openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1643552 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
Date Sat, 06 Dec 2014 16:34:58 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Dec 6 16:34:58 2014
New Revision: 1643552

URL: http://svn.apache.org/r1643552
Log:
Translation improved.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext?rev=1643552&r1=1643551&r2=1643552&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext Sat Dec 6 16:34:58 2014
@@ -22,7 +22,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
  - [Kokybiška](why_great.html)
 
-  „Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. Rezultatas: šiandien „Apache OpenOffice“ siūlo
viską, ko naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio – ir taip, kaip
naudotojai tikisi.
+  „Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. „Apache OpenOffice“ siūlo viską, ko naudotojai
tikisi iš raštinės programų rinkinio – ir taip, kaip naudotojai tikisi.
 
  - [Paprasta](why_easy.html)
 Mime
View raw message