gump-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From kkoli...@apache.org
Subject svn commit: r1740380 - in /gump/site: bylaws.html index.html linkmap.html mail.html nagged.html status.html whoweare.html why.html
Date Thu, 21 Apr 2016 18:34:06 GMT
Author: kkolinko
Date: Thu Apr 21 18:34:06 2016
New Revision: 1740380

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1740380&view=rev
Log:
Regenerate the site using Apache Forrest 0.9

Modified:
  gump/site/bylaws.html
  gump/site/index.html
  gump/site/linkmap.html
  gump/site/mail.html
  gump/site/nagged.html
  gump/site/status.html
  gump/site/whoweare.html
  gump/site/why.html

Modified: gump/site/bylaws.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/gump/site/bylaws.html?rev=1740380&r1=1740379&r2=1740380&view=diff
==============================================================================
--- gump/site/bylaws.html (original)
+++ gump/site/bylaws.html Thu Apr 21 18:34:06 2016
@@ -113,9 +113,6 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <div class="menuitem">
 <a href="http://vmgump.apache.org/gump/public/">Nightly</a>
 </div>
-<div class="menuitem">
-<a href="http://vmgump.apache.org/gump/public-jars/">Jars</a>
-</div>
 </div>
 <div onclick="SwitchMenu('menu_selected_1.3', 'skin/')" id="menu_selected_1.3Title" class="menutitle"
style="background-image: url('skin/images/chapter_open.gif');">Community</div>
 <div id="menu_selected_1.3" class="selectedmenuitemgroup" style="display: block;">

Modified: gump/site/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/gump/site/index.html?rev=1740380&r1=1740379&r2=1740380&view=diff
==============================================================================
--- gump/site/index.html (original)
+++ gump/site/index.html Thu Apr 21 18:34:06 2016
@@ -113,9 +113,6 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <div class="menuitem">
 <a href="http://vmgump.apache.org/gump/public/">Nightly</a>
 </div>
-<div class="menuitem">
-<a href="http://vmgump.apache.org/gump/public-jars/">Jars</a>
-</div>
 </div>
 <div onclick="SwitchMenu('menu_1.3', 'skin/')" id="menu_1.3Title" class="menutitle">Community</div>
 <div id="menu_1.3" class="menuitemgroup">

Modified: gump/site/linkmap.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/gump/site/linkmap.html?rev=1740380&r1=1740379&r2=1740380&view=diff
==============================================================================
--- gump/site/linkmap.html (original)
+++ gump/site/linkmap.html Thu Apr 21 18:34:06 2016
@@ -113,9 +113,6 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <div class="menuitem">
 <a href="http://vmgump.apache.org/gump/public/">Nightly</a>
 </div>
-<div class="menuitem">
-<a href="http://vmgump.apache.org/gump/public-jars/">Jars</a>
-</div>
 </div>
 <div onclick="SwitchMenu('menu_1.3', 'skin/')" id="menu_1.3Title" class="menutitle">Community</div>
 <div id="menu_1.3" class="menuitemgroup">
@@ -278,11 +275,6 @@ document.write("Last Published: " + docu
 </li>
 </ul>
 	  
-<ul>
-<li>
-<a href="http://vmgump.apache.org/gump/public-jars/">Jars</a>&nbsp;&nbsp;___________________&nbsp;&nbsp;<em>jars</em>
-</li>
-</ul>
 	
 </ul>
 </ul>

Modified: gump/site/mail.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/gump/site/mail.html?rev=1740380&r1=1740379&r2=1740380&view=diff
==============================================================================
--- gump/site/mail.html (original)
+++ gump/site/mail.html Thu Apr 21 18:34:06 2016
@@ -113,9 +113,6 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <div class="menuitem">
 <a href="http://vmgump.apache.org/gump/public/">Nightly</a>
 </div>
-<div class="menuitem">
-<a href="http://vmgump.apache.org/gump/public-jars/">Jars</a>
-</div>
 </div>
 <div onclick="SwitchMenu('menu_selected_1.3', 'skin/')" id="menu_selected_1.3Title" class="menutitle"
style="background-image: url('skin/images/chapter_open.gif');">Community</div>
 <div id="menu_selected_1.3" class="selectedmenuitemgroup" style="display: block;">

Modified: gump/site/nagged.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/gump/site/nagged.html?rev=1740380&r1=1740379&r2=1740380&view=diff
==============================================================================
--- gump/site/nagged.html (original)
+++ gump/site/nagged.html Thu Apr 21 18:34:06 2016
@@ -113,9 +113,6 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <div class="menuitem">
 <a href="http://vmgump.apache.org/gump/public/">Nightly</a>
 </div>
-<div class="menuitem">
-<a href="http://vmgump.apache.org/gump/public-jars/">Jars</a>
-</div>
 </div>
 <div onclick="SwitchMenu('menu_1.3', 'skin/')" id="menu_1.3Title" class="menutitle">Community</div>
 <div id="menu_1.3" class="menuitemgroup">

Modified: gump/site/status.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/gump/site/status.html?rev=1740380&r1=1740379&r2=1740380&view=diff
==============================================================================
--- gump/site/status.html (original)
+++ gump/site/status.html Thu Apr 21 18:34:06 2016
@@ -113,9 +113,6 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <div class="menuitem">
 <a href="http://vmgump.apache.org/gump/public/">Nightly</a>
 </div>
-<div class="menuitem">
-<a href="http://vmgump.apache.org/gump/public-jars/">Jars</a>
-</div>
 </div>
 <div onclick="SwitchMenu('menu_1.3', 'skin/')" id="menu_1.3Title" class="menutitle">Community</div>
 <div id="menu_1.3" class="menuitemgroup">

Modified: gump/site/whoweare.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/gump/site/whoweare.html?rev=1740380&r1=1740379&r2=1740380&view=diff
==============================================================================
--- gump/site/whoweare.html (original)
+++ gump/site/whoweare.html Thu Apr 21 18:34:06 2016
@@ -113,9 +113,6 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <div class="menuitem">
 <a href="http://vmgump.apache.org/gump/public/">Nightly</a>
 </div>
-<div class="menuitem">
-<a href="http://vmgump.apache.org/gump/public-jars/">Jars</a>
-</div>
 </div>
 <div onclick="SwitchMenu('menu_selected_1.3', 'skin/')" id="menu_selected_1.3Title" class="menutitle"
style="background-image: url('skin/images/chapter_open.gif');">Community</div>
 <div id="menu_selected_1.3" class="selectedmenuitemgroup" style="display: block;">
@@ -178,7 +175,7 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <a href="#Committers">Committers</a>
 </li>
 <li>
-<a href="#Project+Managment+Committee">Project Managment Committee</a>
+<a href="#Project+Management+Committee+%28PMC%29">Project Management Committee (PMC)</a>
 <ul class="minitoc">
 <li>
 <a href="#Emeritus+PMC+members">Emeritus PMC members</a>
@@ -198,22 +195,18 @@ document.write("Last Published: " + docu
 </div>
 
   
-<a name="Project+Managment+Committee"></a>
-<h2 class="boxed">Project Managment Committee</h2>
+<a name="Project+Management+Committee+%28PMC%29"></a>
+<h2 class="boxed">Project Management Committee (PMC)</h2>
 <div class="section">
 <ul>
     
 <li>Bill Barker</li>
     
-<li>Nicola Ken Barozzi</li>
-    
 <li>Stefan Bodewig</li>
     
-<li>Nick Chalko</li>
-    
 <li>Adam Jack</li>
     
-<li>Stefano Mazzocchi</li>
+<li>Konstantin Kolinko</li>
     
 <li>Brett Porter</li>
     
@@ -221,14 +214,16 @@ document.write("Last Published: " + docu
     
 <li>Scott Sanders</li>
     
-<li>Leo Simons</li>
-    
 <li>Davanum Srinivas</li>
     
+<li>Sander Temme</li>
+    
+<li>Mark Thomas</li>
+    
 <li>Martin van den Bemt</li>
    
 </ul>
-<p>The Apache Gump Project Managment Committee can be contacted
+<p>The Apache Gump Project Management Committee can be contacted
     at private@gump.apache.org.</p>
 <a name="Emeritus+PMC+members"></a>
 <h3 class="boxed">Emeritus PMC members</h3>
@@ -237,6 +232,10 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <li>Nicola Ken Barozzi</li>
      
 <li>Nick Chalko</li>
+     
+<li>Stefano Mazzocchi</li>
+     
+<li>Leo Simons</li>
     
 </ul>
 </div>

Modified: gump/site/why.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/gump/site/why.html?rev=1740380&r1=1740379&r2=1740380&view=diff
==============================================================================
--- gump/site/why.html (original)
+++ gump/site/why.html Thu Apr 21 18:34:06 2016
@@ -113,9 +113,6 @@ document.write("Last Published: " + docu
 <div class="menuitem">
 <a href="http://vmgump.apache.org/gump/public/">Nightly</a>
 </div>
-<div class="menuitem">
-<a href="http://vmgump.apache.org/gump/public-jars/">Jars</a>
-</div>
 </div>
 <div onclick="SwitchMenu('menu_1.3', 'skin/')" id="menu_1.3Title" class="menutitle">Community</div>
 <div id="menu_1.3" class="menuitemgroup">Mime
View raw message