openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r933362 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_edu.html
Date Fri, 19 Dec 2014 17:38:34 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Dec 19 17:38:34 2014
New Revision: 933362

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Dec 19 17:38:34 2014
@@ -1 +1 @@
-1646803
+1646804

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Dec 19 17:38:34 2014
@@ -1 +1 @@
-1646803
+1646804

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html Fri Dec 19 17:38:34 2014
@@ -36,7 +36,7 @@
 </li>
 <li>
 <p><strong>Atvira visiems</strong></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai tarptautinės pajėgos sąjūdyje
už skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę
įranga prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties. „Apache
OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų, skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys
savanoriai skatinami versti rinkinį į gimtąsias kalbas. Ši aukščiausios
kokybės programinė įranga yra plėtojama atvirai – taip, kaip kompiuterijoje
plėtojamos kolegialiai vertinamos ir prižiūrimos programinės įrangos laidos.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai tarptautinės pajėgos sąjūdyje
už skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę
įrangą prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties.
„Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų, skirtingus pasaulio kraštus
atstovaujantys savanoriai skatinami versti rinkinį į gimtąsias kalbas. Ši aukščiausios
kokybės programinė įranga yra plėtojama atvirai – taip, kaip kompiuterijoje
plėtojamos kolegialiai vertinamos ir prižiūrimos programinės įrangos laidos.</p>
 </li>
 </ul>
   </div>Mime
View raw message