openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1643556 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.mdtext
Date Sat, 06 Dec 2014 16:48:44 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Dec  6 16:48:44 2014
New Revision: 1643556

URL: http://svn.apache.org/r1643556
Log:
Translation improved.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.mdtext?rev=1643556&r1=1643555&r2=1643556&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.mdtext Sat Dec  6 16:48:44 2014
@@ -18,7 +18,7 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama programinė įranga](/why/images/why_free.png)
# {.rfloatimg}
 
-„Apache OpenOffice“ – tai nemokama programinė įranga, nemokamai gaunama,
nemokamai diegiama neribotame skaičiuje kompiuterių, nemokamai platinama neribotam skaičiui
žmonių, nemokamai naudojama visais tikslais: namuose, švietimo ir viešojo administravimo
įstaigose, verslo ir prekybos įmonėse – nemokamai be jokių išlygų.
+„Apache OpenOffice“ – tai nemokama programinė įranga, nemokamai gaunama,
nemokamai diegiama neribotame skaičiuje kompiuterių, nemokamai platinama neribotam skaičiui
žmonių, nemokamai naudojama visur: namuose, švietimo ir viešojo administravimo
įstaigose, verslo ir prekybos įmonėse – nemokamai be jokių išlygų.
 
   - **Nemokama**
 Mime
View raw message