openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r883991 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/why_compliance.html
Date Thu, 24 Oct 2013 20:40:59 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Oct 24 20:40:59 2013
New Revision: 883991

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 24 20:40:59 2013
@@ -1 +1 @@
-1535537
+1535540

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 24 20:40:59 2013
@@ -1 +1 @@
-1535537
+1535540

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html Thu Oct 24 20:40:59
2013
@@ -29,7 +29,7 @@
 toestemming om de software te gebruiken, maar alleen onder de condities zoals gespecificeerd
in de licentie. Deze condities geven meestal aan hoeveel gebruikers of PC's toegang hebben
tot de software. De condities kunnen zelfs 
 een clausule bevatten die de verkoper toestemming geven om controle uit te oefenen op uw
gebruik van de software.</p>
 <p>Om de kosten en boetes van een BSA-controle te vermijden, gaan organisaties steeds
vaker over tot het gebruik van Software Asset Management (SAM) om er zeker van te zijn dat
het gebruik van commerciële software in overeenstemming is met de van toepassing zijnde
licenties. Deze praktijk gaat vaak samen met het opleiden van medewerkers en het aankopen
van software om het gebruik van licenties en software in te organisatie op te sporen.</p>
-<p>De gezamenlijke kosten van het gebruik van SAM zijn de "nalevingskosten" voor het
gebruik van commerciële software. Het zijn kosten die uw organisatie niet productiever
maken, waar uw klanten geen baat bij hebben en die niets toevoegen onder de streep. Het is
puur risicobeperking. Net als de licentie- en onderhoudskosten en de training, vormt het
een onderdeel van de kosten voor het gebruik van commerci�le software.</p>
+<p>De gezamenlijke kosten van het gebruik van SAM zijn de "nalevingskosten" voor het
gebruik van commerciële software. Het zijn kosten die uw organisatie niet productiever
maken, waar uw klanten geen baat bij hebben en die niets toevoegen onder de streep. Het is
puur risicobeperking. Net als de licentie- en onderhoudskosten en de training, vormt het
een onderdeel van de kosten voor het gebruik van commerciële software.</p>
 <h2 id="nalevingskosten-van-open-source">Nalevingskosten van Open Source</h2>
 <p>In tegenstelling tot commerciële softwarelicenties, heeft opensource-software
licenties die expliciet toestemming geven om te software verder te distribueren. Dit verlaagt
de kosten van naleving voor veel
 organisaties, omdat het bijhouden van het gebruik van software niet nodig is.</p>
@@ -38,11 +38,11 @@ van sommige opensource-licenties. Als e
 <p>Deze zorg is niet alleen van theoretische aard. Net zo agressief als de BSA de
belangen van haar commerciële leden beschermt, komt het Software Freedom Law Center (SFLC)
op voor de GPL-licentie 
 in <a href="http://www.softwarefreedom.org/news/2009/dec/14/busybox-gpl-lawsuit/">spraakmakende
rechtszaken tegen grote bedrijven</a>. De Free Software Foundation (FSF), schrijft
in hun <a href="http://www.fsf.org/bulletin/2012/fall/why-gpl-compliance-work-matters">Bulletin
van november 2012</a>, over het uitbreiden van
 "actieve handhaving van licenties".</p>
-<p>Op die manier kunnen de kosten van naleving van copyleft-code zelfs groter zijn
dan bij het gebruik van propriëtaire software, omdat de organisatie het risico loopt om
gedwongen te worden tot het publiek maken van de broncode van hun propriëtaire product
zodat eenieder er kosteloos over kan beschikken. Het beperken van dit risico vereist meer
opleiding van medewerkers, meer goedkeuringscycli, meer interne controles en geeft meer zorgen.
 Dit zijn te verhoogde kosten van naleving als copyleft-software wordt ingebracht in een organisatie.
 Dit hoeft niet noodzakelijk verkeerd te zijn. Het is gewoon de realiteit van het gebruiken
van opensource-software met dit soort licenties en moet meegenomen worden als ��n
van de vele kostenposten.</p>
+<p>Op die manier kunnen de kosten van naleving van copyleft-code zelfs groter zijn
dan bij het gebruik van propriëtaire software, omdat de organisatie het risico loopt om
gedwongen te worden tot het publiek maken van de broncode van hun propriëtaire product
zodat eenieder er kosteloos over kan beschikken. Het beperken van dit risico vereist meer
opleiding van medewerkers, meer goedkeuringscycli, meer interne controles en geeft meer zorgen.
 Dit zijn te verhoogde kosten van naleving als copyleft-software wordt ingebracht in een organisatie.
 Dit hoeft niet noodzakelijk verkeerd te zijn. Het is gewoon de realiteit van het gebruiken
van opensource-software met dit soort licenties en moet meegenomen worden als één van
de vele kostenposten.</p>
 <h2 id="het-apache-voordeel">Het Apache Voordeel</h2>
 <p>Echter niet alle opensource-licenties zijn copyleft-licenties. Ze beschikken niet
allemaal over die virale eigenschappen die zorgen voor een radicale toename van het risico
voor een organisatie. Een deel van de opensource-licenties, meestal "tolerante" licenties
genoemd, zijn veel vriendelijker voor zakelijk gebruik. Tot deze licenties behoren MIT- en
BSD-licenties, evenals de 
 <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache Software Licentie 2.0</a>
die we gebruiken voor Apache OpenOffice.</p>
-<p>Zoals andere opensource-licenties, staat de Apache Licentie u expliciet toe om het
product te kopiëren en te distribueren zonder licentiekosten of royalty's. Maar omdat
het een tolerante licentie is, is het ook mogelijk om afgeleidde producten te maken en te
distribueren, zonder dat u gehouden bent om uw eigen broncode publiek beschikbaar te maken.
 Dus zowel de BSA en de SFLC/FSF risico's zijn ge�limineerd en voor uw bedrijf zijn de
kosten van licentienaleving vele malen lager.</p>
+<p>Zoals andere opensource-licenties, staat de Apache Licentie u expliciet toe om het
product te kopiëren en te distribueren zonder licentiekosten of royalty's. Maar omdat
het een tolerante licentie is, is het ook mogelijk om afgeleidde producten te maken en te
distribueren, zonder dat u gehouden bent om uw eigen broncode publiek beschikbaar te maken.
 Dus zowel de BSA en de SFLC/FSF risico's zijn geëlimineerd en voor uw bedrijf zijn de
kosten van licentienaleving vele malen lager.</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message