openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r931664 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/index.html
Date Sat, 06 Dec 2014 16:35:33 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Dec 6 16:35:33 2014
New Revision: 931664

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:35:33 2014
@@ -1 +1 @@
-1643550
+1643552

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:35:33 2014
@@ -1 +1 @@
-1643550
+1643552

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html Sat Dec 6 16:35:33 2014
@@ -27,7 +27,7 @@
 <ul>
 <li>
 <p><a href="why_great.html">Kokybiška</a></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. Rezultatas: šiandien „Apache OpenOffice“ siūlo
viską, ko naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio – ir taip, kaip
naudotojai tikisi.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. „Apache OpenOffice“ siūlo viską, ko naudotojai
tikisi iš raštinės programų rinkinio – ir taip, kaip naudotojai tikisi.</p>
 </li>
 <li>
 <p><a href="why_easy.html">Paprasta</a></p>Mime
View raw message