openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1647305 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html
Date Mon, 22 Dec 2014 12:57:31 GMT
Author: astepukonis
Date: Mon Dec 22 12:57:30 2014
New Revision: 1647305

URL: http://svn.apache.org/r1647305
Log:
Improved translation.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html?rev=1647305&r1=1647304&r2=1647305&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html Mon Dec 22 12:57:30 2014
@@ -18,20 +18,20 @@
  <h1 style="display: none;">Apache OpenOffice</h1>
  <h2 style="display: none;">Apache OpenOffice</h2>
 
- <p><b>„Apache OpenOffice“ – kuo skiriasi visas dieginys nuo
kalbos paketo?</b><br />
+ <h3>„Apache OpenOffice“ – kuo skiriasi visas dieginys nuo kalbos paketo?</b><br
/>
 
- <p>Visas dieginys leidžia „Apache OpenOffice“ naudoti viena kalba. Dieginys
yra visas, nes apima visus programinius
+ <p>Visas dieginys „Apache OpenOffice“ leidžia naudoti viena kalba. Dieginys
yra visas, nes apima visus programinius
  modulius (rašyklę, skaičiuoklę, pranešimų rengyklę ir kt.). Diegiamų
kalbų skaičius šiuo žodžiu nėra apibūdinamas.</p>
 
  <p>Rinkinį „Apache OpenOffice“ norint valdyti keliomis kalbomis (t.y.
keliomis kalbomis matyti meniu sąrašus, dialogus,
-  pranešimus, pagalbos temas ir kt.), patariama naudoti kalbos paketus. Pirma, įdiegiamas
pagrindinis dieginys, pvz. lietuvių kalba (lt), o
+ pranešimus, pagalbos temas ir kt.), patariama naudoti kalbos paketus. Pirma, įdiegiamas
pagrindinis dieginys, pvz., lietuvių kalba (lt), o
  vėliau pridedamos papildomos kalbos, įdiegiant tik pageidaujamų kalbų paketus,
kurie už visą dieginį yra gerokai mažesni.
  Neįdiegus pagrindinio dieginio, kalbos paketų pridėti nepavyks. Kalbos paketo
laidos numeris ir platforma turi sutapti su
  pagrindinio dieginio laidos numeriu ir platforma (pvz., kalbos paketo, kurio laidos numeris
4.0.0, prie pagrindinio
  dieginio, kurio laidos numeris 4.1.0, pridėti nepavyks).</p>
 
- <p>Kalbų paketai apima tik bylas, skirtas meniu sąrašų, dialogų, pranešimų
ir kitų naudotojo grafinės sąsajos dėmenų rodymui.
- Programinės logikos bylose nėra. Jei tekstas į pageidaujamą kalbą išverstas
nevisiškai, kai kurie naudotojo grafinės sąsajos
+ <p>Kalbų paketai apima tik bylas, skirtas meniu sąrašų, dialogų, pranešimų
ir kitų grafinės naudotojo sąsajos dėmenų rodymui.
+ Programinės sintaksės bylose nėra. Jei tekstas į pageidaujamą kalbą išverstas
nevisiškai, kai kurie naudotojo grafinės sąsajos
  dėmenys arba pagalbos temos bus rodomos numatytąja anglų kalba.</p>
 
  <p>Pridėjus kalbos paketą, naujoji kalba įjungiama, pasirinkus "Priemones
> Nuostatas > Kalbos nuostatas >
@@ -45,6 +45,7 @@
  <a href="http://www.sourceforge.net/" title="„Sourceforge“ – gauti, plėtoti
ir skelbti laisvąją ir atvirąją programinę įrangą"
  target="_blank"> „Sourceforge.net“</a>). Žodynai tobulinami ir viešinami
savarankiškai, nesilaikant „Apache OpenOffice“ laidų tvarkaraščio.
  Juos galima įsidiegti savarankiškai, o pasirodžius naujai laidai, iškart papildyti.</p>
+ </p>
 </body>
 </html>
 Mime
View raw message