openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883980 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/index.html content/nl/why/leftnav.html content/nl/why/why_compliance.html content/nl/why/why_easy.html
Date Thu, 24 Oct 2013 20:11:36 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Oct 24 20:11:36 2013
New Revision: 883980

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_easy.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/leftnav.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 24 20:11:36 2013
@@ -1 +1 @@
-1534824
+1535520

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 24 20:11:36 2013
@@ -1 +1 @@
-1534824
+1535520

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html Thu Oct 24 20:11:36 2013
@@ -27,16 +27,16 @@
 <p>Apache OpenOffice is een toonaangevend <strong>opensource kantoorpakket</strong>
voor <strong>tekstverwerking</strong>, <strong>spreadsheets</strong>,
<strong>presentaties</strong>, <strong>afbeeldingen</strong>, <strong>databases</strong>
en meer. Het is beschikbaar in <strong>vele talen</strong> en werkt op alle <strong>gewone
computers</strong>. Het slaat alle gegevens op in een <strong>internationaal open
bestandsformaat</strong> en kan bestanden van andere veelvoorkomende softwarepakketten
lezen en schrijven. Het kan volledig <strong>kosteloos</strong> gedownload worden
en mag voor <strong>elk doel</strong> gebruikt worden.</p>
 <ul>
 <li>
-<p><a href="why_great.html">Goede software</a></p>
-<p>Apache OpenOffice is het resultaat van meer dan twintig jaar software-ontwikkeling.
Vanaf de start ontwikkeld als één softwarepakket, het is dan ook veel meer één
geheel in vergelijking tot andere producten. Een volledig open ontwikkelproces zodat iedereen
problemen kan rapporteren, nieuwe mogelijkheden kan aanvragen, of de software kan verbeteren.
Het resultaat: Apache OpenOffice doet alles wat u met uw kantoorsoftware wil doen, op de wijze
waarop u dat zou willen. </p>
+<p><a href="why_great.html">Geweldige software</a></p>
+<p>Apache OpenOffice is het resultaat van meer dan twintig jaar software-ontwikkeling.
Vanaf de start ontwikkeld als één softwarepakket, waardoor het veel meer één geheel
is in vergelijking tot andere producten. Een volledig open ontwikkelproces zodat iedereen
problemen kan rapporteren, nieuwe mogelijkheden kan aanvragen, of de software kan verbeteren.
Het resultaat: Apache OpenOffice doet alles wat u met uw kantoorsoftware wil doen, op de wijze
waarop u dat zou willen. </p>
 </li>
 <li>
-<p><a href="why_easy.html">Eenvoudig in gebruik</a></p>
-<p>Apache OpenOffice is eenvoudig te leren, en direct te gebruiken door mensen die
nu al met een ander kantoorpakket werken. Onze wereldwijde taalgemeenschap zorgt ervoor dat
OpenOffice zeer waarschijnlijk ook beschikbaar is en ondersteund wordt in uw eigen taal. En
als u bestanden heeft van een ander kantoorpakket - dan zal OpenOffice deze hoogstwaarschijnlijk
probleemloos inlezen.</p>
+<p><a href="why_easy.html">Gebruiksvriendelijk</a></p>
+<p>Apache OpenOffice is eenvoudig te leren, en direct te gebruiken door mensen die
nu al werken met een ander kantoorpakket. Onze wereldwijde taalgemeenschap zorgt ervoor dat
OpenOffice zeer waarschijnlijk ook beschikbaar is en ondersteund wordt in uw eigen taal. En
als u al bestanden heeft van een ander kantoorpakket - dan zal OpenOffice deze hoogstwaarschijnlijk
probleemloos inlezen.</p>
 </li>
 <li>
-<p><a href="why_free.html">en het is gratis</a></p>
-<p>Het beste van alles is dat Apache OpenOffice gedownload en gebruikt kan worden zonder
licentiekosten. Apache OpenOffice valt onder de Apache 2.0 Licentie. U kunt het daardoor voor
elk doel gebruiken - thuis, zakelijk, onderwijs, overheid. U mag het installeren op zoveel
computers als u wil. U mag kopieën maken en weggeven aan familie, vrienden, studenten,
medewerkers - iedereen die je wilt.</p>
+<p><a href="why_free.html">en het is kosteloos</a></p>
+<p>Het mooiste van alles is dat Apache OpenOffice gedownload en gebruikt kan worden
zonder licentiekosten. Apache OpenOffice valt onder de Apache 2.0 Licentie. U kunt het daardoor
voor elk doel gebruiken - thuis, zakelijk, onderwijs, overheid. U mag het installeren op zoveel
computers als u wil. U mag kopieën maken en weggeven aan familie, vrienden, studenten,
medewerkers - iedereen die je wilt.</p>
 </li>
 </ul>
 <h2 id="waar-wordt-apache-openoffice-momenteel-gebruikt">Waar wordt Apache OpenOffice
momenteel gebruikt?</h2>
@@ -44,7 +44,7 @@
 <li><a href="why_gov.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor de Overheid">Overheden</a></li>
 <li><a href="why_edu.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor het Onderwijs">Onderwijs</a></li>
 <li><a href="why_sme.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor Bedrijven">Bedrijfsleven</a></li>
-<li><a href="why_nfp.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor Organisaties Zonder
Winstoogmerk">Organisaties zonder winstoogmerk</a></li>
+<li><a href="why_nfp.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor Organisaties Zonder
Winstoogmerk">Non-profitorganisaties</a></li>
 <li><a href="why_oem.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor IT bedrijven">IT
Bedrijven</a></li>
 <li><a href="why_foss.html" title="Waarom Apache OpenOffice voor voorstanders van
Vrije/Opensource-Software">F/OSS voorstanders</a></li>
 </ul>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/leftnav.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/leftnav.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/leftnav.html Thu Oct 24 20:11:36 2013
@@ -1,14 +1,14 @@
 <div id="leftnav"><h1 id="waarom">Waarom</h1>
 <ul>
-<li><a href="/why/why_great.html">Goede software</a></li>
+<li><a href="/why/why_great.html">Geweldige software</a></li>
 <li><a href="/why/why_easy.html">Gebruiksvriendelijk</a></li>
 <li><a href="/why/why_free.html">Kosteloos</a></li>
 </ul>
 <h1 id="waar">Waar</h1>
 <ul>
 <li><a href="/why/why_gov.html">Overheid</a></li>
-<li><a href="/why/why_edu.html">Educatieve sector</a></li>
-<li><a href="/why/why_sme.html">Bedrijven</a></li>
+<li><a href="/why/why_edu.html">Onderwijs</a></li>
+<li><a href="/why/why_sme.html">Bedrijfsleven</a></li>
 <li><a href="/why/why_nfp.html">Non-profitorganisaties</a></li>
 <li><a href="/why/why_oem.html">IT Bedrijven</a></li>
 <li><a href="/why/why_foss.html">F/OSS voorstanders</a></li>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html Thu Oct 24 20:11:36
2013
@@ -0,0 +1,29 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Nalevingskosten en de Apache Licentie</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/nl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/nl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/nl/">nl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/nl/why/">why</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <!--#include virtual="/nl/why/leftnav.html" -->
+ 
+ <div id="content">
+  
+  <h1 class="title">Nalevingskosten en de Apache Licentie</h1>
+  
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_easy.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_easy.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_easy.html Thu Oct 24 20:11:36 2013
@@ -0,0 +1,44 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Waarom Apache OpenOffice: Gebruiksvriendelijk</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/nl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/nl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/nl/">nl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/nl/why/">why</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <!--#include virtual="/nl/why/leftnav.html" -->
+ 
+ <div id="content">
+  
+  <h1 class="title">Waarom Apache OpenOffice: Gebruiksvriendelijk</h1>
+  <p class="rfloatimg"><img alt="Waarom Apache OpenOffice: Gebruiksvriendelijk"
src="/why/images/why_easy.png" /></p>
+<p>Eenvoudige keuze, eenvoudig te installeren, eenvoudig te leren - Apache OpenOffice
is de eenvoudige keuze voor een officepakket. OpenOffice is geschikt voor beginnende gebruikers,
maar als u andere officepakketten gebruikt hebt is dat ook prima. OpenOffice maakt optimaal
gebruik van wat u al weet - met bekende schermen en menu's - en ook van wat u al heeft -
door bestaande bestanden in te lezen zonder overtypen.</p>
+<ul>
+<li>
+<p><strong>Direct aan de slag</strong></p>
+<p>Voor mensen die gewend zijn aan andere officesoftware is Apache OpenOffice een prettige
verrassing. Het is zo gemakkelijk! Studies tonen aan dat het eenvoudiger is (en goedkoper)
om over te gaan op OpenOffice vanuit Microsoft Office dan om te upgraden naar Office 2007
van Microsoft. Omdat OpenOffice één softwarepakket is, werkt als op gelijk wijze in
de diverse onderdelen. Zelfs het helpsysteem is hetzelfde. U hoeft zelfs niet te weten welk
onderdeel gebruikt is om een document aan te maken - OpenOffice zal het juiste onderdeel gebruiken.
U hoeft slechts één download van internet te doen (of te installeren van één CD)
en u heeft uw officepakket.</p>
+</li>
+<li>
+<p><strong>Niets overtypen</strong></p>
+<p>We begrijpen dat veel mensen al beschikken over documenten die ze hebben aangemaakt
met een ander veelgebruikt officepakket. Apache OpenOffice kan deze bestanden lezen met een
zeer hoge mate van nauwkeurigheid, wat overstappen naar OpenOffice zeer vereenvoudigd. Sterker
nog, we hebben berichten dat OpenOffice in staat was bestanden te lezen waarvan de oorspronkelijke
software aangaf dat ze beschadigd en onbruikbaar waren. Als uw vrienden of collega's andere
software gebruiken, kunt u nog steeds bestanden met hun uitwisselen - maar u kunt ze nog beter
een gratis kopie verstrekken van Apache OpenOffice!</p>
+</li>
+<li>
+<p><strong>Onderdeel van een gemeenschap</strong></p>
+<p>Als u start met iets nieuws is het prettig om te weten dat tientallen miljoenen
mensen u voor zijn gegaan. Apache OpenOffice wordt ontwikkeld, vertaald, ondersteund en gepromoot
door een internationale gemeenschap van tienduizenden enthousiastelingen. Als u ooit een eeuwigheid
heeft moeten wachten op betaalde ondersteuning van een commerciële aanbieder, dan zult
verrast worden door de ondersteuning van enthousiaste en deskundige vrijwilligers uit de gemeenschap.
Het kan zelfs zijn dat u in gesprek komt met mensen die de software die u gebruikt ontwikkeld
of vertaald hebben. Welkom bij de gemeenschap!</p>
+</li>
+</ul>
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message