openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883195 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/support/ content/nl/support/index.html
Date Fri, 18 Oct 2013 22:11:51 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Oct 18 22:11:50 2013
New Revision: 883195

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/support/
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/support/index.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Oct 18 22:11:50 2013
@@ -1 +1 @@
-1533522
+1533648

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Oct 18 22:11:50 2013
@@ -1 +1 @@
-1533522
+1533648

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/support/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/support/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/support/index.html Fri Oct 18 22:11:50 2013
@@ -0,0 +1,121 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+  <title>Apache OpenOffice Ondersteuning</title>
+  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+  <style>
+  @import url(/support/print.css);
+  </style>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/nl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/nl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/nl/">nl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/nl/support/">support</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<h1 class="welcometitle">Welkom op Apache OpenOffice Ondersteuning</h1>
+
+<p>
+Welkom bij de Ondersteuning van Apache OpenOffice. Hier vindt u verwijzingen naar:
+<ul>
+  <li>
+    <a href="#rtfm">Productdocumentatie</a>
+  </li>
+  <li>
+    <a href="#community-support">Ondersteuning vanuit de gemeenschap</a>
+  </li>
+   <li>
+    <a href="#professional-services">Professionele dienstverlening</a>
+  </li>
+  <li>
+    <a href="#books">Boeken over OpenOffice</a>.
+  </li>
+  <li>
+    <a href="#online-resources">Andere Online bronnen</a>
+  </li>
+</ul>
+</p>
+
+<a name="rtfm" id="rtfm"></a> 
+<span class="supporthead">OpenOffice Documentatie</span>
+<div class="support">
+  <ul>
+    <li>
+      <span class='title'> <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation">OpenOffice
Wiki: Documentatie</a> </span> <br /> Veelgestelde vragen, Gebruikersgidsen,
How-To's, Handleidingen, Installatie, etc. Aanbevolen als startpunt bij zelfstudie voor nieuwe
gebruikers.
+    </li>
+
+    <li>
+      <span class='title'> <a href="http://qa.openoffice.org/issue_handling/pre_submission.html">Issue
Tracker (rapporteren en opzoeken van bugs)</a> </span> <br /> Goede plek
om te controleren of een bug al bekend is. Iederen kan zoeken naar bugs, maar u moet zich
registreren om een nieuwe issue in te dienen.
+    </li>
+  </ul>
+  
+
+  <a name="community-support" id="community-support"></a> 
+  <span class="supporthead">OpenOffice Ondersteuning door de Gemeenschap</span>
+  <div class="support">
+    <ul>
+      <li>
+        <span class='title'> <a href="http://user.services.openoffice.org/">Het
Forum van de Apache OpenOffice Gemeenschap</a> </span> <br/> Het belangrijkste
forum voor OpenOffice-gebruikers; heel handig en aanbevolen. Kosteloze support van vrijwilligers
uit de gemeenschap.
+      </li>
+      <li>
+        <span class='title'> Gebruikers Mailinglijst </span> &nbsp;(<a
href="mailto:users-subscribe@openoffice.apache.org?subject=subscribe%20users">Subscribe</a>
/ <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list">Archives</a>)
<br> Nog een support-optie vanuit de gemeenschap, via de publieke mailinglijst. U moet
zich aanmelden bij de lijst als u antwoorden op uw vraag wilt zien.
+      </li>
+      <li>
+        <span class='title'> <a href="http://openoffice.apache.org/native-lang.html">Apache
OpenOffice Native Language Mailinglijsten</a> </span> <br /> Mailinglijsten
voor diverse talen.
+      </li>
+
+  </ul></div>
+
+ 
+  <a name="professional-services" id="professional-services"></a> 
+  <span class='supporthead'>Professionele Diensten</span>
+  <div class="support">
+    <p>Op onze <a href="/bizdev/consultants.html">Consultants-pagina</a>
vindt u een lijst met individuen en bedrijven die professionele dienstverlening aanbieden
voor OpenOffice.</p>
+ </div>
+
+  <a name="books" id="books"></a> 
+  <span class='supporthead'>Boeken over OpenOffice</span>
+  <div class="support">
+    <p>Op onze <a href="/support/books.html">Boekenpagina</a> vindt
u een lijst met de vele boeken die gaan over OpenOffice, voor algemeen en specialistisch gebruik.</p>
+
+  <a name="online-resources" id="online-resources"></a> 
+  <span class='supporthead'>Online Bronnen</span>
+  <div class="support">
+    <p>De volgende websites worden niet beheerd door het Apache OpenOffice project,
maar hebben inhoud die voor gebruikers van belang kan zijn.</p>
+    <ul>
+      <li>
+        <span class='title'> <a rel="nofollow" href="http://www.oooforum.org/">Het
(Onofficiële) OpenOffice Forum</a> </span> <br /> Discussie site over
alles wat te maken heeft met OpenOffice 
+      </li>
+      <li>
+        <span class='title'> <a rel="nofollow" href="http://www.tutorialsforopenoffice.org/">Handleidingen
over OpenOffice</a> </span> <br /> Handleidingen voor iedereen die les geeft
of wil leren over OpenOffice.org
+      </li>
+      <li>
+        <span class='title'> <a rel="nofollow" href="http://openofficeschool.org/">OpenOfficeSchool.org</a>
</span> <br /> Kosteloze lessen over Calc
+      </li>
+      <li>
+        <span class='title'> <a rel="nofollow" href="http://www.8daysaweek.co.uk/openofficeorg.htm">8daysaweek</a>
</span> <br /> Algemene hulp voor gebruikers van OpenOffice 
+      </li>
+      <li>
+        <span class='title'> <a rel="nofollow" href="http://www.pitonyak.org/oo.php">Macro-Gids</a>
</span> <br /> Kosteloze gids over OpenOffice-macros. 
+      </li>
+
+    </ul>
+  </div>
+
+</div></div>
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message