openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883747 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/social/index.html
Date Tue, 22 Oct 2013 21:13:35 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Oct 22 21:13:35 2013
New Revision: 883747

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/social/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Oct 22 21:13:35 2013
@@ -1 +1 @@
-1534786
+1534791

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Oct 22 21:13:35 2013
@@ -1 +1 @@
-1534786
+1534791

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/social/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/social/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/social/index.html Tue Oct 22 21:13:35 2013
@@ -36,13 +36,13 @@ s.parentNode.insertBefore(po, s);
   
 <h1>Officiële Aankondigingen</h1>
 <p>
-De announce-mailinglijst is het officiële kanaal voor aankondigingen van het OpenOffice-project.
Dit is een low-volume-lijst. We moedigen gebruikers en andere geïnteresseerden aan om zichzelf
te registreren zodat ze aankondingen over nieuwe versies, beveiligins-bulletins en andere
belangrijke updates ontvangen.
+De announce-mailinglijst is het officiële kanaal voor aankondigingen van het OpenOffice-project.
Dit is een laag-volume-lijst. We moedigen gebruikers en andere geïnteresseerden aan om
zichzelf te registreren zodat ze aankondigingen over nieuwe versies, beveiligins-bulletins
en andere belangrijke updates ontvangen.
 </p>
 <p>
-Stuur een e-mail naar <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org">announce-subscribe@openoffice.apache.org</a>
om uzelf te registreren op de announce-lijst en beantwoord het bevestigingsbericht die u
ontvangt.
+Stuur een e-mail naar <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org">announce-subscribe@openoffice.apache.org</a>
om uzelf te registreren op de announce-lijst en beantwoord het bevestigingsbericht dat u
ontvangt.
 </p>
 <p>
-We hebben ook een <a href="http://blogs.apache.org/OOo/">officiëel project-blog</a>,
met meer achtergrondverhalen over Apache OpenOffice, previews van nieuwe mogelijkheden en
interviews met deelnemers aan het project.
+We hebben ook een <a href="http://blogs.apache.org/OOo/">officiëel project-blog</a>,
met meer achtergrondinformatie over Apache OpenOffice, previews van nieuwe mogelijkheden en
interviews met deelnemers aan het project.
 </p>
 <h1>Social Media</h1>
 <p>Mime
View raw message