openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r931673 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_nfp.html
Date Sat, 06 Dec 2014 16:53:09 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Dec 6 16:53:09 2014
New Revision: 931673

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_nfp.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:53:09 2014
@@ -1 +1 @@
-1643557
+1643559

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:53:09 2014
@@ -1 +1 @@
-1643557
+1643559

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_nfp.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_nfp.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_nfp.html Sat Dec 6 16:53:09 2014
@@ -36,7 +36,7 @@
 </li>
 <li>
 <p><strong>Atvira</strong></p>
-<p>Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ yra platinamas
be jokių licencinių mokesčių, jokių nerimauti verčiančių papildomų
sąlygų smulkiuoju šriftu. Rinkinį leidžiama diegti neribotame skaičiuje
kompiuterių, naudoti visais tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams ir rėmėjams
naudojimui namuose. „Apache OpenOffice“ platinamas daugeliu kalbų, skirtingus
pasaulio kraštus atstovaujantys savanoriai skatinami rinkinį versti į gimtąsias
kalbas. PNV, o drauge ir labdaringos bei savanoriškos veiklos organizacijoms „Apache
OpenOffice“ – tai lengviausiai ir pigiausiai įgyjama programinė įranga
veiksmingam darbui.</p>
+<p>Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ yra platinamas
be jokių licencinių mokesčių, jokių nerimauti verčiančių papildomų
sąlygų smulkiuoju šriftu. Rinkinį leidžiama diegti neribotame skaičiuje
kompiuterių, naudoti visais raštinės tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams
ir rėmėjams naudojimui namuose. „Apache OpenOffice“ platinamas daugeliu kalbų,
skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys savanoriai skatinami rinkinį versti į
gimtąsias kalbas. PNV, o drauge ir labdaringos bei savanoriškos veiklos organizacijoms
„Apache OpenOffice“ – tai lengviausiai ir pigiausiai įgyjama programinė
įranga našiam darbui.</p>
 </li>
 </ul>
  </div>Mime
View raw message