openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883550 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/extensions/index.html
Date Mon, 21 Oct 2013 09:48:33 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Oct 21 09:48:33 2013
New Revision: 883550

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Oct 21 09:48:33 2013
@@ -1 +1 @@
-1534001
+1534073

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Oct 21 09:48:33 2013
@@ -1 +1 @@
-1534001
+1534073

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/extensions/index.html Mon Oct 21 09:48:33 2013
@@ -2,10 +2,10 @@
 <html>
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-
-  <title>Extensions : Verrijk Apache OpenOffice</title>
-  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
-
+
+  <title>Extensions : Verrijk Apache OpenOffice</title>
+  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
 
 <!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
 <!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
@@ -22,26 +22,26 @@
  <div id="content">
   
   
-  
-
-<h1>Extensies en Sjablonen : Van productie tot eindgebruikers</h1>
-<p>
-Apache OpenOffice beschikt over een compleet raamwerk voor uitbreiding. OpenOffice biedt
zowel "extensies" als "sjablonen". Een extensie is een door derde ontwikkelde uitbreiding
waarmee OpenOffice nieuwe mogelijkheden krijgt. Dit kan door add-ons, add-ins uit te rollen
met UNO-pakketten. Sjablonen zijn vooraf ingestelde documenten voor specifieke doeleinden.<br/>
<br/> De native-lang projecten worden verzocht om te assisteren bij de vertaling van
al deze bronnen. De OpenOffice-wiki kan gebruikt worden voor de vertaling van alle hier genoemde
materialen en bevat inmiddels ook het grootste deel van de informatie.</p>
-<br/>
-<p>
-<a style="margin-left:6em;margin-bottom:5em;" href="http://extensions.openoffice.org"><img
border=0 src="/extensions/OOoEx_Banner_60x234_02.png" alt="Verkrijg of verstuur extensies
op de Extensie-website van OpenOffice"></a>
-<br/>
-</p>
-Verkrijg of verstuur extensies op de <a href="http://extensions.openoffice.org">Extensie-website
van OpenOffice</a>. <br/> Verkrijg of verstuur sjablonen op de <a href="http://templates.openoffice.org">Sjablonen-website
van OpenOffice</a>. <br/>
-
-<h1><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions">Kom nog veel
meer te weten op de Extensies-gedeelte van de Wiki</a></h1>
-
-<p>
+  
+
+<h1>Extensies en Sjablonen : Van productie tot eindgebruikers</h1>
+<p>
+Apache OpenOffice beschikt over een compleet raamwerk voor uitbreiding. OpenOffice biedt
zowel "extensies" als "sjablonen". Een extensie is een door derden ontwikkelde uitbreiding
waarmee OpenOffice nieuwe mogelijkheden krijgt. Dit kan door add-ons, add-ins uit te rollen
met UNO-pakketten. Sjablonen zijn vooraf ingestelde documenten voor specifieke doeleinden.<br/>
<br/> De native-lang projecten worden verzocht om te assisteren bij de vertaling van
al deze bronnen. De OpenOffice-wiki kan gebruikt worden voor de vertaling van alle hier genoemde
materialen en bevat inmiddels ook het grootste deel van de informatie.</p>
+<br/>
+<p>
+<a style="margin-left:6em;margin-bottom:5em;" href="http://extensions.openoffice.org"><img
border=0 src="/extensions/OOoEx_Banner_60x234_02.png" alt="Verkrijg of verstuur extensies
op de Extensie-website van OpenOffice"></a>
+<br/>
+</p>
+Verkrijg of verstuur extensies op de <a href="http://extensions.openoffice.org">Extensie-website
van OpenOffice</a>. <br/> Verkrijg of verstuur sjablonen op de <a href="http://templates.openoffice.org">Sjablonen-website
van OpenOffice</a>. <br/>
+
+<h1><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions">Kom nog veel
meer te weten op het gedeelte Extensies van de Wiki</a></h1>
+
+<p>
 Gebruik de user-mailinglijst als u uw extensies wilt delen en hulp nodig heeft: <a href="mailto:users-subscribe@openoffice.apache.org">users-subscribe@openoffice.apache.org</a><br/>
<br/> Gebruik de api-mailinglijst voor vragen over het ontwikkelen van extensies:
-<a href="mailto:api-subscribe@openoffice.apache.org">api-subscribe@openoffice.apache.org</a>
<br/> <br/> (Bekijk de onderwerp-tags en informatie over andere nuttige mailinglijsten
op de <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">Apache OpenOffice mailinglijstpagina</a>
.)
-</p>
-
-
+<a href="mailto:api-subscribe@openoffice.apache.org">api-subscribe@openoffice.apache.org</a>
<br/> <br/> (Bekijk de onderwerp-tags en informatie over andere nuttige mailinglijsten
op de <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">Apache OpenOffice mailinglijstpagina</a>
.)
+</p>
+
+
 
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->Mime
View raw message