openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r931676 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_odf.html
Date Sat, 06 Dec 2014 16:54:17 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Dec 6 16:54:17 2014
New Revision: 931676

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:54:17 2014
@@ -1 +1 @@
-1643559
+1643561

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:54:17 2014
@@ -1 +1 @@
-1643559
+1643561

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.html Sat Dec 6 16:54:17 2014
@@ -36,7 +36,7 @@
 <p>ODF formos nesaisto joks pavienis raštinės programų rinkinys. ODF standartą
savo programinėje įrangoje gali taikyti visos įmonės.</p>
 <p>„Apache OpenOffice“ ODF formą laiko numatytąja dokumentų forma.
ODF gali importuoti ir eksportuoti dauguma pastarojo meto tekstų rengyklių.</p>
 <h2 id="apache-openoffice">„Apache OpenOffice“</h2>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys tekstams, skaičiuotėms, skaidriniams pranešimams, brėžiniams,
duomenynams ir kitiems dokumentams rengti. Rinkinį leidžia pelno nesiekianti įstaiga
„Apache Software Foundation“. „Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu
kalbų ir yra pritaikytas visiems plačiai naudojamiems kompiuteriams. Rinkinys skaito
ir rašo tiek ODF, tiek kitų žinomų raštinės programų bylas. Rinkinį
galima gauti nemokamai ir naudoti visais tikslais.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys tekstams, skaičiuotėms, skaidriniams pranešimams, brėžiniams,
duomenynams ir kitiems dokumentams rengti. Rinkinį leidžia pelno nesiekianti įstaiga
„Apache Software Foundation“. „Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu
kalbų ir yra pritaikytas visiems plačiai naudojamiems kompiuteriams. Rinkinys skaito
ir rašo tiek ODF, tiek kitų žinomų raštinės programų bylas. Rinkinį
galima gauti nemokamai ir naudoti visais raštinės tikslais.</p>
 <p>Daugiau sužinoti apie „Apache OpenOffice“ galima <a href="/lt/why/">čia</a>.</p>
 <h2 id="ka-daryti-norint-perskaityti-odf-dokumenta">Ką daryti, norint perskaityti
ODF dokumentą?</h2>
 <p><a href="/lt/download">Gauti</a> ir įsidiegti savo kompiuteryje „Apache
OpenOffice“. Norint skaityti ir rašyti ODF dokumentus, tereikia kelių minučių.</p>Mime
View raw message