openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r884201 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html
Date Sat, 26 Oct 2013 11:54:37 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Oct 26 11:54:36 2013
New Revision: 884201

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Oct 26 11:54:36 2013
@@ -1 +1 @@
-1535974
+1535975

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Oct 26 11:54:36 2013
@@ -1 +1 @@
-1535974
+1535975

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html Sat Oct
26 11:54:36 2013
@@ -22,30 +22,13 @@
  <div id="content">
   
   
-  <p>Title:Office 2003 End of Life
-Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-      distributed with this work for additional information
-      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-      "License"); you may not use this file except in compliance
-      with the License. You may obtain a copy of the License at
-      .
-       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-      .
-      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-      software distributed under the License is distributed on an
-      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-      KIND, either express or implied. See the License for the
-      specific language governing permissions and limitations
-      under the License.</p>
-<h2 id="de-deadline-april-2014">De deadline april 2014</h2>
-<p>Microsoft heeft <a href="http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsupport.aspx">aangekondig</a>
dat zij de ondersteuning voor Office 2003 en Windows XP beéindigen op 8 april 2014. Wat
betekent dat? Zoals zij het beschrijven:
+  <h2 id="de-deadline-april-2014">De deadline april 2014</h2>
+<p>Microsoft heeft <a href="http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsupport.aspx">aangekondigd</a>
dat zij de ondersteuning voor Office 2003 en Windows XP beéindigen op 8 april 2014. Wat
betekent dat? Zoals zij het beschrijven:
 "Na 8 april 2014 zullen er geen beveiligingsupdates, hotfixes die geen betrekking hebben
op beveiliging, gratis of betaalde opties voor assistentie met ondersteuning of updates voor
online technische inhoud meer plaatsvinden." Dit,
 volgens Microsoft, stelt gebruikers van Office 2003 bloot aan grotere "Security &amp;
Compliance Risks".</p>
 <h2 id="de-alternatieven-verkennen">De alternatieven verkennen</h2>
 <p>Sommige bedrijven en gebruikers zullen grote cheque gaan geven aan Microsoft en
upgraden naar een nieuwe versie van Windows en een nieuwe versie van Office. Maar andere
bedrijven zullen dit als een mogelijkheid zien 
-om de alternatieven t everkennen, inclusief open bron-producten zoals Apache OpenOffice,
het leidende gratis kantoorpakket. Het is niet te vroeg om de planning te maken voor een migratie
weg van 
+om de alternatieven te verkennen, inclusief open bron-producten zoals Apache OpenOffice,
het leidende gratis kantoorpakket. Het is niet te vroeg om de planning te maken voor een migratie
weg van 
 Microsoft Office 2003 en Windows XP. Veel bedrijven zijn al reeds gestart.</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->Mime
View raw message