openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1643561 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext
Date Sat, 06 Dec 2014 16:53:44 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Dec  6 16:53:44 2014
New Revision: 1643561

URL: http://svn.apache.org/r1643561
Log:
Translation improved.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext?rev=1643561&r1=1643560&r2=1643561&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext Sat Dec  6 16:53:44 2014
@@ -38,7 +38,7 @@ ODF formos nesaisto joks pavienis raš
 
 ##„Apache OpenOffice“
 
-„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys tekstams, skaičiuotėms, skaidriniams pranešimams, brėžiniams,
duomenynams ir kitiems dokumentams rengti. Rinkinį leidžia pelno nesiekianti įstaiga
„Apache Software Foundation“. „Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu
kalbų ir yra pritaikytas visiems plačiai naudojamiems kompiuteriams. Rinkinys skaito
ir rašo tiek ODF, tiek kitų žinomų raštinės programų bylas. Rinkinį
galima gauti nemokamai ir naudoti visais tikslais.
+„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys tekstams, skaičiuotėms, skaidriniams pranešimams, brėžiniams,
duomenynams ir kitiems dokumentams rengti. Rinkinį leidžia pelno nesiekianti įstaiga
„Apache Software Foundation“. „Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu
kalbų ir yra pritaikytas visiems plačiai naudojamiems kompiuteriams. Rinkinys skaito
ir rašo tiek ODF, tiek kitų žinomų raštinės programų bylas. Rinkinį
galima gauti nemokamai ir naudoti visais raštinės tikslais.
 
 Daugiau sužinoti apie „Apache OpenOffice“ galima [čia](/lt/why/).
 Mime
View raw message