openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883621 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/participate/index.html
Date Mon, 21 Oct 2013 19:39:48 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Oct 21 19:39:47 2013
New Revision: 883621

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Oct 21 19:39:47 2013
@@ -1 +1 @@
-1534336
+1534341

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Oct 21 19:39:47 2013
@@ -1 +1 @@
-1534336
+1534341

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.html Mon Oct 21 19:39:47
2013
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Get Involved
</title>
+<title>Doe mee</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,8 +21,53 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Get Involved
</h1>
-  
+  <h1 class="title">Doe mee</h1>
+  <h2 id="waarom-zou-u-aan-het-openoffice-project-willen-meedoen">Waarom zou u aan
het OpenOffice project willen meedoen?</h2>
+<p>Er zijn vele redenen voor vrijwilligers om deel te nemen aan een opensource-project
+zoals OpenOffice. Enkele veelvoorkomende redenen zijn:</p>
+<ul>
+<li>Om te helpen bij het verkleinen van de "digital divide" door wereldwijde beschikbaarheid
tot vrije
+en open kantoorsoftware van hoge kwaliteit te waarborgen</li>
+<li>Om de voordelen van OpenOffice naar uw regio of land te brengen</li>
+<li>Om "terug te geven" aan opensource</li>
+<li>Om nieuwe vaardigheden te leren of te oefenen</li>
+<li>Om uw CV of portfolio te verbeteren, door werk in dit project naar voren te brengen</li>
+<li>Om een klant of een andere commerciële onderneming te ondersteunen die gebruik
maakt van OpenOffice</li>
+<li>Om referenties op te bouwen voor consultancy werkzaamheden gerelateerd aan OpenOffice</li>
+<li>Om iets aan OpenOffice toe te voegen dat u er altijd al in had willen hebben</li>
+<li>Om plezier te hebben, samen met een hecht team internationale vrijwilligers werken
+aan één van de langst bestaande en meest bekende opensource projecten die er zijn.</li>
+</ul>
+<h2 id="een-multidisciplinair-opensource-project">Een multidisciplinair opensource-project</h2>
+<p>U hoeft geen programmeur te zijn om bij te dragen aan Apache OpenOffice. Ons project<br
/>
+omvat een groot aantal verschillende vaardigheden, niveaus van betrokkenheid en mate van
+technische expertise. Dus als u wilt meedoen aan Apache OpenOffice, is 
+er vrijwel zeker een rol voor u. </p>
+<p>We zoeken mensen voor het:</p>
+<ul>
+<li>Schrijven of bijwerken van documentatie</li>
+<li>Helpen bij de ondersteuning van nieuwe gebruikers</li>
+<li>Testen van het programma en rapporteren van bugs</li>
+<li>Oplossen van bugs</li>
+<li>Programmeren van nieuwe mogelijkheden</li>
+<li>Ontwerpen van artwork en andere marketing materialen</li>
+<li>Vertalen naar verschillende talen</li>
+<li>Onderhouden van de website en ontwikkelen van nieuwe materialen</li>
+<li>Promoten van OpenOffice en helpen bij het uitleggen van de voordelen ervan</li>
+<li>Alles waarvan u ziet dat het gedaan zou moeten worden</li>
+</ul>
+<p>Al deze bijdragen helpen om het project actief te houden en versterken 
+de gemeenschap. We verwelkomen en moedigen deelname aan en proberen meedoen zo eenvoudig
mogelijk te maken. </p>
+<h2 id="waar-te-beginnen">Waar te beginnen</h2>
+<p>OpenOffice is een groot, complex opensource-project, met een cultuur die ontstaan
is gedurende
+de vele jaren als zelfstandig project, gecombineerd met onze ervaring bij Apache. </p>
+<p>Als u bekend bent met Apache-stijl opensource-ontwikkeling dan kunt u direct instappen.
 Schrijf u in bij een relevante <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">mailinglijst</a>
en introduceer uzelf. We helpen u graag op weg. </p>
+<p>Als Apache nieuw voor u is of als u een meer methodische aanpak zoekt om aan de
slag te gaan, dan hebben we voor
+u een set <a href="http://openoffice.apache.org/orientation/index.html">Oriënterende
Modules voor Nieuwe Vrijwilligers</a> ontworpen in verschillende gradaties, die nieuwe
vrijwilligers door een reeks van achtergrond onderwerpen loodsen, gerelateerd aan Apache OpenOffice
en de wijze waarop we dingen doen.</p>
+<p>Welk pad u bewandeld is uw keuze en is een kwestie van persoonlijke voorkeuren.
U kunt zelfs beide doen.</p>
+<p>We onderhouden een lijst met specifieke aandachtsgebieden waarvoor we vrijwilligers
nodig hebben op onze 
+<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Help+Wanted">Hulp Gezocht</a>-pagina
van de wiki.</p>
+<p>Als u student bent, op zoek naar een bijdrage aan het project als onderdeel van
uw schoolopdracht, kijk dan eens op de <a href="/students.html">Advies voor Studenten</a>
pagina.</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message