openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r931670 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_sme.html
Date Sat, 06 Dec 2014 16:50:43 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Dec 6 16:50:43 2014
New Revision: 931670

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:50:43 2014
@@ -1 +1 @@
-1643556
+1643557

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:50:43 2014
@@ -1 +1 @@
-1643556
+1643557

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html Sat Dec 6 16:50:43 2014
@@ -36,7 +36,7 @@
 </li>
 <li>
 <p><strong>Atvira verslui</strong></p>
-<p>Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas
be jokių licencinių mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju
šriftu. Rinkinį galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais
tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams naudojimui namuose. Verslui nebegresia darbą
trikdantys programinės įrangos auditai. Nereikia sukti galvos, ką diegti ir ko ne
– „Apache OpenOffice“ savaime įdiegs visas reikalingas programas. Pritrūkus
kalbų, tereiks jas įdiegti.</p>
+<p>Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas
be jokių licencinių mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju
šriftu. Rinkinį galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais
raštinės tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams naudojimui namuose. Verslui
nebegresia darbą trikdantys programinės įrangos auditai. Nereikia sukti galvos, ką
diegti ir ko ne – „Apache OpenOffice“ savaime įdiegs visas reikalingas programas.
Pritrūkus kalbų, tereiks jas įdiegti.</p>
 </li>
 </ul>
  </div>Mime
View raw message