openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1648023 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/extensions/index.html
Date Fri, 26 Dec 2014 22:52:24 GMT
Author: astepukonis
Date: Fri Dec 26 22:52:24 2014
New Revision: 1648023

URL: http://svn.apache.org/r1648023
Log:
Updated to reflect Csaba's changes

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/extensions/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/extensions/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/extensions/index.html?rev=1648023&r1=1648022&r2=1648023&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/extensions/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/extensions/index.html Fri Dec 26 22:52:24 2014
@@ -1,36 +1,66 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html><head>
-  
-  <title>Extensions : Enrich Apache OpenOffice</title><meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8"></head>
-<body>
-
-<h1>Plėtiniai ir ruošiniai kūrėjams bei naudotojams</h1>
-<p>
-„Apache OpenOffice“ galima praturtinti plėtiniais ir ruošiniais.
-Plėtiniai – tai trečiųjų šalių sukurtos priemonės, teikiančios
„Apache
-OpenOffice“ naujų galimybių. Plėtiniai veikia, įdiegus UNO paketų
-pagrindu sukurtus priedus. Ruošiniai – tai įvairių paskirčių dokumentų
-Å¡ablonai.<br>
-<br>
-Gimtųjų kalbų projektų dalyviai raginami šiuos išteklius išsiversti
į
-savo kalbas. Verčiant medžiagą, galima telktis „Apache OpenOffice“
-vikipediją, kurioje skelbiama didžioji dalis informacijos.</p>
-<br>
-<p>
-<a style="margin-left: 6em; margin-bottom: 5em;" href="http://extensions.openoffice.org/"><img
src="/extensions/OOoEx_Banner_60x234_02.png" alt="Get or submit extensions on the OpenOffice
Extensions Website" border="0"></a>&nbsp;
-</p>
-Gauti arba teikti plėtinius&nbsp;<a href="http://extensions.openoffice.org">„Apache
OpenOffice“ plėtinių tinklavietėje</a>.
-<br>Gauti arba teikti ruošinius&nbsp;<a href="http://templates.openoffice.org">„Apache
OpenOffice“ ruošinių tinklavietėje</a>.
-<br>
-
-<h1><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions">Sužinoti
daugiau plėtiniams skirtame vikipedijos puslapyje</a></h1>
-
-<p>Plėtinius skelbti arba pagalbos teirautis galima susirašinėjimo grupėje:
<a href="mailto:users-subscribe@openoffice.apache.org">users-subscribe@openoffice.apache.org</a><br>
-	<br>Plėtinių kūrimo klausimus galima aptarti susirašinėjimo grupėje:
<a href="mailto:api-subscribe@openoffice.apache.org">api-subscribe@openoffice.apache.org</a>
-<br>
-	<br>
-(Dėl laiškų temų gairių ir informacijos apie kitas naudingas susirašinėjimo
grupes žr.&nbsp;<a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">„Apache
OpenOffice“ susirašinėjimo grupių puslapį</a>.)
-</p>
-
-
-</body></html>
\ No newline at end of file
+<html>
+<head>
+ <title>Extensions : Enrich Apache OpenOffice</title>
+ <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
+</head>
+
+<body>
+ <h1>Plėtiniai ir ruošiniai kūrėjams bei naudotojams</h1>
+ <p>
+  „Apache OpenOffice“ galima praturtinti plėtiniais ir ruošiniais.
+  Plėtiniai – tai trečiųjų šalių sukurtos priemonės, teikiančios
„Apache
+  OpenOffice“ naujų galimybių. Plėtiniai veikia, įdiegus UNO paketų
+  pagrindu sukurtus priedus. Ruošiniai – tai įvairių paskirčių dokumentų
Å¡ablonai.
+  <br/>
+  <br/>
+  Gimtųjų kalbų projektų dalyviai raginami šiuos išteklius išsiversti
į
+  savo kalbas. Verčiant medžiagą, galima pasitelkti „Apache OpenOffice“
+  vikipediją, kurioje skelbiama didžioji dalis informacijos.
+ </p>
+ <br/>
+ <p>
+  <a style="margin-left:6em;margin-bottom:5em;" 
+   href="http://extensions.openoffice.org" target="_blank">
+   <img border=0 src="/extensions/OOoEx_Banner_60x234_02.png" 
+	alt="Get or submit extensions on the OpenOffice Extensions Website">
+  </a>
+  <br/>
+ </p>
+ <p>
+  Gauti arba teikti plėtinius
+  <a href="http://extensions.openoffice.org" target="_blank">
+   „Apache OpenOffice“ plėtinių tinklavietėje</a>.
+  <br/>
+  Gauti arba teikti ruošinius
+  <a href="http://templates.openoffice.org" target="_blank">
+   „Apache OpenOffice“ ruošinių tinklavietėje</a>.
+  <br/>
+ </p>
+
+ <h1>
+  <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions" target="_blank">
+   Sužinoti daugiau plėtiniams skirtame vikipedijos puslapyje
+  </a>
+ </h1>
+ <p>
+  Plėtinius skelbti arba pagalbos teirautis galima susirašinėjimo grupėje:
+  <a href="mailto:users-subscribe@openoffice.apache.org">
+   users-subscribe@openoffice.apache.org
+  </a>
+  <br/>
+  <br/>
+  Plėtinių kūrimo klausimus galima aptarti susirašinėjimo grupėje:
+  <a href="mailto:api-subscribe@openoffice.apache.org">
+   api-subscribe@openoffice.apache.org
+  </a>
+  <br/>
+  <br/>
+  (Dėl laiškų temų gairių ir informacijos apie kitas naudingas susirašinėjimo
grupes žr.
+  <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">
+   „Apache OpenOffice“ susirašinėjimo grupių puslapį
+  </a>
+  )
+ </p>
+</body>
+</html>
+Mime
View raw message