openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1646804 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.mdtext
Date Fri, 19 Dec 2014 17:37:47 GMT
Author: astepukonis
Date: Fri Dec 19 17:37:47 2014
New Revision: 1646804

URL: http://svn.apache.org/r1646804
Log:
Translation improved.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.mdtext?rev=1646804&r1=1646803&r2=1646804&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.mdtext Fri Dec 19 17:37:47 2014
@@ -32,4 +32,4 @@ Atvirosios programinės įrangos lic
 
   - **Atvira visiems**
 
-    „Apache OpenOffice“ – tai tarptautinės pajėgos sąjūdyje už
skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę
įranga prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties. „Apache
OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų, skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys
savanoriai skatinami versti rinkinį į gimtąsias kalbas. Ši aukščiausios
kokybės programinė įranga yra plėtojama atvirai – taip, kaip kompiuterijoje
plėtojamos kolegialiai vertinamos ir prižiūrimos programinės įrangos laidos.
+    „Apache OpenOffice“ – tai tarptautinės pajėgos sąjūdyje už
skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę
įrangą prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties.
„Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų, skirtingus pasaulio kraštus
atstovaujantys savanoriai skatinami versti rinkinį į gimtąsias kalbas. Ši aukščiausios
kokybės programinė įranga yra plėtojama atvirai – taip, kaip kompiuterijoje
plėtojamos kolegialiai vertinamos ir prižiūrimos programinės įrangos laidos.Mime
View raw message