openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r933360 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_sme.html
Date Fri, 19 Dec 2014 17:32:57 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Dec 19 17:32:56 2014
New Revision: 933360

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Dec 19 17:32:56 2014
@@ -1 +1 @@
-1645093
+1646803

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Dec 19 17:32:56 2014
@@ -1 +1 @@
-1645093
+1646803

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html Fri Dec 19 17:32:56 2014
@@ -23,7 +23,7 @@
   
   <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: verslas</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: verslas"
src="/why/images/why_sme.png" /></p>
-<p>Įmonės – nuo mažučių krautuvėlių iki milžiniškų
korporacijų – gręžiasi į „Apache OpenOffice“, dairydamosi pastiprinimo
savo verslui. Lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė, įspūdinga pranešimų
rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų rengyklė kartu su kitomis
„Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės programų rinkiniui
keliamus reikalavimus.</p>
+<p>Įmonės – nuo mažučių krautuvėlių iki milžiniškų
korporacijų – gręžiasi į „Apache OpenOffice“, dairydamosi paspirties
savo verslui. Lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė, įspūdinga pranešimų
rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų rengyklė kartu su kitomis
„Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės programų rinkiniui
keliamus reikalavimus.</p>
 <p>„Apache OpenOffice“ puikiai suderinamas su komercinėmis raštinės
programomis, tačiau leidžia išvengti su minėtomis programomis siejamų išlaidų
bei rūpesčių.</p>
 <ul>
 <li>
@@ -32,11 +32,11 @@
 </li>
 <li>
 <p><strong>Geriau ir suderinama</strong></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės
programomis. Pereinančioms prie „Apache OpenOffice“ įmonėms tereikia su
savimi pasiimti seniau sukurtas bylas. Tiesą sakant, išmokti naudotis „Apache OpenOffice“
gali būti paprasčiau negu įvaldyti naują komercinės programinės įrangos
laidą. Rinkinio plėtotojai puikai supranta, kad verslas neveikia, atsiskyręs nuo
pasaulio, todėl pasirūpino, kad keistis bylomis tarp skirtingų raštinės programų
būtų paprasta. Galima kurti ir PDF bylas tiems ypatingiems ir svarbiems atvejais, kai
norima išsaugoti nekintamą dokumento išvaizdą visuose kompiuteriuose.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės
programomis. Pereinančioms prie „Apache OpenOffice“ įmonėms tereikia su
savimi pasiimti seniau sukurtas bylas. Tiesą sakant, išmokti naudotis „Apache OpenOffice“
gali būti paprasčiau negu įvaldyti naują komercinės programinės įrangos
laidą. Rinkinio programuotojai puikiai supranta, kad verslas neveikia, atsiskyręs nuo
pasaulio, todėl pasirūpino, kad keistis bylomis tarp skirtingų raštinės programų
būtų paprasta. Galima kurti ir PDF bylas tiems ypatingiems ir svarbiems atvejais, kai
norima išsaugoti nekintamą dokumento išvaizdą visuose kompiuteriuose.</p>
 </li>
 <li>
 <p><strong>Atvira verslui</strong></p>
-<p>Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas
be jokių licencinių mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju
šriftu. Rinkinį galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais
raštinės tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams naudojimui namuose. Verslui
nebegresia darbą trikdantys programinės įrangos auditai. Nereikia sukti galvos, ką
diegti ir ko ne – „Apache OpenOffice“ savaime įdiegs visas reikalingas programas.
Pritrūkus kalbų, tereiks jas įdiegti.</p>
+<p>Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas
be jokių licencinių mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju
šriftu. Rinkinį galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais
raštinės tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams naudojimui namuose. Verslui
nebegresia darbą trikdantys programinės įrangos auditai. Nereikia sukti galvos, ką
diegti ir ko ne – „Apache OpenOffice“ savaime įdiegs visas reikalingas programas.
Pritrūkus kalbų, tereiks jas pridėti.</p>
 </li>
 </ul>
  </div>Mime
View raw message