openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r931669 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_free.html
Date Sat, 06 Dec 2014 16:49:16 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Dec 6 16:49:16 2014
New Revision: 931669

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:49:16 2014
@@ -1 +1 @@
-1643555
+1643556

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:49:16 2014
@@ -1 +1 @@
-1643555
+1643556

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.html Sat Dec 6 16:49:16 2014
@@ -23,7 +23,7 @@
   
   <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama
programinė įranga" src="/why/images/why_free.png" /></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai nemokama programinė įranga, nemokamai
gaunama, nemokamai diegiama neribotame skaičiuje kompiuterių, nemokamai platinama neribotam
skaičiui žmonių, nemokamai naudojama visais tikslais: namuose, švietimo ir viešojo
administravimo įstaigose, verslo ir prekybos įmonėse – nemokamai be jokių
išlygų.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai nemokama programinė įranga, nemokamai
gaunama, nemokamai diegiama neribotame skaičiuje kompiuterių, nemokamai platinama neribotam
skaičiui žmonių, nemokamai naudojama visur: namuose, švietimo ir viešojo administravimo
įstaigose, verslo ir prekybos įmonėse – nemokamai be jokių išlygų.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><strong>Nemokama</strong></p>Mime
View raw message