openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883726 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/participate/index.html
Date Tue, 22 Oct 2013 17:01:30 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Oct 22 17:01:30 2013
New Revision: 883726

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Oct 22 17:01:30 2013
@@ -1 +1 @@
-1534357
+1534702

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Oct 22 17:01:30 2013
@@ -1 +1 @@
-1534357
+1534702

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.html Tue Oct 22 17:01:30
2013
@@ -61,7 +61,7 @@ de vele jaren als zelfstandig project, g
 <p>Als u bekend bent met Apache-stijl opensource-ontwikkeling dan kunt u direct instappen.
 Schrijf u in bij een relevante <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">mailinglijst</a>
en introduceer uzelf.  We helpen u graag op weg. </p>
 <p>Als Apache nieuw voor u is of als u een meer methodische aanpak zoekt om aan de
slag te gaan, dan hebben we voor
 u een set <a href="http://openoffice.apache.org/orientation/index.html">Oriënterende
Modules voor Nieuwe Vrijwilligers</a> ontworpen in verschillende gradaties, die nieuwe
vrijwilligers door een reeks van achtergrond onderwerpen loodsen, gerelateerd aan Apache OpenOffice
en de wijze waarop we dingen doen.</p>
-<p>Welk pad u bewandeld is uw keuze en is een kwestie van persoonlijke voorkeuren.
U kunt zelfs beide doen.</p>
+<p>Welk pad u wilt bewandelen is uw keuze en is een kwestie van persoonlijke voorkeuren.
U kunt zelfs beide doen.</p>
 <p>We onderhouden een lijst met specifieke aandachtsgebieden waarvoor we vrijwilligers
nodig hebben op onze 
 <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Help+Wanted">Hulp Gezocht</a>-pagina
van de wiki.</p>
 <p>Als je student bent, op zoek naar een bijdrage aan het project als onderdeel van
je schoolopdracht, kijk dan eens op de <a href="/students.html">Advies voor Studenten</a>
pagina.</p>Mime
View raw message