openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r884195 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/why_sme.html
Date Sat, 26 Oct 2013 11:45:47 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Oct 26 11:45:46 2013
New Revision: 884195

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_sme.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Oct 26 11:45:46 2013
@@ -1 +1 @@
-1535968
+1535969

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Oct 26 11:45:46 2013
@@ -1 +1 @@
-1535968
+1535969

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_sme.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_sme.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_sme.html Sat Oct 26 11:45:46 2013
@@ -0,0 +1,62 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title></title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/nl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/nl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/nl/">nl</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/nl/why/">why</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <!--#include virtual="/nl/why/leftnav.html" -->
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  <p>Title:Waarom Apache OpenOffice: Bedrijven
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.</p>
+<p class="rfloatimg"><img alt="Why Apache OpenOffice: Enterprises" src="/why/images/why_sme.png"
/></p>
+<p>Bedrijven, van winkels om de hoek tot grote bedrijven, stappen over op Apache OpenOffice
om hun zakelijke belangen te versterken. De <strong>flexibele tekstbewerker</strong>,
<strong>krachtige werkbladen</strong>, <strong>dynamische afbeeldingen</strong>,
<strong>toegang tot databases</strong> en meer voldoen aan de vereisten voor een
volledig kantoorpakket.</p>
+<p>OpenOffice biedt een hoge mate van compatibiliteit met andere commerciële kantoorpakketten,
maar zonder de zorgen over kosten of licenties.</p>
+<ul>
+<li>
+<p><strong>Het geen-gedoe antwoord</strong></p>
+<p>Voor kleine bedrijven is IT een gedoe en een kostenpost. Apache OpenOffice is eenvoudigweg
de simpelste en de goedkoopste manier van het verschaffen van de essentiële softwareprogramma's
die nodig zijn om een groeiend bedrijf te ondersteunen. Met een ontwikkeling van meer dan
20 jaar is OpenOffice een volwassen, stabiel product, dat garant staat voor probleemloos gebruik.
Achter de schermen slaat het al uw kostbare gegevens op in een indeling die is goedgekeurd
door de International Organization for Standardization - het eerste softwarepakket in de wereld
dat voldoet aan deze standaard. Steeds meer bedrijven adopteren de standaard en wisselen gegevens
uit tussen kantoorpakket, boekhoudsoftware, software voor planning - elke software - wordt
het zo eenvoudig als het opslaan en openen van een bestand. Geen fouten bij het overschrijven,
niet dezelfde informatie meermalen typen - geen gedoe bij het gebruik van de computer.</p>
+</li>
+<li>
+<p><strong>Beter maar compatibel</strong></p>
+<p>Apache OpenOffice prijst zichzelf om zijn compatibiliteit met andere kantoorpakketten.
Bedrijven stappen over op OpenOffice en nemen eenvoudigweg hun bestaande bestanden mee. In
feite is het overstappen naar OpenOffice soms een eenvoudiger proces dan te moeten upgraden
omdat de aanbieder van uw commerciële software een nieuwe versie heeft uitgebracht. OpenOffice
begrijpt ook dat geen enkel bedrijf ene eiland is, daarom kan het bestanden uitwisselen met
andere kantoorpakketten - bijvoorbeeld die welke uw accountants gebruiken. Het stelt u ook
in staat PDF-bestanden te maken voor die uitermate belangrijke keren dat u de controle over
uw documenten wilt behouden nadat zij uw kantoor hebben verlaten.</p>
+</li>
+<li>
+<p><strong>Geopend voor bedrijven</strong></p>
+<p>Verbazingwekkend genoeg kent Apache OpenOffice geen licentiekosten, noch kent zij
kleine lettertjes. U mag het op net zoveel computers installeren als u wilt, het voor elk
doel gebruiken en zelfs kopieén weggeven aan werknemers zodat die het thuis kunnen gebruiken.
Geen bedreigingen meer vanuit de hoek van zwaarbeladen audits voor software die uw bedrijfsvoering
verstoren. U hoeft zich zelfs niet bezorgd te maken over wat u moet installeren - OpenOffice
is één compleet pakket. Als u extra talen nodig hebt, installeert u ze eenvoudigweg.</p>
+</li>
+</ul>
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message