».
-
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou « info files ».
 Pour afficher les noms de fonctions, saisissez « info functions ».
-
-Les noms de fichiers et de fonctions abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas 
-
-ambigus.
-
-Si le numéro de ligne est spécifié, tous les points d'arrêt de cette ligne sont 
-
-supprimés.
-
-Si la fonction est spécifiée, les points d'arrêt situés en début de fonction 
-
-sont supprimés.
-
-
+Les noms de fichiers et de fonctions abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas ambigus.
+Si une numéro de ligne est spécifié, tous les points d'arrêt de cette ligne sont supprimés.
+Si une fonction est spécifiée, les points d'arrêt situés en début de fonction sont supprimés.
 
 [continue]
 
-
-
 Continue l'exécution après l'arrêt au point d'arrêt.
-
 Cette commande ne prend aucun argument.
 
-
-
 [condition]
 
 
-
-
-
-Spécifie le numéro de point d'arrêt N auquel s'arrêter si COND est vraie.
-
-Utilisation : « condition N COND », où N est un entier et COND une expression à 
-
-évaluer lorsque le point d'arrêt N est atteint.
-
-
+Spécifie le numéro de point d'arrêt N auquel s'arrêter si COND est vrai.
+Utilisation : « condition N COND », où N est un entier et COND une expression à évaluer 
+lorsque le point d'arrêt N est atteint.
 
 [commands]
 
-
-
-Définit des commandes à exécuter lorsqu'un point d'arrêt est atteint.
-
+Définit les commandes à exécuter lorsqu'un point d'arrêt est atteint.
 Indiquez le numéro de point d'arrêt en tant qu'argument après « commands ».
-
 Sans argument, le dernier point d'arrêt défini est celui ciblé.
-
-Les commandes viennent ensuite, en commençant sur la ligne d'après.
-
+Les commandes sont insérées ensuite à partir de la ligne suivante.
 Tapez une ligne contenant « end » pour indiquer la fin des commandes.
-
-Saisissez « silent » sur la première ligne pour rendre le point d'arrêt 
-
-silencieux. Aucune sortie n'est alors imprimée lorsqu'il est atteint, excepté 
-
-les éléments imprimés par les commandes.
-
+Saisissez « silent°» sur la première ligne pour rendre le point d'arrêt silencieux.
+Aucune sortie n'est alors imprimée lorsqu'il est atteint, excepté les éléments 
+imprimés par les commandes.
 Exemple :
-
  (fdb) commands
-
- Tapez les commandes, pour le moment où le point d'arrêt 1 est atteint, une 
-
-par ligne.
-
+ Tapez les commandes, pour le moment où le point d'arrêt 1 est atteint, une par ligne.
  Terminez avec une ligne indiquant simplement « end ».
-
  >w
-
  >end
 
+[connect]
 
+Se connecte à la version de débogage de Flash Player qui écoute un port.
+Le seul lecteur écoutant actuellement les connexions de débogage est spécifique au mobile, 
+les autres se connectent toujours.
 
-[delete]
+Exemples :
+ connect
+  Se connecte à la version de débogage de Flash Player qui écoute le port 7936.
+ connect 7938
+  Se connecte à la version de débogage de Flash Player qui écoute le port 7938.
+  
+[worker]
 
+Définit l'opérateur actif auquel les commandes de débogueur suivantes sont envoyées.
+Saisissez « info workers » pour obtenir la liste des opérateurs. 
+Le thread principal a l'ID 0.
 
+Exemples :
+ worker 3
+  Définit l'opérateur possédant l'ID 3 comme opérateur actif.    
 
-Supprime un ou plusieurs points d'arrêt.
+[delete]
 
+Supprime un ou plusieurs points d'arrêt.
 Exemples :
-
  delete
-
   Supprime tous les points d'arrêt.
-
  delete 2 5
-
   Supprime les points d'arrêt n° 2 et 5.
-
-Pour afficher des numéros de points d'arrêt, saisissez « info breakpoints ».
-
-
+Pour afficher les numéros des points d'arrêt, saisissez « info breakpoints ».
 
 [directory]
 
-
-
-Modifie la liste des répertoires dans lesquels fdb recherche les fichiers 
-
-sources.
-
-
+Modifie la liste des répertoires dans lesquels fdb recherche les fichiers source.
 
 Exemples :
 
-
-
  directory
-
-  Restaure la valeur par défaut de la liste, c'est-à-dire le répertoire dans 
-
-  lequel le fichier source a été compilé en code objet, suivi par le 
-
-  répertoire de travail actuel.
-
-
+  Restaure la valeur par défaut de la liste, c'est-à-dire le répertoire dans lequel 
+le fichier source a été compilé en code objet, suivi par le répertoire de travail actuel.
 
  directory C:\MySource    (Windows)
-
  directory /MySource     (Mac)
-
-  Ajoute le répertoire spécifié au début de la liste de répertoires, pour y 
-
-  rechercher une source. Lors d'une recherche de la source pour la classe 
-
-  mypackage.MyClass, par exemple, le débogueur recherche 
-
-  C:\MySource\mypackage\MyClass.as et C:\MySource\MyClass.as.
-
-
+  Ajoute le répertoire spécifié au début de la liste de répertoires, pour y rechercher 
+une source. 
+Lors d'une recherche de la source pour la classe mypackage.MyClass, par exemple,le débogueur 
+recherche C:\MySource\mypackage\MyClass.as et C:\MySource\MyClass.as.
 
  directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows : utiliser le séparateur « ; »)
-
  directory /Dir1:/Dir2    (Mac : utiliser le séparateur « : »)
-
-  Ajoute plusieurs répertoires au début de la liste de répertoires, pour y 
-
-  rechercher une source.
-
-
+  Ajoute plusieurs répertoires au début de la liste de répertoires, pour y rechercher 
+une source.
 
 Pour afficher la liste actuelle, saisissez « show directories ».
 
-
-
 [disable]
 
-
-
 Désactive un ou plusieurs points d'arrêt ou expressions d'affichage automatique.
-
 Exemples :
-
  disable
-
  disable breakpoints
-
   Désactive tous les points d'arrêt.
-
  disable 2 5
-
  disable breakpoints 2 5
-
   Désactive les points d'arrêt n° 2 et 5.
-
  disable display
-
   Désactive toutes les expressions d'affichage automatique.
-
  disable display 1 3
-
   Désactive les expressions d'affichage automatique n° 1 et 3.
-
-Pour afficher des numéros de points d'arrêt, saisissez « info breakpoints ».
-
-Pour afficher des numéros d'expressions d'affichage automatique, saisissez 
-
-« info breakpoints ».
-
-
+Pour afficher les numéros des points d'arrêt, saisissez « info breakpoints ».
+Pour afficher les numéros des expressions d'affichage automatique, 
+saisissez « info display ».
 
 [disassemble]
 
-
-
-(ActionScript 2 uniquement, non prise en charge lors du débogage 
-
-d'ActionScript 3)
-
-
+(ActionScript 2 uniquement, non pris en charge lors du débogage d'ActionScript 3)
 
 Désassemble une partie spécifique du code source.
-
 La valeur par défaut est la ligne de la liste actuelle.
-
 Les arguments pris en charge sont les mêmes que ceux pour la commande list.
-
 Exemples :
-
  disassemble 87
-
   Désassemble la ligne 87 du fichier en cours.
-
  disassemble 87 102
-
   Désassemble les lignes 87 à 102 du fichier en cours.
-
  disassemble doThis
-
    Désassemble la fonction doThis() du fichier en cours.
-
-Outre l'utilisation des numéros de ligne, comme illustré ci-dessus, vous pouvez 
-
-également spécifier des lignes des manières suivantes :
-
+Outre l'utilisation des numéros de ligne, comme illustré ci-dessus, vous pouvez également 
+spécifier des lignes des manières suivantes :
  myapp.mxml
-
    Ligne 1 du fichier myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    La première ligne de la fonction doThat() du fichier myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Ligne 56 du fichier myapp.mxml.
-
  #3
-
    Ligne 1 du fichier n° 3.
-
  #3:doOther
-
    La ligne du fichier n° 3 où commence la fonction doOther().
-
  #3:29
-
    Ligne 29 du fichier n° 3.
 
-
-
 [display]
 
-
-
 Ajoute une expression à la liste des expressions d'affichage automatique.
-
 Exemple :
-
  display employee.name
-
   Ajoute « employee.name » à la liste des expressions d'affichage automatique.
-
   A chaque arrêt de fdb, la valeur employee.name s'affiche.
-
 L'argument de cette commande est similaire à celui de « print ».
-
-Pour afficher la liste des expressions d'affichage automatique avec leur 
-
-numéro, saisissez « info display ».
-
-
+Pour afficher la liste des expressions d'affichage automatique avec leur numéro, 
+saisissez « info display ».
 
 [down]
 
-
-
 Sélectionne et imprime le frame de pile appelé par cette commande.
-
-Les commandes « info arguments » et « info locals » suivantes affichent les 
-
-variables locales et les arguments du frame sélectionné.
-
+Les commandes « info arguments » et « info locals » suivantes affichent les variables 
+locales et les arguments du frame sélectionné.
 Voir « up » et « frame » 
 
-
-
 [enable]
 
-
-
 Active un ou plusieurs points d'arrêt ou expressions d'affichage automatique.
-
 Exemples :
-
  enable
-
  enable breakpoints
-
   Active tous les points d'arrêt.
-
  enable 2 5
-
  enable breakpoints 2 5
-
   Active les points d'arrêt n° 2 et 5.
-
  enable display
-
   Active toutes les expressions d'affichage automatique.
-
  enable display 1 3
-
   Active les expressions d'affichage automatique n° 1 et 3.
-
-Pour afficher des numéros de points d'arrêt, saisissez « info breakpoints ».
-
-Pour afficher des numéros d'expressions d'affichage automatique, saisissez 
-
-« info breakpoints ».
-
-
+Pour afficher les numéros des points d'arrêt, saisissez « info breakpoints ».
+Pour afficher les numéros des expressions d'affichage automatique, 
+saisissez « info display ».
 
 [file]
 
-
-
 Spécifie une application à déboguer, sans la lancer.
-
 Exemples :
-
  file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   Spécifie une application MXML à déboguer.
-
  file myapp.swf
-
   Spécifie un fichier SWF local à déboguer dans le répertoire actif.
-
-  Dans ce cas, myapp.swd (le fichier contenant les informations de débogage) 
-
-  doit également exister dans le répertoire actif.
-
-Cette commande ne lance pas l'application ; utilisez la commande « run » sans 
-
-argument pour démarrer le débogage de l'application.
-
-Au lieu d'utiliser « file <target> », puis « run », vous pouvez spécifier 
-
-l'application à déboguer en tant qu'argument de « run » :
-
+  Dans ce cas, myapp.swd (le fichier contenant les informations de débogage) doit également 
+exister dans le répertoire actif.
+Cette commande ne lance pas l'application ; utilisez la commande « run » sans argument 
+pour démarrer le débogage de l'application.
+Au lieu d'utiliser « file <cible> », puis « run », vous pouvez spécifier l'application 
+à déboguer en tant qu'argument de « run » :
  run http://mysite.com/myapp.mxml
-
  run myapp.swf
-
-Vous pouvez également spécifier l'application à déboguer en tant qu'argument de 
-
-ligne de commande lorsque vous lancez fdb :
-
+Vous pouvez également spécifier l'application à déboguer en tant qu'argument de ligne 
+de commande lorsque vous lancez fdb :
  fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
  fdb myapp.swf
-
 Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'utiliser « file » ni « run ».
-
 Si vous utilisez « run » sans spécifier d'application à déboguer, fdb attend 
-
-qu'une application s'y connecte, quelle qu'elle soit.
-
-
+qu'une application s'y connecte.
 
 [finish]
 
-
-
-S'exécute jusqu'au renvoi d'une valeur par la fonction en cours.
-
+S'exécute jusqu'au retour de la fonction en cours.
 Cette commande ne prend aucun argument.
 
-
-
 [frame]
 
-
-
 Sélectionne et imprime un frame de pile particulier.
-
 Cette commande prend un argument facultatif, un numéro de frame.
-
-Si aucun argument n'est fourni, la valeur par défaut renvoie au frame actif 
-
-supérieur (c'est-à-dire le frame 0).
-
+Si aucun argument n'est fourni, la valeur par défaut renvoie au frame actif supérieur 
+(c'est-à-dire le frame 0).
 Exemples :
-
  frame 4
-
  frame
-
-Les commandes « info arguments » et « info locals » suivantes affichent les 
-
-variables locales et les arguments du frame sélectionné.
-
+Les commandes « info arguments » et « info locals » suivantes affichent les variables 
+locales et les arguments du frame sélectionné.
 Voir « up », « frame » et « bt » 
 
-
-
 [handle]
 
-
-
 Spécifie la manière dont fdb doit gérer une erreur dans Flash Player.
-
 Exemples :
-
  handle recursion_limit stop
-
-  Lorsqu'une erreur recursion_limit se produit, affiche un message dans fdb 
-
-  et s'arrête comme devant un point d'arrêt.
-
+  Lorsqu'une erreur recursion_limit se produit, affiche un message dans fdb et s'arrête 
+comme devant un point d'arrêt.
  handle all print nostop
-
-  Quand une erreur se produit, affiche un message dans fdb, mais ne s'arrête 
-
-  pas.
-
+  Quand une erreur se produit, affiche un message dans fdb, mais ne s'arrête pas.
 Le premier argument est un nom d'erreur ou « all ».
-
 Les autres arguments sont des actions à appliquer à cette erreur.
-
 Pour afficher le nom des erreurs, saisissez « info handle ».
-
 Les actions sont print/noprint et stop/nostop.
-
 « print » entraîne l'impression d'un message lorsque cette erreur se produit.
-
-« stop » entraîne la réouverture de la session du débogueur lorsque cette 
-
-erreur se produit. Implique « print ».
-
-
+« stop » entraîne la réouverture de la session du débogueur lorsque cette erreur se produit.
+Implique « print ».
 
 [help]
 
-
-
-Nouvel utilisateur de fdb ? Saisissez « tutorial » pour obtenir des 
-
-informations de base.
-
+Nouvel utilisateur de fdb ? Saisissez « tutorial » pour obtenir des informations de base.
 Liste des commandes fdb :
-
-bt (bt)       Imprime le parcours arrière de tous les frames de pile
-
-break (b)      Définit un point d'arrêt à une ligne ou une fonction 
-
-          spécifique
-
-catch (ca)     S'arrête lorsqu'une exception est émise
-
-cf (cf)       Affiche le nom et le numéro du fichier en cours
-
-clear (cl)     Supprime un point d'arrêt à une ligne ou une fonction 
-
-          spécifique
-
-condition (cond)  Applique/supprime une expression conditionnelle à un point 
-
-          d'arrêt
-
+bt (bt)        Imprime le parcours arrière de tous les frames de pile
+break (b)       Définit un point d'arrêt à une ligne ou une fonction spécifique
+catch (ca)      S'arrête lorsqu'une exception est émise
+cf (cf)        Affiche le nom et le numéro du fichier en cours
+clear (cl)      Supprime un point d'arrêt à la ligne ou la fonction spécifiée
+condition (cond)   Applique/supprime une expression conditionnelle à un point d'arrêt
+connect (con)    Se connecte à la version de débogage de Flash Player
 continue (c)    Continue l'exécution après l'arrêt au point d'arrêt
-
-commands (com)   Définit les commandes à exécuter lorsque le point d'arrêt 
-
-          est atteint
-
-delete (d)     Supprime les points d'arrêt ou les expressions d'affichage 
-
-          automatique
-
-directory (dir)   Ajoute un répertoire au chemin de recherche de fichiers 
-
-          source
-
-disable (disab)   Désactive les points d'arrêt ou les expressions d'affichage 
-
-          automatique
-
+commands (com)    Définit les commandes à exécuter lorsque le point d'arrêt est atteint
+delete (d)      Supprime les points d'arrêt ou les expressions d'affichage 
+           automatique
+directory (dir)   Ajoute un répertoire au chemin de recherche de fichiers source
+disable (disab)   Désactive les points d'arrêt ou les expressions d'affichage 
+           automatique
 disassemble (disas) Désassemble les fonctions ou les lignes source
-
-display (disp)   Ajoute des expressions d'affichage automatique
-
-enable (e)     Active des points d'arrêt ou des expressions d'affichage 
-
-          automatique
-
-file (fil)     Spécifie une application à déboguer
-
-finish (f)     S'exécute jusqu'au renvoi d'une valeur par la fonction en 
-
-          cours
-
-handle (han)    Spécifie la gestion d'une erreur
-
-help (h)      Affiche l'aide sur des commandes fdb
-
-home (ho)      Définit l'emplacement dans une liste où l'exécution est 
-
-          arrêtée
-
-info (i)      Affiche des informations sur le programme en cours de 
-
-          débogage
-
-kill (k)      Annule l'exécution du programme en cours de débogage
-
-list (l)      Répertorie une fonction ou ligne spécifiée
-
-next (n)      Avance d'un pas dans un programme
-
-print (p)      Imprime la valeur de la variable EXP
-
-pwd (pw)      Imprime le répertoire de travail
-
-quit (q)      Quitte fdb
-
-run (r)       Démarre le programme débogué
-
-set (se)      Définit la valeur d'une variable
-
-source (so)     Lit les commandes fdb à partir d'un fichier
-
-step (s)      Avance d'un ou plusieurs pas dans un programme jusqu'à 
-
-          atteindre une ligne source différente
-
-tutorial (t)    Affiche un didacticiel sur l'utilisation de fdb
-
-undisplay (u)    Supprime une expression d'affichage automatique
-
-viewswf (v)     Définit ou supprime un filtre à appliquer à une liste de 
-
-          fichiers basé sur l'extension .swf
-
-watch (wa)     Ajoute un point de contrôle sur une variable donnée
-
-what (wh)      Affiche le contexte d'une variable
-
-where (w)      Identique à bt
-
-Saisissez « help » suivi du nom de la commande pour obtenir une documentation 
-
-complète.
-
-
+display (disp)    Ajoute des expressions d'affichage automatique
+enable (e)      Active des points d'arrêt ou des expressions d'affichage automatique
+file (fil)      Spécifie une application à déboguer
+finish (f)      S'exécute jusqu'au retour de la fonction en cours
+handle (han)     Spécifie la gestion d'une erreur
+help (h)       Affiche l'aide des commandes fdb
+home (ho)      Définit l'emplacement dans une liste où l'exécution est arrêtée
+info (i)       Affiche des informations sur le programme en cours de débogage
+kill (k)       Annule l'exécution du programme en cours de débogage
+list (l)      Liste une fonction ou ligne spécifiée
+next (n)       Avance d'un pas dans un programme
+print (p)      Imprime la valeur de la variable EXP
+pwd (pw)       Imprime le répertoire de travail
+quit (q)       Quitte fdb
+run (r)       Démarre le programme débogué
+set (se)       Définit la valeur d'une variable
+source (so)     Lit les commandes fdb à partir d'un fichier
+step (s)       Avance d'un ou plusieurs pas dans un programme jusqu'à atteindre 
+           une ligne source différente
+tutorial (t)     Affiche un didacticiel sur l'utilisation de fdb
+undisplay (u)    Supprime une expression d'affichage automatique
+viewswf (v)     Définit ou supprime un filtre à appliquer à une liste de fichiers 
+           basé sur l'extension .swf
+watch (wa)      Ajoute un point de contrôle sur une variable donnée
+what (wh)      Affiche le contexte d'une variable
+where (w)      Identique à bt
+worker (wo)     Définit l'opérateur actif
+Saisissez « help » suivi du nom de la commande pour obtenir une documentation complète.
 
 [home]
 
-
-
 Définit l'emplacement dans une liste où l'exécution est arrêtée.
 
-
-
 [info]
 
-
-
-Commande générique pour l'affichage d'informations relatives au programme en 
-
-cours de débogage.
-
+Commande générique pour l'affichage d'informations relatives au programme 
+en cours de débogage.
 Liste des sous-commandes info :
-
-info arguments (i a)  Variables d'arguments du frame de pile en cours
-
+info arguments (i a)  Variables d'argument du frame de pile en cours
 info breakpoints (i b) Etat des points d'arrêt définissables par l'utilisateur
-
 info display (i d)   Affiche la liste des expressions d'affichage automatique
-
 info files (i f)    Noms des cibles et fichiers en cours de débogage
-
 info functions (i fu)  Tous les noms de fonctions
-
 info handle (i h)    Gestion d'une erreur
-
 info locals (i l)    Variables locales du frame de pile en cours
-
 info scopechain (i sc) Chaîne de portée du frame de pile en cours
-
 info sources (i so)   Fichiers source du programme
-
 info stack (i s)    Parcours arrière de la pile
-
-info swfs (i sw)    Liste des fichiers .swf de la session
-
+info swfs (i sw)    Liste les fichiers .swf de la session
 info targets(i t)    Application en cours de débogage
-
-info variables (i v)  Tous les noms de variables globales et statiques
-
-Saisissez « help info » suivi du nom de la sous-commande info pour obtenir une 
-
-documentation complète.
-
-
+info variables (i v)  Tous les noms des variables globales et statiques
+info workers (i w)   Liste tous les opérateurs
+Saisissez « help info » suivi du nom de la sous-commande info pour obtenir une documentation 
+complète.
 
 [info arguments]
 
-
-
 Affiche les arguments du frame de pile en cours.
 
-
-
 [info breakpoints]
 
-
-
 Affiche l'état de tous les points d'arrêt et points de contrôle.
-
 La colonne Type indique l'une des valeurs suivantes :
-
  breakpoint  - point d'arrêt normal
-
  watchpoint  - point de contrôle
-
-La colonne Disp contient « keep », « del » ou « dis » pour indiquer la 
-
-disposition du point d'arrêt une fois atteint. « dis » signifie que le point 
-
-d'arrêt sera désactivé, alors que « del » signifie qu'il sera supprimé. 
-
-Les colonnes « Address » et « What » indiquent l'adresse et le numéro de 
-
-fichier/ligne, respectivement. 
-
-
+La colonne Disp contient « keep », « del » ou « dis » pour indiquer la disposition 
+du point d'arrêt une fois celui-ci atteint. « dis » signifie que le point d'arrêt 
+sera désactivé, alors que « del » signifie qu'il sera supprimé. 
+Les colonnes « Address » et « What » indiquent l'adresse et le numéro de fichier/ligne, 
+respectivement. 
 
 [info display]
 
-
-
 Affiche la liste des expressions d'affichage automatique, avec leur numéro.
 
-
-
 [info files]
 
-
-
 Affiche le nom et numéro des fichiers pour l'application en cours de débogage, 
-
 y compris des fichiers source, de structure et générés automatiquement.
-
 Exemples :
-
  info files
-
-  Répertorie tous les fichiers, par ordre alphabétique des catégories
-
+  Liste tous les fichiers, par ordre alphabétique des catégories
  info files my
-
  info files my*
-
-  Répertorie, par ordre alphabétique, tous les fichiers dont le nom commence 
-
-  par « my ».
-
+  Liste, par ordre alphabétique, tous les fichiers dont le nom commence par « my ».
  info files *.as
-
-  Répertorie, par ordre alphabétique, tous les fichiers dont le nom finit par 
-
-  « as ».
-
+  Liste, par ordre alphabétique, tous les fichiers dont le nom finit par « as ».
  info files *foo*
-
-  Répertorie, par ordre alphabétique, tous les fichiers dont le nom contient 
-
-  « foo ». 
-
+  Liste, par ordre alphabétique, tous les fichiers dont le nom contient « foo ». 
 Les fichiers sont affichés au format nom#N, où N est le numéro de fichier.
-
-Dans de nombreuses commandes, vous pouvez utiliser #N à la place du nom d'un 
-
-fichier.
-
-
+Dans de nombreuses commandes, vous pouvez utiliser #N à la place du nom d'un fichier.
 
 [info functions]
 
-
-
-Affiche le nom de fonctions.
-
+Affiche le nom des fonctions.
 Exemples :
-
  info functions .
-
   Affiche toutes les fonctions du fichier en cours.
-
  info functions myapp.mxml
-
   Affiche toutes les fonctions du fichier myapp.mxml.
-
  info functions #3
-
   Affiche toutes les fonctions du fichier n° 3.
-
  info functions
-
-  Affiche toutes les fonctions de tous les fichiers.
-
-Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
-
-« info files ».
-
+  Affiche les fonctions de tous les fichiers.
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou « info files ».
 Les noms de fichiers abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas ambigus.
 
-
-
 [info handle]
 
-
-
 Affiche l'action prise par fdb lorsqu'une erreur se produit dans Flash Player.
-
 Exemples :
-
  info handle
-
   Affiche la gestion de toutes les erreurs par fdb.
-
  info handle recursion_limit
-
   Affiche la gestion d'une erreur recursion_limit par fdb.
 
-
-
 [info locals]
 
-
-
 Affiche les variables locales du frame de pile en cours.
 
-
-
 [info scopechain]
 
-
-
-Affiche la chaîne de portée du frame de pile en cours. La chaîne de portée est 
-
-la liste d'objets dans laquelle Flash Player effectue des recherches lorsqu'il 
-
-tente de résoudre un nom de symbole.
-
-
+Affiche la chaîne de portée du frame de pile en cours. La chaîne de portée est la liste 
+d'objets dans laquelle Flash Player effectue des recherches lorsqu'il tente de résoudre 
+un nom de symbole.
 
 [info sources]
 
-
-
-Affiche le nom et le numéro des fichiers source pour l'application en cours de 
-
-débogage. Les fichiers de structure et générés automatiquement ne sont pas 
-
-inclus.
-
+Affiche le nom et le numéro des fichiers source pour l'application en cours de débogage. 
+Les fichiers de structure et générés automatiquement ne sont pas inclus.
 Les fichiers sont affichés au format nom#N, où N est le numéro de fichier.
-
-Dans de nombreuses commandes, vous pouvez utiliser #N à la place du nom d'un 
-
-fichier.
-
-
+Dans de nombreuses commandes, vous pouvez utiliser #N à la place du nom d'un fichier.
 
 [info stack]
 
-
-
 Parcours arrière de la pile.
 
-
-
 [info swfs]
 
-
-
-Affiche les fichiers .swf connus dans la session de débogage. Voir la commande 
-
-« viewswf » pour obtenir des détails sur le filtrage d'une liste de fichiers en 
-
-fonction du nom d'un fichier .swf. 
-
-
+Affiche les fichiers .swf connus dans la session de débogage. 
+Voir la commande « viewswf » pour obtenir des détails sur le filtrage d'une liste de fichiers 
+en fonction du nom d'un fichier .swf. 
 
 [info targets]
 
-
-
 Affiche l'URL (http: ou file:) de l'application en cours de débogage.
 
-
-
 [info variables]
 
-
-
 Affiche les noms et valeurs de toutes les variables globales et statiques.
 
+[info workers]
 
+Affiche tous les opérateurs qui ont été démarrés.
 
 [info ?]
 
-
-
-Commande d'informations non définie. Essayez « help info ».
-
-
+Commande info non définie. Essayez « help info ».
 
 [kill]
 
-
-
 Annule l'exécution du programme en cours de débogage.
-
 Cette commande ne prend aucun argument.
 
-
-
 [list]
 
-
-
-Répertorie les lignes de code d'un fichier source.
-
+Liste les lignes de code d'un fichier source.
 Exemples :
-
  list
-
-  Répertorie dix lignes de plus dans le fichier en cours après ou autour de 
-
-  la liste précédente.
-
+  Liste dix lignes de plus dans le fichier en cours après ou autour de la liste précédente.
  list -
-
-  Répertorie les dix lignes du fichier en cours situées avant la liste 
-
-  précédente.
-
+  Liste les dix lignes du fichier en cours situées avant la liste précédente.
  list 87
-
-  Répertorie dix lignes du fichier en cours autour de la ligne 87.
-
+  Liste dix lignes du fichier en cours autour de la ligne 87.
  list 87 102
-
-  Répertorie les lignes 87 à 102 du fichier en cours.
-
-Outre l'utilisation des numéros de ligne, comme illustré ci-dessus, vous pouvez 
-
-également spécifier des lignes des sept manières suivantes :
-
+  Liste les lignes 87 à 102 du fichier en cours.
+Outre l'utilisation des numéros de ligne, comme illustré ci-dessus, vous pouvez également 
+spécifier des lignes de sept manières différentes :
  doThis
-
    La première ligne de la fonction doThis() du fichier en cours.
-
  myapp.mxml
-
    Ligne 1 du fichier myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    La première ligne de la fonction doThat() du fichier myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Ligne 56 du fichier myapp.mxml.
-
  #3
-
    Ligne 1 du fichier n° 3.
-
  #3:doOther
-
    La ligne du fichier n° 3 où commence la fonction doOther().
-
  #3:29
-
    Ligne 29 du fichier n° 3.
-
-Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
-
-« info files ».
-
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou « info files ».
 Pour afficher les noms de fonctions, saisissez « info functions ».
-
-Les noms de fichiers et de fonctions abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas 
-
-ambigus.
-
-Le classement d'un fichier fait de ce fichier celui en cours. (Voir la commande 
-
-« cf ».)
-
-
+Les noms de fichiers et de fonctions abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas ambigus.
+Lorsque vous le listez, un fichier devient le fichier en cours. Voir la commande « cf ».
 
 [next]
 
-
-
 Avance d'un pas dans un programme, en procédant par appels de sous-routine.
-
  next
-
   Avance d'un pas.
-
  next 3
-
-  Avance de trois pas ou jusqu'à ce que le programme s'arrête pour toute 
-
-  autre raison.
-
-Identique à la commande « step », lorsque les appels de sous-routine ne se 
-
-produisent pas. Lorsqu'ils surviennent, l'appel est traité comme une 
-
-instruction.
-
-
+  Avance de trois pas ou jusqu'à ce que le programme s'arrête pour toute autre raison.
+Identique à la commande « step », lorsque les appels de sous-routine ne se produisent pas. 
+Lorsqu'ils surviennent, l'appel est traité comme une instruction.
 
 [print]
 
-
-
 Imprime la valeur de variable ou d'expression.
-
 Exemples :
-
  print i
-
   Imprime la valeur de « i ».
-
  print employee.name
-
   Imprime la valeur de « employee.name ».
-
  print employee
-
   Imprime la valeur de l'objet « employee ».
-
   Une valeur de type [Object 10378] peut s'afficher.
-
- print employee.
-
+ print employee
   Imprime les valeurs de toutes les propriétés de l'objet « employee ».
-
  print *employee
-
   Imprime les valeurs de toutes les propriétés de l'objet « employee ».
-
-  L'opérateur * placé en préfixe est une alternative à l'opérateur . placé en 
-
-  suffixe.
-
+  L'opérateur * placé en préfixe est une alternative à l'opérateur . placé en suffixe.
  print #10378.
-
   Imprime les valeurs de toutes les propriétés de l'objet n° 10378.
-
-Les variables accessibles sont celles de l'environnement lexical du frame de 
-
-pile sélectionné, plus toutes celles dont la portée est globale ou d'un fichier 
-
-entier.
-
-
+Les variables accessibles sont celles de l'environnement lexical du frame de pile 
+sélectionné, auxquelles s'ajoutent toutes celles dont la portée est globale 
+ou d'un fichier entier.
 
 [pwd]
 
-
-
 Imprime le répertoire de travail actif.
-
-Il s'agit du répertoire à partir duquel a été lancé fdb ; il ne peut pas être 
-
-modifié dans fdb. L'argument pour « run » et « source » peut être spécifié par 
-
-rapport à ce répertoire.
-
+Il s'agit du répertoire à partir duquel a été lancé fdb ; il ne peut pas être modifié 
+dans fdb. L'argument pour « run » et « source » peut être spécifié par rapport 
+à ce répertoire.
 Cette commande ne prend aucun argument.
 
-
-
 [quit]
 
-
-
 Quitte fdb.
-
 Cette commande ne prend aucun argument.
 
-
-
 [run]
 
-
-
 Démarre une session de débogage.
-
 Exemples :
-
  run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   Exécute l'application MXML spécifiée.
-
  run myapp.swf
-
  run mydir\myapp.swf
-
  run c:\mydir\myapp.swf
-
-  Exécute le fichier SWF local myapp.swf, qui peut être spécifié
-
-	soit par rapport au répertoire actif (voir la commande « pwd ») ;
-
-	soit en utilisant un chemin absolu. Dans ces cas, myapp.swd
-
-  (le fichier contenant les informations de débogage) doit également être 
-
-  présent dans le même répertoire que le fichier myapp.swf.
-
+  Exécute le fichier SWF local myapp.swf, qui peut être spécifié soit par rapport 
+au répertoire actif (voir la commande « pwd ») soit en utilisant un chemin absolu. 
+Dans ces cas, myapp.swd(le fichier contenant les informations de débogage) doit également 
+être présent dans le même répertoire que le fichier myapp.swf.
  run
-
   Exécute l'application auparavant spécifiée par la commande « file ».
-
-  Si aucune application n'est spécifiée, fdb attend qu'une application s'y 
-
-  connecte ou l'expiration du temps d'attente.
-
+  Si aucune application n'est spécifiée, fdb attend qu'une application s'y connecte 
+ou que le temps d'attente arrive à expiration.
 « run » démarre l'application dans un navigateur ou Flash Player autonome.
+Dès que l'application démarre, elle s'affiche dans fdb, pour que vous puissiez définir 
+des points d'arrêt, par exemple.
 
-Dès que l'application démarre, elle s'affiche dans fdb, pour que vous puissiez 
-
-définir des points d'arrêt, par exemple.
-
-
-
-Sur Macintosh, la seule forme prise en charge de la commande est « run » sans 
-
-argument. Vous devez ensuite lancer manuellement Flash Player.
-
-
+Sur Macintosh, la seule forme prise en charge de la commande est « run » sans argument. 
+Vous devez ensuite lancer manuellement Flash Player.
 
 [set]
 
-
-
 Définit la valeur d'une variable ou d'une variable dite de convenance.
-
-Ces dernières sont des variables qui existent entièrement dans fdb ; elles ne 
-
-font pas partie de votre programme.
-
-Elles portent le préfixe « $ » et un nom quelconque, à condition qu'il ne soit 
-
-pas identique à celui d'une variable existante. Par exemple, $myVar. Ces 
-
-variables servent également à contrôler de nombreux aspects de fdb. 
-
-
+Ces dernières sont des variables qui existent uniquement dans fdb ; elles ne font pas partie 
+de votre programme.
+Elles portent le préfixe « $ » et un nom quelconque, à condition qu'il ne soit pas identique 
+à celui d'une variable existante. Par exemple, $myVar. Ces variables servent également 
+à contrôler de nombreux aspects de fdb. 
 
 Les variables de convenance suivantes sont utilisées par fdb :
-
 $listsize     - nombre de lignes source à afficher pour « list »
-
-$columnwrap    - numéro de colonne dans laquelle la sortie est renvoyée
-
-$infostackshowthis - si la valeur est 0, n'affiche pas « this » dans le 
-
-           parcours arrière de la pile
-
-$invokegetters   - si la valeur est 0, empêche le lancement de fonctions 
-
-           getter par fdb
-
+$columnwrap    - numéro de la colonne dans laquelle la sortie est renvoyée
+$infostackshowthis - si la valeur est 0, n'affiche pas « this » dans le parcours arrière 
+de la pile
+$invokegetters   - si la valeur est 0, empêche le lancement de fonctions d'accès get 
+par fdb
 $bpnum       - le dernier numéro de point d'arrêt défini
-
-$displayattributes - si la valeur est 1, « print var. » affiche tous les 
-
-           attributs des membres de « var » (par ex., private et 
-
-           static)
-
-
+$displayattributes - si la valeur est 1, « print var. » affiche tous les attributs des 
+membres
+           de « var » (par ex., private et static)
 
 Exemples :
-
  set i = 3
-
   Définit la variable « i » sur le numéro 3.
-
  set employee.name = "Susan"
-
   Définit la variable « employee.name » sur la chaîne « Susan ».
-
  set $myVar = 20
-
   Définit la variable de convenance « $myVar » sur le numéro 20
 
-
-
 [show]
 
-
-
 Commande générique pour l'affichage d'informations relatives à l'état de fdb.
-
 Liste des sous-commandes show :
-
-show break (sh b)    Emplacement et raison de l'exécution suspendue
-
-show directories (sh d) Répertoires à atteindre pour les fichiers source
-
-show files (sh f)    Fichiers cible et chemins d'accès
-
+show break (sh b)    Emplacement et raison de l'exécution suspendue
+show directories (sh d) Répertoires dans lesquels rechercher les fichiers source
+show files (sh f)    Chemins et fichiers cible
 show functions (sh fu) Informations sur le mappage de lignes de fonctions 
-
-show locations (sh l)  Emplacements des points d'arrêt
-
+show locations (sh l)  Emplacement des points d'arrêt
 show memory (sh m)   Utilisation de la mémoire en cours
-
-show net (sh n)     Statistiques des messages du lecteur 
-
+show net (sh n)     Statistiques des messages du lecteur 
 show properties (sh p) Valeurs des propriétés
-
-show uri (sh u)     URI du lecteur pour cette session 
-
+show uri (sh u)     URI du lecteur pour cette session 
 show variable (sh v)  Extraction de variables brutes
-
-Saisissez « help show » suivi du nom de la sous-commande show pour obtenir une 
-
-documentation complète.
-
-
+Saisissez « help show » suivi du nom de la sous-commande show pour obtenir une documentation 
+complète.
 
 [show break]
 
-
-
-Affiche le décalage au sein du fichier SWF sur lequel s'est arrêté le programme
-
-
+Affiche le décalage au sein du fichier SWF sur lequel s'est arrêté le programme.
 
 [show directories]
 
-
-
 Affiche le chemin de recherche actif pour trouver des fichiers source.
 
-
-
 [show files]
 
-
-
-Affiche le chemin et le nom de fichier pour tous les fichiers cible
-
-
+Affiche le chemin et le nom de fichier pour tous les fichiers cible.
 
 [show functions]
 
-
-
 Affiche les informations de mappage des fonctions aux numéros de ligne.
-
 Exemples :
-
  show functions .
-
-  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions du fichier en 
-
-  cours.
-
+  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions du fichier en cours.
  show functions myapp.mxml
-
-  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions du fichier 
-
-  myapp.mxml.
-
+  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions du fichier myapp.mxml.
  show functions #3
-
-  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions du fichier 
-
-  n° 3.
-
+  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions du fichier n° 3.
  show functions
-
-  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions de tous les 
-
-  fichiers.
-
-Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
-
-« info files ».
-
+  Affiche les informations de mappage pour les fonctions de tous les fichiers.
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou « info files ».
 Les noms de fichiers abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas ambigus.
 
-
-
 [show locations]
 
-
-
-Affiche la liste des emplacements définis pour chaque point d'arrêt
-
-
+Affiche la liste des emplacements définis pour chaque point d'arrêt.
 
 [show memory]
 
-
-
 Affiche les statistiques de la mémoire de la VM Java.
 
-
-
 [show net]
 
-
-
-Affiche les informations relatives aux messages envoyés à et reçus de Flash 
-
-Player.
-
-
+Affiche les informations relatives aux messages que Flash Player envoie et reçoit.
 
 [show properties]
 
-
-
-Affiche une liste de variables de convenance utilisées dans le débogueur 
-
-
+Affiche la liste des variables de convenance utilisées dans le débogueur. 
 
 [show uri]
 
-
-
-Affiche l'URI envoyée pour cette session par le lecteur.
-
-
+Affiche l'URI envoyé pour cette session par le lecteur.
 
 [show variable]
 
-
-
-Affiche la valeur des membres d'une variable. Deux paramètres sont requis : 
-
-le premier est l'identificateur de variable numérique, le second est le nom de 
-
-propriété sur la variable. La variable de convenance $invokegetters est 
-
-utilisée pour déterminer si le getter de propriété, en supposant qu'il existe, 
-
-sera lancé ou non.
-
+Affiche la valeur des membres d'une variable. Deux paramètres sont requis : le premier 
+est l'identificateur de variable numérique, le second est le nom de propriété sur la variable. 
+La variable de convenance $invokegetters est utilisée pour déterminer si la méthode d'accès 
+aux propriétés, en supposant qu'elle existe, sera lancée ou non.
 Exemple :
-
   show variable 1 __proto__
 
-
-
 [show ?]
 
-
-
 Commande show non définie. Essayez « help show ».
 
-
-
 [source]
 
-
-
 Lit des commandes fdb à partir d'un fichier et les exécute.
-
  source mycommands.txt
-
  source mydir\mycommands.txt
-
  source c:\mydir\mycommands.txt
-
   Lit le fichier mycommands.txt et y exécute les commandes fdb.
-
-  Le fichier contenant les commandes peut être spécifié
-
-	soit par rapport au répertoire actif (voir la commande « pwd ») ;
-
-	soit en utilisant un chemin absolu.
-
-Le fichier .fdbinit est automatiquement lu de cette manière lorsque fdb est 
-
-lancé.
-
-Le fichier .fdbinit est uniquement recherché dans le répertoire actif. Cela 
-
-signifie que vous avez pu paramétrer plusieurs fichiers .fdbinit pour 
-
-différents projets.
-
-
+  Le fichier contenant les commandes peut être spécifié soit par rapport 
+au répertoire actif (voir la commande « pwd ») soit en utilisant un chemin absolu.
+Le fichier .fdbinit est automatiquement lu de cette manière lorsque fdb est lancé.
+Le fichier .fdbinit est uniquement recherché dans le répertoire actif. Cela signifie que 
+vous avez pu paramétrer plusieurs fichiers .fdbinit pour différents projets.
 
 [step]
 
-
-
-Avance d'un ou plusieurs pas dans un programme jusqu'à atteindre une ligne 
-
-source différente.
-
+Avance d'un ou plusieurs pas dans un programme jusqu'à atteindre une ligne source différente.
 Exemples :
-
  step
-
   Avance d'un pas.
-
  step 3
-
-  Avance de trois pas ou jusqu'à ce que le programme s'arrête pour toute 
-
-autre raison.
-
-
+  Avance de trois pas ou jusqu'à ce que le programme s'arrête pour toute autre raison.
 
 [tutorial]
 
-
-
 Affiche un didacticiel sur l'utilisation de fdb.
-
 Cette commande ne prend aucun argument.
 
-
-
 [Tutorial]
 
-
-
 Session fdb typique :
-
 Démarrez une application avec « run ».
-
 Affichez les noms de fichiers avec « info sources ».
-
-Répertoriez un fichier avec « list ».
-
+Listez un fichier avec « list ».
 Définissez des points d'arrêt avec « break ».
-
-Exécutez un programme avec « continue » jusqu'à ce qu'un point d'arrêt soit 
-
-atteint.
-
+Exécutez un programme avec « continue » jusqu'à ce qu'un point d'arrêt soit atteint.
 Examinez l'état d'un programme avec « where », « print » et « info locals ».
-
 Exécutez des instructions individuelles avec « next », « step » et « finish ».
-
 Reprenez l'exécution avec « continue ».
-
 Quittez fdb avec « quit ».
 
-
-
 [undisplay]
 
-
-
 Supprime une ou plusieurs expressions d'affichage automatique.
-
 Exemples :
-
  undisplay
-
   Supprime toutes les expressions d'affichage automatique.
-
  undisplay 2 7
-
   Supprime les expressions d'affichage automatique n° 2 et 7.
-
-Pour afficher la liste des expressions d'affichage automatique avec leur 
-
-numéro, saisissez « info display ».
-
-
+Pour afficher la liste des expressions d'affichage automatique avec leur numéro, 
+saisissez « info display ».
 
 [up]
 
-
-
 Sélectionne et imprime le frame de pile ayant appelé cette commande.
-
-Les commandes « info arguments » et « info locals » suivantes affichent
-
-les variables locales et les arguments du frame sélectionné.
-
+Les commandes « info arguments » et « info locals » suivantes affichent les variables 
+locales et les arguments du frame sélectionné.
 Voir « down » et « frame »
 
-
-
 [viewswf]
 
-
-
-Définit ou supprime un filtre d'une liste de fichiers (c.-à-d. « info files » 
-
-et « info sources »), en fonction du nom d'un fichier .swf. 
-
-Sans paramètre, tous les fichiers sont affichés. Si le même fichier est 
-
-présent dans un ou plusieurs fichiers .swf, la liste affiche uniquement la 
-
-première instance du fichier. Pour accéder à d'autres instances du fichier, 
-
-utilisez le numéro du fichier (par ex., « list #192 ») ou utilisez cette 
-
-commande avec un paramètre (voir ci-dessous) pour afficher des fichiers d'un 
-
-fichier .swf spécifique. Avec un seul paramètre, et le nom du fichier .swf, 
-
-tel qu'il est affiché par la commande « info swfs », seuls les fichiers issus 
-
-du fichier .swf spécifié sont affichés dans la liste de fichiers. 
-
-Les fichiers issus d'autres fichiers .swf ne sont pas affichés. Cette commande 
-
-affecte également les commandes qui acceptent un fichier en tant que paramètre 
-
-(par ex., « break »)
-
+Définit ou supprime un filtre d'une liste de fichiers (c.-à-d. « info files » et 
+« info sources »), en fonction du nom d'un fichier .swf. 
+Sans paramètre, tous les fichiers sont affichés. Si le même fichier est présent dans un 
+ou plusieurs fichiers .swf, la liste affiche uniquement la première instance du fichier. 
+Pour accéder à d'autres instances du fichier, utilisez le numéro du fichier (par ex., 
+« list #192 ») ou utilisez cette commande avec un paramètre (voir ci-dessous) pour afficher 
+des fichiers d'un fichier .swf spécifique. Avec un seul paramètre, et le nom du fichier .swf, 
+tel qu'il est affiché par la commande « info swfs », seuls les fichiers issus du fichier .swf 
+spécifié sont affichés dans la liste de fichiers. 
+Les fichiers issus d'autres fichiers .swf ne sont pas affichés. Cette commande affecte 
+également les commandes qui acceptent un fichier en tant que paramètre (par ex., « break »)
 Exemple :
-
  viewswf myApp.mxml.swf
-
   Seuls les fichiers issus du fichier myApp.mxml.swf sont affichés.
-
  viewswf 
-
-  Tous les fichiers de tous les fichiers .swf sont affichés.
-
+  Les fichiers de tous les fichiers .swf sont affichés.
 
-
 [watch]
 
-
-
-Ajoute un point de contrôle sur une variable donnée. Le débogueur arrête 
-
-l'exécution lorsque la valeur de la variable change.
-
+Ajoute un point de contrôle sur une variable donnée. Le débogueur arrête l'exécution lorsque 
+la valeur de la variable change.
 Exemple :
-
  watch foo
 
-
-
 [what]
 
-
-
 Affiche le contexte dans lequel est résolue une variable. 
 
-
-
 [where]
 
-
-
 Parcours arrière de la pile.
 
-
-
 [zzz]
 
-
-
 ((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
-
 ((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
-


Mime
View raw message