openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r931668 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/index.html
Date Sat, 06 Dec 2014 16:47:44 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Dec 6 16:47:44 2014
New Revision: 931668

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:47:44 2014
@@ -1 +1 @@
-1643552
+1643555

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:47:44 2014
@@ -1 +1 @@
-1643552
+1643555

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html Sat Dec 6 16:47:44 2014
@@ -23,7 +23,7 @@
   
   <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“?</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais rašto tikslais.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais raštinės tikslais.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><a href="why_great.html">Kokybiška</a></p>Mime
View raw message