openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1646803 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext
Date Fri, 19 Dec 2014 17:31:03 GMT
Author: astepukonis
Date: Fri Dec 19 17:31:03 2014
New Revision: 1646803

URL: http://svn.apache.org/r1646803
Log:
Translation improved.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext?rev=1646803&r1=1646802&r2=1646803&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.mdtext Fri Dec 19 17:31:03 2014
@@ -18,7 +18,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Kodėl „Apache OpenOffice“: verslas](/why/images/why_sme.png) # {.rfloatimg}
 
-Įmonės – nuo mažučių krautuvėlių iki milžiniškų korporacijų
– gręžiasi į „Apache OpenOffice“, dairydamosi pastiprinimo savo verslui.
Lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė, įspūdinga pranešimų
rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų rengyklė kartu su kitomis
„Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės programų rinkiniui
keliamus reikalavimus.
+Įmonės – nuo mažučių krautuvėlių iki milžiniškų korporacijų
– gręžiasi į „Apache OpenOffice“, dairydamosi paspirties savo verslui.
Lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė, įspūdinga pranešimų
rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų rengyklė kartu su kitomis
„Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės programų rinkiniui
keliamus reikalavimus.
 
 „Apache OpenOffice“ puikiai suderinamas su komercinėmis raštinės programomis,
tačiau leidžia išvengti su minėtomis programomis siejamų išlaidų bei
rūpesčių.
 
@@ -28,8 +28,8 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
  - **Geriau ir suderinama**
 
-  „Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės
programomis. Pereinančioms prie „Apache OpenOffice“ įmonėms tereikia su
savimi pasiimti seniau sukurtas bylas. Tiesą sakant, išmokti naudotis „Apache OpenOffice“
gali būti paprasčiau negu įvaldyti naują komercinės programinės įrangos
laidą. Rinkinio plėtotojai puikai supranta, kad verslas neveikia, atsiskyręs nuo
pasaulio, todėl pasirūpino, kad keistis bylomis tarp skirtingų raštinės programų
būtų paprasta. Galima kurti ir PDF bylas tiems ypatingiems ir svarbiems atvejais, kai
norima išsaugoti nekintamą dokumento išvaizdą visuose kompiuteriuose.
+  „Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės
programomis. Pereinančioms prie „Apache OpenOffice“ įmonėms tereikia su
savimi pasiimti seniau sukurtas bylas. Tiesą sakant, išmokti naudotis „Apache OpenOffice“
gali būti paprasčiau negu įvaldyti naują komercinės programinės įrangos
laidą. Rinkinio programuotojai puikiai supranta, kad verslas neveikia, atsiskyręs nuo
pasaulio, todėl pasirūpino, kad keistis bylomis tarp skirtingų raštinės programų
būtų paprasta. Galima kurti ir PDF bylas tiems ypatingiems ir svarbiems atvejais, kai
norima išsaugoti nekintamą dokumento išvaizdą visuose kompiuteriuose.
 
  - **Atvira verslui**
 
-  Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas be
jokių licencinių mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju šriftu.
Rinkinį galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais raštinės
tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams naudojimui namuose. Verslui nebegresia darbą
trikdantys programinės įrangos auditai. Nereikia sukti galvos, ką diegti ir ko ne
– „Apache OpenOffice“ savaime įdiegs visas reikalingas programas. Pritrūkus
kalbų, tereiks jas įdiegti.
+  Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas be
jokių licencinių mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju šriftu.
Rinkinį galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais raštinės
tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams naudojimui namuose. Verslui nebegresia darbą
trikdantys programinės įrangos auditai. Nereikia sukti galvos, ką diegti ir ko ne
– „Apache OpenOffice“ savaime įdiegs visas reikalingas programas. Pritrūkus
kalbų, tereiks jas pridėti.Mime
View raw message