openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883989 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/index.html
Date Thu, 24 Oct 2013 20:35:57 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Oct 24 20:35:57 2013
New Revision: 883989

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 24 20:35:57 2013
@@ -1 +1 @@
-1535533
+1535537

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 24 20:35:57 2013
@@ -1 +1 @@
-1535533
+1535537

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.html Thu Oct 24 20:35:57 2013
@@ -22,12 +22,29 @@
  <div id="content">
   
   <h1 class="title">Waarom Apache OpenOffice</h1>
-  <h2 id="waarom-zou-ik-apache-openoffice-gebruiken">Waarom zou ik Apache OpenOffice
gebruiken?</h2>
+  <p>Title: Waarom Apache OpenOffice
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.</p>
+<h2 id="waarom-zou-ik-apache-openoffice-gebruiken">Waarom zou ik Apache OpenOffice
gebruiken?</h2>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Waarom Apache OpenOffice" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
 <p>Apache OpenOffice is een toonaangevend <strong>opensource kantoorpakket</strong>
voor <strong>tekstverwerking</strong>, <strong>spreadsheets</strong>,
<strong>presentaties</strong>, <strong>afbeeldingen</strong>, <strong>databases</strong>
en meer. Het is beschikbaar in <strong>vele talen</strong> en werkt op alle <strong>gewone
computers</strong>. Het slaat alle gegevens op in een <strong>internationaal open
bestandsformaat</strong> en kan bestanden van andere veelvoorkomende softwarepakketten
lezen en schrijven. Het kan volledig <strong>kosteloos</strong> gedownload worden
en mag voor <strong>elk doel</strong> gebruikt worden.</p>
 <ul>
 <li>
-<p><a href="why_great.html">Geweldige software</a></p>
+<p><a href="/why/why_great.html">Geweldige software</a></p>
 <p>Apache OpenOffice is het resultaat van meer dan twintig jaar software-ontwikkeling.
Vanaf de start ontwikkeld als één softwarepakket, waardoor het veel meer één geheel
is in vergelijking tot andere producten. Een volledig open ontwikkelproces zodat iedereen
problemen kan rapporteren, nieuwe mogelijkheden kan aanvragen, of de software kan verbeteren.
Het resultaat: Apache OpenOffice doet alles wat u met uw kantoorsoftware wil doen, op de wijze
waarop u dat zou willen. </p>
 </li>
 <li>
@@ -35,7 +52,7 @@
 <p>Apache OpenOffice is eenvoudig te leren, en direct te gebruiken door mensen die
nu al werken met een ander kantoorpakket. Onze wereldwijde taalgemeenschap zorgt ervoor dat
OpenOffice zeer waarschijnlijk ook beschikbaar is en ondersteund wordt in uw eigen taal. En
als u al bestanden heeft van een ander kantoorpakket - dan zal OpenOffice deze hoogstwaarschijnlijk
probleemloos inlezen.</p>
 </li>
 <li>
-<p><a href="why_free.html">en het is kosteloos</a></p>
+<p><a href="/why/why_free.html">en het is kosteloos</a></p>
 <p>Het mooiste van alles is dat Apache OpenOffice gedownload en gebruikt kan worden
zonder licentiekosten. Apache OpenOffice valt onder de Apache 2.0 Licentie. U kunt het daardoor
voor elk doel gebruiken - thuis, zakelijk, onderwijs, overheid. U mag het installeren op zoveel
computers als u wil. U mag kopieën maken en weggeven aan familie, vrienden, studenten,
medewerkers - iedereen die je wilt.</p>
 </li>
 </ul>Mime
View raw message