openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r882883 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/product/index.html
Date Wed, 16 Oct 2013 20:48:05 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Oct 16 20:48:05 2013
New Revision: 882883

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Oct 16 20:48:05 2013
@@ -1 +1 @@
-1532821
+1532901

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Oct 16 20:48:05 2013
@@ -1 +1 @@
-1532821
+1532901

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.html Wed Oct 16 20:48:05 2013
@@ -22,7 +22,7 @@
  <div id="content">
   
   <h1 class="title">Apache OpenOffice productomschrijving</h1>
-  <p>Uitwisselbaar met andere grote kantoorpakketten, Apache OpenOffice is gratis
te downloaden, te gebruiken en te distribueren. <a href="/download" title="Download Apache
OpenOffice">Download nu</a>, en ontvang:</p>
+  <p>Uitwisselbaar met andere grote kantoorpakketten, Apache OpenOffice is gratis
te downloaden, te gebruiken en te distribueren. <a href="/nl/download" title="Download
Apache OpenOffice">Download nu</a>, en ontvang:</p>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
 <ul>
 <li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Tekstverwerker">Writer</a>
een tekstverwerker die u voor van alles kunt gebruiken,
@@ -75,7 +75,7 @@ die graag hulp verlenen aan zowel nieuwk
 <li>Het eerste softwarepakket ter wereld dat gebruik maakt van het <a href="http://www.oasis-open.org/">OASIS</a>
<a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">OpenDocument
Format</a> (ISO/IEC 26300)
  als eigen bestandsformaat.</li>
 </ul>
-<h3 id="kom-meer-te-weten-of-probeer-het-vandaag"><a href="/why/">Kom meer te
weten</a> of <a href="/download" title="Download Apache OpenOffice">probeer het
vandaag</a>!</h3>
+<h3 id="kom-meer-te-weten-of-probeer-het-vandaag"><a href="/nl/why/">Kom meer
te weten</a> of <a href="/nl/download" title="Download Apache OpenOffice">probeer
het vandaag</a>!</h3>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message