openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1643550 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
Date Sat, 06 Dec 2014 16:30:00 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Dec 6 16:29:59 2014
New Revision: 1643550

URL: http://svn.apache.org/r1643550
Log:
Translation improved.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext?rev=1643550&r1=1643549&r2=1643550&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext Sat Dec 6 16:29:59 2014
@@ -18,19 +18,19 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Kodėl „Apache OpenOffice“?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
-„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais tikslais.
+„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais rašto tikslais.
 
  - [Kokybiška](why_great.html)
 
-  „Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. Rezultatas: šiandien „Apache OpenOffice“ siūlo
viską, ko naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio – taip, kaip
naudotojai tikisi.
+  „Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. Rezultatas: šiandien „Apache OpenOffice“ siūlo
viską, ko naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio – ir taip, kaip
naudotojai tikisi.
 
  - [Paprasta](why_easy.html)
 
-  Išmokti naudotis „Apache OpenOffice“ yra paprasta. O jei naudotojas jau
įvaldęs kurį nors kitą raštinės programų paketą, su „Apache OpenOffice“
dirbti galės iškart. Didelė tikimybė, kad vertėjų bendruomenė jau pasirūpino,
kad „Apache OpenOffice“ naudotojui būtų pasiekiamas gimtąja kalba. Ir ne
bėda, jei bylos sukurtos kita raštinės programa – „Apache OpenOffice“
bylas greičiausiai perskaitys.
+  Išmokti naudotis „Apache OpenOffice“ yra paprasta. O jei naudotojas jau
įvaldęs kurį nors kitą raštinės programų paketą, su „Apache OpenOffice“
dirbti galės iškart. Vertėjų bendruomenė jau pasirūpino, kad „Apache
OpenOffice“ naudotojui būtų pasiekiamas lietuvių kalba. Ir ne bėda, jei bylos
sukurtos kita raštinės programa – „Apache OpenOffice“ bylas greičiausiai
perskaitys.
 
  - [Nemokama](why_free.html)
 
-  Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti nemokamai.
Rinkinys platinamas pagal „Apache 2.0“ licenciją. Vadinasi, jį galima naudoti
visais tikslais – namuose, verslo įmonėse, švietimo ir viešojo administravimo
įstaigose. Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių. Galima kopijuoti ir dalinti
šeimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams – visiems, kam tik norima.
+  Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti nemokamai.
Rinkinys platinamas pagal „Apache 2.0“ licenciją. Vadinasi, jį galima naudoti
visur: namuose, verslo įmonėse, švietimo ir viešojo administravimo įstaigose.
Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių. Galima kopijuoti ir dalinti šeimos
nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams – visiems, kam tik norima.
 
 ## Kur šiuo metu naudojamas „Apache OpenOffice“?
 Mime
View raw message