openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1643555 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
Date Sat, 06 Dec 2014 16:46:33 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Dec  6 16:46:33 2014
New Revision: 1643555

URL: http://svn.apache.org/r1643555
Log:
Translation improved.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext?rev=1643555&r1=1643554&r2=1643555&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext Sat Dec  6 16:46:33 2014
@@ -18,7 +18,7 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Kodėl „Apache OpenOffice“?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
-„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais rašto tikslais.
+„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais raštinės tikslais.
 
   - [Kokybiška](why_great.html)
 Mime
View raw message