openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883748 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/projects/accepted.html
Date Tue, 22 Oct 2013 21:18:49 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Oct 22 21:18:48 2013
New Revision: 883748

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/projects/accepted.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Oct 22 21:18:48 2013
@@ -1 +1 @@
-1534791
+1534795

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Oct 22 21:18:48 2013
@@ -1 +1 @@
-1534791
+1534795

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/projects/accepted.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/projects/accepted.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/projects/accepted.html Tue Oct 22 21:18:48
2013
@@ -2,12 +2,12 @@
 <html>
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-
-<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
-<title>Apache OpenOffice Projecten</title>
-
-
-    
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<title>Apache OpenOffice Projecten</title>
+
+
+    
 
 <!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
 <!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
@@ -24,170 +24,170 @@
  <div id="content">
   
   
-  
- <p><strong>Categoriën: </strong><a href="accepted.html">Aandachtsgebieden</a>,
<a href="incubator.html">Incubator Delen</a>, <a href="native-lang.html">Eigen
taal Confederation</a></p>
- <h1><br />
-  Aandachtsgebieden van Apache OpenOffice (Legacy Projecten van OpenOffice.org)</h1>
- <p>De volgende aandachtsgebieden van Apache OpenOffice verstrekken zowel diepgaande
informatie over de technische ontwikkeling als belangrijke informatie voor de gebruiker. Voor
meer informatie over hoe u deel kunt nemen aan een van deze onderdelen van Apache OpenOffice,
zie <a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html">Getting Involved</a>.
De beste wijze om te gaan deelnemen aan één van deze onderdelen is het doornemen van
berichten en registratie bij de Apache OpenOffice-mailinglijst voor ontwikkeling beschreven
op de <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">Mailinglijst</a>-pagina.
Als een vroeger OpenOffice.org-project niet op deze lijst voorkomt, is het mogelijk terug
te vinden in de <a href="/projects/incubator.html">Incubator</a> of <a href="/projects/native-lang.html">Native-Lang</a>
categorie.</p>
- <table cellpadding="4" cellspacing="2" width="100%">
-  <thead>
- <tr>
-  <th class="blue" width="20%">Aandachtsgebied </th>
-  <th class="blue" width="10%">Korte Naam</th>
-  <th class="blue" width="50%">Omschrijving</th>
-  
-  </tr>
-  </thead>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/api/">API</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">api</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The application programming interface..</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/framework">Application Framework</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">framework</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The framework for applications.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/bibliographic/">Bibliographic</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">bibliographic</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Building an integrated bibliographic function in
OpenOffice.org.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/tools/">Build Tools and Environment</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">tools</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The tools used in build process and the build environment.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/dba/">Database Access</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">dba</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The database access for the applications.</td>
-  
-   </td>
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/documentation/">Documentatie</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">documentation</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">End-user documentation for the various components
making up OpenOffice.org.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/external/">External</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">external</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">This project will host all the external code allowed.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/graphics/">Graphic Applications</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">graphics</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The graphic applications such as Draw and Impress.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/gsl/">Graphic System Layer</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">gsl</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The Visual Class Library and other modules.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/installation/">Installation</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">installation</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Creating the installation set.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/lingucomponent/">Lingucomponent</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">lingucomponent</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Creating dictionaries, thesaurii, and other related
tools.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/l10n/">Localization</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">l10n</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Localization. This project includes Internationalization
(i18n).</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/marketing/">Marketing</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">marketing</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The project furthering the growth and use of OpenOffice.org
technology. Efforts include: developing collateral, logos, public outreach.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/porting/">Porting</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">porting</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Porting to new platforms.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/qa/">Quality Assurance</a>
</td>
-  <td class="tableF0" width="10%">qa</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Quality Assurance: testing and qualifying all builds
of OpenOffice.org.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/sc/">Spreadsheet</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">sc</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The spreadsheet application.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/ucb/">Universal Content Broker</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">ucb</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Allows the applications to transparently access
content with different structures.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/udk/">UNO Development Kit / Component
Technology</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">udk</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Object model development and component technology.
Includes the old OI and Scripting projects.</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0"><a href="/ux/">User Experience </a></td>
-  <td class="tableF0">ux</td>
-  <td class="tableF0">
-
-The main goal of the User Experience Team is to make
-    OpenOffice.org the best office suite in terms of usability,
-    productivity and enjoyment.
-
-</td>
-  
- </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/ui/">User Interface</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">ui</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Common user interface for OpenOffice.org applications.</td>
-  
-  </tr><!-- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/website/">Website</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">website</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The OpenOffice.org website; the project for establishing
the appearance of the Project.</td>
-  
-  </tr> -->
-
-
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/sw/">Writer</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">sw</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">The Word Processing Application</td>
-  
-  </tr>
- <tr>
-  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/xml/">XML File Formats</a></td>
-  <td class="tableF0" width="10%">xml</td>
-  <td class="tableF0" width="50%">Extensible markup language file format.</td>
-  
-  </tr>
-</table>
- <br />
-  <br />
- 
+  
+ <p><strong>Categoriën: </strong><a href="accepted.html">Projectdelen</a>,
<a href="incubator.html">Incubator Onderdelen</a>, <a href="native-lang.html">Moedertaal</a></p>
+ <h1><br />
+  Projectdelen van Apache OpenOffice (Oude Projecten van OpenOffice.org)</h1>
+ <p>De volgende projectdelen van Apache OpenOffice verstrekken zowel diepgaande informatie
over de technische ontwikkeling als belangrijke informatie voor de gebruiker. Voor meer informatie
over hoe u deel kunt nemen aan een van deze onderdelen van Apache OpenOffice, zie <a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html">Getting
Involved</a>. De beste wijze om te gaan deelnemen aan één van deze onderdelen
is het doornemen van berichten en registratie bij de Apache OpenOffice-mailinglijst voor ontwikkeling
beschreven op de <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">Mailinglijst</a>-pagina.
Als een vroeger OpenOffice.org-project niet op deze lijst voorkomt, is het mogelijk terug
te vinden in de <a href="/projects/incubator.html">Incubator</a> of <a href="/projects/native-lang.html">Native-Lang</a>
categorie.</p>
+ <table cellpadding="4" cellspacing="2" width="100%">
+  <thead>
+ <tr>
+  <th class="blue" width="20%">Projectdeel </th>
+  <th class="blue" width="10%">Korte Naam</th>
+  <th class="blue" width="50%">Omschrijving</th>
+  
+  </tr>
+  </thead>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/api/">API</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">api</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The application programming interface..</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/framework">Application Framework</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">framework</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The framework for applications.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/bibliographic/">Bibliographic</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">bibliographic</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Building an integrated bibliographic function in
OpenOffice.org.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/tools/">Build Tools and Environment</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">tools</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The tools used in build process and the build environment.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/dba/">Database Access</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">dba</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The database access for the applications.</td>
+  
+   </td>
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/documentation/">Documentatie</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">documentation</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">End-user documentation for the various components
making up OpenOffice.org.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/external/">External</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">external</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">This project will host all the external code allowed.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/graphics/">Graphic Applications</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">graphics</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The graphic applications such as Draw and Impress.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/gsl/">Graphic System Layer</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">gsl</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The Visual Class Library and other modules.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/installation/">Installation</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">installation</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Creating the installation set.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/lingucomponent/">Lingucomponent</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">lingucomponent</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Creating dictionaries, thesaurii, and other related
tools.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/l10n/">Localization</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">l10n</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Localization. This project includes Internationalization
(i18n).</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/marketing/">Marketing</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">marketing</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The project furthering the growth and use of OpenOffice.org
technology. Efforts include: developing collateral, logos, public outreach.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/porting/">Porting</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">porting</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Porting to new platforms.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/qa/">Quality Assurance</a>
</td>
+  <td class="tableF0" width="10%">qa</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Quality Assurance: testing and qualifying all builds
of OpenOffice.org.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/sc/">Spreadsheet</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">sc</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The spreadsheet application.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/ucb/">Universal Content Broker</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">ucb</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Allows the applications to transparently access
content with different structures.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/udk/">UNO Development Kit / Component
Technology</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">udk</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Object model development and component technology.
Includes the old OI and Scripting projects.</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0"><a href="/ux/">User Experience </a></td>
+  <td class="tableF0">ux</td>
+  <td class="tableF0">
+
+The main goal of the User Experience Team is to make
+    OpenOffice.org the best office suite in terms of usability,
+    productivity and enjoyment.
+
+</td>
+  
+ </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/ui/">User Interface</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">ui</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Common user interface for OpenOffice.org applications.</td>
+  
+  </tr><!-- <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/website/">Website</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">website</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The OpenOffice.org website; the project for establishing
the appearance of the Project.</td>
+  
+  </tr> -->
+
+
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/sw/">Writer</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">sw</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">The Word Processing Application</td>
+  
+  </tr>
+ <tr>
+  <td class="tableF0" width="20%"><a href="/xml/">XML File Formats</a></td>
+  <td class="tableF0" width="10%">xml</td>
+  <td class="tableF0" width="50%">Extensible markup language file format.</td>
+  
+  </tr>
+</table>
+ <br />
+  <br />
+ 
 
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->Mime
View raw message