openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1647306 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html
Date Mon, 22 Dec 2014 13:02:21 GMT
Author: astepukonis
Date: Mon Dec 22 13:02:20 2014
New Revision: 1647306

URL: http://svn.apache.org/r1647306
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html?rev=1647306&r1=1647305&r2=1647306&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/full_vs_lp.html Mon Dec 22 13:02:20 2014
@@ -18,7 +18,7 @@
   <h1 style="display: none;">Apache OpenOffice</h1>
   <h2 style="display: none;">Apache OpenOffice</h2>
 
-  <h3>„Apache OpenOffice“ – kuo skiriasi visas dieginys nuo kalbos paketo?</b><br
/>
+  <h3><b>„Apache OpenOffice“ – kuo skiriasi visas dieginys nuo
kalbos paketo?</b><br />
 
   <p>Visas dieginys „Apache OpenOffice“ leidžia naudoti viena kalba. Dieginys
yra visas, nes apima visus programinius
   modulius (rašyklę, skaičiuoklę, pranešimų rengyklę ir kt.). Diegiamų
kalbų skaičius šiuo žodžiu nėra apibūdinamas.</p>Mime
View raw message