openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883500 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/extensions/index.html
Date Sun, 20 Oct 2013 22:33:54 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Oct 20 22:33:53 2013
New Revision: 883500

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Oct 20 22:33:53 2013
@@ -1 +1 @@
-1533987
+1533997

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Oct 20 22:33:53 2013
@@ -1 +1 @@
-1533987
+1533997

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html Sun Oct 20 22:33:53 2013
@@ -24,9 +24,9 @@
   
   
 
-<h1>Extensies en Sjablonen : Van maken tot eindgebruikers</h1>
+<h1>Extensies en Sjablonen : Van productie tot eindgebruikers</h1>
 <p>
-Apache OpenOffice beschikt over een compleet raamwerk om het te verrijken. OpenOffice biedt
beide "extensies" en "sjablonen". Een extensie is een door derden ontwikkelde uitbreiding
die nieuwe mogelijkheden toevoegt aan OpenOffice. Dit kan door addons, addins, uit te rollen
met UNO-pakketten. Sjablonen zijn vooraf ingestelde documenten voor een specifieke doel.<br/>
<br/> De native-lang projecten worden uitgenodigd om te assisteren bij de vertaling
van al deze bronnen. De OpenOffice-wiki kan gebruikt worden voor vertaling van alle hier genoemde
materialen en bevat inmiddels het grootste deel van de informatie.</p>
+Apache OpenOffice beschikt over een compleet raamwerk voor uitbreiding. OpenOffice biedt
zowel "extensies" als "sjablonen". Een extensie is een door derde ontwikkelde uitbreiding
waarmee OpenOffice nieuwe mogelijkheden krijgt. Dit kan door add-ons, add-ins uit te rollen
met UNO-pakketten. Sjablonen zijn vooraf ingestelde documenten voor specifieke doeleinden.<br/>
<br/> De native-lang projecten worden verzocht om te assisteren bij de vertaling van
al deze bronnen. De OpenOffice-wiki kan gebruikt worden voor de vertaling van alle hier genoemde
materialen en bevat inmiddels ook het grootste deel van de informatie.</p>
 <br/>
 <p>
 <a style="margin-left:6em;margin-bottom:5em;" href="http://extensions.openoffice.org"><img
border=0 src="/extensions/OOoEx_Banner_60x234_02.png" alt="Verkrijg of verstuur extensies
op de Extensie-website van OpenOffice"></a>Mime
View raw message