openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883491 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/extensions/ content/nl/extensions/index.html
Date Sun, 20 Oct 2013 21:22:21 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Oct 20 21:22:20 2013
New Revision: 883491

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Oct 20 21:22:20 2013
@@ -1 +1 @@
-1533916
+1533987

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Oct 20 21:22:20 2013
@@ -1 +1 @@
-1533916
+1533987

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html Sun Oct 20 21:22:20 2013
@@ -0,0 +1,49 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+  <title>Extensions : Verrijk Apache OpenOffice</title>
+  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/nl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/nl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/nl/">nl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/nl/extensions/">extensions</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+
+<h1>Extensies en Sjablonen : Van maken tot eindgebruikers</h1>
+<p>
+Apache OpenOffice beschikt over een compleet raamwerk om het te verrijken. OpenOffice biedt
beide "extensies" en "sjablonen". Een extensie is een door derden ontwikkelde uitbreiding
die nieuwe mogelijkheden toevoegt aan OpenOffice. Dit kan door addons, addins, uit te rollen
met UNO-pakketten. Sjablonen zijn vooraf ingestelde documenten voor een specifieke doel.<br/>
<br/> De native-lang projecten worden uitgenodigd om te assisteren bij de vertaling
van al deze bronnen. De OpenOffice-wiki kan gebruikt worden voor vertaling van alle hier genoemde
materialen en bevat inmiddels het grootste deel van de informatie.</p>
+<br/>
+<p>
+<a style="margin-left:6em;margin-bottom:5em;" href="http://extensions.openoffice.org"><img
border=0 src="/extensions/OOoEx_Banner_60x234_02.png" alt="Verkrijg of verstuur extensies
op de Extensie-website van OpenOffice"></a>
+<br/>
+</p>
+Verkrijg of verstuur extensies op de <a href="http://extensions.openoffice.org">Extensie-website
van OpenOffice</a>. <br/> Verkrijg of verstuur sjablonen op de <a href="http://templates.openoffice.org">Sjablonen-website
van OpenOffice</a>. <br/>
+
+<h1><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions">Kom nog veel
meer te weten op de Extensies-gedeelte van de Wiki</a></h1>
+
+<p>
+Gebruik de user-mailinglijst als u uw extensies wilt delen en hulp nodig heeft: <a href="mailto:users-subscribe@openoffice.apache.org">users-subscribe@openoffice.apache.org</a><br/>
<br/> Gebruik de api-mailinglijst voor vragen over het ontwikkelen van extensies:
+<a href="mailto:api-subscribe@openoffice.apache.org">api-subscribe@openoffice.apache.org</a>
<br/> <br/> (Bekijk de onderwerp-tags en informatie over andere nuttige mailinglijsten
op de <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">Apache OpenOffice mailinglijstpagina</a>
.)
+</p>
+
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message