openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1643557 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext
Date Sat, 06 Dec 2014 16:50:06 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Dec 6 16:50:06 2014
New Revision: 1643557

URL: http://svn.apache.org/r1643557
Log:
Translation improved.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext?rev=1643557&r1=1643556&r2=1643557&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext Sat Dec 6 16:50:06 2014
@@ -32,4 +32,4 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
  - **Atvira verslui**
 
-  Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas be
jokių licencinių mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju šriftu.
Rinkinį galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais tikslais,
dalinti nemokamas kopijas darbuotojams naudojimui namuose. Verslui nebegresia darbą trikdantys
programinės įrangos auditai. Nereikia sukti galvos, ką diegti ir ko ne – „Apache
OpenOffice“ savaime įdiegs visas reikalingas programas. Pritrūkus kalbų, tereiks
jas įdiegti.
+  Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas be
jokių licencinių mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju šriftu.
Rinkinį galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais raštinės
tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams naudojimui namuose. Verslui nebegresia darbą
trikdantys programinės įrangos auditai. Nereikia sukti galvos, ką diegti ir ko ne
– „Apache OpenOffice“ savaime įdiegs visas reikalingas programas. Pritrūkus
kalbų, tereiks jas įdiegti.Mime
View raw message